RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Продажа акций нерезиденту


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
5/06/06 19:44  Хэлпп > Tom    3/05/06 19:24Дерево
Коллеги, хелп!
Какими нормами НПА предусмотрена обязаловка проводить продажу акций через счет Торговца*?

18/05/06 14:37  ShellОтправить письмо > Іра ков    18/05/06 14:22Дерево
Знаходьте зберігача і знерухомлюйте хоть усі.

18/05/06 14:22  Іра ков > torgoveu ub    18/05/06 13:07Дерево
знерухомити частину акцій

18/05/06 13:52  ShellОтправить письмо > torgoveu ub    18/05/06 13:50Дерево
:)

18/05/06 13:50  torgoveu ubОтправить письмо > Shell    18/05/06 13:48Дерево
А от якшо з самого початку випуск у бездокументарній, то це рішення засновників схвалюються установчими зборами. От так

18/05/06 13:48  ShellОтправить письмо > torgoveu ub    18/05/06 13:42Дерево
А я про що?
:)

18/05/06 13:42  torgoveu ubОтправить письмо > Shell    18/05/06 13:29Дерево
А взагалі-то рішення загальних зборів не потрібне, це діло кожного. І до того зміна форми аж ніяк не впливає на зміну частки у статутнику

18/05/06 13:29  ShellОтправить письмо > torgoveu ub    18/05/06 13:10Дерево
Ну і...?

18/05/06 13:10  torgoveu ubОтправить письмо > Shell    18/05/06 13:10Дерево
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

N 98 від 30.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2000 р.
за N 706/4927


Про затвердження Положення про порядок переведення
випуску іменних акцій, випущених у документарній формі,
у бездокументарну форму

18/05/06 13:10  ShellОтправить письмо > Іра ков    18/05/06 12:56Дерево
Акціонери самостійно приймають таке рішення.

18/05/06 13:07  torgoveu ubОтправить письмо > Іра ков    18/05/06 12:56Дерево
Ира ков а где пожалуйста:)
а вы как хотите обездвижить
- весь выпуск сразу обездвижиным сделать
- хотите весь выпуск обездвижить после регистрации емиссии
- хотите часть акций обездвижить

18/05/06 12:56  Іра ков > torgoveu ub    18/05/06 12:42Дерево
Чим регулюється порядок знерухомлення акцій? Для цьго потрібне рішення загальних зборів?

18/05/06 12:42  torgoveu ubОтправить письмо > Іра ков    18/05/06 10:29Дерево
"ліцензія на діяльність на зовнішньому ринку для проведення реалізації акццій резидентом нерезиденту" не потрібна

18/05/06 12:35  Іра ков > helvex    18/05/06 10:42Дерево
Тобто торговець має право бути посередником між резидентом-продавцем і нерезидентом -покупцем?

18/05/06 10:42  helvex > Іра ков    18/05/06 10:29Дерево
если акции украинских эмитентов, торговец и так работает согласно лицензии Комиссии...

18/05/06 10:29  Іра ков > torgoveu ub    29/04/06 10:05Дерево
Чи повинна у торговця цінними паперами бути ліцензія на діяльність на зовнішньому ринку для проведення реалізації акццій резидентом нерезиденту.

5/05/06 15:14  torgoveu ubОтправить письмо > helvex    4/05/06 15:09Дерево
:)

4/05/06 15:09  helvex > helvex    4/05/06 12:05Дерево
сорри, ст.17, списала наспех с проекта Закона...а "некоторые торговеу уб"))) могли бы просто уточнить, а не гримасы тут строить;)))

4/05/06 13:07  torgoveu ubОтправить письмо > helvex    4/05/06 12:05Дерево
"п. 8 ст. 18" ?:(

4/05/06 12:05  helvex > Tom    3/05/06 19:24Дерево
Уважаемый Том, по поводу аргументов в пользу торговца - Решение Комиссии № 321 от 29.10.2002 г. и п. 1.2 Про врегулювання питань з іноземного інвестування в Україну (НБУ 10.08.2005 г. № 280). Написано несколько витиевато, но у Комиссии своё «непокобелимое»;))) мнение на сей счёт. Но в данном конкретном случае думаю инициатору вопроса это уже не понадобится, т.к. с 13 мая в силу вступит ЗУ О ЦБ и ФР, где для данного случая всё чётко прописано (п. 8 ст. 18).

4/05/06 10:16  TomОтправить письмо > torgoveu ub    4/05/06 09:54Дерево
Здравствуйте!
Счета в ЦБ - на територии Украины. Счета в инвалюте - за рубежом.

4/05/06 10:11  482. > torgoveu ub    4/05/06 10:01Дерево
И вот еще, мое любимое :
Зазначені у пунктах 2.1, 2.2 та 3.1 варіанти розрахунків за прямими та портфельними інвестиціями є виключними. В той же час, якщо унаслідок розвитку інвестиційних процесів в Україні а також фондового ринку, виникне потреба у здійсненні операцій, які не будуть передбачені у зазначених підпунктах, Національний банк України готовий їх розглянути та дати роз'яснення щодо порядку проведення тієї або іншої операції.
НБУ від від 15.12.2005 р. N 13-124/6648

4/05/06 10:08  482. > torgoveu ub    4/05/06 10:01Дерево
НБУ від 28.09.2005 р. N 13-124/4562-9670
Розрахунки між резидентами (у тому числі небанківськими фінансовими установами - торговцями цінними паперами, що отримали ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів) та нерезидентами-інвесторами за операціями з цінними паперами українських емітентів, які здійснюються через уповноважені банки, що мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснюють валютний контроль за операціями своїх клієнтів, не потребують наявності у цих резидентів генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

4/05/06 10:01  torgoveu ubОтправить письмо > 482.    4/05/06 09:52Дерево
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.08.2005 N 280

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2005 р.
за N 947/11227


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок іноземного інвестування в Україну

2.2. Для портфельного інвестування в Україну іноземний
інвестор має право:
перераховувати на поточний рахунок торговця в уповноваженому
банку іноземну валюту із-за кордону;
відкрити інвестиційний рахунок та перераховувати на нього
іноземну валюту із-за кордону;
зараховувати ввезену в Україну в межах, визначених
Національним банком України, і задекларовану митному органу під
час в'їзду в Україну готівкову іноземну валюту 1 групи
Класифікатора ( v0521500-98 ) (за наявності митної декларації або
документа банку про одержання іноземним інвестором готівкової
іноземної валюти) на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в
уповноваженому банку;
перераховувати іноземну валюту з поточного рахунку фізичної
особи-нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний
рахунок або на інвестиційний рахунок іноземного інвестора -
юридичної особи;
перераховувати з інвестиційного рахунку іноземну валюту на
поточний рахунок торговця;
перераховувати кошти в гривнях, отримані як прибутки, доходи,
інші кошти, одержані іноземним інвестором від інвестиційної
діяльності в Україні, з інвестиційного рахунку на поточний рахунок
торговця.

4/05/06 09:57  torgoveu ubОтправить письмо > 482.    4/05/06 09:52Дерево
шустряк.
В вашей ситуации если валюта падает на счет торговца, то торговец будучи резом никак без лицензии не перечислит на счет продавца акций. Если бы расчеты шли на прямую то другое дело

4/05/06 09:54  torgoveu ubОтправить письмо > Tom    3/05/06 19:24Дерево
Доброе утро?
где находяться банковские счета и счета в ЦБ нерезов?

4/05/06 09:52  482. > torgoveu ub    29/04/06 10:05Дерево
Постанова Київського апеляційного господарського суду від 19.04.2005 р. :
Відповідно до ст. 6 Закону України "Про режим іноземного інвестування" відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються цим Законом, іншими законодавчими актами та міжнародними договорами. Статтею 2 зазначеного Закону визначено право іноземного інвестора здійснювати інвестиції у вигляді іноземної валюти та не обумовлено необхідності конвертації валюти. Вказаний Закон є спеціальним законом, що визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, в тому числі що стосується видів і форм здійснення іноземних інвестицій.

3/05/06 19:24  TomОтправить письмо > torgoveu ub    29/04/06 10:05Дерево
Здравствуйте!
Спасибо, что высказали свое мнение по существу вопроса. Возможно в связи с тем, что в теме разные участники задали несколько похожих, но разных вопроса, в ответах возникла некоторая путаница. Теперь, что касается Вашего ответа:
1. "Операция должна обязательно проходить через торговца". - Хотелось бы услышать обоснование такого утверждения.
2. "Акции желательно обездвижить." - Так и есть.
3. "Нерезидент за акциии расчитываеться в валюте 1 групы классификатора, куда входят доллары, евро, но не российские рубли." - Почему? Что (кто) ограничевает двух нерезидентов в выборе валюты, в которой они расчитываются, используя свою "нерезидентскую" банковскою систему.
4. "Расчеты робязательно через счет торговца, т.е. валюта падает на счет торговца, конвертируеться в гривну и далее перечисляеться продавцу акций резиденту." - см. п.3.

Как мне кажется, ответ на данный вопрос должен содержаться не столько в валютном з-ве Украины, сколько в нормах международного частного права. Тут достаточно дать ответ на вопрос: "Чем предусмотрено то, что сделка, заключенная между двумя нерезами, за пределами Украины, с использованием права другой страны, должна/не должна исполняться (по крайней мере в части передачи ценных бумаг) согласно законодательства Украины - страны, в депозитарной системе которой эти ценные бумаги хранятся. "

З.Ы. Сам пока склоняюсь к мысли "3/05/06 18:36 helvex > PITECANTROP 3/02/03 17:56", но не могу дать достаточно аргументированы ответ на вопрос "почему нужен торговец" :)

3/05/06 19:06  torgoveu ubОтправить письмо > helvex    3/05/06 18:48Дерево
Я бы ваше внимание на АМК не заострял. Какой там порядок цифр? Ему и без вас дел хватает:)

3/05/06 18:48  helvex > torgoveu ub    3/05/06 18:40Дерево
3/02/03 18:11 PITECANTROP > storm 3/02/03 18:04

Эмитент акций нерезидент. Пакет акций предвартельно до 25%. Интересует какие могут быть ограничения помимо АМК.
Спасибо что откликнулись !

3/05/06 18:47  helvex > torgoveu ub    3/05/06 18:40Дерево
"3/02/03 17:56 PITECANTROP

Нерезидент, владелец простых именных акций ОАО, продает эти акции другому нерезиденту? Какие в данном случае могут быть ограничения у нерезидента продающего акции ?"

3/05/06 18:40  torgoveu ubОтправить письмо > helvex    3/05/06 18:36Дерево
ребята, речь вообще-то идет про перечисление по бёезналу валюты, это раз
резидент продает нерезу акции
А где в едакое откапали, скажите мне пожалуйста "сделки между нерезами в данной ситуации (до 25%)"

3/05/06 18:36  helvex > PITECANTROP    3/02/03 17:56Дерево
акции обездвиживаются у Хранителя нерезом-продавцом, нерез-покупатель тоже открывает счёт у Хранителя, одна из сторон сделки КП ЦБ заключает договор с Торговцем и через Торговца оформляется переход права собственности...всё!..с момента обездвиживания это даже регистратора не касается вообще, он будет не в курсе кто новый хозяин ЦБ до момента материализации...

3/05/06 18:30  helvex > torgoveu ub    3/05/06 17:28Дерево
torgoveu ub : "Нужна лицензия НБУ на то что бы проводить расчеты по безналу"???????????????????????????
торговцу нужна лицензия НБУ для расчётов по безналу?! вы хотите сказать, что торговцы расчитываются исключительно налом ввиду отсутствия лицензии НБУ?:))))))))))))))))) бред какой-то...
для проведения сделки между нерезами в данной ситуации (до 25%) сторонам сделки нужен Торговец + Хранитель...всё!

3/05/06 17:28  torgoveu ubОтправить письмо > Ralph    3/05/06 16:27Дерево
Нужна лицензия НБУ на то что бы проводить расчеты по безналу.
А эт занимает много времени, привлекает лишнее внимание контолирующих органов, да еще плюс дополнительные затраты

3/05/06 16:27  RalphОтправить письмо > torgoveu ub    29/04/06 10:05Дерево
А можно узнать обоснование столь категоричного мнения по поводу конвертации валюты в гривну? Что запрещает торговцу перечислить полученную валюту продавцу акций?

29/04/06 10:05  torgoveu ubОтправить письмо > Tom    28/04/06 13:56Дерево
Здравствуйте!
1. Операция должна обязательно проходить через торговца.
2. Акции желательно обездвижить
3. Нерезидент за акциии расчитываеться в валюте 1 групы классификатора, куда входят доллары, евро, но не российские рубли.
4. Расчеты робязательно через счет торговца, т.е. валюта падает на счет торговца, конвертируеться в гривну и далее перечисляеться продавцу акций резиденту.
5. Генлицензия на операции с вал. ценностями не нужна, желательно что бы все учасники сделки обслуживались в системе одного банка.

28/04/06 13:56  TomОтправить письмо > fir    28/04/06 13:18Дерево
Это Вы в контексте заданного вопроса, или вообще о деятельности по торговле ЦБ в Законе?

28/04/06 13:18  firОтправить письмо > Tom    28/04/06 13:04Дерево
В определении дилерской деятельности есть такие слова "з метою перепродажу". К чему бы это ?

28/04/06 13:04  TomОтправить письмо > Финансист    25/05/05 09:23Дерево
Решил поднять старенькую тему, т.к. предмет вопроса схож:
Ситуация: два нереза заключат договор купли-продажи ЦБ украинского эмитента (договор подчинен праву нерезов). Денежные расчеты за пределами Украины. ЦБ должны переместится со счёта на счёт у хранителя. Вроде как НБУ в своих разъяснениях к Постановлению Правления №280 в такой схеме крамолы не видит. Но, совсем скоро вступает в силу ЗУ "О ценных бумагах...", согласно ч.8 ст.17 которого все сделки с ЦБ должны происходить при участии торговца. Таким образом, вопрос: будет-ли противоречить украинскому законодательству проведение нерезами такой сделки (без участия торговца) после вступления в силу указанного закона.

25/05/05 09:23  ФинансистОтправить письмо > Скептик    24/05/05 20:18Дерево
Если сделка через торговца, то по договору комиссии (не поручения) ВЭД осуществляет торговец.

24/05/05 20:18  Скептик > Финансист    24/05/05 10:14Дерево
Ст.5 ЗУ про ЗЕД. Залишається доказувати, що така діяльність не є зовнішньоекономічною?

24/05/05 20:04  Скептик > Shell    24/05/05 12:09Дерево
Фірма юридична і виступає консультантом майбутньої угоди. Своїх інших причин у них на це немає.

24/05/05 12:09  ShellОтправить письмо > Скептик    23/05/05 22:08Дерево
"очень уважаемая украинская фирма" Вас обманює.
Очевидно у них на це є якісь причини.
Продавайте сміло, однак, якщо пакет крупний (більше 25%), а емітент і покупець - монстри, не зайвим буде попередньо глянути ст. 22 - 24 ЗУ "Про захист економічної конкуренції".
Можливо (але зовсім не обов"язково!!!) доведеться отримувати попередній дозвіл Антимонопольки на таку операцію.

Будьте ОПТИМІСТОМ!!!
:)))

24/05/05 10:14  ФинансистОтправить письмо > Скептик    23/05/05 22:08Дерево
Бред по сути.
Плюс с 04.11.2004 субъектами ВЭД могут быть и физлица.

24/05/05 08:45  sol > Скептик    23/05/05 22:08Дерево
ИМХО Бред. если нужно подробнее то может к вечеру...

23/05/05 22:08  Скептик > sol    7/02/03 09:45Дерево
Ув. коллеги! Из уст представителя одной очень уважаемой украинской фирмы прозвучало мнение, что продажа акций украинского эмитента обычным резидентом-физлицом (не СПД) юр.лицу-нерезиденту невозможна, поскольку такая сделка счиатется внешнеэкономической, а внешнеэкономической деятельностью в Украине могут заниматься только субъекты предпринимательской деятельности. Кто что думает по этому поводу? Прочие условия стандартны: акции обездвижены, сделка через торговца и т.д.

7/02/03 09:45  sol > Акционер    6/02/03 14:56Дерево
А на какой Вы стадии? уже информация зарегистрирована?
И дружественная ли эмиссия? Какой интерес у регистратора? Может быть он просто боится непонятных документов?
Если действительно серьезный интерес пишите на мой адрес. (можно посмотреть в карточке регистрации)

6/02/03 19:29  snegovikОтправить письмо > Акционер    6/02/03 14:56Дерево
Скорее всего он не прав.
Приведите отказ регистратора, все на что он ссылается в отказе. Какие документы Вы подаете ему?
А может вообще проще сменить регистратора?

6/02/03 14:56  Акционер > sol    6/02/03 11:01Дерево
нерез платит имуществом и мы регистрируем инвестицию. Но вот наш реестр ведет регистратор, который отказывается регистрировать право собственности нереза на акции доп эмиссии. Как быть в этом случае?

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100