RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Авто

Автофорум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Договор аренды авто и запись в техническом паспорте.


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
18/04/11 16:36  Людмила Смашна > Ершов Алексей    1/04/10 17:18Дерево
Как поступить в такой ситуации-Предприниматель ФЛ ОСН на своем автомобиле выполняет курьерские доставки.Как быть с договором-аренды,маршрутными листами, бензином и т.д. Получается, что ФО сам у себя арендует автомашину?

15/06/10 17:54  овчарка-2Отправить письмо > Viking    15/06/10 15:33Дерево
Это Вы о чем ?

15/06/10 15:33  VikingОтправить письмо > овчарка-2    7/06/10 14:46Дерево
Вообщем, для всех... Надо иметь хозяина, а потом развлекаться: доверка-снятие... Есси нет, долго у суде....

7/06/10 14:46  овчарка-2Отправить письмо > Viking    7/06/10 12:19Дерево
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. № 1388
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. № 1371)

ПОРЯДОК
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Державна реєстрація транспортних засобів
6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції (далі — підрозділи Державтоінспекції). Транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб. У разі відсутності одного із співвласників державна реєстрація транспортних засобів проводиться на підставі його письмової заяви. Справжність підпису такого співвласника засвідчується нотаріально. У графі “Особливі відмітки” свідоцтва про реєстрацію або тимчасового реєстраційного талону транспортних засобів щодо іншого співвласника може бути зроблено запис: “__________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові
________________________________________________ має право керувати
або найменування юридичної особи)
(експлуатувати) та є співвласником”.
Транспортні засоби, що належать фізичним особам-підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.
7. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі — власники) зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини).
Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не перереєстровані) у підрозділах Державтоінспекції (крім транспортних засобів, зареєстрованих до набрання чинності цим Порядком) та без номерних знаків, що відповідають державним стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені, забороняється.
Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для власного користування більш як на два місяці, підлягають державній реєстрації в підрозділах Державтоінспекції на строк, визначений Держмитслужбою. Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння або користування іншим особам.

7/06/10 12:19  VikingОтправить письмо > овчарка-2    8/04/10 12:23Дерево
Здравствуйте. А скажите, если знаете, норму, которая регулирует порядок внесения в техпаспорт записи в правом нижнем углу: "Мае право керувати ................" ну и там кто-то кроме власника ТС?

8/04/10 12:23  овчарка-2Отправить письмо > ТРТ    8/04/10 11:14Дерево
Доверенность, договор оренды и прочее.

8/04/10 11:14  ТРТ > овчарка-2    4/04/10 08:59Дерево
16. ...... якій власник транспортного засобу передав у встановленому порядку право користування і (або) розпорядження транспортними засобами,

Подскажите, что это за порядок?
Достаточно моего письменного заявления"Передаю управление Т.З. моей сестре, прошу выдать Т.Р.Т."

4/04/10 08:59  овчарка-2Отправить письмо > OOPS    3/04/10 21:53Дерево
Вот Вы затронули вопрос обязательного или добровольного,вот почитайте, что указано в приведенном мною ПОРЯДКЕ (Постановление КМУ № 1371):

16. На зареєстровані у підрозділі Державтоінспекції транспортні засоби видаються свідоцтва про реєстрацію, а також номерні знаки, що відповідають державному стандарту України: два номерні знаки — на автотранспорт, один — на мототранспорт, мопед, причіп та напівпричіп, дозволи на встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу ідентифікаційний номер двигуна не зазначається.
Свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), технічний талон та номерні знаки старого зразка діють до їх заміни на свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки нового зразка.
Вивезення (пересилання) за межі України номерних знаків, виданих на території України, окремо від транспортних засобів, на які вони видані, не дозволяється.
За бажанням власника транспортного засобу — фізичної особи надати право керування таким засобом іншій фізичній особі чи за бажанням фізичної або юридичної особи, якій власник транспортного засобу передав у встановленому порядку право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, підрозділ Державтоінспекції видає за зверненням такого власника тимчасовий реєстраційний талон на строк, зазначений у його заяві, або документах, які підтверджують право користування і (або) розпорядження транспортним засобом.
У графі талона “Особливі відмітки” робиться запис “Дійсний до __________ 20__ р. за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) серії ___ № ________”.
Копія документа, що підтверджує право користування і (або) розпорядження транспортними засобами, додається до матеріалів, що необхідні для оформлення тимчасового реєстраційного талона.

33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або не придатного для користування, зміни їх власників, місця стоянки, місцезнаходження або найменування власників — юридичних осіб, місця проживання або прізвища, імені чи по батькові фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також кольору або марки транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.
Перереєстрація транспортних засобів (об’єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної академії наук, інших самоврядних організацій, яким передане в користування державне майно (самоврядні організації), до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у підпункті “б” пункту 4 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405).
У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови дотримання вимог щодо відчуження, які визначені нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими актами законодавства.
Для проведення перереєстрації транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, до підрозділів Державтоінспекції подаються засвідчені підписами сторін, що скріплені печатками, акти приймання-передачі транспортних засобів із зазначенням їх кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів складових частин (далі — реквізити), а для проведення перереєстрації транспортних засобів у разі їх відчуження — документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби, разом із зазначеними актами.

3/04/10 21:53  OOPS > овчарка-2    3/04/10 17:19Дерево
Для меня этот вопрос важен с точки зрения налогового учета расходов на содержание авто (бензин, зарплата водителя и т.п.) Раньше налоговики подтверждали данные расходы но только при условии оформления Временного талоне и ссылались на пункт 15 Постановы № 1388 (до 23/12/09) Сейчас обязательного требования получения временного талона в Постанове нет.
Возникает вопрос - какой Нормативный документ может быть основанием для Налоговой требовать получение временного талона.
Все остальные вопросы типа страховок, вытекающие из отношений Арендодателя и Арендатора, тут не имеют значения. Главная проблема это ГНИ.

3/04/10 17:19  овчарка-2Отправить письмо > OOPS    2/04/10 17:40Дерево
Если Договором предвидено, нужно. Я советовал бы получить временный, застраховаться юрику по ГО и КАСКО.
-Мали ли...
Но возьмем тогда к вниманию другую сторону медали- путевой лист.. У Вас е6сть возможность или у юрика есть возможность проводить выпуск на линию ТС и выдавать путевой лист?!

2/04/10 17:40  OOPS > овчарка-2    2/04/10 17:11Дерево
У меня вот ситуация когда Арендодатель Физлицо, Арендатор - Юрлицо. Договор аренды заверен нотариально. Водитель Юрлица ездит по доверенности от физлица. В договоре указано что авто передается арендатору в течение 3-дней со дня подписания Договора по акту приема-передачи.
Нужен ли сейчас юрлицу временный рег.талон?
Спасибо.

2/04/10 17:11  овчарка-2Отправить письмо > OOPS    2/04/10 16:19Дерево
Смотря шо прописано в Договоре и сказано в ГПК о переходе права оренды ТС к орендуемому лицу.Помимо ГК, указаннного ниже мною НПА, есть ПДД, зу "О дорожн.движении", и еще ряда 1,5 десятка взаимосвязанных документов.

2/04/10 16:19  OOPS > овчарка-2    1/04/10 17:21Дерево
Вы имеете ввиду пункт 16 Постановы? Но там вроде пишется о ЖЕЛАНИИ юридического или физического лица получить временный талон.
Обязаловки вроде бы уже нет. Именно в редакции с 23.12.2009г

2/04/10 13:26  LanaD > Ершов Алексей    2/04/10 11:01Дерево
посмотрите договор аренды с экипажем

2/04/10 11:01  Ершов АлексейОтправить письмо > ARM    1/04/10 18:16Дерево
Знаю. В курсе. Даже ГАИшникам звонил. Говорят не трогают.
Но ведь можно нарваться на "умника" с плохим настроением ...

2/04/10 11:00  Ершов АлексейОтправить письмо > овчарка-2    1/04/10 17:21Дерево
Да не хочу я делать временный регистрационный.
Неужели эти подзаконный нормативные акты могут изменять процедуру, предусмотренную ЗАКОНОМ!

1/04/10 18:16  ARMОтправить письмо > Ершов Алексей    1/04/10 17:18Дерево
несколько лет целый автопарк катается с обычным договором аренды и старыми документами на машину и проблем пока не было.

1/04/10 17:21  овчарка-2Отправить письмо > Ершов Алексей    1/04/10 17:18Дерево
временный регистрационный

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. № 1388
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. № 1371)

ПОРЯДОК
державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

1/04/10 17:18  Ершов АлексейОтправить письмо   Дерево
Добрый день.
Опять 25. 2 юридических лица. Одно другому передает в аренду автомобили. Естественно - без нотариального оформления. Это понятно.
Далее упираюсь в 355 Постанову от 10 апреля 2002 года МВД, которая гласит, что необходимо менять технический паспорт или получить временный регистрационный талон.
Этого никто делать не хочет, так как срок аренды 2-3 месяца.
Как этого избежать и как доказать сторонам, что этого делать нет необходимости?
С уважением.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100