RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Всі, всі без виключення контролюючі органи на перевірку до суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи зобов’язані приходити з вмотивованим рішенням суду!


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
15/12/11 09:15  Александр БовкунОтправить письмо > Хожу гляжу    12/06/03 09:29Дерево
ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 28.03.2008 року N 2
Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства
"...11. Під житлом у значенні, що використовується у статтях 177, 178 КПК, п. 7 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", треба розуміти: 1) особистий будинок з усіма приміщеннями, які призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, а також ті приміщення, які хоча й не призначені для постійного чи тимчасового проживання в них, але є складовою будинку; 2) будь-яке житлове приміщення, незалежно від форми власності, яке належить до житлового фонду і використовується для постійного або тимчасового проживання (будинок, квартира в будинку будь-якої форми власності, окрема кімната в квартирі тощо); 3) будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать до житлового фонду, але пристосовані для тимчасового проживання (дача, садовий будинок тощо).
Згідно з вимогами ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. N 3477-IV "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" судам необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття "житло" у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4 листопада 1950 р.) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.
Як "інше володіння" слід розуміти такі об'єкти (природного походження та штучно створені), які за своїми властивостями дають змогу туди проникнути і зберегти або приховати певні предмети (речі, цінності). Ними можуть бути, зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші господарські будівлі та інші будівлі побутового, виробничого та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо..."
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

12/06/03 09:29  Хожу гляжу > Александр Бовкун    11/06/03 15:21Дерево
А я не спорю.

12/06/03 09:26  Хожу гляжу > Александр Бовкун    11/06/03 15:26Дерево
Говорить он может чё угодно, но я верю в наш справедливый суд.

12/06/03 09:21  СПД > )))    11/06/03 15:44Дерево
Не нравится, но так оно есть. В позапрошлом номере Бизнеса писали об этом.

11/06/03 15:44  ))) > СПД    11/06/03 15:13Дерево
Ваша логика имеет и обратную сторону. НАПРИМЕР, следуя ей - право налогового залога распространяется на все чем владеет физлицо и продавая например квартиру, которая для предпредпринимательской деятельности не используется, оно должно было согласовать это действие с ГНИ, а раз не согласовало то извольте штрафик по 17.1.8 Закона № 2181. Так нравится?

11/06/03 15:26  Александр БовкунОтправить письмо > СПД    11/06/03 15:13Дерево
Ситуация: подают в суд иск о возмещении материальных убытков нанесенных в результате ДТП, а ответчик СПД-ФЛ в суде заявляет - денег нет, а имущество мое все используется для совершения предпринимательской деятельности, а значит и имущества у меня нет.

11/06/03 15:21  Александр БовкунОтправить письмо > СПД    11/06/03 15:13Дерево
Телевизор, который используется СПД-ФЛ для совершения предпринимательской деятельности, является собственностю гражданина, этого самого СПД ФЛ, и осматривать н.м. телевизор имеют право только при наличии "вмотивованого рішення суду"

11/06/03 15:13  СПД > )))    11/06/03 11:30Дерево
Имущество у СПД и ФЛ не делится (кроме СПД на обычной системе налогообложения у которых оно делится для целей такого налогообложения): это мой дом, а телевизор СПД.

Вот Вам логическое умозаключение:

Все физлица человеки.
Некоторые СПД физлица.
______________________
Некоторые СПД человеки.

11/06/03 13:17  ))) > Александр Бовкун    11/06/03 13:10Дерево
Извините не то скинул. (положенню частини першої статті 58 дано офіційне тлумачення згідно з  Рішенням Конституційного Суду України від 09.02.99 р. N 1-рп/99)

11/06/03 13:14  ))) > Кутузов    11/06/03 12:35Дерево
Я хочу сказать, что Декрет и Указ по сути две разные системы налогообложения одного и того же - доходов гражданина. И он (гражданин) для налогообложения может выступать в двух ипостасях как СПД и как наемный работник.

11/06/03 13:10  Александр БовкунОтправить письмо > )))    11/06/03 13:07Дерево
Дякую.

11/06/03 13:07  ))) > Александр Бовкун    11/06/03 12:28Дерево
(положенню статті 58 дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 13.05.97 р. N 1-зп)
(положенню статті 58, з урахуванням вимог пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 19.04.2000 р. N 6-рп/2000)


11/06/03 12:35  Кутузов > Александр Бовкун    11/06/03 11:49Дерево
Мощно задвинул ему!!! Уважаю! И для доходов СПД-ФЛ и для ФЛ-получающего доход по "основному и не основному месту работы" регулируется Декретом КМУ о налогобложении доходов граждан
( ГРАЖДАН!) И конституция про ГРАЖДАН в смысле человеков! ;)

11/06/03 12:28  Александр БовкунОтправить письмо > )))    11/06/03 11:30Дерево
Дайте пожалуйста подробнее информацию о решении Конституционного суда по статье 58 Конституции, я его не могу найти.

11/06/03 11:49  Александр БовкунОтправить письмо > )))    11/06/03 11:44Дерево
Обложение налогом доходов ФЛ, полученых из разных источников и разным способом, регулируется НПА Украины по налогообложению доходов ФЛ. А если подарили 100000,00 грн. - уплати госпошлину и никаких налогов :-))

11/06/03 11:44  ))) > Александр Бовкун    11/06/03 11:36Дерево
А не раздвоение личности уплата подоходного и единого налога одним и тем же физ.лицом. По основному месту работы он просто физлицо и плательщик подоходного, а вечером на базаре он СПД - плательщик единого налога. В обеих случаях есть человек и доход.Но в одном действует Декрет а во втором Указ.

11/06/03 11:36  Александр БовкунОтправить письмо > )))    11/06/03 11:28Дерево
Я вас правильно понял - СПД-ФЛ не является ФЛ? - диагноз "раздвоение личности"

11/06/03 11:30  ))) > )))    11/06/03 11:28Дерево
В догонку, ведь есть же решение Конституционного суда по статье 58 Конституции, оно конечно о юр.лицах, но возможна аналогия и на СПД.

11/06/03 11:28  ))) > Александр Бовкун    11/06/03 11:09Дерево
А не кажется ли вам, что в данном случае нужно разграничивать владения субъекта предпринимательской деятельности и физлица (даже если это один и тот же гражданин)? Тогда норма ст.30 Конституции смотрится совсем иначе.

11/06/03 11:09  Александр БовкунОтправить письмо > Y.S.L.    11/06/03 10:42Дерево
Каким образом возможно воспользоваться Кодексом, если у проверяющих на руках есть направление на проверку "з питань дотримання податкового законодавства"?
Согласен с Вами в том случае, если н.м. получит сигнал о совершении преступления или планировании преступления (могут еще преследовать преступника), тогда и будет Кодексом размахивать. На территории моей собственности н.м. проверять "питання дотримання податкового законодавства" с Кодексом или без Кодекса необходимо еще предоставлять "вмотивоване рішення суду"

11/06/03 10:57  РИМОтправить письмо > Y.S.L.    11/06/03 10:42Дерево
Согласен с Вами полностью, но за А. Бовкуна рад.

11/06/03 10:42  Y.S.L. > Александр Бовкун    10/06/03 17:23Дерево
Не к лицу юристу передергивать карты...Раз уж Вы взяли на вооружение Конституцию, будьте добры цитировать статьи до конца. Что Вы скажете на
"...возможен ИНОЙ, установленный законом (т.е. упомянутым мною кодексом) порядок проникновения в жилище...". Остаюсь при своем мнении - причина Вашей маленькой победы над произволом не "поднятое и восставшее сознание
народа", а тупые и непрофессиональные действия НМ. С уважением, Сергей.

10/06/03 17:23  Александр БовкунОтправить письмо > Александр Бовкун    10/06/03 17:07Дерево
Вместо "С каким" читать "Каким"

10/06/03 17:07  Александр БовкунОтправить письмо > Y.S.L.    10/06/03 15:29Дерево
С каким К-о-д-е-к-с-о-м?, только "з вмотивованим рішенням суду".

10/06/03 16:06  Serge > Y.S.L.    10/06/03 15:29Дерево
Ну дык в таких случаях обычно говорят: "Борис, ты не прав!" И усё. :)
Зачем же "опускаться" до инвариантного анализа? :)))

А ложку дёгтя - да, оно полезно как от запора, так и от излишнего расслабления... Ток кажется мне, шо народ по жизни этого дёгтя не ложками, а вёдрами отгребает... ;)))

10/06/03 15:29  Y.S.L. > Serge    10/06/03 12:52Дерево
Звыняйте шо вывел вас из нирваны благодушия и всепрощения....:)))
Больше умничать не буду....Но надо же было сыпануть ложку дегтя. А то расслабиться народ, начнет на проверки только с основным законом ходить..А тут опачки - его кодексом по голове!

10/06/03 12:52  Serge > Y.S.L.    10/06/03 10:55Дерево
Раз уж Вы по эту сторону - так нефиг тут умничать в простой и доступной для другой стороны форме! ;-)
С уважением.

10/06/03 12:43  jack > Y.S.L.    10/06/03 12:14Дерево
Я вообще не понимаю, что значит подпольный цех по производству свадебных платей, если владелец- СПД ФО на уплате единого налога. Свадебные платья, это простите товар который оборот которого не запрещен и не подлежит особому контролю. Разве что ворованные перешивали :-))

10/06/03 12:31  Альбатрос > Y.S.L.    10/06/03 12:14Дерево
Все равно Бовкун - молодец. И то, что опытом своим делится - тоже хорошо. Глядишь - и другим поможет. И то, что Вы рассказали - тоже хорошо.

10/06/03 12:14  Y.S.L. > jack    10/06/03 11:33Дерево
Вы сами ответили на свой вопрос. "Вроде передумали..." :)))
Я их морально убиваю...:)) Главное не хамить в ответ, а вежливо посылать...
Не последний фактор - внешний вид.Я вполне серьёзно. Появляется очень прилично одетый мэн, ну типа крутой...:)) Пижмачок типа от Зацева, очки от Картье, часишки швейцарские..Предствляется сотрудником иностранной фирмы, обслуживающей предприятиятие, да плюс ксивой адвокатской засветит...Помогает очень часто. Хотя не без проколов. Не скрою. Но могу однозначно сказать - мордой в пол наших клиентов не ложили не разу и сейфы автогеном не резали. Но это не повод кричать о торжестве правового сознания НМ в отдельно взятом регионе. Это рядовой случай.
А подкрепились бы господа проверяльщики толковой заявой о преступлении, да накрыли бы "подпольный цех" - какое решение бы суд вынес по иску уважаемого мною А.Бовкуна?

10/06/03 11:33  jack > Y.S.L.    10/06/03 10:55Дерево
Интересно, как вам это удалось физически? Неужели они по доброй воле ушли? Или вы их прямо вытолкали? Особенно автоматчика? Вопрос меня интересует с практический точки зрения, к нам в аудиторскую фирму давеча пожаловали НМ. У них было удостоверение на проверку, но адрес наш а название не наше. Они позвонили своему боссу описали несоответствие, а он им в ответ прорычал "мне по х..у, какая там фирма, изымайте все бумаги на х..." После чего я им предложил начать изымать только как положено с описью и и прочее. И показал количество документов. И сказал, пока вы будете писать опись, я быстро смотаюсь в прокуратуру, отвезу жалобу, я думаю, что прокуратура прибудет сюда когда вы еще не закончите, так как вам работы тут дня на 3-4. Они позвонили еще раз боссу, и что то произошло. Передумали вроде.

10/06/03 10:55  Y.S.L. > Александр Бовкун    9/06/03 15:20Дерево
Тю на вас...Шо за детский визг на лужайке? Намедни выпихал налоговиков вместе с физзащитой из ОФИСА. Имели на руках удостоверения и пр. и пр. (даже автомат один был :))) Но не имели плана проверки (приказ № 429, "информационные приложения"). Ушли с миром. Дык не кричу об этом на всю Украину.
А сотрудники ГНА Черновицкой области просто непрофессионалы. Получив звонок о преступлении, надо заводить ОРД, а не проводить проверки "з питань...".А от ОРД до обыска - один шаг. Тем более, что упомянутая Вами ст.30 Конституции это допускает. Посему, Ваш оптимизьм не разделяю...
Но находясь по эту сторону баррикад, не могу сказать, что непрофессиональные действия НМ меня печалят. С уважением.

9/06/03 17:50  Serge > Nikvlad    9/06/03 17:42Дерево
Капля, грят - камень точит...
А такая увесистая капля, как Александр... :))

9/06/03 17:43  Nikvlad > Кутузов    9/06/03 17:41Дерево
Тоже версия, между прочим :-))

9/06/03 17:42  Nikvlad > Serge    9/06/03 17:32Дерево
Я чувствую, Саша в Черновцах уж давно налоговикам правовой террор устроил, вот они постепенно добряками поневоле и становятся :-)))

9/06/03 17:41  Кутузов > Serge    9/06/03 17:32Дерево
А ну да! Седьмое ж как раз после пятницы было, видать, доброта еще не совсем прошла! ,))

9/06/03 17:40  Nikvlad > Александр Бовкун    9/06/03 15:44Дерево
Я тут на секунду. Разрешите, Александр, скромно присоединиться к Вашему торжеству и разделить Вашу радость :-)))

9/06/03 17:32  Serge > Кутузов    9/06/03 17:07Дерево
А может добреют люди, Илларионыч, а? ;)

9/06/03 17:32  Александр БовкунОтправить письмо > )))    9/06/03 17:18Дерево
"Если у Чэпэшника все нормально, ну хотят они посмотреть пусть посмотрят." и украдут 2 - 3 часа Вашего времени.
У меня с ними конфликт возникает как только клиент звонит и говорит "у меня с налоговой проверка".
А на счет "пререслілідування злочинців" так в ходе обыска преступника необходимо задержать.

9/06/03 17:27  МАВ > Александр Бовкун    9/06/03 16:35Дерево
когда придумаете, сообщите всем :-)
Спасибо за поднятие настроения. Я сама родилась в Черновцах, а вот год назад вышла замуж и переехала в Кривой Рог, но всех на уши подняла, прочитав Ваше сообщение!

9/06/03 17:18  ))) > Александр Бовкун    9/06/03 16:35Дерево
Если у Чэпэшника все нормально, ну хотят они посмотреть пусть посмотрят. Зачем эти конфликты на ровном месте, я не понимаю. У нас по УПК обыскивать жилье и владения нельзя без санкции суда(статья 177). У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови судді. При цьому в протоколі зазначаються причини, що обумовили проведення обшуку без постанови судді. Протягом доби з моменту проведення цієї дії слідчий направляє копію протоколу обшуку прокуророві.
Ну и кого это остановило? Они вам 100 раз придумают преследование преступника. А главное что даже если вы в суде докажете беспредел им за это НИЧЕГО не будет.
НЕ ВИЖУ СМЫСЛА В КОНФЛИКТНОМ ПОВЕДЕНИИ ЗА КОТОРОЕ ВЫ ТАК УПОРНО РАТУЕТЕ.С уважением к вам.....

9/06/03 17:07  Кутузов > Александр Бовкун    9/06/03 16:35Дерево
Да, как-то не "по нашему"!? А в обезьянник?, А по голове дубинкой?, а пакетик подбросить?, А протокольчик за неповиновение, за сопротивление? А пуговку менту на себе оторвать? Жара, видно была сильная? ;)))

9/06/03 17:04  Прокурор > Александр Бовкун    9/06/03 16:58Дерево
Я даже не подразумевал, что Вы оказываете такие услуги. Если Вы обиделись, прошу прощения.

9/06/03 17:03  Александр БовкунОтправить письмо > Прокурор    9/06/03 16:49Дерево
Зарегистрируйтесь в конференции и пару частных сообщений получите :-))

9/06/03 16:58  Александр БовкунОтправить письмо > Прокурор    9/06/03 16:49Дерево
Я прекрасно Вас понял, уверяю я не посредник в передаче взяток. А насчет решения подобного рода проблем, то их в моей практике очень много и решались они после составления дурных актов в апелляционном порядке, а потом в суде.

С уважением.
Александр.

9/06/03 16:51  Прокурор > Молодой Адвокат    9/06/03 16:37Дерево
Нету времени искать то, что Вы хотели сказать. Можно подробнее?

9/06/03 16:49  Прокурор > Александр Бовкун    9/06/03 16:35Дерево
Не воспринимайте серьезно, но выходит, что это была первая в Черновцах женщина, которая с Вашей помощью отфутболила осмотр помещения НМ, не дав взятки и не воспользовавшись "крышей" :))) Думаю, что это не так. А мой ник - просто ник. Он никого ни к чему не обязывает. Не переименовываться же мне в Пискуна :)))

9/06/03 16:37  Молодой Адвокат > Прокурор    9/06/03 16:17Дерево

9/06/03 16:35  Александр БовкунОтправить письмо > Прокурор    9/06/03 16:17Дерево
Уважаемый Прокурор, я стараюсь довести, что в Украине, а именно в Черновцах люди начинают противостоять беспределу используя нормы Конституции, а не раздавая взятки. С вступлением в силу Конституции н.м. лишены права проводить обследование помещений, которые принадлежат физическим лицам, именно физическим!. Как в таких ситуациях поступать юридическим лицам я еще не придумал.
И пожалуйста не пугайте учасников своим ником.

9/06/03 16:29  Serge > Александр Бовкун    9/06/03 16:05Дерево
Хоть одна хорошая новость за сегодняшний день! Спасибо, порадовали! :)))

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100