RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Справки и Объявления

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

образец решения собственников ликвидации предприятия


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
2/06/11 18:24  Дюг > анжелла    2/06/11 14:02Дерево
ПРОТОКОЛ № 4 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «___»

м. Київ Шістнадцяте липня 2009 року.

На Загальних зборах учасників (далі – Збори) Товариства з обмеженою відповідальністю «___» (далі – Товариство) присутній єдиний учасник Товариства - ___, який володіє ста відсотками голосів та ста відсотками часток в Статутному капіталі Товариства. Збори вважаються правомочними.

Одноголосно прийнято рішення обрати Головою Зборів ___.

Одноголосно прийнято рішення затвердити наступний порядок денний:
1. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії щодо діяльності Товариства за 2008 рік та за перше півріччя 2009 року.
2. Про затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік та за перше півріччя 2009 року.
3. Про припинення Товариства шляхом його ліквідації.
4. Про затвердження ліквідатора Товариства та місця його дії.
5. Про встановлення порядку, строку припинення Товариства, визначення строку і порядку для подання претензій кредиторами.
6. Про повідомлення державних органів щодо рішення Товариства про припинення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1. По першому питанню порядку денного одноголосно прийнято рішення затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії щодо діяльності Товариства за 2008 рік та за перше півріччя 2009 року.

2. По другому питанню порядку денного одноголосно прийнято рішення затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2008 рік та за перше півріччя 2009 року.

3. По третьому питанню порядку денного одноголосно прийнято рішення у зв’язку з відсутністю діяльності та її неприбутковістю припинити Товариство шляхом його ліквідації.

4. По четвертому питанню порядку денного одноголосно прийнято рішення Затвердити Ліквідаційну комісію в такому складі:
- Призначити Головою Ліквідаційної комісії Товариства ___ (ідентифікаційний номер ___; зареєстрований та мешкає за адресою: м___; паспорт ___);
- Призначити членом Ліквідаційної комісії Товариства ___ (ідентифікаційний номер ___, зареєстрована та мешкає за адресою: ___; паспорт ___).
Одноголосно прийнято рішення визначити місцем проведення діяльності Ліквідаційної комісії: ___.

5. По п’ятому питанню порядку денного одноголосно прийнято рішення:
- Визначити такий порядок припинення Товариства шляхом його ліквідації: Ліквідатор вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства. Ліквідатор після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками Товариства. Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться у порядку черговості, та строки встановлені чинним законодавством, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у Товариства, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів Ліквідатор здійснює продаж майна Товариства. Після завершення розрахунків з кредиторами Ліквідатор складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками Товариства. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його учасникам. Товариство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- Визначити такий строк припинення (ліквідації) Товариства: з моменту завершення розрахунків з кредиторами та затвердження учасниками Товариства ліквідаційного балансу але не раніше ніж мине два місяці з дня оголошення в друкованих органах повідомлення про припинення Товариства шляхом його ліквідації.
- Визначити такий строк і порядок для подання претензій кредиторами: два місяці з дня оголошення в друкованих органах повідомлення про припинення Товариства шляхом його ліквідації та про порядок і строк заяви кредиторами претензій в письмовій формі на адресу Товариства. Претензії вважаються належним чином заявленими, якщо надійшли на адресу Товариства до закінчення двох місячного строку.

6. По шостому питанню порядку денного одноголосно прийнято рішення доручити, з правом передоручення третім особам, Голові Ліквідаційної комісії – ___ повідомити державні органи, в порядку встановленому чинним законодавством України, про прийняття Товариством рішення про припинення.

2/06/11 16:31  Р.И. М.Отправить письмо > анжелла    2/06/11 14:02Дерево
Скинул.

2/06/11 14:02  анжеллаОтправить письмо   Дерево
Дайте пожалуйста образец решения учредителей о ликвидации прелдприятия

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100