RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Сроки подачи апелляционного заявления. ЦПК


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/05/13 10:21  Novichok123 > Что тперь делать    22/09/10 00:54Дерево
Той самий головняк мені випав... Дійсно коли були заяви про апел. оскраж. було легше. Зараз же бачу тільки 2 варіанти:
1. Чекати повного рішення суду і за 2-3 дні писати скаргу.
2. Рахувати строк з моменту отримання повного рішення суду (з урахуванням нижченаведених аргументів колег) і просити суддю рахувати строк саме з цього моменту.
3. Просити про поновлення строку у зв"язку з поважною причиною - не видачею повного рішення вчасно.
+ Можна для підсилення своєї позиції відправити замовним листом клопотання до суду про надання повного рішення і вимагати відповіді поштою. Потім корєшок додати до апел. скарги.

15/11/10 19:47  tero1 > Что тперь делать    22/09/10 00:54Дерево
Интересній вопрос . Но вот вічитал --- "{ Текст статті 294 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року }"
Это приписка к к статье 294 ГПК на сайте ВР. Получается что до начала работы "Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ " дейтвует старая редакция ст.294 ???!!!

22/09/10 00:54  Что тперь делать > Red Tag    29/10/09 19:57Дерево
Здравствуйте господа юристы.
Вот, в связи с вступлением в силу новой редакции ГПК, в родолжение данной темы, остро возник тот же вопрос. А именно ситуация следующая:
Согласно ст. 218 ГПК судом оглашена вступительная и резулятивная часть решения.
Согласно ч. 3 ст. 209 ГПК суд может отложить составление полного решения на срок не более 5 дней, что и было сделано судом в моем случае.
Вместе с тем, согласно ст. 294 ГПК (ее новой редакции) 10-ти дневный срок на апелляционное обжалование исчисляется с момента ОГЛАШЕНИЯ решения суда. При этом, никаких заявлений про апелляционное обжалование уже нет.
Сегодня пошел 5-ый день, а полного решения суда по моему делу все нет. Уверен, что когда бы оно не появилась, дата на решении будет стоять своевременная и сдано дело в канцелярию будет «вовремя».

Из практики знаю, что суды в большинстве случаев пользуются ст. 218 ГПК и оглашают решение не полностью. С учетом нововведений в Кодексе получается, что в лучшем случае, на обжалование остается всего 5 дней.
Какие будут мнения по поводу выхода из такой ситуации?1/11/09 20:50  petrenko > lawyeranele    1/11/09 20:13Дерево
А у вас Вики не загружается? Жаль, иначе все стало бы сразу на свои места :)

1/11/09 20:13  lawyeraneleОтправить письмо > petrenko    1/11/09 13:38Дерево
А Википедии не будет? (с) Rossi

1/11/09 13:38  petrenko > lawyeranele    1/11/09 13:01Дерево
Якщо дла вас тема закрита, то продовжуйте оскаржувати судові рішення, про зміст яких ви нічого не знаєте. Аргументів щодо моєї позиції, які б переконали мене, я не побачив.
Добре, що не всі так закривають теми як це робити ви.

Привожу текст пояснювальної записки до проекту ЗУ "Про внесення змін до ЦПК України) щодо строків апеляційного оскарження.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про внесення змін до
Цивільного процесуального кодексу України”
(щодо строків апеляційного оскарження)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Законопроект розроблено у зв’язку з необхідністю посилення гарантії права осіб, які беруть участь у справі, на апеляційне оскарження.
Відповідно до чинної редакції статті 294 Цивільного процесуального кодексу України, заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Згідно із чинною статтею 222 цього Кодексу копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше п’яти днів з дня проголошення рішення, а також особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються протягом п’яти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Проте, статтею 209 Цивільного процесуального кодексу України встановлено, що рішення суду ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті суддею, а в разі колегіального розгляду – суддями, які розглядали справу. У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п’ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Проголошені вступна і резолютивна частини рішення мають бути підписані всім складом суду і приєднані до справи.
Відповідно, статтею 209 Кодексу, визначаються такі стадії ухвалення рішення як: “ухвалення”, “оформлення” і “підпис”. Разом з тим, термін “проголошення” застосовується щодо вступної і резолютивної частини рішення.
Таким чином, термін “проголошення рішення”, що використовується у статтях 222 та 294 Цивільного процесуального кодексу України для визначення дня, з якого розпочинається відлік часу на отримання копії рішення чи подання заяви про апеляційне оскарження, фактично не забезпечує належним чином право осіб, які беруть участь у справі, на своєчасне отримання рішення суду та апеляційне оскарження.
На жаль, ознакою сучасного судочинства є те, що особи, які беруть участь у справі, не знають чим закінчився розгляд справи, тижнями можуть ходити до суду за рішенням, а це призводить до порушення їх права на оскарження рішення суду першої інстанції.
Отже, враховуючи, що оскаржити до суду апеляційної інстанції фактично можливо тільки конкретне (складене в повному обсязі) рішення суду, днем відліку строку на подання заяви про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції має бути день складення такого рішення в повному обсязі.

2. Цілі і завдання законопроекту
Метою законопроекту є забезпечення права осіб, які беруть участь у справі, на апеляційне оскарження.
Завданням законопроекту є встановлення дня відліку строку на подання заяви про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції – день складення такого рішення в повному обсязі.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня складення його в повному обсязі.
Також, законопроектом пропонується встановити, що копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, та на їхню вимогу не пізніше наступного дня з дня складення його в повному обсязі. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються не пізніше наступного дня з дня складення його в повному обсязі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Місце законопроекту в системі законодавства
Законопроект стосується цивільної процесуальної галузі законодавства. Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття
Внесення відповідних змін до Цивільного процесуального кодексу України призведе до посилення процесуальної гарантії захисту прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб – сторін у судовому спорі, інших осіб, які брали участь у розгляді справи, і зміцнення законності та виконання завдань цивільного судочинства.


Народний депутат України Ю.Р. Мірошниченко1/11/09 13:01  lawyeraneleОтправить письмо > petrenko    1/11/09 01:04Дерево
Ст.294 ГПК нужно рассматривать в контексте ст. 218. Я уже их сопоставляла -
31/10/09 19:57 lawyeranele > petrenko 31/10/09 18:32

Вот и ВСУ поставил точку в этом "спорном" вопросе.
5....Правила статті 294 ЦПК ( 1618-15 ) про те, що заява про апеляційне оскарження рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня проголошення рішення, а апеляційна скарга на рішення - протягом двадцяти днів після подання цієї заяви, заява про оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подана протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали, а апеляційна скарга на ухвалу - протягом десяти днів після подання заяви, поширюються також на випадки, коли відповідно до статті 218 ЦПК ( 1618-15 ) суд проголосив лише вступну та резолютивну частини рішення або коли справу розглянуто за відсутності в судовому засіданні особи, яка брала участь у справі та оскаржує судове рішення. Проте в разі, якщо недотримання строків апеляційного оскарження було зумовлене діями (бездіяльністю) суду першої інстанції, зокрема, особа не була належним чином повідомлена про час і місце судового засідання або їй не надіслана протягом п'яти днів з дня проголошення рішення його копія, як це вимагається у частині третій статті 222 ЦПК ( 1618-15 ), то ці обставини можуть бути підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове рішення.(ППВСУ № 12 от 14.10.2008г.)

Это не "порочная"(с) практика судов, как вы ее называете. Она вполне согласуется с указанными нормами ГПК. И бороться тут не с чем. Иначе такие сомнительные эксперименты по отстаиванию своей ошибочной теории плохо закончатся для клиента.
р.с. На этом тема раскрыта. "Всем спасибо, все свободны". ;)


1/11/09 01:04  petrenko > lawyeranele    31/10/09 19:57Дерево
Скажіть, а де в ст. 294 ЦПК України написано, що заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення вступної та резолютивної частини рішення?

Той факт, що склалася вже певна, на мою думку,"порочная" практика, надані навіть роз"яснення ВСУ щодо початку перебігу строку на апеляційне оскраження з моменту проголошення вступної та резолютивної частини, ще не вказує на правильність такої позиції.

ЦПК не ототожнює "проголошення рішення суду" та "проголошення вступної та резолютивної частини рішення суду". Останнє має бути у виключних випадках (але на жаль проголошення повного тексту рішення на практиці - це виняток) та покладає на суддю обов"язок визначити конкретний час, дату, коли можливо буде ознайомитися з повним текстом рішення суду.

А по суті, навіщо оскаржувати судове рішення, мотивувальна частина якого невідома (шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження)? Який здоровий глузд в цьому є? Чи не є право на апеляційне оскарження судового рішення повною профанацією у випадку, якщо оскаржувати невідомо що? Ну, має ж бути здоровий глузд, чи не так?

Доречі, ГПК чітко вирішує це питання. От у нас люблять так:"То наоборот, то оборот на..." )

Хоч насправді не дуже і смішно. Ознайомитися з матеріалами справи можливо, наприклад, в деяких судах тільки у визначені 2 дні та у визначені години, отримати копію судового рішення можливо тільки в 1 день на робочій неделі...Зробити копії з матеріалів справи судді деякі розуміють чомусь тільки як зробити ксерокопії, а вже фотокопії - занадто!!! Давайте, шановне товариство, продовжуйте у тому ж руслі і скоро самі задихнетесь у цій задушливій атмосфері квазіправосуддя.

Так само не потрібно змішувати в одну кучу "ознайомлення з текстом рішення" та "отриманням копії рішення суду". Доречі, де я написав, що строк апеляційного оскарження пов"язується з моментом отримання копії судового рішення?

31/10/09 21:52  VALERIAN > lawyeranele    31/10/09 19:57Дерево
Поддерживаю мнениеlawyeranele. Суть решения услышали... Имеете намерение обжаловать - подавайте заяву про апел. оскарження. Прямо к теме не относится, но видится мне интересным следующее: в практике были случаи, когда подавались так называемые короткие апел. жалобы,( решение не выдавалось на протяжении месяца с момента оглашения). Суть жалобы сводилась к тому, что прошу ..., а уточнения будут поданы после получения решения. Всё это делалось для того, чтобы не просить про поновлення строку на апел. обжалование. В апел. инстанцию суд первой инстанции не направит дело без полного решения.

31/10/09 19:57  lawyeraneleОтправить письмо > petrenko    31/10/09 18:32Дерево
Тут все гораздо проще, чем это раздули в теме. Кстати, мнение НПК - это частное мнение юриста-теоретика. Ключевое слово - "проголошення" решения суда, после чего и начинают течь сроки. Не надо путать "провозглашение" с "получением" полного текста этого решения. Если подытожить:

Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
1. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Стаття 218. Проголошення рішення суду
1. Рішення суду АБО ЙОГО ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.

Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справi

2. Копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше п'яти днів з дня проголошення рішення.

Т.о., нетрудно сделать вывод, что закон связывает исчисление сроков для подачи заявления на апелляционное обжалование именно со днем ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ решения суда (или вступительной и резолютивной части), а не с моментом получения копии решения суда (полного текста).


31/10/09 19:53  Red Tag > petrenko    31/10/09 18:32Дерево
Закон связывает начало течения срока с конкретным юридическим фактом. Пожалуйста, укажите, его с Вашей точки зрения.

31/10/09 18:32  petrenko > lawyeranele    31/10/09 17:28Дерево
На мою думку, з позицією daemoon слід погодитись. Повним є рішення суду, яке складається з 4 частин, передбачених у ст. 215 ЦПК. Сторона не зобов"язана подавать апеляцію після подачі заяви про апеляційне оскарження, але вирішення питання про початок перебігу строку апеляційного оскарження залежить закон пов"язує з іншими обставинами.

Науково-практичний коментар до ст. 294 ЦПК:
Оскільки у ст. 218 ЦПК України передбачено, що у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду, тому право осіб на подання заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги може бути реалізоване з наступного дня після ознайомлення цих осіб з повним рішенням суду. Більшою мірою це пояснюється тим, що обов'язковою підставою для скасування рішення суду першої інстанції є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, якщо це буде встановлено при розгляді справи в суді апеляційної інстанції, а при поданні апеляційної скарги у ній потрібно викласти, в чому полягає незаконність і необґрунтованість рішення суду (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин), які власне і викладаються в мотивувальній частині рішення суду, складення якої може бути відтерміноване. Відповідно і перебіг строків на апеляційне оскарження починається з наступного після визначеного судом дня для ознайомлення з повним рішенням суду.

31/10/09 17:28  lawyeraneleОтправить письмо > daemoon    30/10/09 16:37Дерево
После подачи заявления на апелляционное обжалование, сторона совсем не обязана подавать саму апелляционную жалобу, в случае отсутствия такого желания, или если необходимость в этом по каким-то причинам отпала. После ознакомления с полным текстом решения,на протяжении последующих 20 дней, она и определяется с целесообразностью апелляционного обжалования МОТИВОВ и самой ЗАКОННОСТЬЮ решения.

30/10/09 16:37  daemoon > черниговский    30/10/09 08:44Дерево
Следуя Вашей логике, для того, чтобы определиться о целесообразности обжалования мотивов, достаточно знать выводы... И по ним определяться о ЗАКОННОСТИ решения...
имхо, право оглашения вступительной и резолютивной частей дано суду лишь для возможности выхода из совещательной комнаты, и производства по другим делам.
Посмотрите ч.2 218 ГПК - "Після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення."
обратите внимание, что речь идет о решении в целом, т.е. содержанием соответствующем ст. 215 ГПК.

30/10/09 08:44  черниговскийОтправить письмо > lawyeranele    29/10/09 22:06Дерево
+1

для того чтобы сторона определилась обжаловать или не обжаловать, ей достаточно резолютивной части...а 20 дней - срок более чем достаточный для ознакомления с полным текстом и составления апелляции

30/10/09 08:29  daemoon > lawyeranele    30/10/09 00:13Дерево
1. Обжалуется судебное решение, а не отдельные его части. Содержание решения-см. 215 ЦПК.
2. Невозможно обжаловать решение по мотивам нравится/ненравится, не зная мотивов.
Cт. 27ч.3 ГПК указывает: "Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки."
отсутствие мотивов судебного решения лишает сторону (участника) ДОБРОСОВЕСТНО осуществить свое право апелляционного обжалования.

30/10/09 00:13  lawyeraneleОтправить письмо > daemoon    30/10/09 00:00Дерево
Не играйте словами. Вы ссылались на ст.215 ГПК (зміст рішення). Так вот, в порядке ст.218 ГПК (указанной мною) - если оглашается решение суда или его ВСТУПИТЕЛЬНАЯ и РЕЗОЛЮТИВНАЯ часть, суд разъясняет СОДЕРЖАНИЕ решения ("зміст" для тех , кто по-русски не понимает), порядок и срок его обжалования..
Дальше переходите к ст. 294 ГПК.

30/10/09 00:12  Red Tag > daemoon    30/10/09 00:00Дерево
тогда Вам трудно будет объяснить, что написано в ст. 218 и почему она так называется. Для ответа на вопрос темы (если он еще имеет право быть) надо получить ответ на вопрос: "Что значит "проголошення рішення""? Ст. 218 вроде как описывает действия, относимые к проголошенню - это оглашение всего решения или вступительной и резолютивной части, которое наступает сразу же после окончания рассмотрения дела, т.е. никаких процессуальных этапов не предусматривает ЦПКУ. Так что хотелось бы, чтобы было так, да не получается. Да и самостоятельное чтение полного решения вряд ли можно отнести к огашению;))

30/10/09 00:00  daemoon > lawyeranele    29/10/09 22:53Дерево
Обжалуется РЕШЕНИЕ СУДА... которое, включает в себя ВСЕ элементы, перечисленные в 215. Если в порядке 218 оглашены вступительная и резолютивная части - это значит, что были оглашены ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ судебного решения. А судебное решение не оглашалось.
Цитирую 294 ГПК: "Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення."
то есть, ВСЕГО РЕШЕНИЯ, в том числе (215 ГПК):
1) вступної частини із зазначенням:
2) описової частини із зазначенням:
3) мотивувальної частини із зазначенням:
4) резолютивної частини із зазначенням:

Что там - я затрудняюсь ответить, а вот что из того следует - обосновал по возможности полно ;)

29/10/09 23:22  Red Tag > lawyeranele    29/10/09 23:21Дерево
с обоими;)

29/10/09 23:21  lawyeraneleОтправить письмо > Red Tag    29/10/09 23:11Дерево
Черт с ними, "судейскими", или черт с ним, ГПК?

29/10/09 23:11  Red Tag > daemoon    29/10/09 22:28Дерево
спасибо. Так это обсуждение выльется в спор является ли часть вещи самой вещью. Черт с ними, с судейскими

29/10/09 22:53  lawyeraneleОтправить письмо > daemoon    29/10/09 22:42Дерево
И что там? Всего лишь о содержании решения суда. Какое это имеет отношение к вопросу его обжалования, а, тем более, к вопросу подачи заявления на апелляционное обжалование (ст. 294), о чем и спрашивает автор?
Суд имеет право провозгласить лишь вступительную и резолютивную часть решения. Обратите внимание на ст. 218 ГПКУ

Стаття 218. Проголошення рішення суду
1. Рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Головуючий роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.
2. Після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення.

29/10/09 22:42  daemoon > lawyeranele    29/10/09 22:06Дерево
Так, да не совсем так... Обратите внимание на 215 ч.1 п.3 ГПК

29/10/09 22:28  daemoon > Red Tag    29/10/09 19:57Дерево
В течение 10 дней подаете ходатайство об ознакомлении с полным текстом судебного решения (определения) включая мотивировочную часть. С момента ознакомления - в пределах 10 дней подаете заявление об обжаловании, но ходатайствуете не о восстановлении сроков, а об исчислении процессуальных сроков с момента ознакомления с решением.
294 ГПК предусматривает ап. обжалование СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ. Разумеется, обжалуются мотивы, по которым суд постановил обжалуемое решение. Таким образом, сделать выводы о целесообразности обжалования (и следовательно, подачи заявления об ап. обжаловании) невозможно в отсутствии мотивировочной части, т.е. полного текста... и еще, обратите внимание на 222 ч. 2 ГПК.
Удачи!


29/10/09 22:17  Red Tag > lawyeranele    29/10/09 22:06Дерево
очень красиво! судья оглашает "отказать", потом 10 дней обосновывает свой бред, мучительно придумывая как обосновать ахинею, санкций к нему никаких, подавай себе заявление об обжаловании, а потом и саму жалобу. Разочарован. И тут судейские суп кушают. Хотя времени на обжалование достаточно. Спасибо за разъяснения

29/10/09 22:06  lawyeraneleОтправить письмо > Red Tag    29/10/09 21:34Дерево
Игорь, все просто. 10 дней для подачи заявления об апелляционном обжаловании начинает течь именно с момента провозглашения рещения - ст. 294 ГПК (как правило, это бывает именно вступительная и резолютивная часть). Т.е. - иск удовлетворить/в иске отказать. После этого у "несогласной с решением стороны" остается 20 дней для обжалования решения по сути и подачи апелляционной жалобы, получив МОТИВИРОВАННОЕ решение суда, с учетом :

Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі
{ Назва статті 222 в редакції Закону N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 }
{ Частину першу статті 222 виключено на підставі Закону N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005 }
2. Копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше п'яти днів з дня проголошення рішення.
3. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються протягом п'яти днів з дня проголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення.


29/10/09 21:34  Red Tag > lawyeranele    29/10/09 20:06Дерево
с какого момента начинает течь срок в 10 дней? И из чего это следует? Здравый смысл говорит, что с момента получения (ознакомления) полного решения. Из текста ЦПК это не следует. Во всяком случае однозначно и очевидно. Вот сомнения и замучали:(

29/10/09 21:00  овчарка-2Отправить письмо > Red Tag    29/10/09 19:57Дерево
Red Tag, просто подайте заявление об апеляционном обжаловании, немного позже получите полный текст, у Вас еще 20 дней будет...

29/10/09 20:06  lawyeraneleОтправить письмо > Red Tag    29/10/09 19:57Дерево
А в чем вопрос? )

29/10/09 19:57  Red Tag   Дерево
Стаття 218. Проголошення рішення суду
1. Рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду.

Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
1. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення.Из текста получается, что дается десять дней с момента оглашения решения. Если были зачитаны только вступительная и резолютивная, то... и ничего не понятно

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100