RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Налоговая проверяет гос закупки


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
10/08/12 12:52  rulez > Andrey_Lg    9/08/12 08:34Дерево
спасибо Вам за столь полноценный ответ

9/08/12 08:34  Andrey_Lg > rulez    31/07/12 13:11Дерево
Во-первых, меня всегда улыбает просьба предоставить "тендерную документацию", поскольку такого понятия не существует уже больше 2-х лет. А когда они просят тендерную документацию, то как правило они желают получить не документацию торгов, а предложения.

Во-вторых, приходили подобные запросы. Отвечал таким текстом:
Згідно п. 12 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1245, письмовий запит про подання інформації надсилається суб’єкту інформаційних відносин у разі виявлення за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, фактів, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та в інших випадках, визначених Податковим кодексом.
У Вашому запиті відсутня інформація про виявлення фактів порушення вищезазначеного законодавства. Відповідно до п. 73.3 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
Статтею 2 Закону України «Про державну податкову службу України» до завдань органів державної податкової служби віднесено здійснення контролю за додержанням податкового законодавства.
Відповідно до п. 3.1. ст. 3 Податкового кодексу України, «податкове законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням ввізним або вивізним митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом».
Таким чином, до завдань державної податкової служби не віднесено контроль за додержанням законодавства у сфері державних закупівель за бюджетні кошти.
Окрім того, глава 17 Бюджетного кодексу України чітко регламентує вичерпний перелік державних органів, які здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Згідно ст. 7 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010, державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган, яким є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, та інші органи відповідно до їх компетенції. Вичерпний перелік таких органів також встановлений ст. 7 Закону. Органи державної податкової служби до даного переліку не входять.
Враховуючи викладене, задоволення Вашого запиту можливе лише після надання документального підтвердження правових підстав для отримання інформації та додержання передбаченого чинним законодавством порядку її отримання.
Разом з тим, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель», інформація про закупівлю оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, яким є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, та в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель в порядку, встановленому Законом.

1/08/12 14:50  FlegmatОтправить письмо > rulez    1/08/12 14:39Дерево
пояснения и информация даются по (возможным), но фактам - нарушений. Иначе - нет предмета пояснений, подтверждающихся документально.
По "контрольному заданию" - разные органы с разными вариациями в разное время вдруг начинают рассылаться согласно "протоколов", "поручений", "заданий" итд. Давать или нет - Ваше дело. )

1/08/12 14:39  rulez > Flegmat    1/08/12 14:25Дерево
По непроверенной информации кампания по проверке всевозможных госзакупок на основе "контрольного завдання ДПС України щодо відпрацювання підприємств, які використовують у своїй діяльністі державні кошти та стосовно їх цільового використання" развернута по всей стране, хотя эта тема в форумах Лиги особо не обсуждается (или я плохо искал). Вот и думаю, то ли организации сразу предоставляют документы, то ли это наш действительно единичный случай

1/08/12 14:30  rulez > Flegmat    1/08/12 10:30Дерево
По поводу фактов порушення нами законодательства, и пояснений - в письме налоговая не указывает, что были выявленны какие-либо факты нарушения, они просят дать пояснения ( и подтвердить их документально) касательно факта производства ремонтных работ за государственный счет, ссылаясь на "контрольне завдання ДПС України щодо відпрацювання підприємств, які використовують у своїй діяльністі державні кошти та стосовно їх цільового використання."
Собственно работы то выполнялись, и акты соответствуют действительности (годы работы с бюджетом и неоднократные проверки КРУ, по другим объектам, приучили к тому, что приписками и завышением цен не стоит злоупотреблять), но при любой проверке "с пристрастием" всегда можно чего-либо найти.


1/08/12 14:25  FlegmatОтправить письмо > rulez    1/08/12 14:13Дерево
ЗУ "Про ДПС в Україні", ст. 1, ч. 1:
До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби).

1/08/12 14:13  rulez > Flegmat    1/08/12 10:30Дерево
По поводу подписи - чиновник подписавший наше письмо среди замов головы не числится, он начальник управления. Вопрос в том, является ли такое управление "органом державної податкової служби", или это только "структурний підрозділ"

1/08/12 10:30  FlegmatОтправить письмо > rulez    31/07/12 21:03Дерево
Если нет - вообще не стоило бы отвечать... но все равно готовиться к внеплану. )

1/08/12 10:30  FlegmatОтправить письмо > rulez    31/07/12 21:03Дерево
Формулировка "а подайте-ка мне все" явно не является исчерпывающей.)
Речь-то о пояснениях по факту (возможного) нарушения Вами законодательства, контроль за которым возложен на орган, и к пояснению именно по факту - подтверждающая документация.
По подписи - узнайте, кто там замы головы. Возможно, с этим как раз все нормально. Если нет - вообще не стоило бы отвечать...

31/07/12 21:03  rulez > Flegmat    31/07/12 14:25Дерево
По поводу оснований проверять госзакупки в целом и фактовых оснований данного запроса понятно, нужно ли дополнительно уточнять у налоговой какие именно акты, договора им нужно предоставить (попросить указать контрагентов, наименования объектов и т.п.) или формулировка :"тендерну документацію, договори, кошториси, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, платіжні документи за період 2011р" является исчерпывающей, и соответствует п.73.3 ст 73 налогового кодекса : "Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту."
кстати по поводу подписи, наш запрос подписан "начальником управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, ДПС у Луганській області", я не силен в структуре налговой, но возможно указанное выше "управління" не является органом державної податкової служби и такой запрос, согласно все той же ст 73.3 НКУ должен подписать начальник (или зам) районной, городской или областной налоговой?

31/07/12 14:25  FlegmatОтправить письмо > rulez    31/07/12 13:11Дерево
Подавайте письмо "про уточнення підстав запиту" -
1. Каким именно законодательством (законами, иным доведенным в установленном порядке НПА, а не "вказівками", "дорученнями", "протоколмаи", неюстированной и неопубликованной ДСКой)- на органы н.с. возложены функции контроля в сфере госзакупок, бюджетной сфере и противодействии легализации... .

2. Что является фактовым основанием (виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків), и пояснения о чем (по факту чего) и документальное подтверждение чего - хотят получить (и что вы готовы объяснить и документально подтвердить как только получите ответ).

Ну, и готовьтесь к внеплану. )

31/07/12 13:11  rulez   Дерево
Уважаемые форумчане, на предприятие пришло письмо следующего содержания:
"Управлінням боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ДПС в Луг обл, виконується контрольне завдання ДПС України щодо відпрацювання підприємств, які використовують у своїй діяльністі державні кошти та стосовно їх цільового використання.
Згідно отриманої інформації, Ваше підприємство протягом 2011року неодноразово ставало переможцем відкритих торгів на виконання ремонтних робіт за рахунок державного та місцевого бюджетів.
Відповідно до п.п.20.1.6 п.20.1 ст 20, п.73.3 ст 73 та на підставі п.п.78.1.1 п.78.1 ст 78 ПКУ, з метою протидії зловживанням з бюджетними коштами, з метою забезпечення належного виконання підрозділом боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ДПС у Луг обл. своїх завдань з питання виявлення фін операцій з ознаками сумнівності щодо виконання наказу ДПА Украіни від 17.11.2011 №155, та з питання дій, вченених з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами відповідно до ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації доходів..." від 18.05.2010 № 2258-VI? прошу надати протягом 10-ти робочих днів документи та пояснення стосовно факту виконання робіт по ремонту об'єктів за держ. кошти за період 2011р, а саме:
-тендерну докумантацію, договори, кошториси, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, платіжні документи..."

Пока ответили, что раз каких-либо нарушений в наших действиях не усматривается, и объем документов большой, то удовлетворить запрос можем в течении одного месяца. Можно ли по истечению месячного срока отказать им в предоставлении документов? Буду признателен за любые советы.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100