RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

регистрация иностранной (портфельной) инвестиции


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
19/07/10 11:34  Nika333Отправить письмо > Зоряна К.    6/04/10 21:27Дерево
Подскажите, в свете отмены регистрации НБУ, кто-нибудь умудрился зарегистрировать иностр.инвестицию в гос.администрации (инвестиция в ценные бумаги, не дающие право на корпоративные права предприятия)? Поделитесь опытом...

6/04/10 21:27  Зоряна К.Отправить письмо > кацап    6/04/10 18:27Дерево
Прямої відповідальності за нереєстрацію іноземної інвестиції (в Постанові N 762 від 23.12.2009) не передбачено, проте інформаційне повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції згадано в переліку документів, необхідних для придбання іноземної валюти - в подальшому, при можливому поверненні за кордон іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні:
--------------------
ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджене Постановою Правління НБУ від 10.08.2005 N 281 (зі змінами від 23.12.2009)

Глава 3. Купівля, обмін іноземної валюти за операціями, пов'язаними з рухом капіталу
......
2. Резиденти та іноземні інвестори мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою повернення за кордон іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, на
підставі таких документів:
а) за операціями щодо повернення іноземному інвестору іноземної інвестиції та доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від іноземної інвестиції
.....
- документа, виданого державним органом, що підтверджує державну реєстрацію іноземної інвестиції (далі - інформаційне повідомлення), та його копії;
----------------

6/04/10 18:27  кацап > Зоряна К.    6/04/10 18:21Дерево
Яка відповальність за НЕреєстрацію як іноземної інвестиції грошового внеску (в іноземній валюті) учасника-нерезидента в статутний фонд новоствореного українського ТОВ ?

Які негативні наслідеи в даній ситуації виникають у:
1. Учасника-нерезидента?
2. Новоствореного ТОВ?

6/04/10 18:21  Зоряна К.Отправить письмо > квинта    6/04/10 17:03Дерево
Дякую за відповіді! :-)

6/04/10 17:03  квинта > Зоряна К.    31/03/10 23:46Дерево
Перше, продаж валюти здійснювався на міжбанку, а в статуті прописано лише гривня, без привязки до валюти.
Друге, в гривні, так як з інвест. рахунка перераховується до статутного капіталу ТОВ саме гривня.

6/04/10 16:57  квинта > naf-naf    31/03/10 10:42Дерево
да

1/04/10 14:29  Зоряна К.Отправить письмо > marisha2010    29/03/10 17:34Дерево
//29/03/10 17:34 marisha2010 > квинта 22/03/10 12:55
Может ли нерезидент заплатить эти 408 грн со своего инвест счета, или обязательно платить через резидента Украины? //

На мою думку, можна платити платіжним дорученням з інвестиційного рахунку:
//16.4. З інвестиційного рахунку в національній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:
-розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;//
ІНСТРУКЦІЯ про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 N 492 )

31/03/10 23:46  Зоряна К.Отправить письмо > квинта    31/03/10 10:21Дерево
Скажіть будь ласка, за яким курсом переводилась в національну валюту іноземна інвестиція при її перерахуванні з інвестрахунку нерезидента в національній валюті на рахунок підприємства: за курсом, зазначеним в статуті, чи за курсом НБУ на день внесення інвестиції?
І друге: в якій валюті/валютах зазначено суму інвестиції в інформаційному повідомленні НБУ в пункті "1. Сума інвестованих коштів (цифрами та словами) і дата
інвестування_______" ?
Тобто, сума іноземної інвестиції зазначена в національній чи в іноземній валюті?

Наперед дякую за відповіді.

31/03/10 10:42  naf-naf > квинта    31/03/10 10:21Дерево
У вас регистрация инвестиции на новосозданное предприятие?

31/03/10 10:21  квинта > marisha2010    29/03/10 17:34Дерево
уже зарегистрировали, вчера получил инф. уведомление о регистрации в НБУ. Подавали протокол, так как он имеет реквизиты необходимые для определения его как "соглашения". Так же подавали Устав, и справку из банка,нотар.копию доверености (регистрировал представитель), заявление представитель писал от своего имени, и платил тоже от своего имени с указанием в назначении платежа ФИО инвестора.

29/03/10 17:34  marisha2010 > квинта    22/03/10 12:55Дерево
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь уже пытался зарегистрировать иностранную инвестицию в НБУ? Может ли нерезидент заплатить эти 408 грн со своего инвест счета, или обязательно платить через резидента Украины? И что делать с договором об инвестировании, который надо подавать в НБУ? Его можно заменить протоколом ОС, если это была покупка доли в юкр. юр лице?

22/03/10 12:55  квинта > Loro    18/03/10 14:25Дерево
Уже кто нибудь регистрировал в НБУ? Интересует вопрос по поводу договора, так как у нас только протокол.

18/03/10 14:25  Loro > Shanti    18/03/10 12:13Дерево
Если перечисляли до 24.11.2009, ничего делать не нужно, если после - нужно зарегистрировать. Вот и всё.

18/03/10 12:13  Shanti > Loro    18/03/10 10:34Дерево
перечисляет деньги в уставной фонд. Инвест счет у нерезидента учредителя.

18/03/10 10:34  Loro > Shanti    18/03/10 10:00Дерево
Смотря за что перечисляет.

У резидента не может быть инвестсчета.

Вопрос очень нечеткий.

18/03/10 10:00  Shanti > Loro    17/03/10 18:24Дерево
хорошо, то есть если есть инвестор нерезидент, который перечисляет со своего счета на инвест счет предприятия деньги, то это уже априори является инвестицией. и больше никакого статуса придавать этим деньгам не нужно?

17/03/10 18:24  Loro > Shanti    17/03/10 18:13Дерево
4.2. Не включаються до складу валового доходу:
4.2.5. Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи.

и здесь нет привязки к "иностранности инвестиции".

17/03/10 18:13  Shanti > Loro    17/03/10 17:55Дерево
Исходя из понятия "доход" по ЗУ № 334/94 Стаття 4. Валовий доход
4.1. Валовий доход - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.
Валовий доход включає:
4.1.6. Доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді:
сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді.
А согласно ЗУ № 94/96-ВР
2) іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

17/03/10 17:55  Loro > Shanti    17/03/10 17:51Дерево
Какая норма требует "придавать им какой-то статус"?

17/03/10 17:51  Shanti > Loro    17/03/10 16:17Дерево
Внесенные деньги на счет компании - вот именно с какой целью они вносились - если не придать им никакого статуса, то это можно расценивать как дополнительная прибыль, с суммы которой не начислялись налоги. В чем я не права?

17/03/10 16:17  Loro > Shanti    16/03/10 18:14Дерево
На каком основании?

16/03/10 18:14  Shanti > Loro    16/03/10 13:19Дерево
И тогда наши деньги зачисленные инвесторами налоговая сочтет как финансовую помощь, и за не отнесения этой суммы на валовые доходы - штрафы? или как? лично я считаю, что нужно регистрировать и те, которые были внесены и до 24.11.09.

16/03/10 13:19  Loro > Shanti    16/03/10 12:52Дерево
В отношении тех инвестиций ничего делать не нужно

16/03/10 12:52  Shanti > Shanti    16/03/10 09:47Дерево
А по поводу моего вопроса - есть у кого-то какие-то мысли?

16/03/10 12:51  Shanti > Loro    16/03/10 10:26Дерево
все верно, я проверила на Раде, вчера - 15.03.10. Спасибо, что поправили.

16/03/10 10:26  Loro > Shanti    16/03/10 09:39Дерево
Вчера вступил в силу

16/03/10 09:47  Shanti > pidstava    11/03/10 17:46Дерево
коллеги, еще такой вопрос на засипку: в новом порядке № 762 говорится о том, что по этому порядку регистрируются инвестиции, которые были внесены с момента вступления в силу ЗУ Про кризу (то есть с 24.11.09) и до момента вступления в силу нового Порядка НБУ № 762 (то есть до сегодняшнего дня - 16.03.10). Это п. 1.1. Положення № 762. А что делать с инвестициями, которые были внесены до 24.11.09. У нас например часть инвестиций зашло в октябре. Тогда в регистрации все отказывали, так как ссылались на неопределенность нормативной базы. А сейчас выходит, что октябрьские инвестиции уже не подпадают под порядок НБУ. Что с ними делать и у кого спрашивать?!

16/03/10 09:39  Shanti > охзапутался    15/03/10 16:16Дерево
сегодня звонила Главное управление экономики и инвестиций КМДА, говорила с начальником отдела. Она мне сказала, что они не регистрируют ИИ в виде валютных ценностей, только в виде имущества. И положение № 928 действует только в разрезе - имущества. Валютные ценности регистрируются только НБУ и другими соответствующими банками. Кстати, сегодня новый Порядок регистрации ИИ № 762 вступил в силу. То есть с сегодняшнего дня пошел отсчет 30 дней для регистрации!!!

15/03/10 16:16  охзапутался > охзапутался    12/03/10 10:19Дерево
ау!

12/03/10 10:19  охзапутался > охзапутался    12/03/10 10:17Дерево
Кстати, сегодня звонил в Обл.ГА там сказали что у них всеравно нужно регистрировать, ведь 928 не отменено, а потом мол идите регистрировать в НБУ. Какое мнение?

12/03/10 10:17  охзапутался > pidstava    11/03/10 17:46Дерево
ДПА ставила відмітку на повідомлені згідно Наказу від 29.06.2005 N 238 "Про затвердження Порядку підтвердження органами ДП інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій та векселів, виданих під час увезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями...". Оно не отменено.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

11/03/10 19:36  firОтправить письмо > pidstava    11/03/10 16:17Дерево
ответственность в том, что Вы не сможете вывести за рубеж доходы полученные от инвестиции, в т.ч. деньги от ее продажи в Украине.
первые 2 инвестиции нужно зарегистрировать по-любому.
а последнего, скорее всего, зарегистрировать путем внесения изменений в первые 2 уведомления. или же не регистрировать вообще - изменения в 281 Положение допускают подачу для покупки валюты и возврата инвестиции договора о приобретении актива с расчетами за рубежом.
в общем, что сейчас гадать, поживем - увидим.

11/03/10 19:18  firОтправить письмо > Shanti    11/03/10 16:05Дерево
я думаю - нужно писать сопроводиловку о том что договор предоставить нет возможности, так как в этом случае инвестиция не оформляется договором, а в подтверждение инвестиции прилагаем протокол (устав и справка банка и так нужна).

11/03/10 17:46  pidstavaОтправить письмо > охзапутался    11/03/10 16:37Дерево
да,в КМДА теперь не нужно (если речь идет о деньгах). И судя по 762 налоговая тоже не при чем. Только вот про налоговую что то не верится. Нужно понять каким нпа руководствовалась налоговая, ставя отметку на инф.повидомленні и посм. остановили ли его действие.

11/03/10 16:37  охзапутался > pidstava    11/03/10 16:17Дерево
Скажите, а теперь регистрировать по 928 в обласной гос.администрации вообще не надо, или пораленльно в НБУ по 762 и в Обл.ГА по 928 надо будет регистрировать?
Вообще заплутался, поясните что нам надо делать, если мы внесли внесли в УК 17.12.09г. через инвест счет деньги от нерезидента, до настоящего времени не регистрировали (налоговая тянула с подтверждением). Нам регистрировать сейчас в Обл. ГА или ждать 762 и регистрировать в НБУ (я понял, что тогда подтверждение налоговой не требуется)?

11/03/10 16:17  pidstavaОтправить письмо > fir    11/03/10 13:22Дерево
да, это те же инвесторы. Вот в порядке новом в перечне доков есть "выписка уповноваженого банка", а в случае приобретения части корпоративных прав по дог. к-п между нерезами и расчете у себя за пределами Укр. ее (выписки) никак не будит ((. Как считаете, из этого можно сделать вывод, что иностр. инвест. зарегистрировать не удпстся? И еще, такой очень волнующий вопрос: а какая ответственность за не исполнение ст. 13 З-на "Про режимы нвестир." по поводу обязательной ! рекгистрации ин. инв.?

11/03/10 16:05  Shanti > fir    11/03/10 15:51Дерево
то есть вы считаете, что если мы подадим документы на регистрацию без этого договора (который есть в списке документов), то регистрирующий банк не будет придалбываться и все-равно требовать? им достаточно будет протокола?

11/03/10 15:51  firОтправить письмо > Shanti    11/03/10 14:11Дерево
и при увеличении УК ООО договора тоже нет, все как обічно, сначала пишут, потом думают.

11/03/10 14:11  Shanti > fir    11/03/10 13:21Дерево
У меня немного другой вопрос возник исходя из нового Порядка, но не думаю, что стоит создавать новую тему, поэтому задам его здесь: в новом порядке предусмотрен список документов, которые подаются для регистрации, среди них договор об осуществлении иностранных инвестиций. В связи с этим вопрос - что это за договор в случае если инвестиции вносятся единым учредителем компании, он иностранными инвестициями увеличивает уставной капитал своей же компании. Я считаю, что в этом случае никакого договора быть не может. Достаточно будет протокола ЗЗ. Как вы думаете? И является этот список документов, подаваемых для регистрации ИИ, обязательным для исполнения каждого из его пунктов?

11/03/10 14:03  Shanti > Shanti    11/03/10 14:00Дерево
Прошу прощение за столь запоздавший ответ. Не обновила тему с 11 часов утра и только сейчас написала свое мнение, и потом увидела, что с 11 часов утра обсуждение уже перешло в другое русло

11/03/10 14:00  Shanti > pidstava    11/03/10 11:34Дерево
Лично мое мнение, которое конечно же может быть не совсем верным, регистрировать и получать 5 информ повидомлень. Объясню почему. На сколько я понимаю, все 3 транзакции были отображены у вас как минимум протоколами ЗЗ или в договорах, если таковые заключались с инвесторами.
И регистрировать эти 3 транзакции нужно одновременно, учитывая п.2. Постанови Правління НБУ Про врегулювання питань щодо здійснення та реєстрації іноземних інвестицій. Цитирую:
2. Для іноземних інвестицій в Україну, що були здійснені у вигляді грошових коштів з 24.11.2009 до дати набрання чинності цією постановою, початком перебігу строку, зазначеного в пункті 2.1 глави 2 Положення про порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій, уважати дату набрання чинності цією постановою.
Повторюсь, мое мнение может быть ошибочным, так как сам Порядок НБУ достаточно скользкий, как мне кажется. Интересно будет услышать мнение других.

11/03/10 13:22  firОтправить письмо > pidstava    11/03/10 13:03Дерево
есть и практика и вопросов тоже хватает.
это те же самые инвесторы, о которых Вы писали ниже ?

11/03/10 13:21  firОтправить письмо > pidstava    11/03/10 13:01Дерево
Думаю, этого сейчас точно никто не знает, включая и НБУ - нужно ли вносить изменения в уведомление после отчуждения части объектов инвестиции.

11/03/10 13:03  pidstavaОтправить письмо > pidstava    11/03/10 13:01Дерево
Но, вот проблемка наверное может возникнуть, что третий по договору к-п корп. прав расчитывался за пределами Украины. Или это распространенная практика и вопросов быть не может?

11/03/10 13:01  pidstavaОтправить письмо > fir    11/03/10 12:24Дерево
нужно регистрировать сначала 2 первых инвестиции, а потом сразу же вносить изменения в первые 2 информ. повыдомлення (в связи с уменьшением, т.к. продали по 50%) и регистрировать 3 инвестора.

11/03/10 12:57  pidstavaОтправить письмо > pidstava    11/03/10 11:34Дерево
В случае, если инвестор покупал корпоративные права у участника ТОВ тоже нерезидента по договору купли-продажи корпоративных прав (расчеты происходили в др. стране со счета покупателя на счет продавца), может ли быть проблема в регистрации иностранной инвестиции покупателя? т.к. не будит выписок по счету (банк в др. стране).?

11/03/10 12:24  firОтправить письмо > pidstava    11/03/10 11:34Дерево
если деньги от продажи первыми инвесторами вывести не успели, то, наверное, нужно ре8гистрировать 2 первых и покупателя, откуда еще 2 уведомления взялись ?

11/03/10 11:34  pidstavaОтправить письмо > fir    11/03/10 11:19Дерево
fir Подскажите пожалуйста.В декабре 2009г. 2 нереза внесли инвестиции в ТОВ. Зарегистрировать ни в КМДА, ни в НБУ не получилось. В январе, "пришел" еще один нерез и купил у первых по 50% корп. прав. Теперь появилось положение о порядке регистрации. Вопрос: регистрировать одновременно! и первых 2 с их взносами на тот момент и настоящих трех с теперешними взносами? Ни налоговая, ни НБУ ничего не говорят (((. Т.е. делать сразу 5 информ. повыдомлень?? Подскажите пожалуйста

11/03/10 11:19  firОтправить письмо > umka_l    11/03/10 10:26Дерево

11/03/10 10:26  umka_l > fir    5/03/10 16:04Дерево
Я так розумію, що на даний момент Положення ще не набрало чинності? Готові всі документи для реєстрації, думаю коли подавати.

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100