RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Установление отцовства


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
12/08/10 16:21  lawyeraneleОтправить письмо > Las_to4ka    4/08/10 08:08Дерево
Для установления ФАКТА отцовства необходимыми условиями являются 1)смерть лица,отцовство которого устанавливается; 2)запись об отце произведена в порядке ст. 135 СКУ (т.е., со слов матери, а не на основании совместного заявления родителей). Не Ваш случай.

12/08/10 15:24  овчарка-2Отправить письмо > Las_to4ka    4/08/10 08:08Дерево
А за меня ответит мой коллега...)

4/08/10 08:08  Las_to4kaОтправить письмо > Las_to4ka    3/08/10 16:21Дерево
а заявление об установлении факта отцовства не будет решением этого вопроса?

3/08/10 16:21  Las_to4kaОтправить письмо > Las_to4ka    3/08/10 16:19Дерево
"самим актом" читать "самим РАГСом"

3/08/10 16:19  Las_to4kaОтправить письмо > овчарка-2    3/08/10 15:32Дерево
никак не могу найти. Старые правила действуют [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] а новые, где предусмотрены внесения изменений в актовую запись самим актом и на rade мне не попадались.
Может возможен другой вариант по моему случаю?

3/08/10 15:32  овчарка-2Отправить письмо > Las_to4ka    3/08/10 15:26Дерево
Как не приняты? Вступили в силу и зарегистрированы в Минюсте насколько я понимаю )

3/08/10 15:26  Las_to4kaОтправить письмо > овчарка-2    3/08/10 15:12Дерево
Да, действительно есть такие изменения ЗУ " о гос регистрации актов гражданского состояния" № 2398 от 01.07.10г.
от туда же: ч. 5 ст. 9 правила проведения гос регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений в актовые записи... утверждаются центральным органом исполнительной власти в сфере гос регистрации актов гражданского состояния.
Я так понимаю эти правила еще не приняты.

3/08/10 15:12  овчарка-2Отправить письмо > Las_to4ka    3/08/10 15:08Дерево
Имеем НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ:
Набув чинності Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» № 23980-VІ, проект якого був розроблений Міністерством юстиції.


Нормативно-правовий акт регулює відносини, пов’язані з проведенням державної реєстрації актів цивільного стану, внесенням до актових записів цивільного стану змін, їх поновленням і анулюванням, визначає засади діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Відповідно до закону державна реєстрація актів цивільного стану є обов’язковою. Реєстрація проводиться шляхом складення актових записів цивільного стану, які є документами органу державної реєстрації актів цивільного стану, що містять персональні відомості про особу та підтверджує факт проведення державної реєстрації акта цивільного стану. Підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб та розлучення, зміну імені, смерть.

Документом визначено, що органами державної реєстрації актів цивільного стану є відділи державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного значення) рад. Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.

Необхідно відмітити, що даний нормативно-правовий акт містить суттєві зміни стосовно врегулювання відносин, пов’язаних з проведенням державної реєстрації актів цивільного стану. Зокрема Законом передбачено спрощення порядку розірвання шлюбу. Так, у разі розірвання шлюбу в судовому порядку, рішення суду, яке набрало законної сили, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення. Таким чином, не потрібно буде йти до органу державної реєстрації актів цивільного стану за одержанням свідоцтва про розірвання шлюбу. Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу, є рішення суду, яке набрало законної сили.

Водночас удосконалено порядок розірвання шлюбу особами, засудженими до позбавлення волі. З прийняттям Закону, на відміну від існуючого до цього часу порядку, розірвання шлюбу таких осіб не пов’язане із строком їх засудження. Вони матимуть можливість ініціювати питання розірвання їхнього шлюбу в судовому порядку або розірвати шлюб в органах державної реєстрації актів цивільного стану у разі відсутності спільних дітей за взаємною згодою з другим подружжям. Такий підхід забезпечать всебічне врахування особистих немайнових та майнових прав такої особи.

Крім того, внесені зміни до Закону України «Про нотаріат» щодо засвідчення справжності підпису на документах начальником установи виконання покарань та прирівнення його до нотаріального засвідчення. Це надасть можливість особам, засудженим до позбавлення волі, оформляти, зокрема заяви про визнання батьківства, про згоду на усиновлення без запрошення з цією метою нотаріуса до установи виконання покарань.

Документом також внесені зміни до Сімейного кодексу України, які спрямовані на забезпечення належного захисту прав та інтересів дитини. Так, виключено статтю 127 вказаного Кодексу, за положеннями якої чоловік, що не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, мав право подати заяву про визнання батьківства у визначених статтею випадках. Відтепер визнання батьківства відносно дитини можливе лише на підставі спільної заяви матері та батька дитини, а за її відсутності – за рішенням суду.

Крім того, Законом удосконалено порядок внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення у випадках, коли громадянин свого часу зареєстрував акт цивільного стану в компетентних органах іноземної держави, з якою Україна не уклала договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок внесення змін, поновлення, відмінний від передбаченого законодавством України.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

3/08/10 15:08  Las_to4kaОтправить письмо > Las_to4ka    3/08/10 14:55Дерево
Пыталась домучать всё это дело сама, но столкнулась с трудностями, поэтому прошу помощи.
применить ст. 128 СК - признание отцовства по решению суда не могу - требуеться отсутствие совместного заявления о признании отцовства или запись об отце ребёнка со слов матери.
Ст. 129 СК (спор об отцовстве между мужем и лицом, считающим себя отцом) тоже не могу, Мать была не замужем в т.ч. с Другим Папой.
ст. 136 СК (оспаривание отцовства лицом, записанным отцом) не могу, потому что Другой Папа знал, что это не его ребёнок.
Нашла только 10 Постановления № 3 от 15.05.2006г. "о применении судами отдельных норм Семейного..." в котором: розъяснить судам, что в судебном порядке отцовство может быть оспорено как в случаях, когда в Книге регистрации рождений родителями ребёнка записаны лица, которые пребывали в браке между собой, так и тогда, когда при регистрации рождения ребёнка её отцом на основании общего заявления родителей или заявления мужа, который признал себя отцом, записано лицо, которое не пребывало в браке с матерью ребёнка (ст. 126, 127 СК)

Разумно ли подавать в суд на основании только этого п. 10?
В базе решений ничего по этому вопросу не нашла.

3/08/10 14:55  Las_to4kaОтправить письмо > овчарка-2    28/03/10 11:16Дерево
Уважаемые юристы, предлагаю решить следующую головоломку:
Мать родила ребенка от Отца. Сразу ребёнка на него не оформила. Когда ребёнку исполнилось 3 года она и Другой Папа подали в ЗАГС общее заявление о признании отцовства. Прошло еще 2 года и Другой Папа написал отказ от этого ребёнка. И сейчас Отец хочет признать отцовство за собой.
Имеет ли он право подавать в суд о признании отцовства?

Из положительного: отказ Другого Папы на руках, мама согласна признать отцовство Отца в суде.

19/04/10 22:12  VictorОтправить письмо > овчарка-2    14/04/10 20:43Дерево
Ну что Вы, это не моя проблема. Своих детей я знаю и они меня тоже :-)

14/04/10 20:43  овчарка-2Отправить письмо > Victor    31/03/10 19:45Дерево
Внимательно наблюдал за Вашей проблемой. Как шас обстоят у Вас дела?

31/03/10 20:33  овчарка-2Отправить письмо > Victor    31/03/10 19:45Дерево
И такое не исключено, и не редкий факт!

31/03/10 20:17  VictorОтправить письмо > Ivor    31/03/10 17:03Дерево
таки преюдиция.

31/03/10 19:45  VictorОтправить письмо > овчарка-2    31/03/10 08:51Дерево
Как это последствия те же?! Это что при юридическом отцовстве (например ребенок рожден в браке, но биологический отец другой) ребенок похож будет на "юридического" отца?

31/03/10 17:03  Ivor > Егор Емельянович    25/03/10 17:38Дерево
Имхо только апеляция и то очень врядли.
Потому, что первым решением установленно что вы отец, что освобождает сторону в новом процессе от доказывания этого факта. (т.е. раньше нада было думать и подавать апеляцию)
но я могу и ошибатся.

31/03/10 16:31  Істинка > Victor    31/03/10 08:36Дерево
Вить, тут ничего не понятно. Читаем автора: "согласился в суде о том, что это мой ребёнок". Получается, согласился с иском, и доказывания не требуется. Поэтому я и просила подробностей.

ЗЫ: по-моему, отвечающим здесь форумчанам разобраться с проблемой важнее, чем самому Егору Емельяновичу. Не люблю таких тем.

31/03/10 08:51  овчарка-2Отправить письмо > Victor    31/03/10 08:36Дерево
"Биологическое и юридическое отцовство - вещи разные." - последствия те же.

31/03/10 08:36  VictorОтправить письмо > Істинка    28/03/10 21:15Дерево
У меня вообще сомнения в правильности первичного решения. Как я понял, ни совместного проживания, ни совместного ведения хозяйства не было.
А экспертиза ДНК - глупо. Биологическое и юридическое отцовство - вещи разные.

29/03/10 12:22  Істинка > Егор Емельянович    29/03/10 11:57Дерево
в общем, давайте-ка полную картину по процессу 2004-го года когда обратилась мать, сколько ребенку было, получали ли Вы повестки, участвовали ли в заседаниях, подавали ли какие-либо письменные заявления в этом процессе, получали ли решение суда, и если да, то когда. Ну и текст решения, как я просила. А то тяну из Вас по одному слову. От полноты Вашего ответа зависит, как Вам действовать дальше.

29/03/10 12:03  Істинка > Егор Емельянович    29/03/10 11:57Дерево
я не пойму, как можно согласится с чем-либо в суде, не принимая в нём участия, и ничего о процессе не зная? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

29/03/10 11:57  Егор Емельянович > Істинка    28/03/10 21:15Дерево
Извиняюсь не так выразился - согласился в суде о том, что это мой ребёнок (без всяких экспертиз)...

28/03/10 21:15  Істинка > Егор Емельянович    28/03/10 16:14Дерево
на всякий случай сообщу, что решение суда подписывает судья, а не Вы. Вопрос в том, что Вы подписали. А чтобы еще подробнее поговорить, выложите текст решения.

28/03/10 21:14  Істинка > Егор Емельянович    28/03/10 16:14Дерево
что подписали?

28/03/10 16:14  Егор Емельянович > овчарка-2    28/03/10 11:16Дерево
Моя семья вообще не знала ни о каких судах, а мать ребёнка угрожала тем, что расскажет об этом супруге и т.д., а там один господь бог знает что будет, вот поэтому и подписал, хотя и тогда и сейчас считаю, что ребёнок не от меня )

28/03/10 11:16  овчарка-2Отправить письмо > Егор Емельянович    28/03/10 10:36Дерево
Подписать решение? Странно.....

28/03/10 10:36  Егор Емельянович > овчарка-2    28/03/10 10:09Дерево
решение очное... можно сказать принудили его подписать, дабы не было скандала в семье

28/03/10 10:09  овчарка-2Отправить письмо > Егор Емельянович    28/03/10 09:59Дерево
Для начала нужно знать какое у Вас решение очное или заочное. Если заочное, значит можна пересмотреть в том же суде, если нет подавать апеляцию. Но при условии, что возобновят сроки апеляц. обжалования.
Примите к вниманию пост "Істинка": 27/03/10 23:43 Істинка > Kosovsky Maxim 27/03/10 22:04
Как наиболее подходящий вариант.

28/03/10 09:59  Егор Емельянович > Істинка    27/03/10 23:43Дерево
т.е лучше подать новый иск об установлении отцвоства ,ответчиком избрать - получателя алиментов (мать ребёнка) и в ходе судебного заседания или в самом иске ходатайствовать о назначении экспертизы ДНК, праваильно понимаю?

27/03/10 23:44  Істинка > овчарка-2    27/03/10 23:29Дерево
вполне может быть:)

27/03/10 23:43  Істинка > Kosovsky Maxim    27/03/10 22:04Дерево
я не о том, чтобы идти параллельно двумя путями - и обжаловать решение 2004-го, и подавать иск об оспаривании отцовства. Я лишь о том, что Елена предложила не идти путём обжалования, а сразу подавать иск.

27/03/10 23:29  овчарка-2Отправить письмо > Kosovsky Maxim    27/03/10 22:04Дерево
а кто его знает может тама заочное решение суда. можно и пересмотреть......

27/03/10 22:04  Kosovsky MaximОтправить письмо > Істинка    27/03/10 21:21Дерево
В принципі для поновлення знайти підстави можливо, це я неуважно почитав, думав,що виконавча зверталась у 2004 р. .
Щодо п.3 ч.1 ст. 311 ЦПК - тільки у випадку неповідомлення осіб.
А далі трохи не так. Якщо скасують рішення суду першої інстанції - то звертатись до суду з позовом про оскарження батьківства вже немає сенсу. :) . Хіба тільки заперечувати проти визнання батьківства під час повторного розгляду справи в суді першої інстанції.

27/03/10 21:21  Істинка > Kosovsky Maxim    27/03/10 20:56Дерево
основания для возобновления срока, имхо, очевидны. Узнал о решении суда только тогда, когда исполнительная наехала за алименты. И далее п.3 ч.1 ст. 311 ГПК - скасувати з направленням справи на новий розгляд.
В остальном Вы правы. Я не учла, что ребенок родился явно до 01.01.2004. Поэтому, думаю, lawyeranele права, и можно обращаться с иском об оспаривании отцовства.

27/03/10 20:56  Kosovsky MaximОтправить письмо > Істинка    27/03/10 20:21Дерево
З точки зору процесу Ви праві. Правда, підстав поновлення строку апеляційного оскарження щось важко уявити в такій ситуації.
Одне уточнення по справі:
Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів
N 3, 15.05.2006, Постанова, Верховний Суд України

3. Оскільки підстави для визнання батьківства за рішенням суду, зазначені у ст. 128 СК, істотно відрізняються від підстав його встановлення, передбачених у ст. 53 КпШС, суди, вирішуючи питання про те, якою нормою слід керуватися при розгляді справ цієї категорії, повинні виходити з дати народження дитини.
Так, при розгляді справ про встановлення батьківства щодо дитини, яка народилася до 1 січня 2004 р., необхідно застосовувати відповідні норми КпШС, беручи до уваги всі докази, що достовірно підтверджують визнання відповідачем батьківства, в їх сукупності, зокрема, спільне проживання й ведення спільного господарства відповідачем та матір'ю дитини до її народження, спільне виховання або утримання ними дитини.

27/03/10 20:21  Істинка > lawyeranele    27/03/10 19:44Дерево
не согласна. Щас расскажу почему, а ты поправишь, если я в чём-то ошибаюсь.
Очевидно, что отцом автор темы признан на основании ст. 128 СК. Оспаривание отцовства - это 136 СК: "Особа, яка записана батьком дитини відповідно до статей 122, 124, 126 і 127 цього Кодексу, має право оспорити своє батьківство, пред'явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини." Ну вот, собственно, и всё. Ст.128 в перечне нет. Поэтому, имхо, нужно обжаловать решение 2004. Если бы автор участвовал в деле, я бы посоветовала сделать заключение специалиста и пересматривать по нововыявленным. Но раз не участвовал, предлагаю просто обжаловать в общем порядке.


27/03/10 19:44  lawyeraneleОтправить письмо > Істинка    27/03/10 14:58Дерево
Зачем такие сложности? Можно просто заявить иск об оспаривании отцовства. Ты со мной не согласна? )

27/03/10 14:58  Істинка > Егор Емельянович    27/03/10 00:32Дерево
так Вам сейчас прямая дорога в апелляцию с ходатайством о возобновлении срока (сходите, получите копию решения по делу 2004 года). У апелляции просить вернуть в суд первой инстанции, а там уже проводить экспертизу

27/03/10 00:32  Егор Емельянович > Істинка    26/03/10 14:06Дерево
в процессе участия не принимал, о суде вообще ничего не знал )

26/03/10 14:06  Істинка > Егор Емельянович    26/03/10 07:57Дерево
а в процессе в 2004 году Вы принимали участие? Какова была Ваша позиция?

26/03/10 13:37  овчарка-2Отправить письмо > Егор Емельянович    26/03/10 07:57Дерево
Сложновато будет однако, так как уже был у Вас процесс по установлению отцовства.....

26/03/10 13:27  Егор Емельянович > Егор Емельянович    26/03/10 07:57Дерево
?

26/03/10 07:57  Егор Емельянович > овчарка-2    25/03/10 18:35Дерево
По 2 вопросу:
ДО своей свадьбы встречался в девушкой, ранее не замечал как её мать и она меня (так сказать спаивали), да до 2004 года никто не говорил, что у меня есть ребёнок, несмотря на то, что живём-то почти по сосседству. Утверждать, что это не мой могу на 99 %, т.е. 1 % возможен, но судя по обстоятельствам - можно было сказать о том, что у меня будет ребёнок сразу, а не через 12 лет...

вижу ситуацию таким образом:
- подать иск в суд к ОТветчику (матери ребёнка);
- в суде заявить ходатайство о назначении экспертизы ДНК;
- обосновать исполнение решения суда 2004 года - испугом, да в принципе чем угодно, травма серьёзная - с женой практически развёлся из-за этого и т.д.

25/03/10 18:35  овчарка-2Отправить письмо > Егор Емельянович    25/03/10 17:38Дерево
6.К тому, к кому ушли Ваши алименты (матери ребенка).
5.Экспертиза ДНК не дешевое удовольствие.
4.Ни чего страшного, оплата не означает, что Вы не правы. Вы исполняли как законопослушный гражданин Украины решение суда.
3. Надо было привлечь юриста и затеять спор в суде как с исполнителями, так и подавшими Вас на алименты и установшими Вашего отцовство.
2.Плохо. "иного внебрачного ребёнка и меня обязали уплачивать алименты." - поподробней пожалуста...
1.Это хорошо.

1.

25/03/10 17:59  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Егор Емельянович    25/03/10 17:38Дерево

25/03/10 17:38  Егор Емельянович   Дерево
ДОбрый день форумчане! Помогите решить вопрос:

1. Я женатый человек, у меня двое совершеннолетних детей.
2. В 2004 году в отношении меня было вынесено постановление суда о том, что я являюсь отцом иного внебрачного ребёнка и меня обязали уплачивать алименты.
3. в 2009 году ко мне пришла исполнительная служба и потребовала оплатить с 2004-по 2009 год алименты иначе привлекут к отвтетсвенности.
4. ИСпугавшись я оплатил.
5. Сейчас хочу обратиться с иском в суд о том, что я в действительности не являюсь отцом указанного ребёнка и хочу сделать экспертизу ДНК.
6. Подскажите на кого подавать в суд, с кого я могу взыскать уплаченную мною сумму в случае отрицательного ответа (если не я отец внебрачного ребёнка) и есть ли у меня какие-либо шансы на успех в этом деле.
Может кто сталкивался с подобного рода ситуациями - буду признателен! Спасибо!!!

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100