RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Авто

Автофорум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

довіреність закінчилась, а власник за кордоном


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
27/09/10 17:02  DahonОтправить письмо > maxx_awt    27/09/10 15:26Дерево
Да зачем же вы так напрягаетесь. Лекции то к чему?
Вы в своем комментарии указали как бы на наличие "доверенности на управление" и на "генеральную доверенность".
Лично я еще с советских времен понимал лишь одно: есть доверенность, в которой определяются те или иные полномочия при представительстве. И считал всегда очень важным очень грамотно оперировать терминами. Так всегда понимать умным людям друг друга проще...
А теорию вы оставьте для себя. Вы например знаете, сколько в науке гражданского права в период СССР было научных школ относительно понятия и признаков "юридического лица"? А в ГК УССР, т.е. в законе - всего пять-шесть строчек...
Так что давайте лучше меньше эмоций, а больше конкретики и корректности в выражении терминов.

27/09/10 16:54  jainОтправить письмо > maxx_awt    27/09/10 15:26Дерево
Стаття 64. Довіреність

Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Довіреність юридичній особі може бути видана тільки на укладення угод, що не суперечать її статутові (положенню) або загальному положенню про організації даного виду.

Это статья утратившего силу кодекса 1963 года.

27/09/10 16:50  jainОтправить письмо > jain    24/09/10 14:25Дерево
Стаття 244. Представництво за довіреністю
1. Представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.
2. Представництво за довіреністю може грунтуватися на акті органу юридичної особи.
3. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.
Стаття 245. Форма довіреності
1. Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.
2. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті.
3. Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем.
Довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена його сім'ї і члена сім'ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з'єднання, установи або закладу.
Довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.
Довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами.
Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.
4. Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.
5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, передбаченому законодавством.
(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із
законами України від 17.09.2008 р. N 514-VI,
від 03.03.2009 р. N 1055-VI,
від 14.04.2009 р. N 1254-VI,
від 06.07.2010 р. N 2435-VI)
Стаття 246. Довіреність юридичної особи
1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.
(Кодекс цивільний, ВР України, від 16.01.2003, № 435-IV "Цивільний кодекс України")

27/09/10 15:26  maxx_awtОтправить письмо > Dahon    27/09/10 12:27Дерево
уважаю самокритику. Поштудируйте - это всегда на пользу. По поводу гендовереностей:
Поняття довіреності. Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видає одна особа іншій особі для представництва перед третіми особами (ст. 64 ЦК України).

За своєю юридичною природою довіреність являє собою односторонню угоду, яка визначає повноваження представника. Тому її видача не вимагає згоди представника, а прийняття довіреності або відмова від неї є правом представника. Довіреність адресована третім особам та засвідчує повноваження представника перед третіми особами. Зміст довіреності визначається межами правоздатності особи, яку представляють. За загальним правилом, довіреність може видаватися тільки дієздатними громадянами. Неповнолітні громадяни можуть самостійно видавати довіреності в обсязі тих прав, які вони можуть здійснювати самостійно.

Довіреність юридичній особі може бути видана тільки на укладення угод, що не суперечать її статутові (положенню) або загальному положенню про організації даного виду.

Оскільки довіреність є односторонньою цивільно-правовою угодою, вона має відповідати загальним умовам дійсності, яким повинні задовольняти цивільно-правові угоди. Разом з тим закон встановлює ряд особливих вимог щодо довіреності. Довіреність має бути укладена тільки в письмовій формі. Довіреність є завжди строковою угодою. У довіреності обов'язково має бути зазначена особа, якій вона видана.

За змістом та обсягом повноважень, що їх отримує представник, розрізняють три види довіреностей: генеральні (загальні), спеціальні та разові.

Генеральна довіреність видається на вчинення широкого кола угод та юридичних дій (наприклад, генеральною є довіреність, яка видається керівникові філії юридичної особи).

Спеціальна довіреність видається представникові на здійснення багатьох однорідних юридичних дій. До спеціальних можна віднести довіреність на представництво у суді, довіреність, яка видається експедиторові на отримання вантажів від залізниці.

Разова довіреність видається для вчинення однієї конкретної угоди або іншої юридичної дії (наприклад, довіреність на отримання зарплати, на підписання певного договору).

27/09/10 12:27  DahonОтправить письмо > jain    24/09/10 14:25Дерево
Так я ж это... Когда читаю коментарии, пытаюсь понять, то ли я глуп и нужно срочно проштудировать упущенное. То ли комментарии глупые и на них просто не надо обращать внимание.

27/09/10 12:25  DahonОтправить письмо > maxx_awt    24/09/10 14:41Дерево
Конечно не знаю. Вот и прошу вас просветить.

24/09/10 14:41  maxx_awtОтправить письмо > Dahon    24/09/10 14:07Дерево
А Вам это зачем? Вы не знаете что такое генеральная доверенность?

24/09/10 14:25  jainОтправить письмо > Dahon    24/09/10 14:07Дерево
Ваше любопытство похвально, ибо в каждой теме Вы требуете назвать Вам нормы несуществующих НА. Нет такого понятия как "генеральная доверенность, и нет НА, который бы давал такое определение.

24/09/10 14:22  jainОтправить письмо > vlasenko-mariya    23/09/10 15:44Дерево
Это называется, слезай, приехали. Вряд ли найдется нотариус, который пойдет на подлог, и ради чего?

24/09/10 14:21  jainОтправить письмо > stlady    24/09/10 11:17Дерево
Самому себе нельзя. А вот выписывать доверенность надо было как минимум лет на 25, чтобы прицеп быстрее сгнил, чем закончится срок действия доверенности.

24/09/10 14:07  DahonОтправить письмо > maxx_awt    24/09/10 09:37Дерево
А что вы понимаете под "генеральной" доверенностью? Назовите норму закона, которой определено, что єто такое?

24/09/10 11:17  stladyОтправить письмо > vlasenko-mariya    24/09/10 09:24Дерево
Это не она - чудачка, а Вы - большой чудак. Вам дали доверенность для того, чтобы Вы в течение ее срока действия от имени хозяйки прицепа продали его (прицеп) самому себе. И кто Вам доктор, что Вы этого не сделали? А если она умрет, а прицеп войдет в наследственную массу? А если будет описываться ее имущество за долги или по решению суда? А если она будет разводится и делить имущество? Кому и как Вы будете доказывать, что Вы его "типа купили".

24/09/10 10:41  vlasenko-mariya > maxx_awt    24/09/10 09:37Дерево
не знаю. называется просто доверенность, но в ней прописаны полномочия представлять интересы владельца в разных органах при эксплуатации ипродаже тс. я так понимаю, что пока доверенность действовала, можно было продать тс жене/мужу и все.. но после боя кулаками...

24/09/10 09:37  maxx_awtОтправить письмо > vlasenko-mariya    24/09/10 09:24Дерево
одно только не понятно, почему при фактической "продаже" доверенность на управление, а не генеральная???

24/09/10 09:31  maxx_awtОтправить письмо > vlasenko-mariya    24/09/10 09:24Дерево
ищите нотариуса который сделает. других вариантов нет.

24/09/10 09:24  vlasenko-mariya > хи    23/09/10 17:27Дерево
Доверенность на право управления прицепом. фактически его купили.есть расписка и свидетели. Чудачка, кот. дала доверенность уехала, говорят в германию. контактов с ней нет. нотариус без присутствия владельца доверенность не продлевает. Может попробовать как-то в судебном порядке? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался!

23/09/10 17:27  хи > vlasenko-mariya    23/09/10 15:44Дерево
а шо за доверенность? Надо по-любому новую выписывать. Пусть из-за кордона выпишет, а вы тут легализуйте ее (ну если необходима легализация, ессно)

23/09/10 15:44  vlasenko-mariya   Дерево
довіреність закінчилась, а власник за кордоном.Що робити?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100