RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Судебный сбор

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Возврат суд.сбора за обеспечение иска


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/10/13 19:02  LeeLoo > LeeLoo    3/10/13 19:01Дерево
Тобто "зекономити" на судовому зборі за подачу заяви про забезпечення позову можна лише при її подачі до або одночасно із позовом

3/10/13 19:01  LeeLoo > вопросик    4/12/12 16:56Дерево
З цього питання див.

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2013 року N 7

Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України

2.5. Законом передбачено (абзац третій частини другої статті 6) зменшення розміру судового збору з позовної заяви, поданої після подання заяви про вжиття запобіжних заходів або забезпечення позову, на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення позову. Зазначене зменшення розміру судового збору здійснюється і в разі одночасного (в один і той же день) подання до господарського суду позовної заяви і заяви про забезпечення позову, в тому числі при об'єднанні їх в одному документі. Якщо заяву про забезпечення позову подано після подання позовної заяви, то відповідне зменшення суми судового збору не здійснюється.

Передбачене згаданою нормою зменшення розміру судового збору не ставиться Законом у залежність від результатів судового розгляду.

4/12/12 16:56  вопросик > Ромка    17/07/12 09:00Дерево
4. Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону у разі, якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову. Відповідне зменшення розміру судового збору здійснюється і в разі одночасного (в один і той же день) подання до господарського суду таких заяв.

означает ли это, что за подачу заявления об обеспечении после искового судебный сбор не платится?

17/07/12 18:00  svp555Отправить письмо > svp555    17/07/12 12:42Дерево
???

17/07/12 12:42  svp555Отправить письмо > svp555    17/07/12 11:05Дерево
Невже це питання нікого не цікавить?

17/07/12 11:05  svp555Отправить письмо > Ромка    17/07/12 09:00Дерево
Спасибо! Это я и искал.
Но сразу возник новый вопрос: а если я сначала оплатил суд. сбор за подачу искового? Оплатить за обеспечение и просить вернуть переплату?
Могли бы охватить и разъяснить все случаи (обеспечение после подачи искового)...

17/07/12 09:00  РомкаОтправить письмо > svp555    13/07/12 15:57Дерево
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

05.07.2012 № 01-06/869/2012
Господарські суди України


Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір"

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних з визначенням майнового або немайнового характеру позовних заяв і відповідно ставок судового збору з таких заяв, та на доповнення Інформаційних листів Вищого господарського суду України від 25.08.2011 № 01-06/1175/2011, від 21.11.2011 № 01-06/1625/2011 та від 23.05.2012 № 01-06/704/2012 Вищий господарський суд України вважає за необхідне звернути увагу господарських судів на таке.

1. Статтею 55 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) передбачено визначення ціни позову у позовах про стягнення грошей і про витребування майна. Відповідні позовні заяви мають майновий характер, і розмір ставок за їх подання до господарського суду визначається за приписами підпункту 1 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України "Про судовий збір" (далі - Закон).

Що ж до позовних заяв немайнового характеру, то до них відносяться вимоги, які не підлягають вартісній оцінці. Подання до господарського суду таких заяв оплачується судовим збором згідно з підпунктом 2 пункту 2 частини другої статті 4 Закону.

Зокрема, господарським судам необхідно враховувати, що:

1.1. Судовий збір з позовної заяви про визнання права власності визначається з урахуванням вартості спірного майна (тобто як зі спору майнового характеру).

1.2. Якщо позовну заяву про визнання договору (правочину) недійсним подано без вимоги застосування наслідків, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України чи частиною другою статті 208 Господарського кодексу України, судовий збір сплачується за ставками, передбаченими для позовних заяв немайнового характеру.

2. У судовій практиці постало питання щодо повернення сплаченої суми судового збору в разі неподання до господарського суду заяви чи скарги.

У вирішенні даного питання необхідно виходити з такого.

У частині першій статті 7 Закону наведено вичерпний перелік випадків, у яких сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду. При цьому неподання до суду заяви або скарги до цього переліку не віднесено; не може воно розцінюватися і як внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом (пункт 1 частини першої цієї ж статті), оскільки в даній нормі йдеться про повернення судового збору, сплаченого з уже поданої до господарського суду заяви чи скарги.

Водночас згідно з частиною третьою статті 7 Закону повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики. На час надіслання даного Інформаційного листа такий порядок не встановлено.

Отже, до законодавчого врегулювання порядку повернення сплаченої суми судового збору в разі неподання до господарського суду заяви чи скарги у останнього відсутні правові підстави для видачі процесуальних чи будь-яких інших документів щодо повернення з державного бюджету України відповідних сум.

Про наведене заявник повідомляється листом господарського суду за підписом відповідального працівника апарату суду.

Що ж до повернення сплачених (до набрання Законом чинності або помилково - після набрання ним чинності) сум державного мита, то воно здійснюється з підстав і в порядку, визначеному Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" та Інструкцією про порядок обчислення та справляння державного мита, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України від 22.04.93 № 15.

3. Згідно з частиною першою статті 9 Закону судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Якщо судовий збір було сплачено за місцем подання позову до господарського суду, а в подальшому матеріали справи було передано в порядку частини першої статті 17 ГПК до іншого господарського суду, то останній не вправі в зв'язку з цим повертати позовну заяву на підставі пункту 4 частини першої статті 63 ГПК, оскільки визначальним є сам факт надходження суми судового збору до державного бюджету України.

4. Відповідно до абзацу третього частини другої статті 6 Закону у разі, якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову. Відповідне зменшення розміру судового збору здійснюється і в разі одночасного (в один і той же день) подання до господарського суду таких заяв.

5. Статтею 8 Закону передбачена можливість відстрочення або розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від сплати цього збору з урахуванням майнового стану сторони.

Особа, яка заявляє відповідне клопотання (що може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до господарського суду, або в окремому документі), повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

При цьому оскільки статтею 129 Конституції України як одну із засад судочинства визначено рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, отже в тому числі й органів державної влади, то самі лише обставини, пов'язані з фінансуванням установи чи організації з державного бюджету України та з відсутністю у ньому коштів, призначених для сплати судового збору, не можуть вважатися підставою для звільнення від такої сплати.

6. У пункті 5 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 23.05.2012 № 01-06/704/2012 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір" цифру "2" замінити цифрою "4".

Голова Вищого господарського
суду України

В. Татьков


13/07/12 15:57  svp555Отправить письмо > Konstantin_D    13/07/12 15:20Дерево
Читал, много думал... Вроде как не обязательно при подаче, но потом все равно взыщут.
А к чему, или о чем абз. 3 ч. 2 ст. 6 ЗУ "Про судовий збір"? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] , чтобы не повторяться.
Я что-то не так понял?

13/07/12 15:20  Konstantin_DОтправить письмо > svp555    13/07/12 12:31Дерево
Вот вспомнил, что недавно ВХСУ по этому поводу написал.

Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір"
(Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 23.05.2012 № 01-06/704/2012)


1. Підпунктом 3 пункту 2 частини другої статті 4 Закону передбачено справляння судового збору за подання до господарського суду заяви про забезпечення позову.
Водночас Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК) не передбачено наслідків неподання доказів сплати названого збору в установленому порядку і розмірі. Відтак господарський суд повинен розглянути зазначену заяву й за відсутності таких доказів, а розподіл відповідних сум судового збору здійснити між сторонами за правилами статті 49 ГПК у залежності від результатів розгляду заяви про вжиття заходів до забезпечення позову. Про такий розподіл може бути зазначено в рішенні (постанові) господарського суду або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

13/07/12 12:31  svp555Отправить письмо > svp555    13/07/12 10:12Дерево
Ніхто не забезпечує позов? Чи запитання занадто дурне?

13/07/12 10:12  svp555Отправить письмо > svp555    12/07/12 16:53Дерево
Я спросил у форума...
Форум не ответил мне...
Прям царевич Елисей какой-то получается (с)
))

12/07/12 16:53  svp555Отправить письмо > svp555    12/07/12 14:22Дерево
Спробую пояснити мої сумніви.
ЗУ "Про судовий збір" передбачено сплату судового збору за подання до господарського суду заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову.
Абз. 3 ч. 2 ст. 6 Закону встановлено: "У разі якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову".
Тобто, при поданні позову, доплативши різницю (якщо збір 2%) фактично маємо сплату судового збору в розмірі, не більшому ніж це передбачено законом при поданняі позовної заяви - 2% або 1,5 м.з.п.).
Для випадку, коли заява про забезпечення позову подається разом з позовною заявою (або пізніше), місця в законі не знайшлось.
Як на мене, в такому випадку має діяти аналогічний порядок, тобто оплачувати збір і за подання ПЗ і за заяву про забепезпеч. позову не потрібно, лише за ПЗ.
Я дуже довгий час не мав справи з судами, тому прошу допомоги в такому нескладному, для більшості фоумчан, питанні - платити чи не платити.
Дякую.

12/07/12 14:22  svp555Отправить письмо > svp555    12/07/12 11:57Дерево
Подскажите, пожалуйста!

12/07/12 11:57  svp555Отправить письмо > svp555    11/07/12 17:26Дерево
Так нужно платить, или нет? У Константина судья говорит, что нет, и я тоже больше склоняюсь к тому, что не нужно. А вот здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] судья требует доказательств уплаты судебного сбора за заявление об обеспечении иска.
Кто прав?

11/07/12 17:26  svp555Отправить письмо > Konstantin_D    13/03/12 13:30Дерево
Здравствуйте! Тоже интересует вопрос о необходимости уплаты суд. сбора в том случае, если заявление об обеспечении подается в месте с исковым заявлением.

13/03/12 13:30  Konstantin_DОтправить письмо > Konstantin_D    1/02/12 14:12Дерево
В продолжение этой же темы.
Процесс длится, судья арест на денежные средства не накладывает, говорит, что какое тут может быть обеспечение, если убытки еще надо доказать.
Но дело даже не в этом.
По словам судьи, заявление об обеспечении иска не должно оплачиваться судебным сбором.
Т.е. ст.4 ч.2 п.2 п/п 3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забпезпечення позову - 1,5 розміру мінімальної заробітної плати - по мнение судьи в данном случае нельзя применить.
А этот пункт касается тех случаев, когда сначала подается заявление о применении обеспечительных мер (раздел V-1 "Запобіжні заходи"), а именно случаев, предусмотренных ч.3 ст.43-3 - т.е. когда применённые обеспечительные меры после принятия иска действуют как обеспечение иска.
ИМХО - какая-то странная логика.
Конечно, можно утверждать, что формулировка в ЗУ "О суд.сборе" некорректная и надо было писать:
"заяви про вжиття запобіжних заходів АБО ЗАЯВИ забпезпечення позову".
Но это уже второй вопрос.
Кто-то подавал заявление об обеспечении без уплаты суд.сбора?

1/02/12 14:12  Konstantin_DОтправить письмо > kir-ov    1/02/12 11:40Дерево
Спасибо огромное.

1/02/12 11:40  kir-ovОтправить письмо > Konstantin_D    1/02/12 09:21Дерево
Щодо цієї ситуації в господарському процесі мається відповідне роз'яснення ВГСУ.

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.03.2007 № 01-8/123
...10. Якщо позовна заява містить клопотання щодо вжиття заходів до забезпечення позову, то чи повинен суддя розглянути таке клопотання під час підготовки до розгляду справи або може зробити це в судовому засіданні з розгляду відповідної справи?
...Якщо клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову подано разом з позовною заявою або викладено в цій заяві, його може бути розглянуто під час підготовки справи до розгляду в порядку статті 65 ГПК.
...Втім, за змістом статті 66 названого Кодексу не виключається можливість розгляду відповідного клопотання і в процесі розгляду судом господарської справи, в тому числі за результатами судового засідання, в якому спір не вирішується по суті.
...У вирішенні питання про забезпечення позову необхідно враховувати викладене в роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 23.08.1994 № 02-5/611 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" та Інформаційному листі Вищого господарського суду України від 12.12.2006 № 01-8/2776 “Про деякі питання практики забезпечення позову”.

1/02/12 09:21  Konstantin_DОтправить письмо > kir-ov    1/02/12 08:22Дерево
Прошу прощения, что не уточнил - вопрос по хоз.процессу.

1/02/12 08:22  kir-ovОтправить письмо > Konstantin_D    31/01/12 19:27Дерево
>>> Разве суд не должен вынести определение в любом случае - как в случае ареста, так и в случае отказа?

За результатами розгляду заяви про забезпечення позову суд може:
1) забезпечити позов повністю;
2) забезпечити позов частково;
3) відмовити в забезпеченні позову;
4) повернути заяву заявнику.

У всіх випадках суд має постановити ухвалу, яку надсилає, зокрема, заявнику.

До того ж на ухвалу про відмову в забезпеченні позову може бути подана апеляційна скарга окремо від рішення суду.
______________________________
Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову
...1. Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.
...5. Про вжиття заходів забезпечення позову суд постановляє ухвалу, в якій зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання, порядок виконання, розмір застави, якщо така призначена. Копія ухвали надсилається заявнику та заінтересованим особам негайно після її постановлення.
...6. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.
...8. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 151 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Цивільний процесуальний кодекс України
Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
...1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо:
...2) забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову;
{ Офіційне тлумачення положення пункту 2 частини першої статті 293 див. в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2010 ( v012p710-10 ) від 28.04.2010 }

Рішення Конституційного Суду України від 28 квітня 2010 року №12-рп/2010 у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду)
...(Резолютивна частина):
...1. В аспекті конституційного звернення положення пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) стосовно можливості апеляційного оскарження ухвал суду щодо забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову у взаємозв'язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) необхідно розуміти як такі, що передбачають право оскаржувати окремо від рішення суду в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції як про забезпечення позову і щодо скасування забезпечення позову, так і ухвали про відмову в забезпеченні позову і скасуванні забезпечення позову.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

31/01/12 19:27  Konstantin_DОтправить письмо   Дерево
В иске вместе с требованием о взыскании убытков было заявлено обеспечение - арест денежных средств на счету отвечика.
Производство по делу открыто, а об обеспечении - ни слова, ни определения.
Разве суд не должен вынести определение в любом случае - как в случае ареста, так и в случае отказа?
Если арест не будет наложен, суд.сбор не возвращается? Или все же можно попросить суд вынести определение о возврате суд.сбора на основании п.4 ч.1 ст.7 ЗУ "О суд.сборе" - "залишення заяви ...без розгляду"?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100