RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Изменения в 98-е Положение ДКЦПФР


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
4/02/11 15:52  umka_l > umka_l    4/02/11 15:50Дерево
є такий варіант:

Порядок вилучення та погашення сертифікатів акцій Відкритого акціонерного товариства «_________»:
Обіг акцій ВАТ «________» з використанням сертифікатів акцій після «__»___р. - дати припинення ведення реєстру не допускається. Сертифікати акцій ВАТ «________» після дати припинення ведення реєстру підлягають вилученню у такому порядку:
- акціонери ВАТ «________» зобов’язані до «__»_______2011р. повернути належні їм сертифікати акцій ВАТ «________» шляхом надання сертифіката акцій за місцезнаходженням товариства або шляхом надсилання сертифіката акцій рекомендованим листом на адресу товариства;
- при вилучення сертифікатів акцій ВАТ «________» у акціонера ВАТ «________» видається акт приймання-передавання сертифіката акцій, або надсилається повідомлення про вилучення сертифіката;
- при надання особою сертифіката акцій ВАТ «________» безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «________» (за місцезнаходженням ВАТ «________») така особа зобов’язана пред’явити документ, що її ідентифікує.
Місцезнаходження (адреса) для надання або надсилання сертифіката акцій ВАТ «________»: Україна ________м. __________, вул. _____, __ Відповідальній особі за вилучення сертифікатів акцій ВАТ «________» _________________(ПІБ). Телефон відповідальної особи: т.__________.
ВАТ «________» забезпечує зберігання та погашення вилучених сертифікатів акцій ВАТ «________» у відповідності з вимогами та строками, установленими чинним законодавством щодо документів суворої звітності. Вилучені сертифікати не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам ВАТ «________». Вилучення сертифіката ВАТ «________» не призводить до переходу права власності.
Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на акції ВАТ «________» після «____»___________р. є виписка з рахунку у цінних паперах.

4/02/11 15:50  umka_l > SSaassaa    25/01/11 16:06Дерево
якщо актуально - п.п. 1.7., 1.8. Положення №98 + розписати уповноважених осіб, які мають право вилучати сертифікати

25/01/11 16:06  SSaassaa > misha198621    29/12/10 10:24Дерево
А что можно прописать в "порядке вилучення сертифікатів".

11/01/11 17:10  _Натали_Отправить письмо > umka_l    11/01/11 15:54Дерево
точно, спасибо. пропустила

11/01/11 16:01  firОтправить письмо > _Натали_    11/01/11 12:24Дерево
от депозитария, от кого же еще :)

11/01/11 15:54  umka_l > _Натали_    11/01/11 12:24Дерево
З дати отримання повідомлення про завершення дематеріалізації зберігачі мають право проводити депозитарні операції з дематеріалізованими акціями п.4.7.

11/01/11 12:24  _Натали_Отправить письмо > _Натали_    11/01/11 10:51Дерево
У меня такой вопрос возник. Цитата:
На дату припинення ведення реєстру зберігачами, зареєстрованими в системі реєстру як номінальні утримувачі, на підставі отриманого від реєстроутримувача повідомлення виконується безумовна операція щодо обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами випуску, що дематеріалізується, наявними у системі депозитарного обліку зберігача, відповідно до його внутрішніх документів.

Вопрос:а где в новом 98 написано когда снимается это "обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами "? от кого хранитель должен узнать, что "все можно"??

11/01/11 10:51  _Натали_Отправить письмо > umka_l    10/01/11 14:42Дерево
Думаю это не принципиальный момент. И так понятно, что нормы договора, противоречащие законодательству, не будут исполнятся сторонами

10/01/11 14:42  umka_l > _Натали_    30/12/10 12:55Дерево
Яка думка форумчан з наступного приводу.
Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, що укладається між емітентом та зберігачем, має відповідати вимогам законодавства, в тому числі законодавства про цінні папери, та містити права і зобов'язання емітента та зберігача, що передбачені цим Положенням (п. 5.2. Положення №98)
Чи потрібно вносити зміни до Договору між зберігачем та емітентом в зв"язку зі змінами самого Положення №98, адже виходить що деякі норми договору не відповідають нормам Положення №98.

30/12/10 12:55  _Натали_Отправить письмо > envero    30/12/10 12:20Дерево
в изменениях об этом ничего не говорится. думаю этот процедурный момент нужно выискивать в регламенте депозитария

30/12/10 12:20  enveroОтправить письмо > _Натали_    30/12/10 12:12Дерево
Я писала о том, что по действующему пока 98-му хранитель передавал реестр в НДУ(эмитент этого не делал)и по решению НДУ передача осуществляется лично представителем хранителя (письмами, курьерами и пр. нельзя). теперь реестр будет подаваться эмитентом в депозитарий вместе с документами на депонирование. и вот меня волнует вопрос: эмитенты по аналогии с описанным выше также будут подавать лично?

30/12/10 12:13  _Натали_Отправить письмо > envero    30/12/10 11:36Дерево
я говорю о вот этом моменте действующего положения:
3.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати передачі реєстру реєстроутримувачем зберігач повинен надати до Національного депозитарію України, зазначені в п. 3.3 цього Положення: реєстр власників іменних цінних паперів, складений за станом на дату припинення ведення реєстру в електронному вигляді у форматі, узгодженому з Національним депозитарієм України, а також один примірник цього реєстру в паперовій формі та акт приймання-передачі.
Передача реєстру до Національного депозитарію України оформлюється відповідним актом приймання-передачі.
(Рішення|Положення, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, від 30.06.2000, № 98 "Про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування")

30/12/10 12:12  _Натали_Отправить письмо > envero    30/12/10 11:36Дерево
ну так это идет речь о депонировании глобального сертификата и документов, которые к нему идут.и про НДУ, там ничего не написано, это и ВДЦП может быть

30/12/10 11:36  enveroОтправить письмо > _Натали_    29/12/10 17:49Дерево
По поводу того кто передает реестр в НДУ - я все-таки последний вариант читала:
"4.1. Не пізніше 3 робочих днів від дати передачі реєстру реєстроутримувачем емітент надає до депозитарію такі документи:

реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках - 1 у формі паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш);
…"

30/12/10 11:30  _Натали_Отправить письмо > fir    29/12/10 19:28Дерево
Ну вообще да. Получается нет счетов совместных собственников - плохо, есть такие счета - тоже плохо. Как пользоваться такими счетами, как это все отслеживать. Думаю практически трудно будет

30/12/10 09:33  VetaОтправить письмо > _Натали_    29/12/10 17:57Дерево
Согласен, пропустил этот момент.

29/12/10 19:28  firОтправить письмо > _Натали_    29/12/10 17:55Дерево
я про счета совместных по проекту 999го

29/12/10 17:57  _Натали_Отправить письмо > envero    29/12/10 16:02Дерево
я в лиге их смотрю, линк на сайт рады в начале темы есть

29/12/10 17:57  _Натали_Отправить письмо > Veta    29/12/10 14:47Дерево
оно вступит в силу с момента официального опубликования, ведомости Комиссии здесь не подойдут

29/12/10 17:55  _Натали_Отправить письмо > fir    29/12/10 14:36Дерево
зачем ему эти документы? он открыл счета согласно реестра и ничего лишнего он не имеет права требовать при процедуре дематериализации

29/12/10 17:49  _Натали_Отправить письмо > envero    29/12/10 14:28Дерево
ну, это логично. все переходящее - сначала это проблема регистратора была (и есть собственно), теперь хранителя

29/12/10 16:02  enveroОтправить письмо > _Натали_    29/12/10 14:26Дерево
может быть, я не последний вариант "изучала") а линку на эти изменения на раде не подскажите?

29/12/10 15:43  enveroОтправить письмо > Veta    29/12/10 14:47Дерево
может быть, я не последний вариант "изучала")

29/12/10 14:47  VetaОтправить письмо > _Натали_    29/12/10 14:20Дерево
Решение вступило в силу, опубликовано в Ведомостях комиссии за 27.12.2010 года.

29/12/10 14:36  firОтправить письмо > _Натали_    29/12/10 14:20Дерево
еще один головняк будет - придут хранителю бумаги на счет единственного собственника, а для зачисления нужны будут документы, что это не общая собственность семьи

29/12/10 14:28  enveroОтправить письмо > _Натали_    29/12/10 14:20Дерево
Проблема в том, что хранителям именно в процессе дематериализации приходится забирать реестры с чертзнаеткакими счетами и потом с ними бороться. В каком из, мягко говоря, сыровастеньких решений комиссии это оговорят, все равно, но не стоит забывать, что именно во время дематериализации эта проблема и стала настолько острой.

29/12/10 14:26  _Натали_Отправить письмо > envero    29/12/10 13:20Дерево
разве по новому не хранитель в НДУ передает реестр (как и было)?эту норму редактировали, но какраз хранителя в ней не тронули

29/12/10 14:20  _Натали_Отправить письмо > envero    29/12/10 13:20Дерево
При чем здесь к 98 решению счет совместных собственников? это проблема 999, а не 98. А в проекте 999 какраз, на сколько помнится мне, этот вопрос уже заложен

29/12/10 13:20  enveroОтправить письмо > misha198621    29/12/10 10:24Дерево
Во-первых, стоит отметить как шикарно расписали-то процедуру "вилучення сертифікатів". Ждали-ждали и дождались. Во-вторых,с кодом ISIN все осталось совершенно по-прежнему (как было ничего, так и осталось). Про открытие счетов совладельцам опять-таки ни слова. Поэтому урегулирование самых ожидаемых вопросов так и не произошло. Зато нагородили по передачи реестров, открытию счетов и зачислению ЦБ будь здоров. Бедные эмитенты и так ничего не понимали и путали что куда, а теперь вообще начнут пороть. И вот еще одна важная вещь меня заинтересовала: если раньше реестры на хранение в НДУ передавал хранитель, и требованием НДУ является личная явка для этого представителя, то теперь все эмитенты начнут в НДУ ездить? Вот веселье начнется...

29/12/10 12:47  _Натали_Отправить письмо > corporate secretary    29/12/10 11:49Дерево
да тут всем достанется - и эмитенту и проф участникам. жесть. неужели сложно было прописать процедуру, ну типа те, кто принял решение по старому положению, те работают по старому..

29/12/10 11:49  corporate secretaryОтправить письмо > _Натали_    29/12/10 11:38Дерево
представляю, как теперь вынесут мозг эмитентам, подвисшим в "середине пути"

29/12/10 11:38  _Натали_Отправить письмо > misha198621    29/12/10 10:24Дерево
вообще мне там вот что не понравилось.
получается, что даже если у эмитента все бумаги обездвижены всеравно нужно заключать договор с хранителем (не поменялось ничего собственно), и выходит всеравно реестр ему передается. НО при этом экземпляр реестра для хранителя регистратор не составляет.Выходит, что хранитель в даном случае нужен только для того, чтоб получить реестр и отдать его НДУ?Зачем эти интерепритации спрашивается?
Или я что-то не так поняла (тяжело читать изменения не в контексте общего состава)?

29/12/10 11:08  _Натали_Отправить письмо > corporate secretary    29/12/10 10:43Дерево
там не очень-то все соответствует, на сколько я знаю. но текста официального, я так понимаю, нет

29/12/10 11:07  _Натали_Отправить письмо > misha198621    29/12/10 10:24Дерево
это как его урегулировали?ничего там не ясно, так и осталось все.
Там дополнили реквизит решения о дематериализации - код ISIN, к-ый присвоен документарке. так это и так понятно, что код старый указывается при принятии решения, нового там в принципе быть не может

29/12/10 10:43  corporate secretaryОтправить письмо > misha198621    29/12/10 10:24Дерево
вот интересно насколько эти изменения соответствуют изменениям, внесенным в Закон АО касательно порядка приведения деятельности АО в соответствие с требованиями закона. там тоже порядок дематериализации установлен, и насколько я понимаю, отличный от измененного 98-го.

29/12/10 10:24  misha198621Отправить письмо > misha198621    29/12/10 10:24Дерево

29/12/10 10:24  misha198621Отправить письмо   Дерево
Пишите свое мнение о позитивных и негативных сторонах изменений в указанное положение.
Хорошо что наконец то урегулировали спорный вопрос с присвоением кода ISIN.. ))

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100