RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Запрет НБУ досрочно выдавать депозиты и увеличивать кредитование (?)


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
17/10/08 13:00  Sneg > чч    17/10/08 11:35Дерево
Сегодня НБУ разрешил банкам возобновить кредитование. В постановление №319 внесены соответствующие изменения Подробнее тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

17/10/08 11:35  ччОтправить письмо > ИмпортМЭН    13/10/08 22:02Дерево
Судя по ситуации, которая с каждым днем новая только революция, если не будут возвращять своевременно депозиты, то банкам долго придется возвращять себе репутацию, хотя с одной стороны был Надра стал Венера

15/10/08 23:00  Serge > ИмпортМЭН    13/10/08 22:02Дерево
Не всем. Только тем, кто не может хорошо заплатить за решение насущных проблем, заодно разрешая дутую проблему банковской ликвидности.
"Коррекция рынка" называется. :)

15/10/08 15:51  зззОтправить письмо > pdg    13/10/08 14:51Дерево
неужели нас снова грабят

13/10/08 22:07  ИмпортМЭН > ИмпортМЭН    13/10/08 22:04Дерево
Поставте меня Премьер-министром! Я всех накажу, за все отвечу!

13/10/08 22:04  ИмпортМЭН > ИмпортМЭН    13/10/08 22:02Дерево
Если бы еще в школе за такие сочинения стреляли, небыло бы таких уродов - законотворов у власти...

13/10/08 22:02  ИмпортМЭН > z_alexey    13/10/08 18:10Дерево
Смерть импортерам!
Предлагаю готовиться к революции!

13/10/08 18:10  z_alexey > nikki_u    13/10/08 17:38Дерево
кто как понял п. 4.4?

Лично я это понял, как:
обмен гривны на валюту для досрочного погашения обязательств (на гривну купил долары и досрочно погасил весь кредит) - нельзя
покупка\обмен валюты для рассчетов с нерезидентами (или аванса) если предмет договора не импортируется (находится в Украине) - нельзя

13/10/08 17:38  nikki_u > pdg    13/10/08 14:51Дерево
кто как понял п. 4.4?

4.4. Звернути увагу банків на те, що купівля, обмін іноземної валюти з метою дострокового виконання зобов’язань та з метою проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), який здійснюється без увезення із-за кордону цієї продукції на територію України, або здійснення авансових платежів (крім оплати критичного імпорту) буде кваліфікуватися як порушення правил валютного регулювання і валютного контролю із застосуванням мір відповідальності.

13/10/08 16:49  Attorney )) > Душенька    13/10/08 15:00Дерево
< толпа оголтелых вкладчиков ринулась в чулки бабки забирать

Действительно, какие сволочи, баблос свой забрать хотят! Да их расстреливать за такие штучки надо, зря НБУ с ними либеральничает.

13/10/08 15:27  pdg > Душенька    13/10/08 15:23Дерево
Так что даешь бартер и черный нал привет 90-е.

13/10/08 15:23  ДушенькаОтправить письмо > pdg    13/10/08 15:16Дерево
нет - малость черезчур. Но наши нормально ничего сделать не могут - очень видно, что наскорую руку док. делали. Но у банков хоть появится время прийти в себя послу 3 млрд. снятых денег

13/10/08 15:16  pdg > Душенька    13/10/08 15:00Дерево
Как на счет п. 2.4 и п. 4.4 это тоже правильно ??

13/10/08 15:04  Quadus* > pdg    13/10/08 14:51Дерево
Спасибо.
Теперь есть баблос на выборы...(

13/10/08 15:00  ДушенькаОтправить письмо > pdg    13/10/08 14:51Дерево
Правильно сделали - а то толпа оголтелых вкладчиков ринулась в чулки бабки забирать. Все успокоится с февралю. Говорят что мараторий на 6 мес. кто что слышал про срок?

13/10/08 14:51  pdg > Quadus*    13/10/08 11:16Дерево
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2008р № 319

Про додаткові заходи щодо діяльності банків
З метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи та забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України “Про Національний банк України”, статтями 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Правління Національного банку України
постановляє:
Запровадити такі додаткові заходи щодо діяльності банків (згідно з додатком):
1. У сфері регулювання грошово-кредитного ринку та підтримання ліквідності банків
1.1. Розширити можливості підтримання ліквідності банків на основі програм фінансового оздоровлення.
Такий кредит може надаватися строком до одного року зі сплатою не менше 15% річних, в обсязі до 60% від регулятивного капіталу банку, у межах 90% вартості наданого банком забезпечення.
У забезпечення такого кредиту може надаватися нерухомість банку, майнові права за договорами раніше наданих кредитів у національній та іноземній валютах (стандартні та під контролем) юридичним особам. Забезпеченням за цими кредитами повинна бути застава (іпотека) нерухомості, у тому числі цілісних майнових комплексів позичальника, гарантії або поруки інших банків, державні зобов’язання за внутрішніми та зовнішніми позиками, облігації місцевої позики, корпоративні права та облігації підприємств й інших суб'єктів господарювання, що вільно обертаються на ринку. Зазначений перелік не є вичерпний і банки можуть пропонувати Національному банку України інше високоліквідне забезпечення.
1.2. Ураховуючи вимоги статті 35 Закону України “Про банки і банківську діяльність” щодо відповідальності власників істотної участі в банку за адекватність капіталу, банки повинні домагатися підтримання ліквідності, в першу чергу, власниками істотної участі.
1.3. Встановити, що банки здійснюють обов’язкове резервування коштів з урахуванням касових залишків коштів у національній валюті та облігацій внутрішньої державної позики, строк погашення яких припадає на звітний календарний рік.
2. У сфері проведення активно-пасивних операцій банки:
2.1. З 13.10.2008 зобов’язані обмежити здійснення активних операцій в обсягах, досягнутих кожним із них на цю дату. Такі обмеження не розповсюджуються на операції з державними цінними паперами, депозитними сертифікатами Національного банку України та операції на міжбанківському ринку. Надання кредитів в іноземній валюті контрагентам, які не мають валютної виручки, обмежити обсягами заборгованості за ними, що склалася на цю дату.
2.2. Повинні забезпечити постійний щоденний моніторинг за дотриманням установлених обмежень.
2.3. Повинні враховувати, що рефінансування простроченої заборгованості шляхом видачі нових кредитів, необґрунтована пролонгація кредитів, ненадання позичальникам інформації про сукупну вартість кредиту, внесення до кредитного договору змін щодо вартості кредиту, що не відповідає змінам облікової ставки Національного банку України, кваліфікуватиметься як порушення вимог статті 49 Закону України “Про банки і банківську діяльність” із неухильним застосуванням адекватних заходів впливу.
2.4. Приймати платіжні доручення на переказ коштів до виконання в межах залишку на рахунку на момент отримання платіжного доручення та перераховувати їх одержувачу на наступний робочий день після отримання платіжного доручення.
2.5. Виконувати свої зобов’язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов’язань, незалежно від категорії контрагентів.
2.6. Проводити з метою недопущення дострокового зняття коштів роз'яснювальну роботу зі своїми клієнтами. Активно проводити стимулюючу роботу із залучення готівки на депозити та пролонгації депозитних договорів. Виплати за умови настання строку згідно з договором здійснювати негайно.
3. У сфері забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат:
3.1.Банки зобов’язані забезпечувати:
безперебійне функціонування банкоматів та їх завантаження готівкою;
безперебійну видачу готівки за платіжними картками клієнтів інших банків.
3.2.Невідкладно інформувати Національний банк України про пікові навантаження на банкомати та пункти видачі готівки для прийняття відповідних додаткових регуляторних рішень.
4. У сфері проведення валютних операцій:
4.1. Дозволити банкам здійснювати операції з купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту виключно за умови, що обидві валюти є іноземними валютами однієї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного
банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), зі змінами (далі – Класифікатор).
4.2. Граничне відхилення між курсом купівлі та продажу готівкової іноземної валюти не може перевищувати 5,0 відсотків.
4.3. Дозволити уповноваженим банкам здійснювати власні операції з купівлі іноземної валюти за гривні в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції банку за наявності зобов’язань у цій валюті, строк за якими настав.
4.4. Звернути увагу банків на те, що купівля, обмін іноземної валюти з метою дострокового виконання зобов’язань та з метою проведення розрахунків з нерезидентами за імпорт продукції (робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), який здійснюється без увезення із-за кордону цієї продукції на територію України, або здійснення авансових платежів (крім оплати критичного імпорту) буде кваліфікуватися як порушення правил валютного регулювання і валютного контролю із застосуванням мір відповідальності.
4.5. Тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від нерезидентів на строк, що дорівнює або менше 183 календарних днів.
4.6. Запровадити з 01.11.2008 механізм розрахунку відкритих балансових валютних позицій банку за кожною окремою валютою за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти.
4.7. Установити, що банки можуть тримати іноземну валюту 1 групи Класифікатора на рахунках “ностро” лише в банках країн, валюта яких належить до 1 групи Класифікатора.
4.8. Операції в гривнях через кореспондентські рахунки “лоро” банків-нерезидентів здійснювати лише для обслуговування експортно-імпортних операцій.
5. Постанова набирає чинності з 13.10.2008.
6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
Голова В.С.Стельмах

13/10/08 11:16  Quadus* > Финансист    13/10/08 10:44Дерево
Спасибо.
Жду-с...

13/10/08 10:44  ФинансистОтправить письмо > Quadus*    13/10/08 10:40Дерево
Будет в 12-00.

13/10/08 10:40  Quadus*   Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Его (постановление) в глаза кто-то видел?
Ни в Лиге, н в Раде ни на сайт НБУ его нет... "Утка"?

@Как стало известно Ъ, Нацбанк принял постановление, призванное удержать банковскую систему от краха, после того как за неделю население изъяло $3 млрд вкладов. С 13 октября НБУ запрещает банкам досрочно выдавать депозиты и увеличивать кредитование, заморозив размер их активов. Для снижения панических настроений НБУ предложит президенту создать из прибыли НБУ стабфонд, который увеличит гарантии вкладчиков с 50 тыс. грн до 200 тыс. грн. @

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100