RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Снятие депозита через суд


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/03/09 11:16  утка > valdshnep    13/02/09 08:15Дерево
valdshnep госпошлину платить не надо просто в заявлении надо написать ссылку на закон о правах потребителя

13/02/09 08:15  valdshnep > Йурист    13/02/09 05:28Дерево
Народ, если депозит в иностранной валюте, как оплачивать госпошлину? В гривне? По курсу НБУ на день подачи искового?

13/02/09 05:28  ЙуристОтправить письмо > Йурист    13/02/09 05:22Дерево
Знаю, что пишу через 3 месяца и 10 дней после Драфта, но для права иметь собственное мнение срока давности не существует. Или есть другое мнение?

13/02/09 05:22  ЙуристОтправить письмо > Draft    3/11/08 14:39Дерево
Нет, не реклама, а приступ самолюбования автора статьи.

3/11/08 14:39  DraftОтправить письмо > Лист    3/11/08 14:37Дерево
реклама

3/11/08 14:37  Лист > Yevgeny    13/10/08 17:11Дерево

31/10/08 15:44  Vlad-P > Йинег    31/10/08 15:16Дерево
смешались в кучу кони, люди (с)
впрочем это дело вкуса.

тока вот мне интересно какой-такой задаток по предварительному договору?
почему задаток в долларах США? неужели нотарь удостоверил такой договор?
где доказательства уплаты задатка?

31/10/08 15:16  ЙинегОтправить письмо > Йинег    31/10/08 15:06Дерево
скидываю исковое, но за качество не ручаюсь. Сама первый раз пишу.
А ещё с удовольствием почитаю комменты. Критика всегда полезна:)Шевченківський районний суд м. Києва,
адреса: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-Б.

Позивач:

Представник позивача:

Відповідач: Відкрите акціонерне товариство
комерційний банк «Надра»,
Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 15.

Співвідповідач: Центральне відділення філії ВАТ КБ «Надра» Луганське РУ
Україна, 91055, м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 7-а.

Ціна позову: євро (2 260 608 грн., за курсом НБУ станом на 05.11.2008 року )
Позовна заява
про розірвання договору строкового вкладу (депозиту) та договору кредитної лінії, про стягнення суми депозиту та процентів за договором строкового вкладу (депозиту) та стягнення неустойки за прострочення боргових зобов’язань за договором кредитної лінії


ФИО (надалі за текстом «Позивач») являється клієнтом ВАТ КБ «Надра» (надалі за текстом «Відповідач»).

27 серпня 2008 року між Позивачем та Відповідачем (а саме Центральним відділенням філії ВАТ КБ «Надра» Луганське РУ у м. Луганську) був укладений Договір строкового банківського вкладу (депозиту) «Класичний без поповнення» за № 00000 (надалі «договір депозиту»). Договір депозиту передбачає вклад у розмірі 300 000 євро (що складає 2 206 800 гривень за курсом НБУ, станом на 30.10.2008 року), строк договору складає 12 місяців, валюта депозиту – євро. За договором, банк бере визначену суму коштів та у визначений строк зобов’язується повернути вкладнику всю суму вкладу та нараховані проценти відповідно до умов договору. Договір передбачає можливість дострокового отримання суми вкладу та розірвання договору за бажанням вкладника на умовах, зазначених в договорі (копія договору депозиту - додаток 1).

10 жовтня 2008 року між Позивачем та Відповідачем був укладений Договір Кредитної лінії № 00000 (надалі «договір кредитної лінії»), забезпечений депозитом, за вищезазначеним договором депозиту (копія договору кредитної лінії - додаток 2). За договором кредитної лінії банк зобов’язався відкрити Позивачу траншеву кредитну лінію з лімітом 270 000 євро (що складає 1 986 120 гривень за курсом НБУ, станом на 30.10.2008 року) строком до 26 серпня 2009 року. Відповідно до умов Договору кредитної лінії кредит надається Позивачу на споживчі цілі. Позивач за договором має право здійснити три транши протягом 6 (шести) місяців з дня підписання договору кредитної лінії на суму в межах ліміту. Суми, умови та терміни траншів визначаються додатковими угодами до договору кредитної лінії.

Така Додаткова угода до договору кредитної лінії була підписана між Позивачем та Відповідачем 10.10.2008 року (надалі «додаткова угода»). Сума траншу, яку банк зобов’язується надати Позивачу за цією угодою складає 270 000 (двісті сімдесят тисяч) євро (копія угоди - додаток 3). Додаткова угода набирає чинності з дня її укладення, тобто з 10.10.2008 року.

У період з 10.10.2008 року по 15.10.2008 року Позивач суму траншу не отримав, тобто Відповідач не виконав зобов’язання за договором кредитної лінії. Представники Відповідача в банку мотивували це відсутністю такої суми готівки в касі та жодним чином не повідомили Позивача про строки затримки видачі траншу.

Позивач звернувся до Відповідача – лист, зареєстрований банком 15.10.2008 року за № 00000 (копія листа – додаток 4) – з проханням виконати своє зобов’язанням та повідомив, що інакше він буде вимушений розірвати договір кредитної лінії та договір депозиту і подати до суду позов щодо захисту своїх прав. Відповіді на свій лист Позивач не отримав.

27.10.2008 року було написано лист-вимогу, зареєстрований банком 27.10.2008 року за №00000 (копія листа – додаток 5), в якому викладено вимоги щодо надання інформації про причини затримки виплати траншу, виплати неустойки за прострочення зобов’язання (за 14 днів) та, у разі неможливості Відповідачем виконати зобов’язання за договором кредитної лінії, підписати додаткову угоду про припинення дії договору кредитної лінії та договору депозиту.

На день подачі позовної заяви затримка виплати траншу становить 20 днів (з 10.10.2008 по 30.10.2008 р. р.).


Згідно із ч. 1 ст. 526 зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до
умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Відповідно до пп. 1 п. ст. 611 ЦК України наслідком невиконання зобов’язань за договором може бути розірвання договору, виплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди. Відповідно до ч.1 ст.625 боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

У ч. 1 ст. 525 ЦК України встановлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Враховуючи те, що договором кредитної лінії встановлена лише одна умова, за якої банк може в односторонньому порядку відмовитись від надання кредиту (а саме інформація про неплатоспроможність позичальника або знецінення об'єкта застави) і те, що така умова не настала, вважаю, що Відповідач порушив норму цивільного законодавства. За цим, вважаю за необхідне, просити суд про стягнення з Відповідача неустойки у розмірі 3% річних за кожен день прострочення (згідно з п.2 ст. 625 ЦК України)

Додатково, вважаю за необхідне зазначити, що для Позивача надання відповідного траншу за Договором кредитної лінії мало на меті придбання квартири. Попередній договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ФИО 29.09.2008 року, зареєстрований в реєстрі за № 0000 (копія договору – додаток 6), передбачав надання завдатку у розмірі 25 000 доларыв та дату вчинення власне договору купівлі-продажу 31.10.2008 року. Внаслідок невиконання банком своїх зобов’язань, а саме ненадання суми траншу, Позивач втрачає можливість придбати саме цю квартиру, саме за визначену в договорі ціну та несе збитки у розмірі наданого завдатку.

З огляду на вищезазначене, щоб не втратити право на вигідне для Позивача придбання квартири та мати можливість виконати свої зобов’язання за попереднім договором купівлі-продажу квартири, Позивач написав заяву до Відповідача про дострокове розірвання договору депозиту. Заява зареєстрована 27.10.2008 року за № 0000 (копія заяви – Додаток 7). Днем отримання суми вкладу в заяві визначено 29.10.2008 року. Відповіді від банка не надійшло. Сума вкладу не була повернута Позивачу.

Оскільки, Позивач не отримав суми траншу за договором кредитної лінії, та не отримав жодного повідомлення від банку щодо неможливості дострокового отримання суми вкладу за Договором депозиту, Позивач вважає, що Відповідач не виконав умови Договору кредитної лінії, щодо надання кредиту (п. 4.1.1. Договору кредитної лінії та п. 1 Додаткової угоди до договору кредитної лінії) та Договору депозиту, щодо права дострокового отримання суми вкладу (п. 3.1.2. та 3.4.3. Договору депозиту).

З огляду на злісне ухилення Відповідача від виконання своїх зобов’язань за договорами, внаслідок ненадання жодної інформації Позивачу, щодо причин порушення умов Договорів, ігнорування листів Позивача, вбачаючи в намірах Відповідача навмисне продовження порушення умов договорів, а також, враховуючи економічно фінансову кризу в країні, можливу неплатоспроможність Відповідача або настання такої неплатоспроможності найближчим часом, згідно із п.1 ч.1 ст. 152 ЦПК України, прошу забезпечити цей позов, шляхом арешту усіх рахунків Відповідача, де знаходяться відповідні кошти Позивача.

Законодавством України, а саме Цивільним кодексом України, гарантуючи права вкладників, визначено, що за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника (ч. 2 ст. 1060 ЦК України). Більш того, умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною (п.2 ч.2 ст. 1060 ЦК України). Ця норма вказує на те, що законодавець хотів підкреслити та захистити право вкладника на отримання суми вкладу за своїм бажанням.
У п. 2 ч. 5 ст. 1061 ЦК України зазначається, що у разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.

З огляду на вищезазначене, Позивач вважає, що дії Відповідача є незаконними та порушують норми цивільного законодавства і зобов’язання Відповідача за Договором кредитної лінії та Договором депозиту. Позивач вважає, що має право на повернення всієї суми вкладу та нарахованих на неї процентів, за весь час (а саме за 2 місяці користування банком коштами Позивача у розмірі 3 250 євро за один місяць).

Керуючись ч.2 ст.109 ЦПК України позов до юридичної особи подається за місцезнаходженням юридичної особи (ВАТ КБ «Надра» у м. Києві). Оскільки Центральне відділення філії ВАТ КБ «Надра» Луганське РУ у м. Луганську, з яким безпосередньо були підписані вищезазначені Договори депозиту та кредитної лінії, не являється юридичною особою (згідно ч.3 ст.95 ЦК України філія не є юридичною особою), то, відповідно, позов подається за місцезнаходженням Головного офісу Відповідача, а саме до ВАТ КБ «Надра» у м. Києві, що зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Артема, 15.

З огляду на все вищезазначене, Керуючись ст. 11, 16, 509, 525, 526, 536, 550, 610, 611, 614, 615, 629, 1054, 1056, 1058, 1061 ЦК України, ст. 10,11, 88, 109, 118, 119, 120, 125, 209, 212, 214, 215, 224, 225, 226 ЦПК України прошу суд прийняти наступні рішення:

1. Забезпечити позов шляхом арешту рахунків Відповідача, на яких знаходяться кошти Позивача до виконання Відповідачем грошових зобов’язань перед Позивачем.

2. Розірвати договір кредитної лінії з Відповідачем.

3. Стягнути з Відповідача неустойку за прострочення виконання зобов’язань за договором кредитної лінії у розмірі 3% від суми заборгованості за кожен день просрочки, а саме у розмірі 443,83 євро (що дорівнює 3 264,81 грн. по курсу НБУ станом на 30.10.2008 року) за 20 днів прострочки.

4. Розірвати договір строкового вкладу (депозиту) з Відповідачем.

5. Стягнути з Відповідача усю суму вкладу із нарахованими за весь період вкладу процентами, що складає 306 500 євро (300 000 – сума вкладу та 6 500 – проценти, нараховані за 2 місяці), що складає 2 254 614 грн. по курсу НБУ станом на 30.10.2008 року.

6. Стягнути з Відповідача понесені збитки у розмірі 25 000 доларів.

7. Стягнути з Відповідача на користь Позивача судові витрати - сплачений судовий збір в розмірі 1700 грн. 00 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 30 грн. 00 коп.

Перелік документів, що додаються до позовної заяви:
1. Копія Договору строкового вкладу (депозиту) .
2. Копія Договору Кредитної лінії .
3. Копія Додаткової угоди до Договору кредитної лінії від .
4. Копія листа, зареєстрованого банком .
5. Копія листа-вимоги, зареєстрованого банком .
6. Копія попереднього договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ПІБ 29.09.2008 року, зареєстровано в реєстрі за
7. Копія заяви про дострокове отримання вкладу, зареєстровану банком
8. Копії квитанцій про сплату державного мита у розмірі 1700 грн. та судових витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 30 грн.30 жовтня 2008 року _______________________ ПІБ


31/10/08 15:06  ЙинегОтправить письмо > sekret    28/10/08 18:02Дерево
Да ладно, и так понятно, что Постановление "непонятное", так что все шансы оспорить в суде.
Подскажите как попросить, что б проценты все полностью посчитали, до момента расторжения договора?
Может кто-то может скинуть просительную часть?

На счёт защиты прав потребителей - в ЗУ "Про защиту прав потребителей" чётко указан только потребительский кредит (на конкретный товар), депозитов вообще нет (указаны только фин.услуги)и реально при написании иска ссылаться не на что.ИМХО.


28/10/08 18:02  sekret > Yevgeny    17/10/08 17:05Дерево
цитирую: "п.2. У сфері проведення активно-пасивних операцій банки: (ЩО САМЕ?) 2.4. Виконувати свої зобов'язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов'язань, незалежно від категорії контрагентів."
Что должны? И как? Непонятно.
И ещё: наступление срока окончания обязательств - это и допсоглашение к депозитному договору, по которому стороны пришли к согласию о разрыве договора. Главное - деньги на депозите - это собственность, и отобрать её даже таким способом - незаконно.


19/10/08 12:30  Vlad-P > Доктор    18/10/08 23:47Дерево
слив засчитан, "гражданин, соврамши".

18/10/08 23:47  ДокторОтправить письмо > Vlad-P    18/10/08 18:49Дерево
Да что вы так разволновались, Ожегова цитируете, опять же. Я просвещенный и обойдусь без Ваших лекций. Интернетные источники информации (т.е. скопированные в "буфер обмена" и выданные за собственные "познания" этимологии слов) мне достаточно уже встречались и я в курсе, поверьте. Не нужно эмоций. Вы не на "Поле Чудес" и я не Якубович. Все просто. Ваши вот эти вот: "...Дн-й ап.суд, который я уже упоминал именно на основании 59-й отменил арест денег на корсчете, наложенный ухвалой райсуда (наш представитель это заседание имел наглость пропустить, поэтому некому было сказать судье о существовании ст.59)... и т.д. и т.п. - это слова мальчика, не уверенного в своих силах. Вы же мужчина, правильно? И "Дн-й ап.суд" это что такое вообще? Вы, быть может, не выспались? И если "Дн-й ап.суд" быть может не понимает, что "арест счета" и "арест денег, находящихся на счете" это принципиально РАЗНЫЕ вещи, то зачем Вы мне приводите правоприменительную практику этого "рудимента". Прошу Вас, будьте благоразумны.
То что Вы цитируете в мой адрес Коровьева из "Мастера и Маргарита" - что ж, уважили, благодарю.
Всех благ.

18/10/08 18:49  Vlad-P > Доктор    18/10/08 13:14Дерево
а допустить, что d законодательстве "ограничения прав клиента по распоряжению денежными средства", "арест на счет" и "арест денег, которые находятся на счете" употребляются как синонимы?
если нет - что тогда есть арест счета? версии в студию.

ЗЫ. мой судебный опыт говорит о применении судами ст.59 закона о банках при рассмотрении вопроса об аресте денег. тот же Дн-й ап.суд, который я уже упоминал именно на основании 59-й отменил арест денег на корсчете, наложенный ухвалой райсуда (наш представитель это заседание имел наглость пропустить, поэтому некому было сказать судье о существовании ст.59).

ЗЫ2. все. достал.

1. Не путайте людей мудрыми фискальными мыслями.

приведите хоть одну мою мысль, которую можно отнести к фискальной.
если не знаете понятия слова "фискальный", я Вас просвещу. согласно словарю Ожегова фискал (от латинского - казенный)- это чиновник во времена П.1, который наблюдал за законностью действий учреждений и лиц; переносном значении - ябедник, доносчик. а в германских государствах так называли чиновников, охраняющий права и интересы казны.
если не приведете то "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (с). оцените мою деликатность, в сети таких обычно называют более грубым словом.

2. еще пару постов с Vlad-P и Вы будете убеждены в том, что на самом деле Постанова НБУ № 319 имеет в Украине высшую юридическую силу.

прошу привести мои посты по вопросу возможности обеспечения иска (или можете даже во всей этой теме) где хотя бы упоминаю Постанову НБУ №319. или приведите мой пост из любой темы на форуме, где утверждаю, что ”Постанова НБУ № 319 имеет в Украине высшую юридическую силу".
если не приведете то еще раз "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (с)

18/10/08 18:01  Yevgeny > u m k a    18/10/08 17:56Дерево
Можно. Хотел снять о чем написал заявление еще до постановления НБУ на покупку авто, еоторое купил, отдолжив на пару дней деньги, в банке сказали что через 2 дня отдадут, а тут вот такое...

18/10/08 17:56  u m k aОтправить письмо > Yevgeny    13/10/08 17:11Дерево
А можно спросить, зачем вы хотели досрочно снять депозит?

18/10/08 17:14  Yevgeny > Доктор    18/10/08 13:14Дерево
Доктор спасибо, просьба о просительной части иска в силе! :-))

18/10/08 13:14  ДокторОтправить письмо > Vlad-P    17/10/08 16:27Дерево
Не путайте людей мудрыми фискальными мыслями. Никто не собирается просить суд налагать арест на кор/счета банка и тем самым нарушать ЗУ О банках. Арест налагается не на счета, а на гроши, находящиеся на счетах.
То: 17/10/08 17:49 Yevgeny: еще пару постов с Vlad-P и Вы будете убеждены в том, что на самом деле Постанова НБУ № 319 имеет в Украине высшую юридическую силу. Мой совет Вам - просите судью обеспечивать иск любым способом, в т.ч. и наложением ареста на денежные средства, находящиеся на кор/счетах.

18/10/08 11:24  AnteyОтправить письмо > Жертва беспредела    18/10/08 05:15Дерево
по снятию дипозита не встречал, может дэпозита или дупазита? тоже не встречал.

18/10/08 05:15  Жертва беспредела > Vlad-P    17/10/08 18:26Дерево
Доброго времени суток. Очень нужен образец искового заявления по снятию дипозита. Никто не может поделиться?

17/10/08 18:26  Vlad-P > Yevgeny    17/10/08 17:49Дерево
у банка нет расчетного счета. и текущего тоже нет.

у банка есть корреспондентские счета в НБУ и других банках, на которых храняться деньги банка. но законом установлен запрет накладывать арест на эти счета.
указанный Вами счет открыт на балансовом счете 3519 - похоже это корсчет в НБУ (но проверять лень, поэтому точно не скажу), т.к. по учету комбанков - "3519 А Дебіторська заборгованість за послуги", что вряд ли.

все остальные счета банка служат для целей учета, а не хранения средств.

банк может разместить средства в другом банке на межбанковский депозит. другой банк в этом случае откроет у себя Вашему банку депозитный счет для учета денег Вашего банка. если депозит размещен в комбанке (у НБУ свои счета) балансовые счета депозита, т.е. первые четыре цифры номера депозитного счета - 1610, 1612, 1613. вот на него можете попробовать наложить арест - сделайте приятное другому банку.

17/10/08 17:49  Yevgeny > Vlad-P    17/10/08 17:30Дерево
Думаю что арест на имущество достаточно тяжело осуществить, нужен арест на счет, я что-то плохо понял как конкретно называется счет на который можно наложить арест в размере депозита?
Эта информация указана на их сайте:
Счета и другая юридическая информация

МФО 320003
Р/с 35192800002018
ЗКПО 20025456
Свидетельство №35481377

Правильно будет наложить на этот расчетный счет?

17/10/08 17:30  Vlad-P > Yevgeny    17/10/08 17:06Дерево
не все суды так делают. у нас одно дело в райсуде г. Дн-ска тянется. так пока Дн-кий облсуд не рассмотрел апелляцию на ухвалу об обеспечении, райсуд дело не рассматривал. было это летом этого года.

деньги-то находятся именно на корсчетах банка в НБУ и иных банках. все остальные счета у банка служат для учета задолженности.
можете попробовать наложить арест на депозит Вашего банка, размещенный в другом банке. только вначале надо получить информацию о таких депозитах.
ну и стандартно - на имущесво банка (здания, машины, оргтехнику).

17/10/08 17:06  Yevgeny > Vlad-P    17/10/08 16:27Дерево
не согласен одно другому не мешает, сейчас дело не отправляют просто снимают копии и вперед пусть обжалуют на здоровье...
Другое дело на какой счет корректо наложить арест???

17/10/08 17:05  Yevgeny > sekret    17/10/08 16:36Дерево
досрочно запрет, там прямым текстом сказано :-)

17/10/08 16:36  sekret > Алекс _Киев    14/10/08 19:28Дерево
319 постанова: п. 2. У сфері проведення активно-пасивних операцій банки: п. 2.5. Виконувати свої зобов'язання за всіма типами договорів із залучення коштів у будь-якій валюті лише в разі настання строку завершення зобов'язань, незалежно від категорії контрагентів.
Извиняюсь спросить, а где запрет то?

17/10/08 16:27  Vlad-P > Yevgeny    17/10/08 15:31Дерево
только арест на корсчет не просите, чтоб точно не попасть в просак.
ч.3 ст.59 закона о банках "Забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку".

да и польза от обеспечения иска очень сомнительна - вынесение судом ухвалы об обеспечении иска даст возможность банку ее обжаловать. и пойдет дело путешествовать по инстанциями.

17/10/08 15:31  Yevgeny > Доктор    16/10/08 13:30Дерево
У меня в договоре по поводу форс можора указаны только КМУ и все. Что касается правовой позиции то ГК и ее 1060 статья и договор где черным по белому указано что я имею право досрочно расторгнуть договор достаточно сильная позиция..
Доктор вы просили обеспечить иск путем наложение ареста на счет банка в пределах депозита? И еще вопрос можете указать как вы написали в просительной части? Не хочеться попасть в просак, в понедельник подаю. И еще вопрос гос. пошлина по иску не как с имущественного спора?

16/10/08 23:04  Vlad-P > Доктор    16/10/08 20:04Дерево
Договор не может быть прекращенным.
а ГК говорит – может: ч.5 ст.35, ч.4 ст.54, ч.3 ст.723, ч.3 ст.739, ст.755, ч.3 ст.763, ч.2 ст.770, ч.1 ст.771, ст.ст.781, 785, 786, ну и так далее.

Прекращается правоотношение, а не договор. Таким образом договор может быть расторгнутым, а правоотношение - прекращенным.
пожалуйста, читайте внимательнее: «… он (договор), как правоотношение, а не как документ…».
чтобы не было неясностей, уточню: договор как правоотношение, а не как юридический факт.

В нашем случае: Договор расторгается, правоотношение - прекращается, а обязательство - является не исполненным (возврат депозита).
т.е. 1) договор есть, но он расторгнут, 2) правоотношения нет, 3) обязательство есть. надеюсь я правильно понял Вас. если нет – поправьте.
но в таком случае с 2 и 3 (1 я во внимание не беру, поскольку нет определенности с терминологией – что понимаете под договором: правочин-юрфакт, акт саморегуляции, правоотношение) получается такая петрушка:
если правоотношения нет – как может быть обязательство, которое и есть правоотношение?

16/10/08 20:04  ДокторОтправить письмо > Vlad-P    16/10/08 17:02Дерево
Договор не может быть прекращенным. Прекращается правоотношение, а не договор. Таким образом договор может быть расторгнутым, а правоотношение - прекращенным. В нашем случае: Договор расторгается, правоотношение - прекращается, а обязательство - является не исполненным (возврат депозита).

16/10/08 17:02  Vlad-P > Доктор    16/10/08 16:43Дерево
а прекратившимся договор может быть?
а если он прекратился, то он (договор), как правоотношение, а не как документ, наличествует или отсутствует. т.е. он есть или его нет после прекращения.

Вам логику в ВУЗе вообще преподавали?
и я все еще молчу.

16/10/08 16:43  ДокторОтправить письмо > Vlad-P    16/10/08 16:32Дерево
Вам логику в ВУЗе вообще преподавали? То, что Вы указываете в скобках, в частности слова "наличие договора" или "отсутствие договора" это что за правовая категория? Договір може бути тільки УКЛАДЕНИМ або НІ. А ще він може бути оспорюваним або нікчемним. А ВІДСУТНІМ або НАЯВНИМ він не буває. БУТИ або НЕ БУТИ - це філосовська категорія, а ні правова.

16/10/08 16:32  Vlad-P > Доктор    16/10/08 15:10Дерево
читайте часть 4 этой статьи вместе со ст. 1060.

читаю

"Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору
4. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом".

- как следует из названия статьи в ч.4 содержится правовое последствие расторжения договора. т.о. закон должем установить наличие права требовать (и/или обязанности) именно после расторжения/прекращения договора, т.е. при отсутствии договора.

"2. За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором".

- закон устанавливает обязанность банка по договору (т.е. при наличии договора), а не обязанность как последствие прекращения договора (т.е. при отсутствии договора), как это предусматривает ч.4 ст.653.

А то получается, что Вы из эпопеи "Война и мир" прочитали только "и" и говорите, что знаете характер Андрея Болконского.

типа острите. ну-ну. пока молчу, характер мягкий.

16/10/08 15:16  OleynikovОтправить письмо > Доктор    16/10/08 15:10Дерево
Ну, Вас же никто насильно в банк не гнал? раз уж Вы заключили с ним договор, причём вполне добровольно - то и играть прийдёться по одним правилам.
Чтоб расставить точки над "i" - я по сути Ваших претензий целиком на Вашей стороне. Обсуждение веду исключительно по вопросу техники защиты предъявленных исковых требований.

16/10/08 15:10  ДокторОтправить письмо > Vlad-P    16/10/08 14:44Дерево
читайте часть 4 этой статьи вместе со ст. 1060. А то получается, что Вы из эпопеи "Война и мир" прочитали только "и" и говорите, что знаете характер Андрея Болконского.
Для 16/10/08 14:49 Oleynikov - я говорю о физлице вкладчике. Меня юрлица не интересуют в данном вопросе. Мне это и так понятно.
Что касается ст. 55 ЗУ О банках. В законе о нотариате тоже много чего про сделки сказано, но это не означает, что все обстоит именно так, как там написано. Вот банки пусть и руководствуются своим законом, а что касается сделок, то ИМХО, руководствоваться надо прежде всего ГК.

16/10/08 14:49  OleynikovОтправить письмо > Доктор    16/10/08 14:28Дерево
Не совсем с Вами согласен:
"...крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною."
Ваш подход может сработать для физлица. Что касается юрлиц - большой вопрос.

Кроме того, есть ещё и ст. 55 ЗУ "Про банки і банківську діяльність":
"Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком."

Ну и ст. 56 ЗУ "О Нацбанке":

Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.

Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом'якшують або скасовують відповідальність.

Нормативно-правові акти Національного банку підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирають чинності відповідно до законодавства України.

Нормативно-правові акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України."
С одной стороны - эта статья чётко ставит под сомнение правомерность действий НБУ, с другой - обязывает всех руководствоваться его актами в банковских отношениях.

16/10/08 14:44  Vlad-P > Доктор    16/10/08 14:28Дерево
из 653-й: 2. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.

и о каком исполнении обязательств Вы тогда ведете речь, если договор прекратился подачей заявления вкладчика?

16/10/08 14:28  ДокторОтправить письмо > Oleynikov    16/10/08 14:10Дерево
И тут Вы не правы. И вот почему. В силу ст. 1060 ГК Украины, цитирую:
" Відповідно до ст. 1060 Цивільного кодексу України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про про відмову від права на на отримання вкладу за першою вимогою є никчемною". Тобто договір банківського вкладу можна віднести до договору, який може бути розриваним у одностороньому порядку в силу закону? Так? Так.
Ось так. Але це ще не все.
Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.
Вірно? Тепер ось що. Якщо після звернення до банку про дострокове повернення вкладу договір вважається розірваним в порядку ст. 651 ЦК, то про яки умови договору про форс-мажор йдеться, якщо договір вже не діє?
16/10/08 14:10  OleynikovОтправить письмо > Доктор    16/10/08 14:07Дерево
Вот поэтому я и написал про договор, а не про ст. 617 ГК. Поскольку банки в ряде случаев прописывают там себе именно освобождение от обязательств вследствие форс-мажора до прекращения этого самого форс-мажора.

16/10/08 14:07  ДокторОтправить письмо > Oleynikov    16/10/08 13:52Дерево
Никак нет. При форс-мажоре лицо освобождается от ответственности, а не от выполнения обязательства в натуре (ст. 617 ГК). А обязательство и ответственность за его нарушение - абсолютно разные вещи. Так что неверно Вам думается.

16/10/08 13:52  OleynikovОтправить письмо > Доктор    16/10/08 13:30Дерево
Махровая моя ИМХА, но думается, дело будет так:
1. Если в договоре прописан форс-мажор вследствие действий властей - банк от иска отобъёться.
И тогда надо будет сначала разбивать саму Постанову НБУ.
Шансы её раздолбать - более чем реальны, ибо ограничение в реализации права собственности допустимо только при ЧП, которого никто не объявлял.
2. Как вариант - давить на то, что Постанова не зарегистрирована в Минъюсте, и, следовательно, не вступила в законную силу, а значит банк не имеет права на неё ссылаться. Успешность 50/50.

16/10/08 13:30  ДокторОтправить письмо > Yevgeny    16/10/08 12:52Дерево
Подобного в практике не было, но мой иск уже в суде со вторника. "Имел я ввиду" эти постановы НБУ, МУБУДУ и прочих ХНУГУДУ вместе с актами минфина и налоговой администрации одновременно. Примерно такое же отношение у меня сформировалось к работе и ее результатам: секретариата президента (всего), кабмина (частично), моего банка (в полном составе вместе с операционистами и секретарями, а также к маленькому Тобику, который крутиться под проходной банка).
Сегодня вышло уж так, что из утопизма Николая Чернышевского "Что делать?" мы перешли в плоскость Роберта Кийосаки "Где мои деньги?". И вопрос этот желательно задавать банку в присутствии судьи. А время покажет, кто где ср....

16/10/08 12:57  ФинансистОтправить письмо > Yevgeny    16/10/08 12:52Дерево
В теме "НБУ запретил выдавать депозиты - беспредел!" выложено в самом начале обсуждения.

16/10/08 12:52  Yevgeny > Алекс _Киев    14/10/08 19:28Дерево
Да что-то на форуме не спешат делиться практикой 2004 года, АУ отзовитесь юристы у кого было подобное в практике!!! :-)

14/10/08 23:44  Лебедев А. > Yevgeny    13/10/08 17:11Дерево
вообще - перспектива судебного решения вопроса в пользу вкладчика вполне реальна (в пределе от 99% до 100%), имхо.

14/10/08 19:28  Алекс _Киев > Yevgeny    13/10/08 17:11Дерево
У меня аналогичная ситуация! Точь в точь, дата в дату.
Дайте совет, как быть?

13/10/08 17:11  Yevgeny   Дерево
Депозит размещен в НАДРА банке, написал 09.10.2008 года заявление на разрыв договора и снятие денег, сказали что на обработку и привоз денег нужно подождать до понедельника. Сегодня вышло постановление НБУ о невозможности досрочного разрыва депозита, в отделении сказали, что деньги "возможно" перечислят с депозита на текущий карточный счет 15.10.2008.

Вопрос: насколько реальна судебная перспектива данного дела, в случае неперечисление денежных средств с учетом того, что в договоре указана возможность досрочного разрыва но с потерей процентов???

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100