RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Договір поруки зі встановленим строком чи ні?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/04/17 14:27  rabioso > Rossi    7/10/16 10:51Дерево
Подскажите, пожалуйста. Вот есть несколько известных постановлений ВСУ, в которых говорится, что если кредитор воспользовался ч. 2. ст. 1050 ГК, то изменился строк исполнения осн. обязательства и поручительство прекращается, если на протяжении 6 мес. (такой срок в моем случае) не будет предъявлено требования к поручителю.

Но во всех этих постановлениях (известных мне), у кредитора не истекали 6 мес. со дня применения ст. 1050 и предъявления требования к поручителю.

А если было так: срок поручительства 6 мес., должник нарушает осн. обязательство, проходит 6 мес., кредитор применяет ст. 1050 ГК. Прекращается ли тогда поручительство? Я думаю, да. Ведь какие основания сроку поручительства "автоматически" возникать и восстанавливаться.

И если поручители не знали об изменении срока исп. осн. обязательства?

16/11/16 15:03  Rossi > new87    16/11/16 14:46Дерево
Ну так это сопутствующие обязанности, и их существование не обусловлено каким-то другим сроком действия договора поручительства (если считать его отличным от срока поручительства).

16/11/16 14:46  new87 > Rossi    16/11/16 11:13Дерево
Напишу на прикладі конкретного договору поруки:
- після виконання поручителем зобов'язань кредитор повинен передати поручителю всі документи...
- поручитель зобовязується не поручатися за виконання інших зобов'язань...
- поручитель зобовязується надавати бух.баланс для кредитора і інфу про зміни в статуті (і до речі, договір трьохсторонній і зобов'язання є у основного боржника надвати інфу про зміни реквізитів)

16/11/16 11:13  Rossi > new87    15/11/16 17:50Дерево
и какие другие обязанности возникают из договора поручительства, кроме как обязанность поручителя отвечать по обеспечению?

15/11/16 17:50  new87 > Rossi    15/11/16 15:08Дерево
Ок. Немає великого значення. Все ж таки:

Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Права можуть визначатися у договорі різні, так само як і обов"язки (зобов"язання), тобто на підставі договору може виникати як одне, так і кілька зобов’язань. Чому тоді ці поняття мають ототожнюватися у випадку з порукою?

15/11/16 15:08  Rossi > new87    14/11/16 16:44Дерево
При чем здесь срок исполнения обязательства?

14/11/16 16:44  new87 > Rossi    8/11/16 16:59Дерево
Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

права можуть визначатися різні так і само як і обов"язки (зобов"язання), тобто на підставі договору може виникати як одне, так і кілька зобов’язань, кожне з яких може мати власні строки виконання. разом з тим:
Згідно з ч.1 ст.530 ЦК, якщо в зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк (термін).

В договорі поруки не встановлено строк зобов'язання поручителя відповідати за боржника. Тому як можна ототожнювати поняття строк дії договору і строк зобов'язання? Якщо й сам ВСУ у справі 6-169цс14 сказав що це різні поняття.

Також ВСУ зазначає, що позови поручителів по ст.559ЦК треба подавати саме щодо припинення поруки, а не договору поруки, тобто якщо би ці поняття були тотожні чому тоді ВСУ сказало про різні способи захисту і вказали на належний, зокрема:

Право поручителя підлягає судовому захисту за позовом поручителя шляхом визнання поруки такою, що припинена, а не шляхом припинення договору поруки відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 16 ЦК (постанова Верховного Суду України від 21 травня 2012 р. у справі № 6-69цс11).

8/11/16 16:59  Rossi > new87    4/11/16 15:53Дерево
и в чем отличие от срока договора?

4/11/16 15:53  new87 > Rossi    4/11/16 12:54Дерево
це певний проміжок часу у якому боржник зобов'язаний вчинити на користь кредитора певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку

4/11/16 12:54  Rossi > new87    4/11/16 12:16Дерево
что такое "срок обязательства"?

4/11/16 12:40  decisionmakerОтправить письмо > new87    4/11/16 12:16Дерево
Довідково.

Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за ІІ півріччя 2014 р.

3. Строк поруки не є строком для захисту порушеного права. Це строк існування самого зобов’язання поруки. Таким чином, і право кредитора, і обов’язок поручителя після його закінчення припиняються, а це означає, що жодних дій щодо реалізації цього права, у тому числі застосування примусових заходів захисту в судовому порядку, кредитор вчиняти не може.

Вимога до поручителя про виконання взятого ним зобов’язання повинна бути пред’явлена в межах строку дії поруки (шести місяців, одного року чи будь-якого іншого строку, який установили сторони в договорі), тому, навіть якщо в межах строку дії поруки була пред’явлена претензія й поручитель не виконав указаних у ній вимог, кредитор не має права на задоволення позову, заявленого поза межами зазначеного строку, оскільки із закінченням строку припинилось матеріальне право (постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 17 вересня 2014 р. у справі № 6-6цс14).

4/11/16 12:16  new87 > Rossi    13/10/16 13:26Дерево
Чи можете зазначити чому Ви так вважаєте. Бо у ч. 4 ст. 559 ЦК зазначено саме про строк поруки, тобто про строк зобов"язання, а не строк дії самого договору.
Адже ВСУ в справі 6-169цс14 сказав: ... в законодавстві визначаються різні поняття як «строк дії договору», так і «строк (термін) виконання зобов’язання» (ст.ст. 530, 631 ЦК України).

13/10/16 13:26  Rossi > new87    7/10/16 12:32Дерево
да

7/10/16 12:32  new87 > Rossi    7/10/16 10:51Дерево
Тобто Ви вважаєте, що строк поруки (зазначений в ч.4 ст.559 ЦК) і строк договору поруки - це тотожні поняття?

7/10/16 10:51  Rossi > new87    6/10/16 18:30Дерево
ВСУ здесь ошибся, посчитав, что поскольку срок действия договора поручительства был установлен таким же, как изначальный срок возврата кредита, то он и меняется вслед за изменением срока возврата кредита.

6/10/16 18:30  new87 > Rossi    29/08/12 11:20Дерево
Хм.
Цікава Ваша думка (та інших учасників) на рахунок ВСУшного рішення № 6-352цс15 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

- умовами договору поруки встановлено строк його дії – до 10 грудня 2013 року
- У разі зміни кредитором на підставі частини другої статті 1050 ЦК України строку виконання основного зобов’язання передбачений частиною четвертою статті 559 ЦК України шестимісячний строк підлягає обрахуванню від цієї дати.

Суд прив'язав друге речення частини 4 статті 559 ЦК до спірних правовідносин. Чи вірно він це зробив? Адже якщо в договорі поруки встановлено строк поруки то має застосовуватись перше речення частини 4 статті 559 ЦК, якщо ж строк дії ДОГОВОРУ поруки не тотожне строку дії ПОРУКИ то суд правильно встановив.

А як щодо такої ситуації:
1) кредитний укладено 01.01.2013
строк виконання зобовязання 01.01.2015
2) поруки укладено 01.01.2013
строк дії ДОГОВОРУ поруки 5 років

3) Кредитор подав до суду на позичальника 01.05.2015
4) Кредитор подав до суду на поручителя 01.12.2015

Чи має 01.12.2015 року кредитор право вимоги до поручителя?

12/11/14 16:55  denehnet > urza    30/01/13 11:19Дерево
А всё же, господа, есть ли мнения по той ситуации, когда в договоре поручительства одновременно, разными пунктами договора, установлены разные сроки действия договора поручительства. Я считаю, что установление в одном договоре трёх разных сроков его прекращения говорит о том, что срок действия такого договора сторонами конкретно не определён. Была ли у кого-то подобная ситуация и попадались ли правовые позиции Верховного Суда Украины именно по такой ситуации(когда в договоре поручительства стороны прописали несколько разных, взаимно исключающих друг друга, сроков действия)?

19/02/13 11:32  poruka > jango    18/02/13 14:42Дерево
т.е. по Вашему мнению, если сложилась подобная ситуация, пишем возражение на иск, прилогаем данное постановление, и будет поручителю счасть в первой инстанции?

18/02/13 14:42  jango > urza    30/01/13 11:19Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
вот собственно постанова ВСУ, которая снимает все вопросы по поводу применения ч. 4 ст. 559 при досрочном расторжении кредитного, в котором сказано:
"Задовольняючи позовні вимоги ПАТ «УкрСиббанк» у частині стягнення заборгованості за кредитним договором з ТОВ «TWM» і відмовляючи в задоволенні позовних вимог про стягнення заборгованості за кредитним договором до поручителів: ОСОБА_1 і ОСОБА_2, суд першої інстанції, з висновками якого погодились суди апеляційної та касаційної інстанцій, виходив із того, що в договорах поруки не встановлено строк, після закінчення якого припиняється порука, оскільки умови цих договорів про дію поруки до повного припинення всіх зобов’язань боржника за основним договором не є встановленням такого строку, та, ураховуючи, що кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання, який був установлений кредитором відповідно до п. 1.2.2 кредитного договору, не пред’явив вимоги до поручителів, дійшов висновку про відсутність підстав для стягнення з поручителів заборгованості за кредитним договором."
т.е. на основании данной постановы можно пробивать и первую инстанции и апелляцию, что если было требование о досрочном расторжении кредитного заемщику, то и считать 6 мес нужно с момента наступления срока согласно пункта о досрочном расторжении, а не от даты до которой действует кредитный.

30/01/13 11:19  urzaОтправить письмо > anchor1983    29/08/12 11:05Дерево
Цікаво по питанню суперечності пунктів, є якісь нові думки чи практика?

2/01/13 10:53  Mark > Mark    2/01/13 10:43Дерево

2/01/13 10:43  Mark > jango    27/12/12 09:24Дерево
Ваш пост конечно не мне адресован, но не могли бы Вы пояснить, что должна показать/доказать эта ухвала ВССУ?
Может быть решения судов низших инстанций и по теме, но без номера дела как то сложно будет найти их по реестру, т.к. цепочек документов, по моему, в реестре нет.

27/12/12 09:24  jango > Льоша    11/12/12 21:12Дерево

11/12/12 21:12  Льоша > Mark    11/12/12 10:10Дерево
Гарно дякую за допомогу... розгляд справи перенесли на січень місяць, якшо 21-го грудня звичайно не буде кінця світу))), про результати обовязково напишу...

11/12/12 10:10  Mark > Льоша    10/12/12 21:49Дерево
Мое понимание - отправной точкой является только 06.2010.
06.2008 и 04.2010 не играют (или играют только для технического иска...причем не зависимо от текста претензии от 06.2010 она все равно более весома для технического иска)
Претензия от 10.2012 это конечно вроде как путает Вам карты, но Вы на нее не сильно обращайте внимание.
Если на Вас уже подано в суд, то попробуйте встречным (если Вам удобно судиться именно в таком суде по подсудности которую выбрал банк) вывести себя из под удара воспользовавшись претензией от 06.2010, но я бы думал об отдельном иске, причем желательно в другой суд.

11/12/12 10:02  Mark > jango    11/12/12 08:47Дерево
Сорри конечно, но очень уж однозначно Вы ответили.
В общем я согласен, но нужно смотреть на претензию - была ли она по своему содержанию (или можно ли ее при большом желании "натянуть" до) - вимогою до поручителя про погашення боргу.
Если да, то ИМХО все ок, и перспектива удовлетворения иска есть, если нет, то перспектива у иска есть только с тактической точки зрения - процесса ради процесса (приостановка основного до результатов рассмотрения этого и т.п.)

11/12/12 08:47  jango > Льоша    10/12/12 21:49Дерево
нет, не могут, 06.2010 претензия Вам и 6 мес от этой даты, дальше ч. 4 ст. 559

10/12/12 21:49  Льоша > Mark    7/12/12 16:59Дерево
Сьогодні почав збирати документи для суду. Є позовна заява банку від 04.2010 до позичальника в якій банк просить стягнути заборгованість з позичальника і з одного з поручителів. До якої в додатках зазначено що подавались копії повідомлень про порушення основного зобовязання від 06.2008р Є також претензія на моє імя від 06.2010р. Є також ухвала суду від09.2010У прийнятті заяви банку про стягнення заборгованості відмовити оскільки не знайшли одного з поручителів., а також є нова претензія від 10.2012... От тут і виникає суперечлеве питання.. Строком основного зобовязання по факту може бути ще 2008рік коли позичальник отримав вимогу... може бути також 06.2010 коли була подана позовна заява банком і коли до мене відправлялась вимога... тоді термін позовної давності пройшов.pu 559ЦК... Але є нова вимога від 10.2012...чи не можуть термін тієї вимоги і признати початком виконання основного зобовязання???

7/12/12 18:49  Льоша > Греко    7/12/12 09:05Дерево
нічого космічного немає...було винесене рішення з даним рішенням мав бути ознайомлений позичальник і один з поручителів щоб воно вступило в законну силу. Так як одного з поричителів не вдалося знайти ,а потім відбулися зміни в процесуальному кодексі його відмінили

7/12/12 18:47  Льоша > jango    7/12/12 09:29Дерево
где то в 2010году

7/12/12 16:59  Mark > Льоша    5/12/12 08:24Дерево
24. Відповідно до частини четвертої статті 559 ЦК порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов'язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов'язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов'язання у повному обсязі або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Таким строком не може бути лише несплата чергового платежу.

Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову. При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

При цьому сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Честно скажу, что заинтересовался Вашим вопросом, но ИМХО п.24 приведенной мной постановы ВССУ с одной стороны Вам на руку, с другой не совсем хорош, т.к. вроде бы можно действительно пойти по конструкции - срок выполнения обязательств по кредитному договору наступил после предъявления банком ДОЛЖНИКУ требования о досрочном полном погашении кредита, однако третий абзац вышеуказанного пункта путает карты (я уже молчу про не совсем понятную мне конструкцию "Пред'явленням вимоги до поручителя є ... так і пред'явлення до нього позову", при этом "в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду..." ...хотя в одном моем деле, как ни странно, именно такая конструкция и получилась, но суд выиграть не получилось ...ну да это к рассматриваемому вопросу не относится)7/12/12 09:29  jango > Льоша    6/12/12 22:53Дерево
когда было вынесено решение по заемщику?

7/12/12 09:05  ГрекоОтправить письмо > Льоша    6/12/12 22:53Дерево
>Але внаслідок зміни в процесуальному кодексі данне рішення було анульоване...
---------------------
це якось надто "космічно" звучить, як на мене..


ЗІ Не треба на пошту - сам знайде, наприклад [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ;)

6/12/12 22:53  Льоша > Mark    6/12/12 18:09Дерево
Очень много там текста) Могу выслать по електронке если надо. Да кстати по делу всплыли новые факты... На позичальника вже банк подавав в суд про неповернення кредиту. на нього одного без поручителів... І судом вже було прийнято рішення про повернення позичальником кредиту... Але внаслідок зміни в процесуальному кодексі данне рішення було анульоване... не знаю чи данний факт може мені якось допомогти???

6/12/12 18:09  Mark > льоша    6/12/12 17:41Дерево
Спасибо, хотелось конечно весь текст, ну да ладно.
Просто единственное из более менее свежего из разъяснительного по кредитным отношениям знаю Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин ПОСТАНОВА Пленума ВССУ по рассмотрению гр.и уг.дел від 30 березня 2012 року № 5, в которой также есть аналогичные изложенному выводы, однако не совсем еще пойму вот эту конструкцию - срок исполнения обязательств наступает с момента требования о полном погашении именно должнику....я как то думал, что для признания поруки припиненой нужно, что бы вымога была предъявлена к поручителю...однако сейчас уже убегаю домой...подумаю на досуге.6/12/12 18:02  ГрекоОтправить письмо > Льоша    6/12/12 17:41Дерево
краще забути зовсім про "претензію" (не викидувати, а покласти кудись разом з конвертом та договором поруки та.. забути), нічого не робити та не забивати собі мізки цими роз.ясненнями, а коли отримаєте повістку до суду - тоді вже самому більш детальніше розбиратись та йти до юристів. Ви ж бачите, навіть по цієї темі, що судова практика постійно змінюється ;)

6/12/12 17:41  льоша > Mark    6/12/12 17:31Дерево
розяснення від № 10-1393/0/4-12 Головам апеляційних судів областей,
від 27.09.2012
3. Відповідно до частини першої статті 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.
Згідно з частиною другою статті 1054 та частиною другою статті 1050 ЦК України у разі, якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.
Згідно з частиною четвертою статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.
Встановивши, що за кредитним договором, укладеним до 25 квітня 2015 року, позичальник з листопада 2008 року припинив внесення щомісячних платежів щодо повернення кредиту, а пред’явлена банком у лютому 2009 року вимога до позичальника про дострокове повернення частини позики останнім не виконана, та що банк пред’явив таку ж вимогу в березні 2009 року до двох поручителів, а у квітні 2009 року, тобто в межах встановленого законом шестимісячного строку, звернувся із зазначеним позовом до суду, суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що порука поручителів не припинилася (постанова від 21 травня 2012 р. № 6-68 цс 12).


6/12/12 17:41  Льоша > Греко    6/12/12 11:03Дерево
сума велика коло 100 000


6/12/12 17:31  Mark > Льоша    5/12/12 08:24Дерево
Текст роз"яснення можно увидеть? Очень бы хотелось.

6/12/12 11:03  ГрекоОтправить письмо > Льоша    6/12/12 10:44Дерево
про яку суму боргу взагалі йде мова?

6/12/12 10:58  ГрекоОтправить письмо > Льо\    6/12/12 10:20Дерево
Оспорювати можна, при чому з обох боків. Що кредит не гаситься більше 3-з років - це теж таке.( банк долучає докази, з яких вбачається, що боржник таки сплачував кредит, що свідчить про "визнання ним свого боргу" (ч. 1 ст 264 ЦК). Вимогу про дострокове банк може не долучати, а наприклад, навпаки, долучити інші вимоги (де про дострокове повернення не йдеться), а проти тої, що у вас є - заперечувати: не надсилати, такого номеру вих. не існує (журнал вихідної кореспонденції), такий працівник не мав права підписувати таку вимогу (інструкції, довіреності, тощо) і таке інше, банком надано термін на погашення строкової заборгованості, а у разі непогашення якої вступає у дію вимога про "достроковість погашення усього кредиту" - а ось докази про погашення строкової, томі і... (це я все навигадував за 5 хвилин, а у банківстких юристів часу та надхнення більше ;)) ..

І потім суддя до Ваших доводів буде "відноситись критично" ;)

6/12/12 10:46  jango > Льоша    6/12/12 10:44Дерево
короче пытайтесь получить от заемщика копии требований, и узнайте, может что -то менялось в услоиях договора, сумма платежа, ставка, срок, отсрочка, перевод в другую валюту

6/12/12 10:44  Льоша > jango    6/12/12 10:37Дерево
да залоговый... в залоге земельный участок

6/12/12 10:37  jango > Льо\    6/12/12 10:20Дерево
да, если есть такое требование то нужно бороться.
банк может и не приложить к материалам дела данные требования, лучше пообщаться с заемщиком и взять у него копии этих требований
кредит залоговый?

6/12/12 10:34  jango > Льоша    6/12/12 10:31Дерево
это будет сложно доказать

6/12/12 10:31  Льоша > jango    6/12/12 10:17Дерево
а якщо попробувати згідно ст. 233 ЦУ України передбачено, що правочин, який вчинений особою пiд впливом тяжкої для неї обставини на вкрай невигiдних умовах, може бути визнаний судом недiйсним незалежно вiд того, хто був iнiцiатором такого правочину. враховуючи те шо позичальника я взагалі перший раз бачив... і в мене фактично не було іншого виходу чим підписати договір або звільнятись з роботи-є подібна практика в судах???

6/12/12 10:20  Льо\ > Греко    6/12/12 00:23Дерево
дякую... я так зрозумів.якщо є така вимога до позичальника то можна оспорювати в суді дійсність договору поруки? Вимога точно є, але чи сам банк долучить їх до матеріалів справи в суді оце вже невідомо... Кредит не гаситься вже більше 3-ох років

6/12/12 10:17  jango > Льоша    5/12/12 21:29Дерево
Льоша, срок выполнения обязательств - это или 2025 год как в кредитном договоре или же, что вероятно у вас получится, это срок, который банк определили сам применив право на досрочное прекращение кредитного договора, т.е. теперь вам необходимо каким-то образом выяснить, что были за претензии к заемщику, выяснить и желательно взять копии их у заемщика, которые как вы пишите направлялись в течении 5 лет заемщику, были ли это письма о напоминании погасить просрочку, или же это были претензии, как правило сначала банк направляет письмо заемщику, о том что у него есть просрочка, может быть даже раза 2-3 направляется такие письма, а потом направляет уже требование, в котором требует погасить полностью всю сумму в течении столько дней (3-30 дней по разному в разных банках), и вот после истечения этих стольки-то дней и начинаем считать 6 месяцев, если 6 мес прошло, а иска нет, или он есть но позже - пишем заперечення до позову и боремся в суде.

6/12/12 00:23  ГрекоОтправить письмо > Греко    6/12/12 00:21Дерево
смайли усі кудись поділися ))

6/12/12 00:21  ГрекоОтправить письмо > Льоша    5/12/12 23:20Дерево
не можу сказати, що витрати на юриста/адвоката у Вашому випадку не мають сенсу. Хоча б 300-500 грн. за консультацію. Для чого Вам треба взяти вимоги, які надійшли боржнику від банка "ще 2 роки назад". Ви їх бачили? Там є вимога саме про дострокове повернення всього кредиту? Чи є саме "оригінал" цієї вимоги? Є печатка? Зберігся конверт?
я до того, чи зможете Ви довести факт отримання від Банку таку вимогу про ДОстрокове повернення кредиту, якщо представник банку буде заперечувати у цьому?

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100