RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Протокол по переведенню випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
7/05/10 11:28  FazanОтправить письмо > Tarmvred    14/04/09 11:55Дерево
Товариш Гугєль знайшов:
______________________
Витяг із ПРОТОКОЛУ № 01
лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах
учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «123»
м. Київ, 12-00 год. 31 березня 2010 р.


Усього присутні:
611 591 акцій (голосів).
15. Прийняття рішення про форму існування акцій.

Голосували:
За - 611 591 , що складає 100,00% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;
Проти - 0;
Утрималися - 0.
Кількість голосів, які не були враховані
у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: визначити форму існування акцій ПАТ виключно у бездокументарній формі.

16. Про прийняття рішення щодо переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Голосували:
За - 611 591 , що складає 100,00% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;
Проти - 0;
Утрималися - 0.
Кількість голосів, які не були враховані
у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: здійснити переведення випуску акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування, у відповідності до інформації що оформлена Додатком №2, який є невід’ємною частиною цього протоколу.


17. Про затвердження Депозитарію та Зберігача для обслуговування випуску акцій, щодо якого прийняте рішення про зміну форми існування та затвердження умов договору зі Зберігачем.

Голосували:
За - 611 591 , що складає 100,00% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;
Проти - 0;
Утрималися - 0.
Кількість голосів, які не були враховані
у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: 1. Визначити Депозитарієм ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОРЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
2. Визначити Зберігачем Публічне акціонерне товариство «321»
3. Затвердити умови договору зі Зберігачем

18. Про визначення дати припинення ведення реєстру та прийняття рішення про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором.

Голосували:
За - 611 591 , що складає 100,00% голосів від загальної кількості присутніх на Зборах;
Проти - 0;
Утрималися - 0.
Кількість голосів, які не були враховані
у зв’язку із визнанням бюлетенів недійсними - 0

За результатами голосування прийняте рішення: визначити дату припинення ведення реєстру на 12.07.2010р. та прийняти рішення про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором, після передачі реєстру зберігачу.

25/05/09 10:16  GeTОтправить письмо > fir    21/05/09 16:51Дерево
Действительно никто не заставляет. Но если я хочу перевести мне же надо порядок знать.

21/05/09 16:51  firОтправить письмо > GeT    21/05/09 15:10Дерево
облигации никто не заставляет в б/д форму переводить, по крайней мере до принятия нового депозитарного закона, а насчет "регистраторов не будет" - их основная ниша - акции, поэтому так и говорят.

21/05/09 16:21  GeTОтправить письмо > torgoveu ub    21/05/09 15:29Дерево
Ладно... Спасибо.
Как в том фильме "Будем искать..." :)

21/05/09 15:29  torgoveu ubОтправить письмо > GeT    21/05/09 15:10Дерево
я чет не слышал про едакое, мож комиссия разрядиться, и чет выдаст до конца года

21/05/09 15:10  GeTОтправить письмо > torgoveu ub    21/05/09 15:02Дерево
А куда деваться?
Если реестраторов не будет, кто будет учитывать права собственности на эти ЦП?
Поэтому и встал вопрос наряду с переведением акций, переводить и облигации в бездокументарную форму.
Или я чего-то не понимаю?

21/05/09 15:02  torgoveu ubОтправить письмо > GeT    21/05/09 15:00Дерево
а разве закон предвидит ето, положений точно нет Комиссии по вашему вопросу

21/05/09 15:00  GeTОтправить письмо > GeT    17/04/09 16:24Дерево
Может кто подскажет.
Есть положение №98 по переводу акций в бездокументарную форму.
А каким положением определен порядок перевода облигаций? Найти не могу.
Заранее спасибо.

17/04/09 16:24  GeT > Tarmvred    17/04/09 16:16Дерево
Да, действительно не учел, что для замены свидетельства нужно подать копию протокола. Спасибо.

17/04/09 16:17  Tarmvred > VP_Son    17/04/09 15:57Дерево
З чим погоджуєтесь?

17/04/09 16:16  Tarmvred > GeT    17/04/09 16:06Дерево
Є таке Положення:
"Для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з прийняттям емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму акціонерне товариство не пізніше 30 календарних днів від дати прийняття такого рішення подає до реєструвального органу:
1) заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів у зв'язку зі зміною форми випуску акцій (додаток 1);
2) протокол або засвідчену підписом керівника та печаткою емітента копію протоколу, або засвідчений підписом керівника та печаткою емітента витяг з протоколу (протокол, його копія, витяг з протоколу повинні бути пронумеровані та прошнуровані) рішення загальних зборів акціонерів товариства про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму, що має містити такі відомості:
(Рішення|Положення, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, від 26.01.2005, № 21 "Про затвердження Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску")......
Так з реєстром неразберіха якась виходить, оскільки незрозуміла дата коли отримаєш свідоцтво, цеж не передбачувано, тобто сподіваємось,що комісія буде підстроюватись під дату зазначену в Протоколі.
Тобто як завжди наобум....
Тому і виходять такі спірні питання.

17/04/09 16:06  GeT > Tarmvred    17/04/09 15:55Дерево
А где указано что это решение надо подавать в Комиссию?
Насколько знаю необходимо только опубликовать повидомлення о переводе.

Еще для меня не понятный вопрос с датой окончания ведения реестра (ее надо написать в решении о дематериализации). Согласно решения №98 эта дата определяется от даты выдачи нового свидетельства о регистрации выпуска. Пока не понимаю как эту дату можно определить заранее, да еще с точностью в 15 дней

17/04/09 15:57  VP_Son > Ёж    16/04/09 11:06Дерево
Погоджуся. І з реквізитами депозитарію щось зрозуміло буде. :)

17/04/09 15:55  Tarmvred > GeT    17/04/09 15:23Дерево
Ми в конце следующей недели подавать в комисию будем, последнии дни остались, пытаюсь что- то узнать..
Посмотрим что выйдет.

17/04/09 15:23  GeT > Tarmvred    17/04/09 15:12Дерево
Тоже было бы интересно посмотреть.
В понедельник как раз буду такой писать.

17/04/09 15:12  Tarmvred > GeT    17/04/09 14:34Дерево
Я також так вважаю.
Моливо є ще якись думки с приводу дематеріалізації?
Можливо в когось є приклад Протоколу про дематеріалізацію, який вже пройшов в ДКЦПФР?

17/04/09 14:34  GeT > Tarmvred    16/04/09 14:45Дерево
Так зачем отдельно утверждать каждый пункт.
Принято решение про перевод в бездокументарную форму (одним пунктов), а уже в самом тексте решения указать что реквизиты депозитария такие-то, а хранителя такие и т.д.
Я так думаю.

16/04/09 14:45  Tarmvred > Ёж    16/04/09 12:27Дерево
Але, рішення про дематеріалізацію хіба неавтоматично включає в себе всі ці питання?

"Рішення про дематеріалізацію оформлюється протоколом, який повинен містити:
Реквізити емітента.....
реквізити випуску іменних акцій ....
реквізити депозитарію....
реквізити зберігача....
(Рішення|Положення, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, від 30.06.2000, № 98 "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування")"

Тобто, на мою думку повинно вистачати оприлюднення одного питання про переведення випсуку іменних акцій..., в яке буде включатись вся інформація, щодо Депозитарія, Зберігача і т.д.
Хіба потрібно окремо голосувати та окремо зазначати в порядку денному питання, щодо затвердження реквізітів Зберігача, Депозитарія ...?


16/04/09 12:27  ЁжОтправить письмо > Tarmvred    16/04/09 11:53Дерево
"окреме голосування чи можливо прийняте рішення пакетом" - пакетом допускається тільки тоді, коли вони були включені до розгляду в одне і те ж питання оприлюдненого порядку денного ЗЗА.

16/04/09 11:53  Tarmvred > Ёж    16/04/09 11:06Дерево
У випадку, якщо рішення вже прийнято. Акціонери хочуть вже і негайно.
Які поради можете надати?

16/04/09 11:06  ЁжОтправить письмо > Tarmvred    14/04/09 12:43Дерево
Краще зачекати.
План діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
з підготовки проектів регуляторних актів на 2009 рік (Рішення № 1452)
"...22.Проект рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо порядку переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування».
Проект регуляторного акта планується розробити з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» порядку переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування
Строк: ІІ квартал 2009 року."14/04/09 12:43  Tarmvred > teab    14/04/09 12:23Дерево
Це зрозуміло, там все розписано.
Мене цікавлять більш детальні нюанси в оформленні самого Протоколу при прийнятті рішення про дематеріалізацію, тобо чи необіходно по питаннях обрання Зберігача, Депозитарію, дати припинення ведення реєстру..., окреме голосування чи можливо прийняте рішення пакетом і т.д.,
Як визначити дату припинення ведення реєстру, якщо не відомо коли ми отримаємо свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі...
Тобто, такі спірні питання.
Можливо хтось вже займався переведенням акцій в бездокументарну форму, може надати якись практичні поради.

14/04/09 12:23  teab > Tarmvred    14/04/09 11:55Дерево
Вимоги до протоколу докладно встановлені в Рішенні ДКЦПФР „Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування”" №98 від 30.06.2000 р.

14/04/09 11:55  Tarmvred   Дерево
Добрий день.

Які є особливості при розгляді питання про дематеріалізацію акцій, особливості в оформленні Протоколу про дематеріалізацію, можливо в когось є приклад Протоколу про дематеріалізацію.

За будь яку допомогу, завчасно Дякую.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100