RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

7 кроків до власного депозиту… або що робити, коли банк не хоче повертати Ваші кошти?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
7/05/10 10:56  ВалерийМ > vonitova.elena    23/12/09 11:24Дерево
У меня примерно такая же ситуация. Спасибо за объяснения – давно искал эту информацию.

23/02/10 10:36  Martyna > Novy    22/02/10 14:20Дерево
Верно сказано! У нас ты отдаешь все стране, а она тебе кукиш!

22/02/10 14:20  Novy > А К    11/11/09 19:33Дерево
в любой стране банк защищен государством, а у нас даже ощад, который есть государственным - по сути пустышка!

21/02/10 21:42  globalist > Rossi    21/01/10 11:50Дерево
ой, ошибочка.;))

21/02/10 21:29  globalist > Rossi    23/01/10 13:31Дерево
ашел вот интересное судебное решение по этой теме.

Справа № 2-2178/2009 р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2009 року Ленінський районний суд м. Луганська в складі:

головуючого: Попової О.М.,

при секретарі: Жданової Ю.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Луганська цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», третя особа Луганська регіональна торгово-промислова палата, про зобов’язання розстрочити виконання зобов’язання,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2009 року до Ленінського районного суду м. Луганська надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», третя особа Луганська регіональна торгово-промислова палата, про розстрочення виконання зобов’язання.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що 12.01.2007 року між ним та Акціонерним комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» був укладений кредитний договір №550-3/1-000783.

Предметом даного договору були грошові кошти у сумі 59 400,00 доларів США, зі сплатою 13 % річних за користування кредитом.

Позивач зазначає, що з моменту укладання кредитного договору до звернення до суду із вказаним позовом він добросовісно виконував усі умови передбачені цим договором. Проте на сьогодні він не має можливості у повному обсязі виплачувати відсотки та основну заборгованість за кредитним договором від 12.01.2007 року №550-3/1-000783 з багатьох причин, а саме у зв’язку із фінансовою кризою у світі та в Україні на сьогодні, збільшенням інфляції на грошовій одиниці, безробіттям позивача, збільшенням курсу долару США по відношенню до гривні за станом на дату укладення договору, на 12.01.2007 року складав 505,0000 грн. за 100 доларів США, а з 01.01.2009 - складає 770,0000 грн. за 100 доларів США, що суттєвою зміною обставин, а саме збільшення вартості долара США відносно до національної валюти – гривні більш ніж на 50 %, зазначає, що на невиконання обов'язків за договором впливають несприятливі зовнішні умови, а саме: вкрай негативна риночна кон'юнктура ринку в Україні, яка стосується зупинки виробництва, споживчої потреби, що впливає на трудову занятість населення та скорочення штатів та закриття підприємств, розвиток кризисних явищ в економіки України, внаслідок чого позивач не має можливості виконувати належним чином свої обов'язки перед відповідачем у частині своєчасного перерахунку грошових коштів, у тому числі уплати процентів за користування кредитом, погашення тіла кредиту та відсотків згідно графіку погашення відповідно до умов кредитного договору.

Позивач просить зобов’язати відповідача, Акціонерний комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» розстрочити йому виконання зобов’язання за кредитним договором від 12.01.2007 року №550-3/1-000783 за основним боргом на 24 місяця, а за відсотками на 12 місяців, зобов’язати третю особу, Луганську регіональну торгово-промислову палату, видати свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) згідно з умовами договору кредиту від 12.01.2007 року №550-3/1-000783.

14.10.2009 року представником позивача була подана до суду заява про внесення змін до предмету позову та уточнення позовних вимог. В зазначеній заяві представник позивача просив суд зобов’язати відповідача відстрочити позивачу виконання зобов’язання за кредитним договором від 12.01.2007 року №550-3/1-000783 за основним боргом на 24 місяця, а за відсотками на 12 місяців, зобов’язати третю особу, Луганську регіональну торгово-промислову палату, видати свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) згідно з умовами договору кредиту №550-3/1-000783 від 12.01.2007 року.

Представник відповідача позов не визнав. Суду надав заперечення проти позову в яких зазначив, що фінансова криза у світі та в Україні, а також те що позивач займається нерухомістю та не отримує на сьогодні достатнього прибутку не може вважатися обставиною непереборної сили, вказав, що позивачем не запропонований графік погашення заборгованості за кредитним договором. Також суду пояснив, що відповідно до протокольного рішення засідання кредитного комітету АКБ «Укрсоцбанк» від 03.06.2009 року №59 позивачу запропоновані відповідні варіанти реструктуризації заборгованості, просив у задоволені позовних вимог відмовити у повному обсязі.

24.11.2009 року представник відповідача подав заперечення на заяву позивача про внесення про внесення змін до предмету позову та уточнення позовних вимог в яких зазначив, що не згоден із зміненими позовними вимогами позивача оскільки боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання, зазначив, що позивач не довів обставини настання випадку непереборної сили, просив у задоволені позовних вимог ОСОБА_1 відмовити у повному обсязі.

Представник третьої особи, Луганської регіональної торгово-промислової палати позов не визнав, надав суду пояснення від 30.07.2009 року за позовною заявою у яких вказав, що Луганській регіональній торгово-промисловій палаті для дослідження фінансово-економічної ситуації в Україні яка об’єктивно несприятливо могла позначитись на неможливості належним чином виконувати позивачем свої зобов’язання перед відповідачем за кредитним договором потрібні відповідні документи, а саме: копія кредитного договору з додатками, копії усіх платіжних документів та квитанцій за кредитним договором, копія договору купівлі-продажу нерухомості, копія паспорту та ідентифікаційного коду, фінансові документи позивача з часу укладення кредитного договору до часу подання позовної заяви до суду, документальне підтвердження об’єктивних перешкод для належного виконання позивачем договірних обов’язків перед відповідачем. Однак в подальшому третя особа вимоги позивача фактично виконала, та 21.09.2009 року видала йому свідоцтво про настання з січня 2009 року обставин непереборної сили (форс-мажору).

Суд, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення позивача, представника позивача, представника відповідача, представника третьої особи вважає позов таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 12.01.2007 року між ОСОБА_1 та Акціонерним комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» був укладений договір кредиту №550-3/1-000783.

Відповідно до п. 1.1 зазначеного договору відповідач надає позивачу у тимчасове користування та умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 59 400 доларів США, зі сплатою 13 відсотків річних за перший рік, подальший розмір процентів за користування кредитом підлягає щорічному перегляду, з кінцевим строком погашення 11.01.2022 року.

Згідно п. 1.2. договору кредиту, кредит надається позивачу на споживчі цілі.

В судовому засіданні встановлено, що за зверненням ОСОБА_1 від 14.09.2009 року з проханням підтвердити настання обставин непереборної сили (форс-мажору) по виконанню зобов’язань, що витікають із кредитного договору №550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року укладеного між ОСОБА_1 та Акціонерним комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», Луганською регіональною торгово-промисловою палатою видано свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2.

Відповідно до вказаного свідоцтва Луганська регіональна торгово-промислова палата підтверджує позивачу настання з січня 2009 року обставин непереборної сили (форс-мажору), внаслідок прямого та суттєвого негативного впливу на фінансовий стан позивачки кризових явищ в фінансово-економічній сфері України, що об’єктивно перешкоджає позивачу виконувати свої обов’язки перед відповідачем належним чином в частині своєчасного перерахування грошових коштів які витікають з кредитного договору №550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року .

Дату закінчення строку дії обставин непереборної сили (форс-мажору) на момент видачі свідоцтва встановити не являється можливим.

Дане свідоцтво Луганська регіональна торгово-промислова палата обґрунтовує тим, що вивчивши надані позивачем документи, було встановлено, що позивач на момент укладення кредитного договору працював в ТОВ «Веста» менеджером та заробітна плата, яку позивач там отримував була його єдиним джерелом доходу. В вересні 2008 року позивач був звільнений та до даного часу є безробітним.

Луганська регіональна торгово-промислова палата у свідоцтві про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2, вказує, що документальним підтвердженням складної фінансово-економічної ситуації в Україні, яка об’єктивно, несприятливо відобразилася на неможливості належним чином виконувати позивачем своїх обов'язків є:

- Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.10.2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України»;

- Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 року;

- дані експрес – випуску Держкомстату України від 01.12.2008 року про падіння валового об’єму виробництва та споживчого попиту, в тому числі по регіону Луганської області в листопаді в порівнянні з серпнем 2008 року на 35-37 %;

- данні Луганського обласного державного управління статистики від 05.01.2009 року про падіння загального споживчого попиту по регіону Луганської області за листопад-грудень 2008 року по відношенню до жовтня 2008 рок на 29,5%;

- офіційні данні Луганського обласного центру зайнятості про кількість безробітних в Луганській області станом на 12.12.2008 року: ріст кількості безробітних за період вересень-листопад на 53%, кількість претендентів на одну вакансію – 9 чоловік, різке зменшення числа вакансій – за жовтень на 6%; за листопад – на 19%;

- данні НБУ про різке підвищення курсу долара США у порівнянні з датою укладення договору та датою виконання зобов’язань, а саме, на дату укладення договору складав на 12.01.2007 року 505,0000 грн. за 100,00 доларів США та далі змінювався: на 01.11.2008 року – 576,0400 грн. за 100,00 доларів США, на 01.12.2008 року – 687,7700 грн. за 100,00 доларів США, на 01.01.2009- 01.05.2009 року – 770,0000 грн. за 100,00 доларів США, на 01.06.2009 року – 761,8500 грн. за 100,00 доларів США, на 01.07.2009 року – 764,0500 грн. за 100,00 доларів США, на 01.08.2009 року – 764,0500 грн. за 100,00 доларів США, на 01.09.2009 року – 798,9000 грн. за 100,00 доларів США, що є суттєвим зміненням обставин, а саме збільшення курсу долару США по відношенню до національної валюти – гривні більш ніж на 50 %.

- рішення Луганської обласної ради №25/12 від 27.11.2008 року про соціально-економічну ситуацію в Луганській області та заходах по мінімізації наслідків фінансової та економічної кризи на економіку Луганської області;

- рішення виконавчого комітету Луганської міської ради №30 від 11.02.2009 року про заходи щодо мінімізації наслідків фінансової та економічної кризи в місті Луганську.

Рішенням РНБО від 20.01.2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України» НБУ було запропоновано забезпечувати додержання валютного курсу, визначеного основними засадами грошово-кредитної політики. Зазначена вимога НБУ виконана не була.

Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України», одним із основних направлень державної політики в економічні сфері є забезпечення внутрішньої і зовнішньої захищеності національної валюти, її стабільності, захисту інтересів вкладників, фінансового ринку, що державою не було забезпечено.

Щодо встановлення обставин непереборної сили суд виходить з наступного.

Факт непереборної сили має бути засвідчений у встановленому чинним законодавством України порядку.

Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» Торгово-промислова палата України, зокрема, засвідчує обставини форс-мажору відповідно до умов зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України, а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні.

Відповідно ж до статті 11 цього ж Закону торгово-промислові палати мають право проводити незалежну експертизу проектів нормативно-правових актів з питань економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, а також з інших питань, що стосуються прав та інтересів підприємців, здійснювати інші повноваження, що не суперечать законодавству України. Права торгово-промислових палат закріплюються в їх статутах і реалізуються у порядку, передбаченому законодавством України.

В судовому засіданні встановлено, що Луганська регіональна торгово-промислова палата діє на підставі статуту, зареєстрованого управлінням юстиції у Луганській області 14.07.1998 року №1, із змінами та доповненнями від 16.05.2003 року. Вказаний статут погоджено із змінами та доповненнями Президією Торгово-промислової палати України, протокол №36(6) від 16.04.2003 року.

Відповідно до п. 2.1.20 статуту, Луганська регіональна торгово-промислова палата надає юридичні послуги юридичним та фізичним особам, вивчає обставини форс –мажору та готує документи відповідно до умов зовнішньоторговельних угод та контрактів українських суб’єктів підприємницької діяльності та чинного законодавства України.

Суд, дослідивши свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2, видане Луганською регіональною торгово-промисловою палатою, статут Луганської регіональної торгово-промислової палати доходить до висновку про наявність повноважень у Луганської регіональної торгово-промислової палати вивчати обставини форс-мажору та готувати документи відповідно до умов зовнішньоторговельних угод та контрактів українських суб’єктів підприємницької діяльності та чинного законодавства України, а відтак доводи відповідача про відсутність повноважень у Луганської регіональної торгово-промислової палати щодо вивчення обставини форс-мажору та підготування відповідних документів, суд вважає безпідставними.

Оцінюючи наданий відповідачем лист Прокуратури Луганської області від 04.11.2009 року щодо законності видачі Луганською регіональною торгово-промисловою палатою свідоцтв про настання обставин форс-мажору для позивальників кредитних договорів, приймаючи до уваги довідку Луганської РТПП від 13.11.2009 року №25.15-897, що посадові особи Луганської РТПП прокуратурою Луганської області по заяві АКБ «Укрсоцбанк» до відповідальності не притягувалися, суд доходить до висновку, що даний лист не містить доказів які б свідчили про незаконність видачі Л уганською регіональною торгово-промисловою палатою свідоцтва про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2.

Оцінюючи обґрунтованість та документальне підтвердженням складної фінансово-економічної ситуації в Україні, яка об’єктивно, несприятливо відобразилася на неможливості належним чином виконувати позивачем своїх обов'язків, враховуючи, що існування фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн є загальновідомим фактом, приймаючи до уваги Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.10.2008 року «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України», Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 року, данні НБУ про різке підвищення курсу долара США у порівнянні з датою укладення договору та датою виконання зобов’язань, суд доходить до висновку про доведеність позивачем обставин, які є об’єктивною підставою, що перешкоджає належним чином виконувати позивачем свої зобов’язання за договором кредиту № 550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року .

Загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність (п. 6 ч. 1 ст. 3 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

З урахуванням наведеного, приймаючи до уваги істотну зміну обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, враховуючи, що сторони не могли це передбачити, суд вважає за можливе задовольнити вимогу позивача та зобов’язати Акціонерний комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» відстрочити виконання зобов’язання ОСОБА_1 за договором кредиту № 550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року .

Оскільки відповідно до Свідоцтва про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) від 21.09.2009 року вих. № 25.15-781/1-2 д ату закінчення строку дії обставин непереборної сили (форс-мажору) на момент видачі свідоцтва встановити не являється можливим, суд вважає за можливе, з урахуванням вимог розумності, відстрочити виконання зобов’язання ОСОБА_1 за договором кредиту № 550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року за основним боргом на 24 місяця, за відсотками на 12 місяців.

Вимога позивача щодо зобов’язання Луганську регіональну торгово-промислову палату видати свідоцтво про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) задоволенню не підлягає оскільки вказане свідоцтво видане позивачу під час судового розгляду позовної заяви.

Керуючись ст.ст. 1, 10, 11, 57, 60, 209, 212-215, 218 ЦПК України, ст.ст. 3, 617, 652 Цивільного кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 до Акціонерного комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», третя особа Луганська регіональна торгово-промислова палата, про зобов’язання відстрочити виконання зобов’язання задовольнити частково.

Зобов’язати Акціонерний комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» відстрочити виконання зобов’язання ОСОБА_1 за договором кредиту № 550-3/1- 000783 від 12.01.2007 року за основним боргом на 24 місяця, за відсотками на 12 місяців.

В іншій частині позову - відмовити за його необґрунтованістю.

Заява про апеляційне оскарження рішення може бути подана до апеляційного суду Луганській області через Ленінський місцевий суд м. Луганську протягом десяти днів від дня його проголошення. Апеляційна скарга на рішення може бути подана протягом двадцяти днів після подачі заяви про апеляційне оскарження.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у встановлений строк, рішення набирає законної сили після закінчення цього строку.

23/01/10 13:31  Rossi > Свидетель    21/01/10 21:30Дерево
Я спрашивал не о причине, а о цели. По вашему: кто больше занес судье бабла - в пользу того и будет вынесено решение. Смысл здесь обсуждать нормы права?

21/01/10 21:30  СвидетельОтправить письмо > Rossi    21/01/10 11:50Дерево
//Если у вас такой подход, объясните, с какой целью вы тогда влезли в эту тему со своим комментарием относительно неправомерности моратория?//
- вы бы сами посмотрели как тема называется )) , а влез по той причине , что являюсь непосредственным участником судебного процесса в одном из проворовавшихся банков.
И чем больше я учавствую в этом процессе - тем больше убеждаюсь в правдивости слов Т.Монтян :
"...Кто сегодня идет в судьи? Либо те, у кого нет «хисту» заработать себе на жизнь честным путем в адвокатуре..."

21/01/10 11:50  Rossi > Свидетель    21/01/10 10:43Дерево
Если у вас такой подход, объясните, с какой целью вы тогда влезли в эту тему со своим комментарием относительно неправомерности моратория?


"...Кто сегодня идет в судьи? Либо те, у кого нет «хисту» заработать себе на жизнь честным путем в адвокатуре..." - после этого можно дальше уже ничего не читать...

21/01/10 10:43  СвидетельОтправить письмо > Rossi    20/01/10 10:29Дерево
//в смысле сперва получаем юридическое образование, а затем пробуем рассуждать о правоприменении...//
... это для того чтобы разводить лохов ушастых (с) на деньги ) ?
- какое правоприменение в этой стране ? Тут любого клиента вместе с адвокатом втаптывают в суде в дерьмо ... какой бы он спец не был . Кто больше занёс бабла судье - того правоприменение и правомернее ... зачем вы рассказываете людям сказки про юриспруденцию ?
- её У НАС НЕ СУЩЕСТВУЕТ - вся давно продана ))

Вот мнение профессионалки(надеюсь в её квалификации сомнений нет ?)
//...Кто сегодня идет в судьи? Либо те, у кого нет «хисту» заработать себе на жизнь честным путем в адвокатуре. Либо те, кто сознательно и изначально намерен торговать правосудием. //
Т.Монтян

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/01/10 12:59  GALA777Отправить письмо > Rossi    20/01/10 10:33Дерево
Чисто теоретически - "греет душу осознание" что это мои деньги. и банк по прежнему думаю не бедствует, зарплату наверное - то получают.Да и руководство.

20/01/10 10:33  Rossi > GALA777    20/01/10 10:30Дерево
вообще-вообще никаких прав на него не имеете?

20/01/10 10:30  GALA777Отправить письмо > Свидетель    20/01/10 09:44Дерево
Интересно получается, мой депозит закончился за неделю до введения моратория, и я не имею никаких прав на него вообще. Банк мне его не возвращает, пени и процент инфляции не начисляет, а самостоятельно переквалифицировал мой депозит и меня в кредиторы.Хоть я и ,к сожалению ни юрист, мнение министра юстиции это еще не закон, как я понимаю.А что говорит закон или законы,только интересно мнение ЮРИСТОВ и не .... я так думаю.

20/01/10 10:29  Rossi > Свидетель    20/01/10 09:44Дерево
"бугага:почитайте внимательно 41 статью"

Советую вам заняться тем же. В ст.41 не устанавливается запрет на временное приостановление возврата вкладов, санкционированное законом.


"в смысле тут читаем , а тут не читаем ))?"

в смысле сперва получаем юридическое образование, а затем пробуем рассуждать о правоприменении...


"а где вы видели , чтобы за срок действия моратория не заканчивались депозиты ?"

Сплошь и рядом ... и речь в теме шла об общем анализе моратория


20/01/10 09:44  СвидетельОтправить письмо > Rossi    19/01/10 09:35Дерево
//Мораторий не противоречит Конституции,//
- бугага:почитайте внимательно 41 статью.
//а относительно ст.1060 ГК - нормы законодательства применяются системно.//
- в смысле тут читаем , а тут не читаем ))?
- мда ... наша судебная система похоже претендует на роль самой дебильной в мире...
//Что касается мнения Министра юстиции, то внимательно читайте, что цитируете. Он говорил не о всех депозитах, а только о тех, срок возврата которых наступил в период действия ВА и моратория (и здесь он совершенно прав, учитывая определение моратория).//
- а где вы видели , чтобы за срок действия моратория не заканчивались депозиты ?
- имхо у 90% вкладчиков именно такой вариант.

19/01/10 09:35  Rossi > Свидетель    18/01/10 22:08Дерево
Мораторий не противоречит Конституции, а относительно ст.1060 ГК - нормы законодательства применяются системно.

Что касается мнения Министра юстиции, то внимательно читайте, что цитируете. Он говорил не о всех депозитах, а только о тех, срок возврата которых наступил в период действия ВА и моратория (и здесь он совершенно прав, учитывая определение моратория).

18/01/10 22:08  СвидетельОтправить письмо > Rossi    18/01/10 12:55Дерево
//неправильное мнение//
- если бы было неправильное , то была бы отменена ст.1060 ЦКУ и 41 ст.Конституции , а поскольку они по прежнему здравствуют ) - ЗНАЧИТ МНЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ ! ... и между прочим это мнение совпадает с мнением нынешнего министра юстиции :
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

18/01/10 13:56  julson > Rossi    18/01/10 12:55Дерево
но оно таки есть ))

18/01/10 12:55  Rossi > julson    16/01/10 10:15Дерево
неправильное мнение

17/01/10 20:39  Сергей ЕОтправить письмо > julson    16/01/10 10:15Дерево
и это мнение подтверждается информацией на сайте НБУ, но в банке на это утверждение сотрудники с удивлением (наигранным или нет) вскидывают брови...

16/01/10 10:15  julson > Rossi    15/01/10 17:54Дерево
есть мнение, что мораторий на возврат депозитов не распространяется, но банки усиленно это отрицают

15/01/10 17:55  Rossi > triada    15/01/10 12:04Дерево
Для зачета согласия банка не нужно.
А каковы результаты пересмотра решения в ВХСУ?

15/01/10 17:54  Rossi > GALA777    14/01/10 09:32Дерево
банк не несет ответственность (в т.ч. в виде возмещения убытков) за неисполнение в период действия моратория

15/01/10 12:04  triada > Rossi    13/01/10 16:00Дерево
Банк на взаимозачет не идет. В суде прикрывается решением [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Но у нас же, кредит был выдан под залог депозита. Что просить в суде?

14/01/10 12:02  julson > GALA777    14/01/10 11:49Дерево
поэтому нужно чтоб юристы исковое заявление и обосновали
а советов тут вам уже надавали достаточно )))

14/01/10 11:49  GALA777Отправить письмо > julson    14/01/10 11:27Дерево
" а от обоснованности искового заявления" ... Поэтому спрашиваю совет у юристов.

14/01/10 11:27  julson > Свидетель    13/01/10 20:57Дерево
- ну дык ты в мой профиль посмотри... старожил же как ни как)))

- в апелляционном не будут рассматривать вопрос иска банка, так как банк иск не подавал, подал иск ты к банку.
рассматривать будут заявление банка поновить срок апел. обжалования определения. это всё формальности, ходить туда и не надо, главное напиши, что ты не согласен с банком, мол незаконные требования, хотят только дело затянуть, прошу отказать и рассмотреть в мое отсутствие

14/01/10 11:22  julson > GALA777    14/01/10 09:32Дерево
возможность взыскания в судебном порядке пени, инфляции, упущеной выгоды зависит не от того, как "вы яхту назовете" (кредитором или нет), а от обоснованности искового заявления
хотя по последней практике суды что-то не очень хотят удовлетворять суммы превышающие размер депозита
мол депозит пожалуйста, а вот остальное извольте

14/01/10 09:32  GALA777Отправить письмо > Rossi    13/01/10 16:02Дерево
Значить нет никакой возможности взыскать с них пеню и доначисления по инфляции? А если подать о взыскании упущенной выгоды. Ведь если бы банк выполнил свои обязательства, я бы могла положить деньги в другой банк и получить проценты, что-то типа того???

13/01/10 20:57  СвидетельОтправить письмо > julson    13/01/10 11:57Дерево
- Джулия ... а я смотрю твой авторитет растёт не по дням ))... с ромом правда никто не торопится ))
- как думаешь ... если вдруг в апеляционный не приду(поездка светит сама знаешь куда ...) могут в моё отсутствие решить удовлетворить иск банка не відкривать впровадження ?)

13/01/10 16:02  Rossi > GALA777    13/01/10 12:42Дерево
:)

"Кредитор" - это не только тот, кто выдал кредит. Кредитором именуется управомоченная сторона любого обязательства. В ваше случае вы являетесь кредитором в обязательстве о возврате депозита.

13/01/10 16:00  Rossi > triada    13/01/10 13:05Дерево
Банк вообще не должен объяснять, почему он не обращает взыскание на предмет залога. Это его право, которое он реализует по собственному усмотрению.

Если депозит в том же банке и наступил срок возврата, сделайте зачет.

13/01/10 13:05  triada > julson    13/01/10 11:57Дерево
Помогите с советом. Есть кредит в Банке, который выдан под залог депозита в этом же Банке. Банк - ликвидируется. Ликвидатор обратился с иском в суд о взыскании задолженности за кредитом. На наше письмо с просьбой погасить задолженность по кредиту за счет залогового имущества (депозита)ликвидатор ответил отрицательно. Мотивировал отказ тем, что "Здійснення погашення заборгованості за кредитним договором за рахунок кредиторських вимог порушує вимоги ст.96 Закону України "Про банки і банківську діяльність", згідно якої кошти одержані в результаті ліквідаційної процедури спрямовуються на задоволення вимог кредиторів згідно встановленої черговості, тобто здійсненям такого погашення, будуть порушені права кредиторів банку вимоги яких акцептовані ліуквідатором та віднесені з першої до третьої черги включно." Правомерна ли такая позиция банка?

13/01/10 12:42  GALA777Отправить письмо > julson    13/01/10 11:57Дерево
Очень нужен квалифицированный совет юриста.В настоящий момент сужусь с банком Надра. Срок депозита закончился 25.01.2008г. На первом заседании я подала клопотання про возмещении мне кроме депозита, еще пени и индексации. На второе заседание они принесли возражение, мотивировано тем, что с 10.02.2008г. введен мораторий на требования кредиторов.Но обьясните мне как я с 10.02.2008г стала кредитором. Никакого документа о выдаче мною кредита банку Надра я конечно не подписывала.Есть ли какая-то возможность побороться с ними.

13/01/10 11:57  julson > Свидетель    12/01/10 16:47Дерево
да всегда пожалуйста, теперь бутылка рома за тобой :)

12/01/10 16:47  СвидетельОтправить письмо > julson    12/01/10 12:16Дерево
- ну кто бы ещё со мной поговорил , как не ты Джулия ))
- пасиб,с тобой я ещё на этот счёт пообщаюсь .

12/01/10 12:16  julson > Свидетель    12/01/10 12:06Дерево
1. просто тянут время - от как связаны
2. наверное не административный, а в апелляционый. причин удовлетворить скорей всего нет
3. в лучшем случае будешь иметь на руках решение суда и исполнительный лист
4. может и быстрее, а может и нет, тут надо бы на кофейной гуще погадать))
5. вспомни ситуацию в укрпроме и исполнительное производство, по закону вродь одно другому не мешало, но добровольно принудительно заставили отказаться

12/01/10 12:06  СвидетельОтправить письмо > Свидетель    7/01/10 22:06Дерево
- чё ... никто ничего не может подсказать-посоветовать ( ?
- хоть какие то рекомендации : 20-го апеляционный суд .

7/01/10 22:06  СвидетельОтправить письмо > vonitova.elena    23/12/09 11:27Дерево
- напомню суть дела :

- подал иск на СхЄвроп.Банк(СЭБ).На первое заседание представитель банка не явился.
Печерск. суд назначил второе.

За это время случилось два события:
1.НБУ объявил о ликвидации СЭБ.
2.СЭБ обжаловал в административном суде ухвалу про відкриття провадження справи в Печерск.суде.

Вопросы :
1.Как эти события взаимосвязаны ?
2.Есть ли причины у административного суда удовлетворить апеляцию СЭБ(закрыть провадження) ?
3.Имеют ли преференции перед остальными вкладчиками те кто выиграл суд,если банк ликвидируют ?
Другими словами - имеет ли смысл дальше судится ? И что я с этого буду иметь ?
4.Может через ФГВФО в обычном порядке получится быстрее ?
5.То что я буду продолжать судится не помешает мне в установленном порядке обратится в ФГВФО и получить свои деньги ?

23/12/09 11:27  vonitova.elenaОтправить письмо > alpha    17/12/09 16:02Дерево
Діяльність Фондів фінансування будівництва (ФФБ) регулюється Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Ст.11 вказаного Закону передбачає, що Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ за письмовою заявою довірителя виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов'язань щодо строків спорудження і якості об'єктів будівництва та передачі довірителям у власність об'єктів інвестування. Тобто Відповідачем буде Забудовник, а Управитель ФФБ буде співпозивачем. Також, ст.10-1 Закону встановлює, що майнові ризики за договором про участь у фонді фінансування будівництва підлягають обов'язковому страхуванню відповідно до Закону України "Про страхування" Майновими ризиками, пов'язаними з договором про участь у фонді фінансування будівництва, є несвоєчасне введення в експлуатацію об'єкта будівництва та/або об'єкта інвестування.; невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання робіт на об'єкті будівництва та/або об'єкті інвестування, передбачених договором про участь у фонді фінансування будівництва. Відповідачами за договорами обов'язкового страхування виступають управитель і забудовник.

23/12/09 11:26  vonitova.elenaОтправить письмо > Свидетель    14/12/09 12:03Дерево
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», мораторій - зупинення виконання банком зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань. Також, ст. 85 Закону встановлює, що протягом дії мораторію забороняється здійснювати стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення, та вжиття заходів, спрямованих на забезпечення такого стягнення відповідно до законодавства України. Тобто введення мораторію не може бути перешкодою для розгляду справи в суді. Наявність мораторію робить неможливим виконання рішення суду (щодо проведення стягнення) органами державної виконавчої служби. Аргументами в суді можуть бути факти порушення Банком умов договору.

23/12/09 11:24  vonitova.elenaОтправить письмо > GALA777    8/12/09 13:37Дерево
Позов необхідно подавати до юридичної особи, тобто відповідачем буде банк. Але з огляду на ч. 7 ст. 110 ЦПК, позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть подаватись по їх місцезнаходженню. В позові необхідно зробити посилання, що спір виник в результаті діяльності філії юридичної особи. На стадії виконання судового рішення стягнення буде відбуватись саме з юридичної особи.

17/12/09 16:02  alphaОтправить письмо > vonitova.elena    1/12/09 14:06Дерево
Наприкінці 2008 року, коли вже криза була відчутна, мого знайомого (Довіритель) умовили працівники Укрпромбанку(Управитель) та будівельної фірми (Забудовник) придбати квартиру через участь у ФФБ.
Було запропоновано сплатити частками більш ніж 500’000грн. і отримати житло в першому кварталі 2009 року. Після укладання договору, майже відразу через 2 тижні, йому було запропоновано підписати додаткову угоду згідно з якої введення об’єкт будівництва буде введено в експлуатацію у 2 кварталі 2009 року.
На виконання умов Договору були надані грошові кошти у довірче управління Банку-Управителю з метою отримання у власність об’єкта інвестування – квартири в об’єкті будівництва, що зводиться Забудовником.
Надалі, згідно договору про участь у ФФБ, після сплати Довірителем всій суми, тобто після 100% оплати, Банк-Управитель запропонував укласти договір уступки майнових прав (до речі це було визначено як одна з умов обов’язку Банку-Управителя по договору участі у ФФБ) що і було виконано.
Однак у встановлений додатковою угодою строк, об’єкт будівництва введено в експлуатацію не було.
Довіритель звернувся з позовом в суд і відповідачем поставив Банк-Управитель, в суді Банк-Управитель наполягає, що нібито після підписання договору уступки майнових правих всі претензії необхідно адресувати Забудовнику і замінити у справі Банк як неналежного відповідача.

Питання: чи дійсно необхідно заміняти відповідача Банк-Управитель на Забудовника ? (все ж таки за договором ФФБ предметом договору – отримання у власність житла, а не майнових прав), або може внести в позов зміни і поставити 2-х відповідачів і Банк і Забудовника?

15/12/09 10:22  Rugaya > GALA777    9/12/09 12:15Дерево
Добрый день, хотелось бы поделиться опытом по взысканию депозита с Надра. Я работаю юрисконсультом в одном из банков и помагала своему знакомому забрать депозит в драг. металле. Дело мы выиграли очень быстро, судебные издержки возложили на ответчика. Замечу, что пришлось платить судебный збор. Обращались к банку как юр. лицу, но в лице Донецкого филиала, а сам иск подали по месту жительства истца в городской суд. Правда банк после вынесения решения обратился в суд с заявлением о рассрочке исполнения решения, но суд отказал. Это была самая лёгкая стадия. С предачей исполнительного листа в ИС началось самое интересное. Исполнитель отказывается открывать ИП. Судимся с ИС, выигрываем. Жалуемся на бездеятельность исполнителя - не помогает. Создаётся впечатление, что исполнитель в сговоре с банком. Так что, не так сложно выиграть дело в суде, как его потом исполнить.

14/12/09 12:03  СвидетельОтправить письмо > А К    8/12/09 14:25Дерево
Будьте добры - помогите советом :
В СЄБ введена ТА и полный мораторий на задоволення вимог кредиторов (под №15):

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

- какую мне правильнее выбрать стратегию в суде относительно претензий к Банку
1. настаивать на том что мораторий на мой вклад не распространяется ?
2.настаивать что мораторий противоречит Конституции и Цивильн.Кодексу и проч. ?
3.Или соглашаться на удовлетворение моих требований после окончания моратория (4.01.2010) ?

9/12/09 15:34  СвидетельОтправить письмо > А К    8/12/09 14:25Дерево
- 16-го суд , в банке ВА (СЄБ);
- я так понимаю, что теперь(после августовсвких изменений)в 85 ст. про мораторий мой депозит уже попадает под мораторий ?
- на что делать ОСНОВНОЙ акцент ?
- на 1060 ст.ЦКУ и на 41 ст.Конституции ?
- на что ещё ?

9/12/09 12:15  GALA777Отправить письмо > А К    8/12/09 14:25Дерево
Спасибо за ответ. А если у меня в качестве позивача указано : Відкрите акціонерне тов-во комерц. банк "Надра" в особі філії - ........ это правильно?

8/12/09 14:25  А КОтправить письмо > GALA777    8/12/09 13:37Дерево
Смысл вопроса в следующем. Банк - надлежащий ответчик, филиал - ненадлежащий.
Т. е. филиал является, как Вы выразились "юридическим представителем" банка лишь в части осуществления определенных банковских операций и предоставления иных услуг. Ответчиком в суде по обязательствам, даже заключенных филиалом, является банк.

8/12/09 13:37  GALA777Отправить письмо > vonitova.elena    1/12/09 14:06Дерево
Спасибо за ответ. Мое дело в суде сейчас только рассматривается. ( Против Надра).
Вначале вопрос на первое заседание представитель банка не явился. Заседание перенесли.
Во-вторых,меня смутил вопрос судьи.
Вы представляете претензии к филиалу или к банку. На что я ответила, что данный филиал, есть юридическим представителем банка Надра. Я не совсем поняла смысла этого вопроса.Может Вы мне обьясните причину этого вопроса.
И еще после ситуации с Укпромбанком, может уже как-то притопить ход судебного разбирательства.
Ваше мнение ?

1/12/09 14:06  vonitova.elenaОтправить письмо > GALA777    25/11/09 09:16Дерево
GALA, извините за задержку с ответом.
С укрпромом вообще интересная ситуация: фактически передача обязанностей по выплате депозитов на Родовид - это замена должника в обязательстве. Как предусматривает гражданский кодекс, замена должника в обязательстве возможна только с согласия кредитора, и оформляется в той же форме, что и первичный договор. Естественно, кредиторов никто не спрашивал, и никакие доп.соглашения не подписывал. При этом Родовид не является правопреемником Укрпрома, т.е. не отвечает по всем обязательствам банка. Потому вкладчики с судебными решениями остались за бортом - ведь в решении суда прописан как должник Укрпром. Получается, нужно ждать решения судьбы Укрпрома – или ликвидация, или восстановление платежеспособности, все зависит от правительства. Вот такая правовая колизия. Вчера появилась информация, что те из вкладчиков, которые откажутся от исполнительного производства, будут включены в реестр выплат после того, как все остальные вкладчики получат деньги.

30/11/09 10:39  СвидетельОтправить письмо > julson    23/11/09 11:25Дерево
- докладываю : получил ухвалу
- судья видно встал с той ноги ) ... на судовом сборе удалось сэкономить .
- как себя вести в суде расскажешь при личной встрече.
УХВАЛА
про відкриття провадження у цивільній справі

24 листопада 2009 року суддя Печерського районного суду м. Києва ....., розглянувши матеріали позову С О І до Акціонерного комерційного банку «Східно-Європейський банк» про стягнення коштів,-
ВСТАНОВИВ:
19.11.2009 року до приміщення Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Гайцана, 4 надійшла вказана позовна заява позивача до відповідача.
Позовна заява подана і оформлена у порядку, передбаченому ст.ст. 118—120 ЦПК України.
Підстав для відмови у відкритті провадження у справі або для повернення позовної заяви з наданих суду матеріалів не вбачається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.118—122, 210, 293 ЦПК України, суддя, -
УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у цивільній справі за позовом С.О.І. до Акціонерного комерційного банку «Східно-Європейський банк» про стягнення коштів.
Призначити дату попереднього судового засідання на 16 грудня 2009 року о 12 годині ЗО хвилин в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Гайцана, 4, каб. 304.
Запропонувати відповідачу у справі подати у попереднє судове засідання письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду виключно у випадку відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

P.S.
- жаль только если снег выпадит в эти дни не смогу в Буковель мотнуться (

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100