RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Запрос из налоговой


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
24/11/19 19:05  Konstantin_DОтправить письмо > miro    20/11/19 12:54Дерево

20/11/19 12:54  miroОтправить письмо > miro    20/11/19 12:27Дерево

20/11/19 12:27  miroОтправить письмо > Konstantin_D    13/11/19 11:41Дерево
В нас те саме, але замість посади стоїть - "УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА". Пошукала в інеті - насправді посада підписанта - "заступник начальника управління - начальник відділу організації роботи, моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення управління погашення боргу". І нема ніяких посилань на документ, що її уповноважує.

13/11/19 11:41  Konstantin_DОтправить письмо > Евгений Осычнюк    12/11/19 17:30Дерево
А як Ви вважаєте, хто саме є "контролюючим органом" та "уповноваженю особою" в розумінні ст.73 ПКУ?

Останнім часом податкова постійно реформується/реорганізується, розібратися в її структурі - ще те завдання.
З 01.01.2017 перевірки проводять лише ГУ ДФС в області.
Районні податкові інспекції - лише сервісні функції.
Я вважаю, що контролюючим органом є саме ГУ в області, а отже підписувати запити повинен начальник ГУ в області або його заступник.

От маю два запити:
1. ГУ ДФС в області. Підписаний: заступник начальника управління - начальник відділу ПДВ Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області;
2. ГУ ДПС в області. Підписаний: заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Лівобережного управління ГУ ДПС в Дніпропетровській області.
І за останній рік саме такі заступники підписували запити.

Згідно сайту ДФС/ДПС - Лівобережне управління - це управління, створене на правах відокремленого підрозділу. Має свого окремого начальника.

Згідно положення про ГУ ДПС в області - "У складі ГУ ДПС на правах відокремлених підрозділів утворюються управління, до складу яких входять державні податкові інспекції".
Положення про відокремлені підрозділи - відсутні. Отже, статус їх начальників та заступників визначити неможливо.
Так от ці "заступники начальника управління" - це заступники начальника ГУ ДФС/ДПС чи все ж заступники начальника Лівобережного управління?

Я так вважаю, що ці особи - це заступники начальника саме Лівобережного управління, а не начальника ГУ ДФС/ДПС. А отже і не мали права підписувати запити.

І ще питання - хто такі "упоноважені особи" в розумінні ст.73 ПКУ та чим саме вони уповноважуються на підписання запитів?

12/11/19 17:30  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Юр+    12/11/19 16:16Дерево
Так, не уповноваженою.

12/11/19 16:16  Юр+ > Konstantin_D    2/08/19 11:52Дерево
Доброго дня! отримали аналогічний запит, підписаний начальником управління податкових перевірок.
Згідно 73.3.ПК ...такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу..
На мою думку, запит підписаний не уповноваженою особою чи я помиляюсь?
Планую писати лист про відмову від надання інф. та документів, звісно

2/08/19 11:52  Konstantin_DОтправить письмо > Александр Бовкун    3/05/17 12:26Дерево
Отримали черговий запит від ДФС про надання інформації та документів (як по взаємовідносинам з одним із контрагентів, так і тих, що безпосередньо не стосуються відносин з цим контрагентом).

Відповідно до ПКУ (п.73.3 ст.73) запит повинен містити:
1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства
3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

Безпосередньо у запиті податкова вказує, що "виявлено факти, що свідчать про недостовірність визанчення ПП "..." (код...) даних податкового кредитку по взаємовідносинах з ТОВ "..." (код ...) у сумі ... грн. за березень 2019 року).
(ПП - це ми, ТОВ - контрагент).

Перевіряла податкова тільки ЄРПН та фінансову й податкову звітність ТОВ та ПП.
А далі йде стандартний перелік щодо ТОВ:
- 1 особа у штаті;
- основні засоби відсутні;
- остання податкова звітність з податку на прибуток - за грудень 2018 року (з нульовими показниками), декларація з ПДВ - за травень 2019 р.
- ТОВ не придбавало послуги, які надавало нам;
- ТОВ за весь період діяльності здійснює придбання великої кількості ТМЦ, що мають різноманітні характеристики та потребують застосування особливих умов їх транспортування, проте їх обсягни та властивості не відповідають матеріально-технічним вимогами ТОВ.

І на завершення вказують, що ТОВ надавало ПП послуги перевезення, а ПП має основний вид діяльності "Вантажний автомобільний транспорт", у штаті 13 осіб та основні засоби на суму більше 1 млн. грн., що свідчить про самостійне надання послуг.

Раніше на такі запити надавав відповідь.
- безпосереденьо порушень з боку ПП не вказано;
- мова йде про порушення з боку ТОВ;
- всю первинну документацію по взаємовідносинах з ТОВ ПП має;
- вказаний контрагент – постачальник не розкриває нам своєї комерційної тайни – не звітує перед нами про ланцюг придбання продукції, не визначає період у який така продукція була ними придбана та який час знаходилась на складському зберіганні до моменту продажу товарів для нашого товариства.

А от тепер думаю, чи можна вважати вказани вище - порушенням з боку ПП?

3/05/17 12:26  Александр БовкунОтправить письмо > Max.hamann123    14/09/15 17:07Дерево

15/09/15 09:54  Rossi > Max.hamann123    14/09/15 17:07Дерево
Это они раньше так писали, имея в виду п.78.1.1. Но теперь и там изменили формулировку (убрали "можливі").
В общем, отказывайте.

14/09/15 17:07  Max.hamann123Отправить письмо > Igor law    1/09/15 13:50Дерево
А что делать, если в запросе налоговики не указали какое-то конкретное нарушение, а вместо этого написали: такі-то дії "можуть свідчити про можливі порушення податкового законодавства".

Как на основание обращения с соответствующим запросом, налоговая ссылается на ч. 6 п.п. 73.3. НКУ: "в інших випадках, визначених цим Кодексом.", при этом не ссылаются на какую-то конкретную норму - есть основания отказывать в предоставлении документов, как Вы думаете?

Ссылаться на то, что не указали конкретных фактов нарушения предприятием налогового законодательства?

1/09/15 14:07  Александр БовкунОтправить письмо > Igor law    1/09/15 13:50Дерево
Дякую.

1/09/15 13:50  Igor lawОтправить письмо > Александр Бовкун    31/08/15 11:56Дерево
Стаття 19 Конституції України встановлює, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Це положення Конституції України цілком корелюється з приписом пп.16.1.9 п.16.1 ст.16 ПК України платник податку зобов’язаний не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи.
П.п. 16.1.5 п.16.1 ст.16 ПК України платник податків зобов'язаний подавати документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів, однак лише на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів, в якій обов'язково зазначаються конкретний перелік документів та підстави для їх надання.
Відповідно до п. 73.3 ст.73 Податкового Кодексу України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи доходів і зборів функцій, завдань та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
Аналогічна норма міститься і в Постанові КМУ від 27.12.2010 року №1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом" (надалі "Постанова №1245"). Згідно з п.10 зазначеної постанови у запиті мають бути зазначені, серед іншого, підстави для надіслання запиту.
Перелік підстав для направлення запиту визначено у п.73.3 ст.73 ПК України та п.12 Постанови №1245.
Натомість надісланий Вами запит містить лише формальне посилання на загальну норму права, а саме на п.п. 20.1.2 п.20.1 ст.20 ПК України, який, свою чергу, не містить обов’язку підприємства надавати інформацію та копій документів.
Якщо сумувати приписи п.73.3 ст. 73 ПК України то можна сказати, що підставою для подачі письмового запиту є факти, що свідчать про винне або ненавмисне порушення платником податкового законодавства. Однак у вашому запиті не вказано:
- чи виявлено факти порушення законодавства з боку ТОВ "_____";
- які виявлено факти порушення законодавства з боку ТОВ "_____";
- не наведено інших підстав для надання запиту відповідно до приписів закону.
Крім того, п.п.78.1.1, п.п.78.1.4 п.78.1 ст.78 ПК України вимагає у податкової служби зазначати в запитах можливі порушення платником податків податкового, валютного, іншого законодавства або зазначити виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію та вимагати у платників податків попередніх пояснень з цього приводу. Все це робиться для того, щоб платник податків міг знати, в яких порушеннях його звинувачують та міг надати повноцінну та адекватну відповідь.
В вашому ж запиті жодних конкретних вказівок на конкретні порушення, які, на думку податкової, вчинило наше підприємства не наведено, тобто не має підстави для надання запиту як такої.
Виходячи з наведеного, не можна визнати надісланий вами запит таким, що вчинений вами на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. А тому станом на даний момент змушені відмовити вам у наданнні інформації.

31/08/15 20:21  Rossi > Александр Бовкун    31/08/15 11:56Дерево
Бред какой-то. Даже не тратьте время на ответ.

31/08/15 12:44  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Александр Бовкун    31/08/15 11:56Дерево
Відсутні посилання на законні підстави - не підлягає заловоленню.

31/08/15 11:56  Александр БовкунОтправить письмо > Евгений Осычнюк    21/04/15 16:53Дерево

21/04/15 16:53  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Kseniya_S    21/04/15 15:07Дерево
Если уж Вы решили так глубоко копать - начинайте "привязку" с ч.2 ст.19 КУ. А на практике - если будет судебное разбирательство, то Ваш текст никто читать не станет, даже если Вы напишете одну фразу "не дадим", или вообще ничего не напишете. Будут смотреть только наличие законных оснований для истребования доков - и все. А судебную практику можете особо не смотреть, поскольку Вы все равно материалы дела не увидите, а разгадывать эти ребусы заочно - дело неблагодарное. Тут ведь все в процесс доказывания упирается, поэтому ВАСУ особо ничего умного тут сказать и не может, а смысла вычитывать решения первой инстанции и апелляции я вообще не вижу.

21/04/15 15:07  Kseniya_SОтправить письмо > Marlboro!    21/04/15 14:37Дерево
Спасибо.
Я еще думаю "привязаться" к п. 20.1.14 т.к. именно им регулируется право налоговой отправлять запросы: у разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів.
Следовательно должно быть НАРУШЕНИЕ налог и др. закон-ва. Т.о. налоговая должна либо предоставить доказательства обнаруженных нарушений.
П. 85.4. установлено, что "при проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності)."
Думаю, это нормы также напрямую обосновывают отсутствие каких-либо оснований на затребование документов ВНЕ ПРОВЕРКИ.


21/04/15 14:37  Marlboro! > Kseniya_S    21/04/15 14:18Дерево
Можливо це залежить від того, практику за який рік Ви дивились.
До 2015 року діяла норма, яка дійсно давала досить широкі повноваження для податкової (запит практично будь-коли, по будь-якому питанні і в будь-якому обсязі).
Після змін податковою реформою в цілому, наскільки я дививсь практику, приблизно отаке: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

21/04/15 14:18  Kseniya_SОтправить письмо > Евгений Осычнюк    21/04/15 12:30Дерево
Спасибо. Нет, еще не ломают, но все равно опасаюсь :)
Меня смущает судебная практика по данному вопросу. Я нашла довольно много как положительных решений (в пользу налогоплательщиков), по основаниям, указанным мной, так и в пользу налоговой, о том что подобные запросы полностью отвечают требованиям НКУ.
Вот поэтому и ищу дополнительные основания к тем, что я уже перечислила.

21/04/15 12:30  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Kseniya_S    21/04/15 11:45Дерево
Вам что, налоговая милиция там дверь уже ломает? (смешная шутка юмора). А если серьезно - все Вы правильно написали, добавить там нечего, напишите на красивом бланке, шлепните "штемпсель" - и на почту. Я такие отписки рез в неделю клиентам пишу, у ГНИ все их запросы под одну "рыбу" сделаны. За последние 2 года проблем не было.

21/04/15 11:45  Kseniya_SОтправить письмо > Kseniya_S    21/04/15 09:55Дерево
Очень прошу помощи!!!

21/04/15 09:55  Kseniya_SОтправить письмо > Александр Бовкун    19/09/14 14:40Дерево
Добрый день. Получили из налоговой запрос.
Тезисно: ссылаются на п.п. 20.1.1, абз 7 и 9 п. 73.3, в связи с получением налог информации по контрагенту ___, что свидетельствует о нарушении Вашим предприятием налог. и др. закон-ва (статей 44, 185, ....201 НКУ), а также выявленной вследствие этого недостоверностью данных в налог деклар. по НДС за декабрь 2013 г. предлагаем предоставить пояснения и их докум-е подтверждение.
После перечня документов ссылки на п. 16.1.5, 16.1.7, а также угроза проведение проверки на основании п. 78.1.1. и 78.1.4 в случае не предоставления пояснений и документов в течение 10 дней.
Я вижу основания для отказа следующие:
Обязанность по п. 16.1.5 давать документы у налогоплательщика есть только в случае запроса оформленного в соответствии с требованиями законодательства.
Так, основанием для предоставления запроса по п. абз 7 и 9 п. 73.3 являются выявленные факты, свидетельствующие о нарушении нашим предприятием норм налог и др. зак-ва. В запросе такие факты не указанны, и, также, не приведена детальная информация, указывающая на выявленное несоответствие данных, указанных в налоговых декларациях, поданных плательщиком налогов.
На что еще можно сослаться, учитывая пункты НКУ, на основании которых они прислали запрос.
Спасибо за помощь.


19/09/14 14:40  Александр БовкунОтправить письмо > donbasstyle    24/10/13 10:13Дерево

13/12/13 14:44  Александр БовкунОтправить письмо > vladzh    11/11/13 21:19Дерево

26/11/13 09:44  Александр БовкунОтправить письмо > vladzh    11/11/13 21:19Дерево

11/11/13 21:19  vladzhОтправить письмо > Александр Бовкун    11/11/13 13:27Дерево
Завтра получу полный текст и сброшу

11/11/13 13:27  Александр БовкунОтправить письмо > vladzh    11/11/13 13:20Дерево
Поздравляю! Вы лучшие!!!
А решение можно глянуть? Маил: возле ника спасибо.

11/11/13 13:20  vladzhОтправить письмо > Александр Бовкун    7/11/13 11:57Дерево
Молодцы! Ну мы не стали рисковать с перепиской с Миндухами , а просто отменили по суду приказ о проверке(заодно и действия налоговиков признали незаконными)

7/11/13 11:57  Александр БовкунОтправить письмо > vladzh    1/11/13 07:03Дерево

1/11/13 07:39  Александр БовкунОтправить письмо > vladzh    1/11/13 07:03Дерево
Наверное, Вы не прочитали жалобу до конца. Я писали, что, так как запрос не соответствует требованиям п. 10 ПКМ Украины № 1245, клиент, на основании п. 16 ПКМ, освобождается от обязанности отвечать на запрос.

1/11/13 07:03  vladzhОтправить письмо > Александр Бовкун    30/10/13 15:51Дерево
В данном случае налоговая будет утверждать,что недостоверные данные в налоговых декларациях были ими выявлены при камеральной проверке,о проведении которой налогоплательщик может и не знать. Мне кажется,что незнание о проводимой(проведенной) проверке в данном случае довольно слабый аргумент для отказа по запросу.

31/10/13 09:18  Р.И. М.Отправить письмо > Александр Бовкун    30/10/13 18:00Дерево
В нашій ситуауції я, звичайно так і зроблю. Підстави нема. Допобачення.
Тут більш цікавить питання, як в майбутньому реагувати на такі запити. Наприклад буде вказана якась стандартна підстава, на яку часто посилались податківці, і перелік документів. Формально такий запит буде відповідати п. 16.1.5. Підставою для відмови залишається лише Постанова КМУ № 1245. Але це підзаконний нормативно-правовий акт.
З іншого боку п.20.1.3. ПК не містить будь яких обмежень для направлення податківцями відповідних запитів. Дана норма прийнята після Постанови 1245. Виходить так, що тепер уже не можна стверджувати про незаконнійсть дій податкової по направленню запитів.30/10/13 18:00  Александр БовкунОтправить письмо > Р.И. М.    30/10/13 17:36Дерево

30/10/13 17:36  Р.И. М.Отправить письмо > Александр Бовкун    30/10/13 15:51Дерево
Цікавить питання, чи хтось отримував уже запити з посиланням на п.20.1.3. ПК в новій редакції
(права податково: 20.1.3. отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали;).
До останнього часу податківці за звичкою посилались на 20.1.6., а согодні отримали першу ластівку.
Чим неприємна дана норма, що вона не є відсіильною. Нема фраз " з метою виконання функцій покладених на податкову..." , у випадках визначених законодавством"... і т. д .
Тобто, трактуючи безпосередньо цю норму, сожна зробити висновок, що податкова може отримувати документи та інформації в будь який час, з будь якої підстави.
Звичайно ніхто не відміняв п. 16.1.5. В нашому випадку, будь яких підстав не вказали. Це добре. Але, все ж таки виникає питання, як в подальшому реагувати на запити по даній нормі?
Не зрозуміло як тепер кореспондуються права податкової з обовязками платників податків.
з одного боку податкова має право отримувати документи (за змістом даної норма - без обмежень випадками встановленими законодавством). З іншого, якщо це прямо не передбачено законодавством, платник податків не зобовязаний надавати відповіді на такі запити....

Цікавить думка клег з даного питання.


30/10/13 15:51  Александр БовкунОтправить письмо > Александр Бовкун    23/10/13 09:50Дерево
Посоветовавшись с клиентом, я решил дать ответ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] а потом выбросить запрос в мусорное ведро. Таким образом у налоговой не будет оснований для проведения внеплановой документальной проверки.

30/10/13 09:14  kamaz > vladzh    29/10/13 20:56Дерево
(vladzh.Может ли налоговая присылать фактически повторный запрос,если по первому запросу не закончено судебное урегулирование?)

никакой нпа это не запрещает...

29/10/13 21:41  Александр БовкунОтправить письмо > vladzh    29/10/13 20:56Дерево
Браво! Молодцы!
Если запрос такого же содержания, что и первый, то отправляйте его назад в налоговую, т.к. он дублирует ранее направленный, и Вами уже дан ответ на первый.

29/10/13 20:56  vladzhОтправить письмо > Александр Бовкун    25/10/13 11:09Дерево
Получили запрос налоговой( предоставить все и за два года). Выбрасывать не стал а отписался, что мол запрос не соответствует п.73.3 ПКУ(нет оснований для запроса) и п.78.1.1 п.78.1 ПКУ(нет оснований для пояснений и их документального подтверждения). Получил приказ о проведении внеплановой на основании п.78.1.1 и приход налоговиков для проведения проверки. В проверке отказал и подал иск о признании приказа незаконным(в связи с отсутствием оснований по п.78.1.1). Получил приказ об админаресте майна - подал возражения в админ. суд. В принципе не так страшен черт,как его малюют.Пока полет нормальный(это для тех кто боится противостоять беспределу налоговиков).Но есть вопрос,если знаете то прошу подсказки. Судебные дела еще не закончены ,а налоговая выслала еще один запрос такого же содержания,что и первый(издеваются что с них взять).Может ли налоговая присылать фактически повторный запрос,если по первому запросу не закончено судебное урегулирование?

25/10/13 11:09  Александр БовкунОтправить письмо > klim-ko    25/10/13 10:05Дерево
молодцы - 12+

25/10/13 10:05  klim-ko > Александр Бовкун    24/10/13 21:59Дерево
Я с Вами полностью согласен. Еще ни разу не видел запрос от налоговой, который оформлен в соответствии с НК.
Правда мы все эти письма счастья не отправляем в мусорное ведро, а пишем ответ (по шаблону), что то по принципу того как указал Alexsys в начале темы.
А вообще эти так называемые контролирующие органы вообще обнаглели. Вот недавно таможня прислала письмо в котором обязала нас указать сколько мы пошлины заплатим в ноябре и декабре 2013 года. Вот это письмо пошло "в мусорное ведро", хотя я сначала планировал ответить, что мы ничего платить не будем, а наоборот подадим документы о возврате излишне переплаченной пошлины порядка 500 тыс. Но директор сказал это слишком - таможня и так "жалуется", что мы её постоянно "обижаем" подавая в суд и выигрывая дела.

24/10/13 21:59  Александр БовкунОтправить письмо > justance    24/10/13 18:02Дерево
Для начала прочитаем НК [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] - "...20.1.2. для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом..." ищем ключевые слова, и о чудо есть - "...у порядку, визначеному законодавством..." и "...у порядку та на підставах, визначених законом..." теперь отправляемся к законодавству, и снова чудо, тоже такое имеется: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Итог: "Запит від Сектору боротьби із розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації оперативного управління ГУ Мінсдоха у ___ області (податкова міліція)" направляем в мусорное ведро. И все.

24/10/13 18:02  justanceОтправить письмо > Александр Бовкун    24/10/13 10:13Дерево
До нас взагалі прийшов Запит від Сектору боротьби із розкраданням бюджетних коштів та їх легалізації оперативного управління ГУ Мінсдоха у ___ області (податкова міліція). Причому наше підприємство ніколи жодних робіт за бюджетні кошти не виконувало.

Посилаються на п.п.20.1.2. п.20.1 ст. 20 ПКУ і все.

Цікавить Ваша думка.

24/10/13 16:39  kseniya.kailasОтправить письмо > donbasstyle    24/10/13 10:20Дерево
В случае, если вы не дали документы для проверки, налоговая считает, что таких документов нет и проводит проверку на основании имеющихся у нее данных. Не помню статью НК точно, а искать нет времени, но где-то там это прописано. Если вы не дали документы, а проверка закончена - есть время, пока составляется акт проверки, если инспектор откажется их принять - с описью и сопроводительным письмом через канцелярию. Если акт уже составлен - возражения к акту, а в приложение к возражениям к акту - все документы, подтверждающие Вашу правоту (в т.ч. и те, которые инспектор истребовала). Может, можно было бы состряпать приказ об отпуске, командировке или взять больничный директора, бухгалтера и т.п., смотря по обстоятельствам и чтобы это не противоречило фактам. Т.е. ответственного лица во время предоставления запроса не было на месте... та-та-та. В Налоговом кодексе эти моменты прописаны, читайте. Есть еще порядок проведения проверок. Вы хотите формально придраться к запросу? В данном случае не выйдет, все в целом законно. Ответственности за непредосталвение докуметов по запросу, кроме как фиксация в акте отсутствия таких документов, нет. Но если нет документов, значит будут не подтверждены ваши взаимоотношения с контрагентами, соотв. доначисления и штрафные. Это один из вариантов, я же не могу занть в связи с чем и зачем они пробивают именно те взаимоотношения. Но ответственности конткретно за непредоставления инф. по запросу - нет

24/10/13 10:20  donbasstyleОтправить письмо > Александр Бовкун    24/10/13 10:13Дерево
Спасибо, что откликнулись...

Запрос нам вручили 16.10, док-ты надо было предоставить до 18го, но сотрудница обещала сама заехать 21го и забрать док-ты. Проверка должна была быть до 22го. Приказ о продлении нам никто не приносил. Сегодня 24е , но мы так ничего и не дали.Но запрос-то был вручен во время проверки.

Так что делать и что за это может быть?

24/10/13 10:17  Александр БовкунОтправить письмо > donbasstyle    24/10/13 09:55Дерево
И главное - не ссать.
Удачи.

24/10/13 10:13  Александр БовкунОтправить письмо > donbasstyle    24/10/13 09:55Дерево
Просто эталон запроса, браво!
Шутка.
Читаем НК (Налоговый кодекс Украины)[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
"...20.1.14. у разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів..." ключевые слова: "у разі виявлення порушення" т.е. только при наличии нарушений
следующее: "...85.8. Посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності)..." ключевые слова: "...у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати..." и "...Посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку..." т.е. в случаях предусмотренных кодексом и только должностное лицо, которое проводит проверку. !!! проводит проверку, а не провело !!! т.е. акта (справки) еще нет.
И так, в акте нарушения есть? Если да, то во исполнение пункта 20.1.14 НК, в запросе необходимо указать документ, который свидетельствует об нарушении законодательства и в запросе указывается пункт подпункт и статья Закона. Вот так. А в Вашем тексте запросика отсутствуют конкретные нормы законодательства, которые нарушило Ваше предприятие.
Итог: "правильный запросик" направляем в мусорное ведро.

24/10/13 10:13  donbasstyleОтправить письмо > donbasstyle    24/10/13 09:55Дерево
Ну, вроду правильно...

В налог. не силен...

24/10/13 09:55  donbasstyleОтправить письмо > Александр Бовкун    24/10/13 09:46Дерево
"Головне управління Міндоходів у області, у зв’язку з проведенням документальної планової виїзної перевірки ТОВ «А» (ЄДРПОУ ____) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2010 по 31.12.2012 на підставі пп.20.1.14 п.20.1 ст.20 та п.85.8 ст.85 Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI (із змінами та доповненнями), вимагає від платника податків - ТОВ «А» надати належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських документів, що свідчать про взаємовідносини з «Нерезидент №1» (Канада) та «Нерезидент № 2» (Канада) стосовно отриманих послуг з шеф-монтажу конструкцій та обладнання (контракти з додатками та підтвердження виконання п.4.1, п.5.1, п.7.13 контрактів; акти приймання-передачі виконаних робіт; акти приймання-передачі майданчика для здійснення монтажу; акти приймання- передачі про повну установку; документи, що підтверджують факт перебування на території України співробітників підприємств-нерезидентів; платіжні доручення; картку рахунку 632 та інші).
Копії вищезазначених документів Вам необхідно надати в термін до 18.10.2013 року."

24/10/13 09:46  Александр БовкунОтправить письмо > donbasstyle    24/10/13 09:32Дерево
Ой, да-ну, как мило - "...Оформлено все правильно...". Плз, в студию запрос...

24/10/13 09:32  donbasstyleОтправить письмо > Александр Бовкун    23/10/13 09:50Дерево
Добрый день всем!

Прошла плановая выездная документальная проверка. ГНИ предоставило письменный запрос на копии документов. Оформлено все правильно.

Вопрос: какие последствия непредоставления копий документов? Проверка,штраф, ответственность должн. лиц?

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100