RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Нужна ли лицензия чтобы читать курсы?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
13/07/17 17:43  кийОтправить письмо > ОК АКА Олюня    12/07/17 05:13Дерево
имхо, это в соответствии со старыми лиц.условиями

12/07/17 05:13  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > кий    11/07/17 14:19Дерево
лицензия на образовательные услуги нужна, если будете выдавать по окончанию документ установленного образца.
читайте тему.

11/07/17 14:19  кийОтправить письмо > ОК АКА Олюня    23/01/15 16:26Дерево
Есть ли где-то информация по какому КВЭДу раздела 85 Классификатора (Освіта) нужны лицензии? нигде не могу найти (

23/01/15 16:26  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > толик17    23/01/15 16:22Дерево

23/01/15 16:22  толик17 > ОК АКА Олюня    4/06/11 21:37Дерево
Этот порядок был тоже прочитан одним из первых. но там не значатится ответ илия я его найти не могу. А вы можете, пожалуйста, конкретно сказать нужна ли лицензия?

4/06/11 21:37  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > parabelum    4/06/11 18:38Дерево

4/06/11 18:38  parabelum > YurJ    16/09/10 11:39Дерево
Скажите, а если преподавать курсы охраны (охрана различного рода), нужна ли лицензия?

16/09/10 11:39  YurJ > stm    8/10/09 10:55Дерево
П О С Т А Н О В А КМУ від 8 серпня 2007 р. N 1019 Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг.

2. Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх
послуг:

1) у сфері дошкільної освіти:

догляд за дітьми дошкільного віку;

виховання і навчання дітей дошкільного віку, корекція їх
психологічного і фізичного розвитку;

2) у сфері загальної середньої освіти - забезпечення
здобуття:

початкової загальної освіти;

базової загальної середньої освіти;

повної загальної середньої освіти;

3) у сфері позашкільної освіти - освітня діяльність за
художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим,
еколого-натуралістичним, науково-технічним,
дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або
спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним,
соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

4) у сфері професійно-технічної освіти:

первинна професійна підготовка;

перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації;

професійно-технічне навчання;

підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та
підвищення кваліфікації іноземців, що прибули в Україну для
навчання;

5) у сфері вищої освіти:

підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за
напрямами (спеціальностями);

військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за
програмою офіцерів запасу;

перепідготовка за спеціальностями;

розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;

підготовка іноземців, що прибули в Україну для навчання, до
вступу у вищі навчальні заклади;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
іноземців, що прибули в Україну для навчання;

підготовка до вступу у вищі навчальні заклади.

3. Навчальні заклади та інші юридичні особи (далі - навчальні
заклади) або фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності
розпочинають діяльність з надання освітніх послуг, зазначених у
пункті 2 цього Порядку, після отримання ліцензії для провадження
діяльності з надання освітніх послуг (далі - ліцензія), а
відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо)
навчального закладу - після проведення ліцензування з внесенням їх
до ліцензії навчального закладу.

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, зазначених
у підпункті 1 пункту 2 цього Порядку, стосується навчальних
закладів приватної форми власності і фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, а в підпункті 2 і 3 лише таких
навчальних закладів.

4. Послуги з первинної професійної підготовки,
перепідготовки, професійно-технічного навчання, підвищення
кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що
відповідні професії включено до Класифікатора професій
НК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого наказом
Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 р. N 375 ( v0375609-05 ).

5. Ліцензування діяльності підприємств, установ та
організацій з професійно-технічного навчання на виробництві
проводиться у разі, коли передбачається видача документа про
освіту державного зразка.

6. Діяльність з підготовки та перепідготовки фахівців у
навчальних закладах ліцензується у разі, коли заявлені напрями
(спеціальності) включені до переліку напрямів та спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня
1997 р. N 507 ( 507-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 22, с. 42), - із змінами, що внесені МОН, до переліку
напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2006 р. N 1719 ( 1719-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 50, ст. 3333), та до переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня
2007 р. N 839 ( 839-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 46, ст. 1877).

7. Ліцензування послуг з післядипломного навчання у сфері
професійно-технічної та вищої освіти (за винятком послуг з
перепідготовки) проводиться у разі, коли передбачається видача
документа про освіту державного зразка.

8. Ліцензія для провадження діяльності з надання освітніх
послуг (крім послуг з підвищення кваліфікації) іноземцям, що
прибули в Україну для навчання, видається лише атестованим
професійно-технічним навчальним закладам та вищим навчальним
закладам з акредитованих напрямів (спеціальностей).

9. Діяльність з надання освітніх послуг навчальними закладами
іноземних держав або їх структурними підрозділами (філіями,
представництвами тощо), що утворюються і функціонують на території
України, підлягає ліцензуванню незалежно від виду освітніх послуг.

30/08/10 13:15  Борния > глупая    18/08/10 09:37Дерево
если не выдается диплом государственного образца - не нужна лицензия , на курсы массажа в том числе
если ставится печать от ЧП, то пусть там стоит хоть курс "по переворачиванию пингвинов"...

18/08/10 09:37  глупаяОтправить письмо > A2kat    8/10/09 14:56Дерево
А если это курсы массажа - лицензия нужна (берется плата, выдется сертификат)?

18/08/10 09:37  dorinara > dorinara    18/08/10 09:33Дерево
Если в единый включить 80.42.0  Освіта дорослих та інші види освіти

18/08/10 09:33  dorinara > agentura    8/10/09 13:08Дерево
в cмысле, где разграничение заклада освіти и обычной деятельностью ЧП? Даже если есть помещение, оборудование, и т.д..

18/08/10 09:29  dorinara > Sven    8/10/09 14:40Дерево
Товарищи, так что с лицензией ЧП-шнику для курсов бухгалтеров? Как быть с "закладом освіти"?

30/07/10 12:08  НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВ > penja    12/11/09 14:25Дерево
нужна ли лицензия для чтения курсов повишения квалификации бухгалтеров

12/11/09 14:25  penja > Sven    8/10/09 13:13Дерево
прежде чем нагнуть под лицензию надо нагнуть под заклад освиты.
ИМХО если ЧП-шник не зарегистрирован закладом освиты - он не есть даже субъектом получения лицензии.

8/10/09 14:56  A2katОтправить письмо > Sven    8/10/09 14:40Дерево
Ага посмотрю спасибо, и еще раз с праздником!

8/10/09 14:40  Sven > A2kat    8/10/09 14:19Дерево
Не там смотрите. См. Закон N 1060-XII.

8/10/09 14:19  A2katОтправить письмо > Sven    8/10/09 14:04Дерево
Извините, пока печатал Вы дали ответ, хотя в законе что-то никак немогу найти этот вид деятельности.

8/10/09 14:17  A2katОтправить письмо > Sven    8/10/09 13:13Дерево
С праздником! Интересно, а на каком основании "Нагнут", дайте ссылку на НПА, если вы имеете ввиду Закон о лецинзировании, то я там не нашел ничего

8/10/09 14:04  agentura > stm    8/10/09 13:46Дерево
при чем тогда курсы и свидетельство?
заключайте договор на информационные услуги и говорите свою информацию клиенту

если же хотите учить , то нужно лицензия
и вы сами должны быть спецом в этом деле

8/10/09 14:04  Sven > stm    8/10/09 13:49Дерево
Видите ли какое дело. Вот выдержка из Порядка лицензирования - "Послуги з первинної професійної підготовки, перепідготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Класифікатора професій НК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 р. N 375.". Разумеется, такой профессии, как риэлтор, Вы там не найдёте. Но, при желании, можно провести аналогию с брокером. Это - во-первых. Во-вторых, Вы не просто сказки рассказываете на лекции. Из Ваших слов видно, что Вы будете делиться определенными знаниями, что уже наталкивает на мысль об обучении. Добавьте сюда получение сертификата и плату за такие прослушивания и получите полную картинку.

8/10/09 13:49  stmОтправить письмо > Sven    8/10/09 13:13Дерево
Ну "нагнут" то "нагнут", а що робити в нас в державі всіх і регулярно "нагинають" нікуди від цього ми не дінемось. Просто я не можу розібратись чи потрібна ця ліцензія насправді!

8/10/09 13:46  stmОтправить письмо > agentura    8/10/09 13:08Дерево
Та не так щоб голосно...В принципі це можна позиціонувати як свого роду консультацію...

8/10/09 13:13  Sven > stm    8/10/09 12:56Дерево
"Нагнут" Вас под лицензию и глазом не моргнут

8/10/09 13:08  agentura > stm    8/10/09 12:56Дерево
что себя громко заявили
консультация какая-то

если хотите сертификат давать и котироваться
то уже должны лицензию Мин.образования получить
и разработать учебный материал и систему экзамена

8/10/09 12:56  stmОтправить письмо > Финансист    8/10/09 11:50Дерево
:0) Спасибо!

8/10/09 12:56  stmОтправить письмо > agentura    8/10/09 12:44Дерево
"Курси рієлторської майстерності" для всіх бажаючих.Тривалість 20 годин.По закінченню видаю сертифікат про те, що дана особа прослухала курс лекцій з базової підготовки працівників на ринку нерухомості.Сертифікат з моєю печаткою приватного підприємця та відписом.Попередньо підписую договір про надання послуг та акт виконаних робіт по закінчення навчання.Програма навчання:stm.lviv.ua
До мене задзонила невідома особа представилась юристом і влаштувала скандал, що це все не правомірно і потрібна ліцензія, от я і пробую зрозуміти це починаються провокації з боку конкурентів (жаба задавила) чи моя помилка в організації роботи.Буду дуже вдячна за коментарі та поради.

8/10/09 12:44  agentura > stm    8/10/09 12:35Дерево
а у вас что?
вы конкретно не описали
что читаете, кому читаете и для чего читаете

8/10/09 12:35  stmОтправить письмо > agentura    8/10/09 11:50Дерево
це коментар юриста з нету :"Якщо це факультативи то ні , але якщо це спрямована з певною метою навчальна діяльність та практика то так ліцензія Міністерства Освіти та Науки - Вам потрібна(на зазначений вид діяльності )
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про ліцензування освітніх послуг" від 29.08.2003 р. № 1380
у сфері вищої освіти ліцензуванню підлягають:
підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями);
перепідготовка за спеціальностями;
підвищення кваліфікації;"
І як Вам таке? Прошу поради!

8/10/09 11:50  ФинансистОтправить письмо > stm    8/10/09 11:45Дерево
не нужна, т.к. нет предмета обучения чему-либо общественно полезному :о))

8/10/09 11:50  agentura > stm    8/10/09 11:45Дерево
ну вы же не пишете сразу что у вас в свидетельстве

8/10/09 11:45  stmОтправить письмо > agentura    8/10/09 10:57Дерево
Чому? Адже в мене в свідоцтві про сплату єдиного податку вписаний такий вид діяльності як курси рієлторів.Наприклад курси по вивченню англійської мови не потребують ліцензування, покрайній мірі мене консультували юристи та бухгалтер.Я помиляюсь?

8/10/09 10:57  agentura > stm    8/10/09 10:55Дерево
конечно

8/10/09 10:55  stmОтправить письмо   Дерево
Уважаэмыэ господа!Нужна консультация!Нужна ли лицензия для частного предпринимателя чтобы читать курсы риелторского мастерства?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100