RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Текст изменений к ЗУ "Про ИСИ"


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/02/09 13:36  Alex_1Отправить письмо > Alex_1    26/02/09 13:33Дерево
сорри, 90 %, 10 % в ден средствах, в случае привлечения физиков

26/02/09 13:33  Alex_1Отправить письмо > torgoveu ub    26/02/09 11:37Дерево
100 % в акциях или корпоративных бондах после "показательного выступления" рынка 2008 - это сильно...

26/02/09 11:44  ЁжОтправить письмо > Alex_1    26/02/09 11:26Дерево
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
«Про внесення змін до Закону України
«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»


придбавати або додатково інвестувати
в облігації підприємств, емітентами
яких є резиденти України (крім ВИКЛЮЧИТИ
комерційних банків), більше ніж 20
відсотків загальної вартості активів ІСІ;


придбавати або додатково інвестувати
в акції українських емітентів більше ніж ВИКЛЮЧИТИ
40 відсотків загальної вартості активів ІСІ;


26/02/09 11:37  torgoveu ubОтправить письмо > Alex_1    26/02/09 11:26Дерево
а их и не должно быть. расширили рамки, правда Комиссии над 12-е положение в новой редакции выдать

26/02/09 11:26  Alex_1Отправить письмо > torgoveu ub    13/02/09 15:03Дерево
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)
Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 6 вересня 2005 року N 2801-IV,
від 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
від 18 грудня 2008 року N 693-VI

Диверсифікованим ІСІ забороняється:
тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах та банківських металах більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ, при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ в зобов'язаннях одного банку;
(абзац другий частини п'ятнадцятої статті 4
у редакції Закону України від 18.12.2008 р. N 693-VI)
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобов'язання однієї юридичної особи більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
(абзац третій частини п'ятнадцятої статті 4 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 18.12.2008 р. N 693-VI)
придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери одного випуску;
(абзац четвертий частини п'ятнадцятої статті 4
у редакції Закону України від 18.12.2008 р. N 693-VI)
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску;
(абзац п'ятий частини п'ятнадцятої статті 4
у редакції Закону України від 18.12.2008 р. N 693-VI)
абзац шостий частини п'ятнадцятої статті 4 виключено
(згідно із Законом України
від 18.12.2008 р. N 693-VI)
абзац сьомий частини п'ятнадцятої статті 4 виключено
(згідно із Законом України
від 18.12.2008 р. N 693-VI)
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
(частину п'ятнадцяту статті 4 доповнено новим абзацом дванадцятим
згідно із Законом України від 18.12.2008 р. N 693-VI,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим)
придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.


Уважаемые форумчане, не вижу ограничений по акциям и облигациям украинских эмитентов...скромный подарок к НГ планировался ?:))

13/02/09 15:08  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    13/02/09 15:03Дерево
Пока не отменят Роз"яснення № 15 - нормально ;)

13/02/09 15:03  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    13/02/09 14:22Дерево
ну вот

13/02/09 14:22  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    13/02/09 11:41Дерево
10-ка взялась из абз. 2 п. 3 Раздела VI Решения 1227:
"У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб - інвесторів, КУА формує резервний фонд у розмірі, не меншому ніж 10 відсотків вартості внесків фізичних осіб ІСІ,активи якого перебувають в її управлінні."

13/02/09 11:59  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    13/02/09 11:58Дерево
чуток не так :)

13/02/09 11:58  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    13/02/09 11:41Дерево
Стаття 34. Склад та структура активів ІСІ
При проведенні публічного (відкритого) розміщення цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків активів таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього ІСІ. { Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008 }

13/02/09 11:41  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    13/02/09 11:14Дерево
да действительно, я не знаю откуда ета 10-ка взялась, я не работал с открытыми и полуоткрытыми фондами

13/02/09 11:14  ЁжОтправить письмо > Ёж    13/02/09 11:13Дерево
Т.е., КУА не вкладывает 10 % от поступлений физ.лиц в свой рез.фонд.

13/02/09 11:13  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    13/02/09 10:04Дерево
По Роз'ясненню № 15 27.12.2007, резервный фонд КУА - один, и формируется за счёт ежегодных отчислений от суммы прибыли КУА. Есть прибыль - есть резервный фонд. Нет прибыли - нет фонда. Но приказ (или решение участников КУА - в зависимости от того, как прописано в уставе КУА) о создании рез.фонда должен быть в КУА обязательно.

13/02/09 10:04  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    13/02/09 09:57Дерево
а, спрашивайте там чего, спасибо что обратили внимание:)
как вы думаете реально сделать открытый выпуск паевого недеверсифицированного и привлекать от физ лиц денежные средства без ограничений и 10% резервов

13/02/09 09:57  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    13/02/09 09:53Дерево
Да это разбираю на всякий случай на будущее, а в нашей структуре пока нет новых КИФов. )

13/02/09 09:53  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    13/02/09 09:47Дерево
ниже номинала и не думайте:) задавят

13/02/09 09:47  ЁжОтправить письмо > Ёж    13/02/09 09:45Дерево
Читать исправленное: "Похоже, что раз в абз. 2 ст.42.."

13/02/09 09:45  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    13/02/09 09:00Дерево
Допустим, какой-то КИФ внесли в ЕГРИСИ в сентябре с номиналом акции 1000 грн. Если бы прикупил КИФ акций на ПФТС в сентябре, то сейчас стоимость размещения акции КИФ по СЧА была бы гривень 250-300. Немалая разница )
Похоже, что раз в абз. ст.42 заменили "розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх номінальною вартістю" на "розміщення інвестиційніх сертифікатів пайового інвестиційного фонду здійснюється за їх номінальною вартістю", то в абз. 7 либо прошляпили либо оставили "засаду".

13/02/09 09:00  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    12/02/09 17:46Дерево
лутьше придерживаться номинала, так спокойней

12/02/09 17:46  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    23/01/09 14:14Дерево
Читаем в новой редакции:
"Стаття 13. Акції корпоративного інвестиційного фонду
Акції корпоративних інвестиційних фондів ПІСЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ відповідного фонду до реєстру ІСІ розміщуються ЗА ЦІНОЮ, ЩО ДОРІВНЮЄ ВАРТОСТІ чистих активів такого фонду в розрахунку на одну акцію, що перебуває в обігу."
Абз. 7 ст. 42:
"До дати письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за їх НОМІНАЛЬНОЮ вартістю. З дати письмового повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ІСІ розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за ціною, визначеною відповідно до статті 44 цього закону."

Вопрос: так по какой же цене размещаются акции КИФА до момента "визнання таким, що відбувся"?


23/01/09 14:14  torgoveu ubОтправить письмо > luser    23/01/09 12:43Дерево
угу

23/01/09 12:43  luserОтправить письмо > torgoveu ub    23/01/09 12:16Дерево
)))) дельный советик. ничего не скажешь

23/01/09 12:16  torgoveu ubОтправить письмо > luser    23/01/09 11:57Дерево
советую чиста прийти на 1 етаж и спросить на Б.Хмельницкого 26, и спросить, желательно что бы Начальник был на месте, он точно скажет что вам делать

23/01/09 11:57  luserОтправить письмо > torgoveu ub    23/01/09 11:37Дерево
Тока всех вопросов эта нормативка не снимает. Она ж действовала под старую редакцию. А в новой ГКЦБФР поручено утвердить порядок ликвидации ПИФ. На сайте комиссии проекта я не нашел. Послушаюсь вашего совета на гав юа зайду, может они нагавкают чего-то. Спс

23/01/09 11:37  torgoveu ubОтправить письмо > luser    23/01/09 11:37Дерево
угу, пожалуйста

23/01/09 11:37  luserОтправить письмо > torgoveu ub    22/01/09 12:08Дерево
Спасибо за инфо.

22/01/09 12:08  torgoveu ubОтправить письмо > luser    22/01/09 11:37Дерево
1. 406/10686
2. 405/10685
3. 972/12846
4. 402/10682
5. 462/10742
+ ЗУ "Про ИСИ"

22/01/09 11:37  luserОтправить письмо > torgoveu ub    19/12/08 12:28Дерево
Ребята, вижу вы активно начали изменения изучать. Подскажите плиз, может кто-то встречал проект или порядок решения ГКЦБФР по поводу установления порядка ликвидации ПИФ?

19/12/08 12:28  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    19/12/08 11:58Дерево
ну я в принципе за то что бы поднимали планку, и считаю правильно сделали, потому что физики у которых много денег больше понимают и осознают что делают, то есть понимаю риски. ето уже не тот уровень

19/12/08 11:58  ЁжОтправить письмо > torgoveu ub    19/12/08 11:36Дерево
Про миллион - это они лихо. С учётом, что негласно разрабатывают тех физиков с крупными суммами любых вложений (в банки ,покупки, общества...), которые имеют невысокий уровень легальных доходов.

19/12/08 11:54  briz07Отправить письмо > torgoveu ub    19/12/08 11:36Дерево
Рано радоваться, подождите итоговой версии, много чего меняли, но вот вопрос- Что вычеркнули, слуги народа (пардон, скорее хозяева).

19/12/08 11:54  Idaves > tiran    19/12/08 10:59Дерево

19/12/08 11:36  torgoveu ubОтправить письмо > Ёж    19/12/08 11:02Дерево
впечатляет,разрешили продлять закрытые один раз, обеденять паевые однотипные и видные,структуру открытых расширили,досрочное "припинення" фондов есть, физиков запускают в венчур с милионом гривен, неплохая планка.венчура уже ежеквартально раситывают стоимость активов

19/12/08 11:02  ЁжОтправить письмо > tiran    19/12/08 10:59Дерево
Это мы пока не узнаем. Как с ЗУ "Про АТ" - текст полный тоже не был известен до самого подписания (.

19/12/08 10:59  tiranОтправить письмо > tiran    19/12/08 10:58Дерево
бздыннь
Ёж
спасибо, ЗП, принытый в 1м чтении у меня есть.
Вопрос в том, не было ли вчера внесено каких-то поправок с голоса и прочее...?

19/12/08 10:58  tiranОтправить письмо > briz07    19/12/08 10:06Дерево
Та я думал, может, кто-то у Литвина до меня уже был :-)

19/12/08 10:44  ЁжОтправить письмо > tiran    19/12/08 10:01Дерево

19/12/08 10:24  бздыннь > tiran    19/12/08 10:01Дерево
в ЛИге он есть в "законопроектах", номер 2567

19/12/08 10:20  бздыннь > tiran    19/12/08 10:01Дерево

19/12/08 10:06  briz07Отправить письмо > tiran    19/12/08 10:01Дерево
рано искать, его пока нигде нет... В раде после принятия его подписывает спикер. Передает президенту на подпись и в этот момент появляется текст на сайте рады... Быстрее - только сходить в раду и подождать пока текст вынесут из кабинета Литвина... ;о)

19/12/08 10:01  tiranОтправить письмо   Дерево
Приветсвую всех!
У кого уже есть текст изменений к ЗУ "Про ИСИ", который приняли вчера?
Прошу поделиться ссылой или самим текстом!
В Лиге, УАИБе, ДКЦПФР текста не нашел :-(!
Спасибо...

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100