RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Наследство


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/01/10 20:43  антинародный депутатОтправить письмо > lawyeranele    16/01/10 19:39Дерево
а вы мне не ответите по этой теме - развод, имущество, ребенок?

16/01/10 19:39  lawyeraneleОтправить письмо > medvedeva    14/01/10 17:52Дерево
Вы один и тот же вопрос задаете в двух разных темах. Я Вам ответила на него здесь
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]


14/01/10 23:07  medvedevaОтправить письмо > patap    14/01/10 22:48Дерево
в ПРИНЦИПЕ ОТВЕТЧИК-БРАТ ИСТИЦЫ, КОТОРЫЙ ПРИЗНАЕТ ИСК И Я ДУМАЮ, ЧТО ИСК ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ.

14/01/10 23:03  medvedevaОтправить письмо > patap    14/01/10 22:48Дерево
в ТОМ ТО И ДЕЛО, ЧТО НЕТ, НАСЛЕДНИЦА ПРОЖИВАЛА РЯДОМ В ПОДЪЕЗДЕ, НО В СЛУЧАЕ ЧЕГО МОЖНО ТОГДА ЧЕРЕЗ СУД ДОКАЗЫВАТЬ АКТ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ.
ЭТО НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ВОССТАНОВИТЬ СРОК.

14/01/10 22:48  patap > medvedeva    14/01/10 22:46Дерево
Будь-ласка:-)) Аби допомогло. Фактично, якщо Ви проживали разом ыз спадкодавцем, а спадкоэмець за заповытом подав письмову выдмову, то Ви вступили в спадщину ы без заяви:-))

14/01/10 22:46  medvedevaОтправить письмо > patap    14/01/10 21:34Дерево
спасибо!!!!

14/01/10 21:34  patap > medvedeva    14/01/10 17:52Дерево
Стаття 1268. Прийняття спадщини

3. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем
на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину,
якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу,
він не заявив про відмову від неї.

Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини

1. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час
відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має
подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини.20. Справи про спадкування за законом мають вирішуватись на
основі правил глави 86 ЦК ( 435-15 ).
Спадкування за законом здійснюється почергово.
За відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття
спадщини або відмови від її прийняття всіма спадкоємцями за
заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини
право на спадкування за законом одержують спадкоємці відповідної
черги. Зокрема, у першу чергу право на спадкування за законом
мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця
та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив,
та батьки. У другу чергу право на спадкування за законом мають
рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку
батька, так і з боку матері. У третю чергу право на спадкування за
законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу
право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі
спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу
відкриття спадщини. У п'яту чергу право на спадкування за законом
мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення
включно.
У п'яту чергу право на спадкування за законом також одержують
утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї. Утриманцями
слід вважати неповнолітню або непрацездатну особу (жінку, чоловіка
при досягненні відповідно 55 і 60 років, інвалідів I, II і
III груп), яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як
п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для
неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

23. Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час
відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами, у
зв'язку із чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини,
спадкоємець має право звернутися в суд із заявою про встановлення
факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття
спадщини, а не про встановлення факту прийняття спадщини.
Свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою
спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому
цивільним законодавством. За наявності умов для одержання в
нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину вимоги про
визнання права на спадщину судовому розглядові не підлягають.
У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа
може звернутися до суду за правилами позовного провадження.
Набуття (надання) повної цивільної дієздатності
неповнолітньою особою не є підставою для того, щоб вважати її
повнолітньою. У зв'язку із цим вона має вважатися такою, що
прийняла спадщину відповідно до частини четвертої статті 1268 ЦК
( 435-15 ).
Подання заяви про прийняття спадщини особами, вказаними у
частинах третій, четвертій статті 1269 ЦК ( 435-15 ), слід вважати
їхнім правом, здійснення якого не суперечить нормі частини
четвертої статті 1268 цього Кодексу.

24. Особа, яка не прийняла спадщину в установлений законом
строк, може звернутися до суду з позовною заявою про визначення
додаткового строку для прийняття спадщини відповідно до частини
третьої статті 1272 ЦК ( 435-15 ). Зазначене положення
застосовується до спадкоємців, в яких право на спадкування виникло
з набранням чинності зазначеним Кодексом.
Суди відкривають провадження в такій справі у разі
відсутності письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину
(частина друга статті 1272 ЦК) ( 435-15 ), а також за відсутності
інших спадкоємців, які могли б дати письмову згоду на подання
заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини.
Відповідачами у такій справі є спадкоємці, які прийняли спадщину.
При відсутності інших спадкоємців за заповітом і за законом,
усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а
також відмови від її прийняття відповідачами є територіальні
громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування за
місцем відкриття спадщини.
При розгляді цих справ слід перевіряти наявність або
відсутність спадкової справи стосовно спадкодавця у державній
нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини, наявність у
матеріалах справи обґрунтованої постанови про відмову нотаріуса у
вчиненні нотаріальної дії, зокрема відмови у видачі свідоцтва про
право на спадщину. За наявності у спадковій справі заяви
спадкоємця про відмову від права на спадщину його вимоги про
визначення додаткового строку для прийняття спадщини задоволенню
не підлягають.
Визначаючи спадкоємцеві додатковий строк для подання заяви
про прийняття спадщини, суд не повинен вирішувати питання про
визнання за ним права на спадщину. Спадкоємець після визначення
йому додаткового строку для прийняття спадщини має право прийняти
спадщину в порядку, установленому статтею 1269 ЦК ( 435-15 ),
звернувшись в нотаріальну контору, після чого вважається таким, що
прийняв спадщину.
Повторне визначення судом додаткового строку для подання
заяви про прийняття спадщини одним і тим же спадкоємцем
законодавством не передбачено.
Вирішуючи питання про визначення особі додаткового строку,
суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття
спадщини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є
причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними, істотними
труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.
У резолютивній частині рішення суд повинен вказати відповідно
певний період часу з моменту набрання судовим рішенням законної
сили, протягом якого спадкоємець може подати заяву про прийняття
спадщини, а не конкретну календарну дату, до якої спадкоємець може
подати заяву про прийняття спадщини. Додатковий строк, достатній
для подання заяви про прийняття спадщини, не може перевищувати
шестимісячного строку, встановленого статтею 1270 ЦК ( 435-15 )
для прийняття спадщини.
Спадкоємець, який прийняв спадщину в наданий судом додатковий
строк, має право звернутися до суду з вимогами про внесення змін
до свідоцтва про право на спадщину, якщо спадкоємці, які прийняли
спадщину, не дають згоду на внесення нотаріусом за місцем
відкриття спадщини цих змін. На підставі рішення суду нотаріус
видає спадкоємцям нові свідоцтва про право на спадщину.
У разі коли після спливу строку для прийняття спадщини та
розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли інші спадкоємці
(стаття 1272 ЦК) ( 435-15 ), такі спадкоємці мають право вимагати
передання їм частки в натурі шляхом перерозподілу майна, яке
збереглося, або сплати грошової компенсації. При переході за цих
обставин спадкового майна як відумерлої спадщини до територіальної
громади такий спадкоємець має право вимагати його передання в
натурі, а у разі його продажу має право на грошову компенсацію на
підставі статті 1280 ЦК.14/01/10 17:52  medvedevaОтправить письмо > lawyeranele    10/01/10 17:41Дерево
По завещанию наследник отказался от принятия наследства в письменном виде после истечения 6-ти месячного срока, но и не принимал никак наследство.
Есть наследник первой очереди по закону, который фактически принял насследство (оплачивал за жилье до и после смерти в теч. 6-ти месяцев.
Срок прошел незначительно. Нотариус дал отказ. Хочу подать иск о доп.сроке, надеюсь, что восстановят, т.к. истица искала наследника, место жит-во которого было ей неизвестно. Но хотелось бы сразу признать право собственности на имущество или в данном случае лучше получить решение о продлении срока и идти к нотариусу????

14/01/10 14:59  Милка_киев > patap    10/01/10 20:23Дерево
А где бы найти адвоката который бы взялся за это дельце?

10/01/10 21:46  patap > lawyeranele    10/01/10 21:37Дерево
Было оень приятно подискусировать:-)))доброй ночи

10/01/10 21:45  patap > lawyeranele    10/01/10 21:37Дерево
Судья будет менять или привлекать, а не я. Я бы в случае отсутствия собственника привлёк совет, а в случае если в реестре значится дедушка и бабушка(мёртвые люди) никого не привлекал и просто принял решение о прекращении права собственности на 2/9 части имущества(без указания личности собственника) и признании права за собственником 7/9 части и дело в шляпе. Апеляции не будет и все довольны, а дядя с тётей нехай вибачають:-))
Или же подождать до 02.01.2011 года и признать права за давностью владения:-))

10/01/10 21:37  lawyeraneleОтправить письмо > patap    10/01/10 21:24Дерево
И на кого будете "менять" в данном случае?

10/01/10 21:36  patap > овчарка-2    10/01/10 21:31Дерево
Наверное z непонятно выразился, не решая с судьями дела выигрывались :-))). К сожалению так как Вы, я неумею, из всей практики не разу не доводилось решать с судьями:-(((

10/01/10 21:31  овчарка-2Отправить письмо > patap    10/01/10 21:24Дерево
Думаю без решений с судьями Вы просто "решали"..... (Как сказали так и цитирую) И я так могу......

10/01/10 21:24  patap > lawyeranele    10/01/10 21:19Дерево
Вы знаете, у меня было столько дел, по которым скептически матёрые юристы говорили о проигреше, но в результате без решений с судьями дела выигрывались. В иске суд не отказывает из за того, что ненадлежащий ответчик, сам суд обязан такового поменять или привлечь. По поводу длительного процеса то сомневаюсь, и то, что слишко затратное тоже нет.

10/01/10 21:19  lawyeraneleОтправить письмо > patap    10/01/10 20:23Дерево
Даже если и явятся, они будут ненадлежащими ответчиками (см. мои посты ниже), и в иске будет отказано. Не давайте тут скоропалительно вредных советов, обрекая людей на длительные и затратные бесперспективные судебные тяжбы.

10/01/10 20:23  patap > lawyeranele    10/01/10 19:47Дерево
А чому б і ні!!! Першочергово відповідачами будуть тітка та дядько, а потім як суд вирішить. Я вважаю, що суд прийме рішення і з відповідачами тіткою та дядьком без проблем, якщо ті не зявляться після газетної публікації:-)))

10/01/10 20:21  patap > Милка _киев    10/01/10 19:58Дерево
Враховуючи п.8 Прикінцевих та перехідних пооожень ЦКУ Ви вправі будете подати позов 02.01.2011 року, якщо станом на 01.01.2001 року вони не зявлялись, не платили та не вчиняли інших дій, а ви добросовісно володіли майном!!!

10/01/10 19:59  Милка_киев > Милка _киев    10/01/10 19:58Дерево
Квартира преватизирована
а лицевой счет на умершем дедушке
хотела перевести его на себя - но в ЖЕКе ответили что я должна принести два заявления от тети и дяди что они не против перевода лицевого счета
но я незнаю где они живут вот так всё и висит

10/01/10 19:58  Милка _киев > lawyeranele    10/01/10 19:47Дерево
Моя тетя которая имеет 1/9 и дядя так же имеет 1/9 не получили св-во о праве на наследство
только когда умерала бабушка они подали два заявления о принятии наследства нотариусу и всё.На етом закончилось их дальнейшие действия
за квартиру нужно платит, ухаживать, ремонты были . . но их это не колишет уже 10 лет

В связи со ст.344 мне стоит подождать лет 5 и обращатся в суд?


10/01/10 19:47  lawyeraneleОтправить письмо > patap    10/01/10 19:10Дерево
Так кого вы права собственности собрались лишать (в т.ч., с денежной компенсацией, предусмотренной ст. 365 ГКУ),- умерших, числящихся в реестре БТИ?

10/01/10 19:10  patap > lawyeranele    10/01/10 18:37Дерево
Если есть собственники Х которые были собственниками с хххх года,были внесены в реестр потом умерли, наследники ХХ приняли наследство но небыыли внесены в реестр как собственники. ВОПРОС. Кто числится в реестре как собственники??? По моему собственники Х, а не наследники???

10/01/10 18:37  lawyeraneleОтправить письмо > patap    10/01/10 18:10Дерево
Вы не понимаете.Ответчиками по делу о прекращении права собственности на ДОЛЮ в общем имуществе могут быть только сособственники этого имущества. Подача заявления о принятии наследства (как в случае автора, пока он не уточнил), не делает их таковыми, до получения ими св-ва о праве на наследство и регистрации их п/с в БТИ. Так что пока они только "личности"(с) )

10/01/10 18:10  patap > lawyeranele    10/01/10 17:56Дерево
Я веду реч не о наследниках а о личностях которые будут числитсяв реестре как собственники то ли дед, толи баба, толи никто, или левые люди - неважно. Важно то, что ответчиками первоначально будут наследники, а если в реестре будет закреплено право собственности на 2/9 части за другими личностями илди вообще незакем то тогда совсем точно нельзя сказать что же будет делать суд!!!! 2/9 части будут чьито или нечьи - разница не велика:-)))

10/01/10 17:56  lawyeraneleОтправить письмо > patap    10/01/10 17:49Дерево
Реестр БТИ "не покажет" совладельцев. Для этого (еще раз) нужно не только получить этим "совладельцам" (в нашем случае "реальным наследникам") св-во о праве на наследство, но и зарегистрировать свое право в БТИ. Вы же сами согласились, что получение этого св-ва - право , но не обязанность наследников. А "волынить" они могут сколько угодно.

10/01/10 17:49  patap > lawyeranele    10/01/10 17:41Дерево
де-юре есть совладельцы, каковы могут быть не только наследники но и спадкодавцы - по факту судебного разбирательства именно БТИ подаст витяг с реестра о собственниках и уж там они и будут разбиратся:-)) Я веду речь не о наследниках, а о совладельцах

10/01/10 17:46  patap > овчарка-2    10/01/10 13:45Дерево
де-юре есть совладельцы, каковы могут быть не только наследники но и спадкодавцы - по факту судебного разбирательства именно БТИ подаст витяг с реестра о собственниках и уж там они и будут разбиратся:-)) Я веду речь не о наследниках, а о совладельцах

10/01/10 17:41  lawyeraneleОтправить письмо > patap    10/01/10 17:16Дерево
Вопрос в том, что де-факто у остальных наследников есть их 2/9, но де-юре их нет, если не получено св-во о праве на наследство. Это должен уточнить автор, если еще не потерял интерес к теме. Потом и можно продолжить.

10/01/10 17:16  patap > lawyeranele    10/01/10 16:43Дерево
Человек имеет 7/9 части имущества, логически, что есть ещё 2/9 части, соответственно речь идёт о общей частичной собственности, а значит применить статью 365 ГКУ, не важно к кому, толи тёте толи к дяде толи бабушке или дедушки, факт в том что есть собственник(ки) 2/9 частей!!!
К тому же, можна применить статью 344 ГКУ!!! Я не вижу противоречий. То, что они не зарегились в БТИ это не такая большая проблема - проблема суда в том, кого ставить ответчиками - совладельцами!!!
Что касается документов в качестве доказательств, то третьим лицом будет БТИ и они предоставят инфу с реестра о собственниках имущества.

10/01/10 16:43  lawyeraneleОтправить письмо > patap    10/01/10 13:34Дерево
Вы сами себе противоречите. С одной стороны, ссылаетесь на право, но не обязанность наследника получить св-во о праве на наследство (что верно), а с другой рекомендуете автору обращаться в суд с одним из исков о прекращении права собственности. Если наследники не получили св-ва о праве на наследство, то они являются лишь реальными наследниками, но не собственниками наследственного имущества. Так какой документ будет предоставлен суду истцом в подтверждение права собственности ответчиков на наследственное имущество, вместе с иском о прекращении права собственности на их часть?

"Тетя и дядя не регистрировали свою собственность в БТИ,только подали документ на право унаследования"(с)Милка_киев. Т.е., как понимаю, не только не зарегистрировали, но и не получили св-во о праве на наследство.

10/01/10 16:31  patap > овчарка-2    10/01/10 15:26Дерево
Не соглашусь с Вами. Тех двоих небыло на жилплощади, тягар утримання власності они не исполняли, а с учётом того, что их адреса не известны, то газеты они вряд ли читают и суд примет решение после второго заседания - год максимум.
По поводу того, что суд заберёт, то это не так, эти свидетельства утратят силу после реестрации права собственности по решению суда.

10/01/10 16:13  abbatОтправить письмо > patap    10/01/10 14:01Дерево
так будь им)

10/01/10 15:26  овчарка-2Отправить письмо > patap    10/01/10 13:59Дерево
Выходит Вы пришли к выводу противорящему : 10/01/10 12:24 patap > Милка_киев 10/01/10 05:20
"Особа, яка вступила в спадщину має право й не реєструвати право власності в БТІ і навіть не забирати свідоцтво в нотаріуса"- все тогда заберет суд. Как-то неуважительно поступит суд лишив права собственности других собственников квартиры. Думается мне, что проще лишить права собственности тем 2-м собственикам - 3-го собственика, "отступные" будут хорошим аргументом для суда от которых откажется спрашивающий. Но не все так грустно коллега как Вы советуете, действительно судебных споров по вказанным правоотношениям может затянутся на годика, так 3-5.....

10/01/10 14:01  patap > овчарка-2    10/01/10 13:49Дерево
Нет, я незарегеный учасник, просто интересные диспуты здесь, и я решил поучаствовать.

10/01/10 13:59  patap > овчарка-2    10/01/10 13:45Дерево
Ну а какие соображения тогда по этому поводу "за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду."
Зачем тогда депозитный счёт???
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А 30.05.2008 N 7 Про судову практику у справах про спадкування
27. Отримання спадкоємцем, який прийняв спадщину, свідоцтва
про право на спадщину відповідно до статті 1296 ЦК ( 435-15 ) є
правом, а не обов'язком спадкоємця.

10/01/10 13:49  овчарка-2Отправить письмо > abbat    10/01/10 13:42Дерево
А он зарегистрированый учасник. Тока шас выдает себя за другого.

10/01/10 13:45  овчарка-2Отправить письмо > patap    10/01/10 13:34Дерево
Суд гарантом выступает? Ну-ну....

10/01/10 13:42  abbatОтправить письмо > patap    10/01/10 13:34Дерево
а это откуда?, просто интересно. Рatap,а может Вам зарегистрироваться?:)

10/01/10 13:36  patap > овчарка-2    10/01/10 13:35Дерево
И где же вы увидели обратное???

10/01/10 13:35  овчарка-2Отправить письмо > patap    10/01/10 13:34Дерево
Но перед эти Вы утверждали обратное -10/01/10 12:24 patap > Милка_киев 10/01/10 05:20

10/01/10 13:34  patap > овчарка-2    10/01/10 12:27Дерево
Якщо співвласник та його члени не мають постійного місця проживання на даній жилплощі та протягом тривалого строку(хоча б 3 роки) не використовують це майно, то таке припинення не завдасть істотної шкоди їм. Суд постановляє рішення про припинення права особи на
частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем
вартості цієї частки на депозитний рахунок суду. Цей припис статті вказує на те, що практично співвласник примусово викупає у іншого співвласника майно, адреса якого не відома і суд виступає гарантом суми придбання, зберігає її у себе, якщо такий знайдеться в ході судового розгляду чи після.

10/01/10 12:27  овчарка-2Отправить письмо > patap    10/01/10 12:22Дерево
"4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам
співвласника та членам його сім'ї " - берут сомнения относительно даного пунктика.
Ваши прогнозы?

10/01/10 12:24  patap > овчарка-2    10/01/10 12:02Дерево
Навіщо розшук, необхідно через суд!!!

10/01/10 12:24  patap > Милка_киев    10/01/10 05:20Дерево
Особа, яка вступила в спадщину має право й не реєструвати право власності в БТІ і навіть не забирати свідоцтво в нотаріуса

10/01/10 12:22  patap > Милка_киев    10/01/10 05:20Дерево
У Вас є кілька варіантів:
1. Якщо ви володієте майном з 01.01.2001 року то 02.01.2011 року ви зможете звернутись до суду про визнання за вами права власності по набувальній давності - 1. 344 Цивільнго кодексу України Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і
продовжує відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом
десяти років або рухомим майном - протягом п'яти років, набуває
право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не
встановлено цим Кодексом.

Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною
давністю регулюється законом.

Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній
реєстрації, виникає за набувальною давністю з моменту державної
реєстрації.

2. Особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати
до часу свого володіння увесь час, протягом якого цим майном
володіла особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) вона є.

3. Якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його
власником, який після закінчення строку договору не пред'явив
вимоги про його повернення, вона набуває право власності за
набувальною давністю на нерухоме майно через п'ятнадцять, а на
рухоме майно - через п'ять років з часу спливу позовної давності.

Втрата не з своєї волі майна його володільцем не перериває
набувальної давності у разі повернення майна протягом одного року
або пред'явлення протягом цього строку позову про його
витребування.

4. Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно,
транспортні засоби, цінні папери набувається за рішенням суду.

2. подати до суду з позовом про те, що співвласники не виконують своїх обовязків і застосувати Стаття 365 Цивільнго кодексу України. Припинення права на частку у спільному майні за
вимогою інших співвласників

1. Право особи на частку у спільному майні може бути
припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників,
якщо:

1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі;

2) річ є неподільною;

3) спільне володіння і користування майном є неможливим;

4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам
співвласника та членам його сім'ї.

2. Суд постановляє рішення про припинення права особи на
частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем
вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

10/01/10 12:02  овчарка-2Отправить письмо > Милка_киев    10/01/10 05:20Дерево
Вот именно - розыск.
А чего нотариус?

10/01/10 05:20  Милка_киев   Дерево
Здравствуйте уважаемый нотариус.Помогите разобратся с вопросом совместной собственности.У меня умер отец с моей матерью он был давно розведен,и на наследство подали его мать(моя бабушка ) и отец(дедушка) и я.мы все вступили в наследство по 1/3 части собственности.Потом бабушка умерла и в наследство на ее доли подала сестра отца( моя тетя) и его брат( мой дядя)и дед.У меня осталась 3/9,у деда 4/9 и у тети с дядей по 1/9.Дедушка переписал на меня свою часть.И того у меня вышло 7/9.Я приняла наследство и вступила в права.Тетя и дядя не регистрировали свою собственность в БТИ,только подали документ на право унаследования.
Лицевой счет на умершем деде.В ЖЕке хотела переписать на себя - ответили что нужно разрешение всех сторон.Но я не знаю места жительства тети.И мы с ними никогда не общались.
не в розыск же подавать.Уже прошло 8 лет с того дня когда они приняли свои части.Но с тех пор не оплачивают ничего,не квартирные счета,ни ремонт,дом в аварийном положении,нас затопили и мы с мамой сделали там капитальный ремонт.Они тоже в этом не участвовали.
Как поступить в данной ситуации? Я бы хотела продать квартиру,но не могу без их разрешения.
Как подать документы в суд,чтобы их лишить их части? Ведь люди не нуждаются в своей доли
Заранее спасибо за ответ
С ув.Мила

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100