RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Трудовые правоотношения

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Соглашение сторон и сокращение - различия.


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << 1 2 [3] 4 >>    Всего: 4


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
15/01/09 08:30  вместо ОК > juras2008    15/01/09 08:22Дерево
это очевидно

15/01/09 08:22  juras2008 > ОК АКА Олюня    14/01/09 22:10Дерево
этими изменениями (касаемо ч. 1 ст. 36) они (ВР) где 80% безработных отсрочили выплату пособия на 3 месяца. сэкономили так сэкономили...

14/01/09 22:10  ОК АКА Олюня > Максим987    14/01/09 22:03Дерево

14/01/09 22:07  ОК АКА Олюня > Максим987    14/01/09 22:03Дерево

14/01/09 22:06  ОК АКА Олюня > Максим987    14/01/09 22:03Дерево
тот ЗУ и принят, и подписан Ющенко
и название у него другое
Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

14/01/09 22:05  ОК АКА Олюня > Максим987    14/01/09 22:03Дерево
блиин, ну я ж выложила специально весь текст

14/01/09 22:03  Максим987 > ОК АКА Олюня    14/01/09 21:42Дерево
Как другой, к чему 23.12.2008?
Наведу цитату из источника [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
"Президент Украины Виктор Ющенко вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон «О мерах по преодолению последствий финансово-экономического кризиса в сфере социальной защиты, оплаты труда и занятости населения», принятый парламентом 25 декабря 2008 года. На обращение Правительства с предложением не подписывать этот Закон Глава государства в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины применил к нему право вето"

14/01/09 21:42  ОК АКА Олюня > Максим987    14/01/09 21:00Дерево
актуальны

он ветировал другой ЗУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Проект
(тираж 23.12.2008 р.)


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи з подолання наслідків фінансово-економічної кризи у сфері соціального захисту, оплати праці та зайнятості населення

З метою забезпечення дотримання прав громадян на оплату праці, зайнятість та соціальний захист та мінімізації негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на економіку України

Верховна Рада України постановляє:

I. Ввести в дію статті 24, 25 та частини другу - п'яту статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Встановити, що розмір допомоги по частковому безробіттю визначається правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одночасно із затвердженням бюджету, виходячи з фінансових можливостей Фонду, і не може перевищувати прожиткового мінімуму.

Безробітні, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, а також працівники підприємств, які отримують допомогу по частковому безробіттю, мають право на отримання матеріальної допомоги на себе та членів сім'ї для переїзду з метою працевлаштування, ведення підприємницької діяльності до трудонедостатніх та депресивних регіонів. Зазначена допомога надається для перевезення майна та облаштування на новому місці проживання за рахунок коштів державного бюджету. Розмір допомоги встановлюється щорічно при затвердженні Державного бюджету України. Порядок виплати матеріальної допомоги для переїзду з метою працевлаштування визначається Кабінетом Міністрів України

II. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 44):

частину третю статті 8 викласти в такій редакції:

"У разі використання праці іноземців або осіб без громадянства без дозволу державної служби зайнятості з підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, державна служба зайнятості стягує штраф за кожну таку особу у розмірі двохсот мінімальних заробітних плат, встановлених законом. При повторному протягом року порушенні порядку використання праці іноземців розмір штрафу становить триста розмірів мінімальних заробітних плат, встановлених законом. Ці кошти спрямовуються до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття";

у пункті 5 статті 23 слова місцевого бюджету" замінити словами "державного та місцевих бюджетів";

2) частину четверту статті 6 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) замінити частинами четвертою - шостою такого змісту:

"Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляються центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Оплата праці працівників усіх установ, закладів та організацій бюджетної сфери здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду відповідно до Єдиної тарифної сітки встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати";

3) статтю 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Кошти на виплату працівникам допомоги по частковому безробіттю не надаються підприємствам, що перебувають на обліку в Фонді як платники страхових внесків менше 12 місяців або які мають заборгованість перед Фондом".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

4) друге речення абзацу п'ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2008р., NN 5-8, ст. 78) викласти в такій редакції: "За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування - 1,08 %";

5) пункт 5 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 31 жовтня 2008 року N 639-VI виключити;

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року. Розділ І цього Закону діє до 1 січня 2010 року.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

3) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

4) доопрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Державний бюджет України на 2009 рік з урахуванням цього Закону;

5) заборонити збільшення штату працівників органів виконавчої влади;

6) накласти мораторій на закупівлю автомобілів, за винятком закупівлі автомобілів для потреб транспортних організацій, закладів охорони здоров'я, освіти, Збройних Сил України та Міністерства надзвичайних ситуацій, за рахунок коштів державного бюджету.

7) передбачити у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2009 рік встановлення розміру заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб".

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування тимчасово, до 1 січня 2010 року, зупинити закупівлю автомобілів за рахунок коштів місцевих бюджетів, за винятком закупівлі автомобілів для потреб транспортних організацій, закладів охорони здоров'я, освіти.

5. Національному банку України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики в місячний строк з дня опублікування цього Закону затвердити порядок надання відстрочки виплат за банківськими кредитами та заборгованості за ними для фізичних осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості після 1 жовтня 2008 року.

6. Встановити, що покриття дефіциту бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

14/01/09 21:33  ОК АКА Олюня > Максим987    14/01/09 21:00Дерево

14/01/09 21:00  Максим987 > Максим987    14/01/09 20:27Дерево

14/01/09 20:27  Максим987 > ОК АКА Олюня    14/01/09 19:15Дерево
тоисть через 90 дней я буду получать те же 1450грн? Или 80процентов от 1450, судя с вашего коментария? А то я не совсем понял.

14/01/09 20:24  ОК АКА Олюня > ОК АКА Олюня    14/01/09 20:24Дерево
или что еще напринимали?

14/01/09 20:24  ОК АКА Олюня > juras2008    14/01/09 15:07Дерево
это о нем же?

Сегодня, 14 января, Президент Украины Виктор Ющенко вернул в парламент ряд законов, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, Президент вернул в ВР со своими предложениями Закон "О мероприятиях по преодолению последствий финансово-экономического кризиса в сфере социальной защиты, оплаты труда и занятости населения", принятый парламентом 25 декабря 2008 года.

Так, на обращение правительства с предложением не подписывать данный закон глава государства в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины применил к нему право вето.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

14/01/09 19:15  ОК АКА Олюня > Максим987    14/01/09 15:36Дерево
не теже, а те, которые будут с 91-го дня
Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в % к определенному в предыдущем абзаце размеру:

Первые 90 календарных дней – 100%;
на протяжении следующих 90 календарных дней – 80%;
в дальнейшем – 70%

14/01/09 15:36  Максим987 > juras2008    14/01/09 15:07Дерево
Спасибо за ответ, хотелось бы еще узнать источник ващего ответа. Ну если по новой редакции закона, то тогда за 90 дней те же выплаты которые посчитали(1450грн) сейчас или выплаты будут считать по новой какой-то схеме?

14/01/09 15:07  juras2008 > Максим987    14/01/09 13:48Дерево
точный ответ. получать пособие сразу будут те люди, которым до 13-го января был ПРИСВОЕН СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО, а не те, которые зарегистрировались в службе занятости.

прошу прощения за неверно информацию, данную ниже.

14/01/09 14:59  вместо ОК > Кутузов    14/01/09 14:53Дерево
приравняли к 38-й и по срокам выплаты, и по размерам.
ща обсуждаем: если успел человек, уволившийся по соглашению сторон, получить статус безработного до 13.01, по какому порядку будет получать пособие - по старому или по новому?

14/01/09 14:55  вместо ОК > Кутузов    14/01/09 14:53Дерево
ага. исключили с 13.01. ну на 50% оно таки было независящим;) трудно договариваться теперь с работником в случае фактического сокращения

14/01/09 14:53  Кутузов > ОК АКА Олюня    14/01/09 12:47Дерево
Лян! Таки исключили "соглашение сторон" из "занятости"?! Ну и правильно, и логично! Смешно было, когда такое основание увольнения считалось
"причиной, не зависящей от работника"! ,)

14/01/09 13:48  Максим987 > juras2008    14/01/09 13:43Дерево
Так вот интересует точный ответ, а найти его нигде не могу, даже в центре не знают.

14/01/09 13:46  Максим987 > juras2008    14/01/09 13:39Дерево
Обьясните пожалуста, до 13-го числа надо было успеть зарегистрироватся или уже получить статус безработного(поскольку между ними 8 дней разници)

14/01/09 13:43  juras2008 > Максим987    14/01/09 12:51Дерево
честно говоря, Вы меня заставили задуматься. возможно, на момент присвоения статуса безработного. это более логично.

14/01/09 13:41  juras2008 > 4443    14/01/09 13:06Дерево
через месяц после регистрации, т.к. Вам положено выходное пособие в размере одной средней з/п. отсюда и отсрочка.

14/01/09 13:39  juras2008 > ОК АКА Олюня    14/01/09 12:47Дерево
потому что закон обратной силы в сторону ухудшения не имеет. те, кому присвоен статус безработного до принятия изменений, будут получать пособие сразу, а не через 3 месяца.
а что Вас смущает?

14/01/09 13:06  4443 > Максим987    14/01/09 12:51Дерево
а если по сокращению уволили, то с какого дня начну получать...

14/01/09 12:51  Максим987 > juras2008    14/01/09 10:53Дерево
"... те, кто расторгли договор по соглашению сторон (ч. 1 ст. 36) и ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ (а не пришел/получил талончик/уволился и т.д.) в службе занятости ДО 13.01.2009г. будут получать пособие сразу же после присвоения статуса безработного ..."
А откуда это. А вопрос: до 13-го успел зарегистрироваться или уже получить статус безработного? В моем случае: зарегистрироваться успел 10-го а статус получу 19-го

14/01/09 12:47  ОК АКА Олюня > juras2008    14/01/09 11:44Дерево
те, кто расторгли договор по соглашению сторон (ч. 1 ст. 36) и ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ (а не пришел/получил талончик/уволился и т.д.) в службе занятости ДО 13.01.2009г. будут получать пособие сразу же после присвоения статуса безработного.
а кто ПОСЛЕ 13.01.2009г. - на 91-й день. (c)

я хочу понять, на основании чего Вы сделали такой вывод.

14/01/09 12:43  ОК АКА Олюня > juras2008    14/01/09 11:44Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
+ новая редакция п.3 ст.23
3. Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня.

14/01/09 11:50  Максим987 > juras2008    14/01/09 10:53Дерево
большое спасибо, вы меня обрадовали, так как я зарегестрирован 10-го января

14/01/09 11:44  juras2008 > вместо ОК    14/01/09 11:35Дерево

14/01/09 11:35  вместо ОК > вместо ОК    14/01/09 11:33Дерево
принимают решение о выплате пособия ежемесячно, потому и думаю,

14/01/09 11:33  вместо ОК > вместо ОК    14/01/09 11:32Дерево
большие у меня сомнения о таких выплатах с 13-го

14/01/09 11:32  вместо ОК > juras2008    14/01/09 10:53Дерево
откуда сведения?

14/01/09 10:53  juras2008 > Максим987    14/01/09 10:03Дерево
вчера вступил в силу закон о внесении изменений в законодательство о занятости населений.
те, кто расторгли договор по соглашению сторон (ч. 1 ст. 36) и ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ (а не пришел/получил талончик/уволился и т.д.) в службе занятости ДО 13.01.2009г. будут получать пособие сразу же после присвоения статуса безработного.
а кто ПОСЛЕ 13.01.2009г. - на 91-й день.

14/01/09 10:06  ОК АКА Олюня > Максим987    14/01/09 10:03Дерево
имхо, только до 12.01 включительно и они. подождем разъяснений ФЗ

14/01/09 10:03  Максим987 > ОК АКА Олюня    14/01/09 02:23Дерево
тоист пролетают с выплатами все по ст36.п.1, или те кто стал на биржу месяц назад будут еще по-старому получать деньги

14/01/09 09:28  вместо ОК > Chameleon    14/01/09 09:25Дерево
что узнаете, свистите. хотя бы в привате;)

14/01/09 09:25  Chameleon > ОК АКА Олюня    13/01/09 16:59Дерево
сегодня будет селекторное совещание по службе занятости, будут решать чего и как делать с новым законом ))

14/01/09 02:23  ОК АКА  Олюня > Максим987    14/01/09 01:35Дерево

Роман1984 13/01/09 22:38
имхо, Вы уже пролетаете

14/01/09 01:35  Максим987 > ОК АКА Олюня    13/01/09 16:53Дерево
Ой долго искал у кого спросить и наверное нашол. Я уволился ст36.п1 31 декабря, обратился в центр 08-го января, зарегистрирован 10-го а выплаты должны быть 17-го. Вопрос в том - буду ли я получать деньги еще по старой редакции или уже попадаю под действие нового закона?

13/01/09 22:56  вместо ОК > Роман1984    13/01/09 22:38Дерево
имхо, Вы уже пролетаете

13/01/09 22:38  Роман1984 > ОК АКА Олюня    13/01/09 16:53Дерево
А если я уволен по соглашению сторон 12.01.2009,но еще не зарегистрировался в ЦЗ на меня распостроняется действие этого закона или нет.(начнут начислят через пособие на 91 день или 8).Спасибо заранее.

13/01/09 16:59  ОК АКА Олюня > Chameleon    13/01/09 16:50Дерево
это не спасет фонд

13/01/09 16:54  ОК АКА Олюня > Дэ    13/01/09 16:41Дерево

13/01/09 16:53  ОК АКА Олюня > Дэ    13/01/09 16:41Дерево

13/01/09 16:50  Chameleon > ОК АКА Олюня    13/01/09 14:50Дерево
экономят средства фонда, чего и следовало ожидать

13/01/09 16:41  Дэ > вопросик можно    13/01/09 15:03Дерево
а як з публікацією № 799, ЛІГА подає ще як не набрав чинності?

13/01/09 16:40  ОК АКА Олюня > вопросик можно    13/01/09 16:39Дерево
имхо, теперь с 91-го дня, как при увольнении по собственному желанию

13/01/09 16:39  ОК АКА Олюня > вопросик можно    13/01/09 16:35Дерево
я не поняла, что Вы спросили. а Вы?;)

13/01/09 16:39  вопросик можно > ОК АКА Олюня    13/01/09 16:28Дерево
+1
Я имел ввиду по получению денег из фонда загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Страницы: << 1 2 [3] 4 >>    Всего: 4

Реклама

bigmir)net TOP 100