RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Як обійти поняття факторинг


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
1/09/11 15:14  ALEX XO > Werterr    1/09/11 14:53Дерево
В лиге есть целый раздел типовых документов по факторингу и цессии в т.ч. и договора

1/09/11 14:53  WerterrОтправить письмо > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
Питання в тому як грамотно прописати умови договіру щоб компетентні органи не віднесли його до договору факторингу з усіма витікаючими наслідками. Які головні умови мають бути прописані.

1/09/11 09:35  Ledi Lo > Werterr    31/08/11 13:29Дерево
Доречі, досить вірно написала Кекша, в останньому повідомленні, раджу вам прислухатися!

1/09/11 09:31  Ledi Lo > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
Факторинг не потребує ліцензії! Для цього потрібно лише свідоцтво про реєстрацію фінансової компанії від Держфін послуг, проте, якщо ви зробите цю операцію разово, і підпишете не договір фікторингу, а договір відступлення права вимоги, тобто заміна кредитора в зобов'язанні, то ніхто вам не скаже, що це факторинг, проте, якщо по договору в якому замінюють кредитора, передбачалася в первинному вигляді такого нарахування якихось відсотків, то по відступленню права вимоги ви не маєте права це робити, для цього тоді потрібна буде ліцензія!

1/09/11 00:28  кекша > Werterr    31/08/11 13:29Дерево
Ви праві.

Відповідно до ст. 34 Закону № 2664 ліцензуванню підлягає:
• страхова діяльність;
• діяльність з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення;
• надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;
• діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

Таким чином факторингова діяльність не підлягає ліцензуванню але здійснюється виключно фін. установами.

Доречі, раніше (до 2006 р.) факторинг міг здійснюватися і не фінансовими установами за умови, що не укладено більше 3-х договорів факторингу за 1 рік.
+

З точки зору цивільного права операція вважається факторингом, якщо виконуються такі умови:
• одна сторона (фактор) передає іншій стороні (клієнту) кошти у розпорядження;
• інша сторона (клієнт) вносить плату фактору за отримані від нього у розпорядження кошти;
• інша сторона (клієнт) відступає право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

У ситуації цесії не виконуються дві з трьох умов: кошти не надаються розпорядження і клієнт не вносить плату на користь фактора за наданні кошти. Більше того, із описаної ситуації випливає, що третя особа (яка мала б бути фактором за договором факторингу) сплачує кошти компанії за відступлені нею права вимоги (а не навпаки, як це необхідно для виникнення факторингу).

Зверніть увагу на цю шикарну статтю: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

1/09/11 00:18  paveltrader > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
с дисконтом - факторинг, без дисконта - уступка (из практики)

31/08/11 17:03  MortiferОтправить письмо > Werterr    31/08/11 13:29Дерево
Шановний Вертерр, не псуйте собі кров!

Факторинг потребує ліцензії, якщо це постійна господарська діяльність, яка приносить прибуток. Така діяльність є фінпослугою і повинна здійснюватися на підставі відповідної ліцензії. Ідея факторингу насамперед в тому, що кредитор отримує від фактора гроші під забезпечення грошовими вимогами до боржника. Потім кредитор повертає гроші фактору, а фактор повертає кредитору право грошової вимоги.

Заміна кредитора (відступлення права вимоги) - це загальна цивільно-правова операція. Ніяких ліцензій тут не потрібно. Дисконт тут ні до чого взагалі. Хоч за одну гривню віддавайте - все одно ліцензія не потрібна.

Згодний з Кекшою - головний ризик тут в порядку оподаткування: що на що лягає...

31/08/11 13:29  WerterrОтправить письмо > кекша    30/08/11 19:31Дерево
Закон України Про фінансові послуги ... не містить вимог щодо наявності ліцензії для проведення операцій з факторингу.

30/08/11 19:31  кекша > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
ст. 1077 ГК. Оплатный характер договора факторинга отличает его от уступки права требования (цессии, ст. 512 ГК), которая безопатная.

В соотв. со ст. 5 ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Значит фактор должен быть фин. учреждением.

Ст. 9 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" - Відповідно до спеціальних законів ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: ...3) із надання фінансових послуг;... Поэтому фактор обязан иметь лицензию.

Не хотите проблем, то оформите это уступкой права требования. Обратите внимание на налогообложение таких операций.

30/08/11 16:48  ДушенькаОтправить письмо > law_for    30/08/11 16:28Дерево
з точки зору цивільного права операція вважається факторингом, якщо виконуються такі умови:

• одна сторона (фактор) передає іншій стороні (клієнту) кошти у розпорядження;

• інша сторона (клієнт) вносить плату фактору за отримані від нього у розпорядження кошти;

• інша сторона (клієнт) відступає право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

30/08/11 16:45  ДушенькаОтправить письмо > law_for    30/08/11 16:28Дерево
как об обязательном признаке ФИНУСЛУГИ

30/08/11 16:28  law_forОтправить письмо > Душенька    30/08/11 12:51Дерево
Вы говорите о получении дохода, как об обязательном признаке факторинга.
В тоже время, как ст. 1077 ГК, определяющая понятие факторинга, так и вся глава 73 ГК, не относит получение дохода к признакам факторинга.
Таким образом, наличие либо отсутствие дохода в следствии заключения договора факторинга, не может указывать на правовую природу заключенного договора.

30/08/11 14:44  ALEX XO > Werterr    30/08/11 13:59Дерево
Все написано в Р-231 и в ГК. Вы на правильном пути.

30/08/11 13:59  WerterrОтправить письмо > ALEX XO    30/08/11 13:14Дерево
Оскільки досвіду у цій сфері дуже мало, для мене важлива критична думка професіоналів, що зібралися на цьому форумі.

30/08/11 13:14  ALEX XO > Werterr    30/08/11 13:12Дерево
Молодец. Сам задал вопрос сам и ответил.

30/08/11 13:12  WerterrОтправить письмо > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
Відповідно якщо установою не було дотримано сукупність вимог, а саме відсутність будь-якого дисконту чи прибутку від продажу боргів (реалізуються за фактичною вартістю) то чи буде це факторинг.

30/08/11 13:09  WerterrОтправить письмо > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
ВІдповідно до Розпорядження Держфінспослуг від 03.04.2009 N 231
1. Віднести до фінансової послуги факторингу сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):
1) фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;
2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників - суб'єктів господарювання за договором, на якому базується таке відступлення;
3) отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлення.

30/08/11 12:53  ДушенькаОтправить письмо > law_for    30/08/11 12:51Дерево
Основной деятельностью факторинговой компании является кредитование поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности - ЗА ДЕНЬГИ а изменение кредитора єто не факторинг

30/08/11 12:51  ДушенькаОтправить письмо > law_for    30/08/11 12:49Дерево
факторинг єто финуслуга которая предполагает получение дохода, а сдесь просто переуступка согласно ГК

30/08/11 12:51  law_forОтправить письмо > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
Как вариант - откажитесь от оплаты за уступку права требования денег, уступите право требования безвозмездно.

30/08/11 12:49  law_forОтправить письмо > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
Изменение цены (стоимости) продажи права требования не меняет сути сделки. Описанная Вами сделка - факторинг.

30/08/11 12:43  VetaОтправить письмо > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
Реально.

30/08/11 12:25  ДушенькаОтправить письмо > Werterr    30/08/11 11:42Дерево
без дисконту це уступка права вимоги - на це ліцензія не потрібна.

30/08/11 11:42  WerterrОтправить письмо   Дерево
У однієї установи виникла нагальна необхідність продати право грошової вимоги на всю дебіторку (для покращення звітності). Є фірма (не фінансова установа) яка може ці права придбати. Щоб обійти визначення даної операції як факторингу (здійснюється виключно фінансовими установами) є задумка продавати борги без дисконту, за їх реальною вартістю посилаючись на норми Цивільного кодексу.
Як на вашу думку це реально, які ще можуть бути варіанти.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100