RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Трудовые правоотношения

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Звільнення за погодженням


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
2/06/09 01:04  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    1/06/09 18:07Дерево
знаете, это тот случай, когда нужно оперировать ГК, но помнить о КЗоТ

1/06/09 18:07  лок > ОК АКА Олюня    29/05/09 20:29Дерево
лаконічно )))

29/05/09 20:29  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    29/05/09 10:57Дерево
не згодна

29/05/09 10:57  лок > лок    27/05/09 18:29Дерево
Ви не згодні зі мною?

Чому Ви вважаєте, що відібрання у директора окремих повноважень загальними зборами, не є для цього директора зміною істотних умов праці. Адже коло поноважень стає у директора вужче у порівнянні з тим, що були на момент його прийняття.

Якщо, наприклад, ЗЗ встановлюють для директора обовязковість отримання дозволу ЗЗ на укладання ВСІХ договорів, які він підписує від імені підприємства. Це Ви також не вважаєте зміною істотних умов праці для директора?

27/05/09 18:29  лок > ОК АКА Олюня    26/05/09 12:59Дерево
Добрий вечір!

Хочу сам для себе розібратися:

1. ЗЗ - вищий орган управління, Дир - виконавчий орган, який діє без довіреності від імені ЮО. Посадовою особою є Дир. Дир підписує всю бухг. звітність, видає довіреності від імені підприємства, підписує договори і таке інше. Чи має право ЗЗ напряму все це здійснювати? Ні, навіщо ж тоді виконавчий орган? Яким чином ЗЗ може підписувати звіти в податкову, видавати довіреності на представництво від імені підприємства?

2. Про зменшення поноважень ЗЗ речі тут можна не вести, адже предметом дискусії є зміна обсягу повноважень директора внаслідок відібрання Заг. зборами у нього окремих повноважень, що може розцінюватися як зміна істотних умов його праці.

26/05/09 12:59  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    26/05/09 12:38Дерево
отсюда и непонимание;)

26/05/09 12:38  лок > ОК АКА Олюня    26/05/09 12:30Дерево
1. Ні, не має права.
2. Так.

26/05/09 12:30  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    26/05/09 11:31Дерево
скажите, собственник (ОС) имеет право принимать решения из перечня полномочий дира? урезаются ли полномочия собственника делегированием их части диру?

26/05/09 11:31  лок > ОК АКА Олюня    23/05/09 20:44Дерево
Не розумію Вашої логіки. Як це вони такими і були ? За Вашою логікою, що тоді є зміною істотних умов для дирктора?

23/05/09 20:44  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    23/05/09 19:30Дерево
они такими и были

23/05/09 19:30  лок > ОК АКА Олюня    23/05/09 16:46Дерево
Ви вважате що в даному випадку повноваження директора не обмежуються? обсяг поноважень ЗЗ зрозумiло не змiнився, але ж у директор повноваження стали вужче.

23/05/09 16:46  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    23/05/09 16:22Дерево
ничего не меняется в полномочиях дира, потому что ничего не мянялось и в части полномочий собственника

23/05/09 16:22  лок > ОК АКА Олюня    23/05/09 15:39Дерево
наявнiсть права i його реалiзацiя рiзнi речi

23/05/09 15:39  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    23/05/09 14:44Дерево
это не изменения, потому что это право у собственника есть изначально

23/05/09 14:44  лок > ОК АКА Олюня    22/05/09 20:25Дерево
1. так
2. може приймати будь-якi рiшення, але деякi з них можуть мати наслiдки у виглядi змiни iст. умов працi директора

22/05/09 20:25  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    22/05/09 20:06Дерево
1. был ли контракт?
2. и что, что в уставе написано про полномочия дира? собственник (ОС) не имеет права по этим же вопросам принимать решение?

22/05/09 20:06  лок > ОК АКА Олюня    22/05/09 19:57Дерево
Так, може відбутися в будь-який час - але ж поки воно не відбулося, у керівника не змінюються іст. умови праці, які встановлені в контракті та статуті який діявна момент прийняття керівника на роботу.

22/05/09 19:57  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    22/05/09 19:48Дерево
дир изначально знает из Устава, что это может произойти в любой момент

22/05/09 19:48  лок > ОК АКА Олюня    22/05/09 19:45Дерево
дійсно, поноваження залишилися, але перейшли від директора до ЗЗ, тобто маємо зміну іст. умов праці

22/05/09 19:45  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    22/05/09 19:35Дерево
но это с одной стороны. с другой же, дир знаком с уставом и должен знать, что ОС, наделив его определенными полномочиями, само от этих полномочий не устранилось

22/05/09 19:41  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    22/05/09 19:35Дерево
а что есть по сути "звуження кола його компетенції" в контексте КЗоТ, а не ГК?

22/05/09 19:35  лок > ОК АКА Олюня    22/05/09 19:25Дерево
Ви вважаєте, що це обмеження (звільнення за погодженням) може розцінюватися як зміна істотних умов праці?

22/05/09 19:25  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > лок    22/05/09 19:18Дерево
такой причиной может быть и изменение существенных условий труда без соблюдения процедуры внедрения/ввода этих изменений (ст.32 КЗоТ)

22/05/09 19:18  лок > ОК АКА Олюня    18/05/09 14:45Дерево
Чи може встановлення обовязку погодження звільнення заступників розцінюватися керівником як поважна причина для дострокового розірвання контракту (в розумінні ч.1 ст39 та другого речення ст. 38 КЗпП).
Обгрунтування цієї поважної причини можна сформулювати так - відбулося звуження кола його компетенції, внаслідок якої він фактично позбавляється засобів контролю над діяльністю своїх заступників

18/05/09 14:45  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > чеканов    18/05/09 14:22Дерево
об этом мы уже говорили

18/05/09 14:22  чеканов > ОК АКА Олюня    18/05/09 14:16Дерево
З профсоюзом також є домовленість (попереднє погодження) на звільнення цього заступника (хоча він і не є членом цієї профспілки), але все одно є пункт статуту, який вимагає також погодження вищого керівництва.

18/05/09 14:16  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > чеканов    18/05/09 10:40Дерево
если есть профсоюз, то Вам в любом случае нужно согласовывать с ним это увольнение - ст.43 КЗоТ

18/05/09 10:40  чеканов > ОК АКА Олюня    15/05/09 18:14Дерево
Так, поноваження встановлює власник, але в моїй ситуації він (власник) майже повністю підміняє функції директора по управлінню підприємством, а повну відповідальність за діяльність під-ва звісно несе лише директор.
Може в даній ситуації можливе залучення профспілки, що діє на підприємстві, для виправлення ситуації ? Може позов щодо визнання недійсним деяких пунктів статуту треба подати від профспілки?

15/05/09 18:14  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > чеканов    15/05/09 17:32Дерево
при чем здесь трудовые права дира? а полномочия определяет собственник или...

15/05/09 17:32  чеканов > ОК АКА Олюня    14/05/09 13:42Дерево
Підкажіть будь-ласка, Ви вважаєте взагалі безперспективним варіант:1)позиватися до суду щодо визнання недійсним такого пункту статуту обгрунтовуючи це порушенням трудових прав директора ???

15/05/09 16:39  чеканов > klim-ko    15/05/09 14:35Дерево
З таким самим підходом можна розмірковувати і наступним чином: вимога в статуті "погодити звільнення" не містить вид (форму) такого погодження). Отже можна і в усній формі погодити звільнення, адже обовязковість письмової форми прямо в статуті не зазначена.

15/05/09 14:35  klim-ko > чеканов    13/05/09 18:13Дерево
Разрешите вмешаться в Ваш разговор.
Очень многое зависит от формулировки в уставе предприятия на счет согласования приема и увольнения замов.
Но я уверен, что "согласовать" это не "получить разрешение". Таким образом руководитель отправил на согласование, но по каким-то причинам ЦО не согласовал, а вот законность увольнения за прогул очевидна (если соблюдены все нормы относительно фиксации данного прогула).
Но как писала ОК АКА Олюня "шкандаль" может быть не маленький.

15/05/09 14:16  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > чеканов    15/05/09 14:06Дерево
не факт - могут прицепиться к несоблюдению ведомственной процедуры, но при наличии явных нарушений, причем систематических (накапливайте выговоры) все может быть

15/05/09 14:06  чеканов > ОК АКА Олюня    15/05/09 14:02Дерево
Це зрозуміло.
Тобто Ваша думка що поновитися заступник не зможе, але така дія директора може стати підставою для звільнення самого директора?

15/05/09 14:02  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > чеканов    15/05/09 13:47Дерево
все так, но это шкандаль со всеми вытекающими;)

15/05/09 13:47  чеканов > ОК АКА Олюня    14/05/09 16:43Дерево
Яка Ваша думка з приводу наступного: директор не зважаючи на обмеження встановлені в Статуті, у повній відповідності з нормами КЗпП звільняє заступника без погодження.
Які шанси у звільненого заступника поновитися на роботі?
Адже формально звільнення відбудеться у повній відповідності із нормами КЗпП, а тому посилатися на порушення директором норм КЗпП у заступника немає підстав - лишається лише порушення директором статуту при наявності 100 % підстав для звільнення.

14/05/09 16:43  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > чеканов    14/05/09 16:39Дерево
на месте радника Вы, за что Вам и ЗП платят:)

14/05/09 16:43  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > чеканов    14/05/09 16:39Дерево

14/05/09 16:39  чеканов > ОК АКА Олюня    14/05/09 13:42Дерево
Якщо б Ви були на місці радника Директора, то яким би чином ви б рекомендували діяти йому в даній ситуації (не беручи до уваги варіант вказаний в п.2 14/05/09 13:15 чеканов > ОК АКА Олюня 13/05/09 19:44.)?

14/05/09 15:30  чеканов > ОК АКА Олюня    14/05/09 13:42Дерево
Тобто, виходить що законного варіанту звільнення заступника (без отримання погодження вищого керівника), і в той же час такого, який би не був підставою для звільненння самого директора немає?
Таким чином директор є лише формальним керівником в ситуації прийняття та звільнення своїх заступників.

14/05/09 13:42  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > чеканов    14/05/09 13:15Дерево
нарушений трудовых прав не вижу, потому, наверное, вариант 2, но в связи с конфликтом появляется риск и руководителю быть уволенным. надо все взвешивать

14/05/09 13:15  чеканов > ОК АКА Олюня    13/05/09 19:44Дерево
Як Ви вважаєте, який найбільш ефективний шлях виходу із зазначеної ситуації:
1)позиватися до суду щодо визнання недійсним такого пункту статуту обгрунтовуючи це порушенням трудових прав директора
2)позиватися до свого начальника із вимогою погодити таке звільнення???

14/05/09 09:48  чеканов > ОК АКА Олюня    13/05/09 19:44Дерево
Так, догану винести може, а звільнити ні - необхідно погодження вищого керівника. Таким чином директор хоч три догани може винести підряд, а звільнити не має права (якщо немає погодження), теж саме і при проступках заступника передбачених ст. 41 КЗпП (крім 1 п.). Директор фактично позбавлений функції контролю над підлеглим працівником - власним заступником.

13/05/09 19:44  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > чеканов    13/05/09 18:13Дерево
как минимум, объявить выговор он может и без согласования с ЦО?

13/05/09 18:13  чеканов   Дерево
Стуктура:
Центральний орган виконавчої влади (ЦОВВ), має у підпорядкуванні державне підприємство, яке очолює Директор. Директор державного підприємства має двох заступників. В статуті ДП вказано, що Директор призначає та звільняє своїх заступників за погодженням із керівником ЦОВВ.

Один із заступників Директора допускає прогул без поважних причин більше 3 годин, на підставі чого Директор готує наказ про його звільнення і подає на погодження керівнику ЦОВВ. Керівник ЦОВВ повертає наказ без погодження без будь-яких пояснень (як зясувалося пізніше заступник директора є родичем близьких знаймих керіника ЦОВВ).

Отже, Директор маючи підстави для звільнення свого заступника за КЗпП не може звільнити його, тому що вище керівництво не дає на це своє погодження.
Яким чином діяти Директору щоб звільнити свого заступника?


Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100