RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Пересечение границы / Таможня

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Выезд за границу на кредитном авто


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/01/13 13:39  parotyagОтправить письмо > mmm-mmm    3/01/13 12:45Дерево
Ок, пасибо.

3/01/13 12:45  mmm-mmm > parotyag    3/01/13 09:20Дерево
свідоцтва про реєстрацію, виданого на ім’я власника ТЗ, і доручення
або
свідоцтва про реєстрацію, виданого на ім’я особи, що здійснюватиме поїздку за кордон-тобто тимчасове свідоцтво про реєстрацію .А "договор аренды" може і пройде ,я би підстрахувався.

3/01/13 09:20  parotyagОтправить письмо > mmm-mmm    3/01/13 02:02Дерево
документа, що підтверджує право користування і (або) розпорядження цим ТЗ

Ну правильно, в договоре аренды же и прописано, что я имею право распоряжаться этой машине в течении срока аренды. А техпаспорт у меня и так есть

3/01/13 02:02  mmm-mmm > parotyag    2/01/13 23:18Дерево
Особливості тимчасового вивезення транспортних засобів за межі митної території УкраїниПорядок допуску транспортних засобів (далі – ТЗ) до поїздки за кордон регламентовано пунктами 50-55 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 /зі змінами/ (далі – Порядок).Відповідно до Порядку до поїздки за кордон допускаються ТЗ, на які видані реєстраційні документи відповідно до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту.

У разі відсутності права власності на ТЗ, оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі заяви власника ТЗ або документів, що підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ. Особам, що здійснюють поїздку за кордон, на період поїздки за їх бажанням видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім’я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника ТЗ, і документи, які підтверджують право користування і (або) розпорядження ТЗ, зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції.

Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному підрозділу Державтоінспекції не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

ТЗ, на яких власники виїжджають за кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких ТЗ перед виїздом зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників ТЗ.

ТЗ, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку (крім ТЗ, придбаних у розстрочку та зареєстрованих відповідно до пункту 25 Порядку), до поїздок за кордон не допускаються.Ураховуючи викладене, пропуск через митний кордон України ТЗ, зареєстрованого у відповідному підрозділі Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, у разі відсутності права власності на ТЗ здійснюється на підставі:

свідоцтва про реєстрацію, виданого на ім’я власника ТЗ, і документа, що підтверджує право користування і (або) розпорядження цим ТЗ,

або

свідоцтва про реєстрацію, виданого на ім’я особи, що здійснюватиме поїздку за кордон.

2/01/13 23:18  parotyagОтправить письмо > mmm-mmm    2/01/13 22:19Дерево
Временный техпаспорт можно и не делать. Он делается по желанию владельца. А доверенности отменили уже

2/01/13 22:19  mmm-mmm > parotyag    2/01/13 20:42Дерево
Треба зробити доручення на виїзд закордон ,або в мрео тимчасовий "техпаспорт"

2/01/13 20:42  parotyagОтправить письмо > maxx_awt    13/07/10 16:49Дерево
То есть, если я взял машину в аренду у хозяина машины, и есть договор аренды между нами, в котором прописано, что мне дано право "осуществлять хозяйственную и коммерческую деятельность на территории Украины а также за её пределами", то я могу спокойно на этой машине выезжать например в Беларусь. И доверка мне не нужна. Я прав?

13/07/10 16:49  maxx_awtОтправить письмо > umka_l    13/07/10 15:22Дерево
статья в тему!

Порядок пересечения государственной границы гражданами Украины урегулирован Постановлением Кабинета Министров Украины № 57 от 27 января 1995 года "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Так, при пересечении границы, должностные лица государственной пограничной службы выясняют, наличие любых обстоятельств, в связи с которыми гражданину Украины может быть временно отказано в выезде из Украины. Согласно п. 8 указанного Постановления, такими обстоятельствами, в частности, являются невыполненные договорные обязательства, а также уклонение от выполнения обязательств, возложенных на гражданина судебным решением.
Аналогичное положение также содержится в Законе Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", где в ст. 6 указано, что гражданину может быть отказано в выдаче паспорта, в частности, если действуют неурегулированные договорные обязательства - к выполнению обязательств, или решение спора по согласованию сторон в предусмотренных законом случаях, или обеспечение обязательств залогом, если другое не предусмотрено международным договором Украины. При этом, как указано в этом же Законе, паспорт у такого гражданина может быть временно изъят, тем не менее такое временное задержание или изъятие паспорта осуществляется судом, органами прокуратуры, внутренних дел, Службы Безопасности, Государственной пограничной службы Украины, военными комиссариатами, и консульской службой Украины.

С целью выполнения решений судов и на выполнение пункта 2 Указа Президента Украины "О дополнительных мерах относительно повышения эффективности выполнения решений судов" от 24.03.2008 N 261/2008, а также с целью усовершенствования механизма взаимодействия органов государственной исполнительной службы и органов Государственной пограничной службы Украины, Министерством юстиции Украины и Администрацией Государственной пограничной службы Украины издано Письмо от 27.05.2008 г. N 25- 32/463, N 25- 5347. В этом письме более детально урегулирован порядок такого ограничения для граждан Украины. Так, наличие у лица невыполненных обязательств, возложенных на него судебным решением, является основанием для ограничения его в праве выезда за границы Украины, причем вопрос о таком ограничении решается судом. Поэтому для ограничения гражданина в выезде за границу недостаточно лишь существования кредита или невыполненных других договорных обязательств. В частности, если лицо имеет непогашенный кредит, то это не является основанием для того, чтобы его ограничили в выезде за границу. Для этого банку необходимо обратиться в суд с требованием о погашении кредита и подать заявление об обеспечении иска на основании ст. 151, 152 Гражданского процессуального кодекса Украины. Лишь на основании решения суда, которое вступило в законную силу (или постановления об обеспечении иска, при этом согласно ст. 153 ГПК Украины, такое постановление выполняется немедленно), государственный исполнитель, на которого возложено принудительное выполнение решения суда, может обратиться к Администрации Государственной пограничной службы Украины (01034, г. Киев, ул. Владимирская, 26) на имя Главы Государственной пограничной службы Украины или его первого заместителя - директора Департамента охраны государственного границы. При этом Администрация Государственной пограничной службы Украины не позднее следующего дня после поступления указанного постановления суда принимает его к выполнению, о чем сообщает письмом в соответствующий орган государственной исполнительной службы. Поэтому фактически лицо может узнать о наличии таких ограничений лишь во время пересечения границы. Тем не менее, информация о таких ограничениях готовится Отдельным центром управления рисками Государственной пограничной службы Украины (контактный телефон (044) 239-85- 86) и непосредственно осуществляется Отдельным отделом обработки данных ЦП ГАИС "Гарт" Государственной пограничной службы Украины (контактный телефон (044) 239-84- 36). Поэтому, если у Вас возникли сомнения о возможном применении к Вам указанных ограничений, перед планированием путешествия советуем позвонить по телефону к указанным органам и проверить наличие таких ограничений.

Кроме того, Национальный банк Украины в Письме от 03.11.2009 г. N 49- 012/2687-20491 рекомендовал банкам одновременно с представлением исков о взыскании кредитной задолженности одновременно обращаться с заявлением о применении мероприятий обеспечения иска. А потому, если Вы имеете непогашенный кредит и есть основания для опасения, что банк мог воспользоваться этим своим правом, советуем Вам обратиться в указанные выше органы и проверить наличие ограничений для выезда за границу.
13/07/10 16:34  maxx_awtОтправить письмо > umka_l    13/07/10 15:22Дерево
Лист від банку про те що банк не заперечує проти тимчасового виїзду зазаначеного ТЗ!

13/07/10 15:22  umka_l > maxx_awt    8/07/10 17:24Дерево
напишіть, будь-ласка, як має виглядати ця згода..

9/07/10 09:41  maxx_awtОтправить письмо > svetanko    8/07/10 17:54Дерево
отметка в техпаспорте "кредит" есть? Просто часто её не ставят!

8/07/10 17:54  svetankoОтправить письмо > maxx_awt    8/07/10 17:24Дерево
Более 2-х лет неоднократно (более 20 раз) в Европу - Венгрию, Польшу, Словакию, Прибалтику. Без справок банка на кредитном авто. Никаким нормативным актом получение разрешения банка не прелусмотрено.

8/07/10 17:24  maxx_awtОтправить письмо > Petrovich82    8/07/10 16:13Дерево
Достаточно один раз получить справку-разрешение банка и ездить спокойно! Таможенник может завернуть без этой справки, а может и не посмотреть на отметку в техпаспорте "кредит"

8/07/10 16:13  Petrovich82 > Mast215    7/07/10 08:55Дерево
Неоднократно выезжал, без каких либо проблем. Банк за справку потребует КАСКО с покрытием зарубежом. На всякий случай вожу бумажку на банковском бланке, мол банк разрешил. Бланк сделать не проблема, благо техника не стоит на месте. По факту никогда никто не придирался.

7/07/10 09:34  maxx_awtОтправить письмо > Mast215    7/07/10 08:55Дерево
можно но со справкой банка котолрая разрешает такой выезд! Пользуйте поиск тему много раз поднимали!

7/07/10 08:55  Mast215   Дерево
Если авто в кредите, можно ли на нем выезжать за границу?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100