RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Политфорум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Держите карман шире... или опять облигации..


Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
7/09/12 15:37  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Alexsys    7/09/12 10:45Дерево
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 5 вересня 2012 р. № 836
Київ
Про випуск казначейських зобов’язань

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Міністерству фінансів:

здійснити випуск казначейських зобов’язань на пред’явника в документарній формі загальним обсягом 200 млн. доларів США із строком обігу 24 місяці, номінальною вартістю 500 доларів США, різними серіями;

передбачати у проекті Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для обслуговування та погашення казначейських зобов’язань;

визначати строки випуску серій казначейських зобов’язань згідно з Умовами розміщення та погашення казначейських зобов’язань;

забезпечити в установленому порядку виготовлення бланків сертифікатів казначейських зобов’язань на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

2. Затвердити Умови розміщення та погашення казначейських зобов’язань, що додаються.

3. Взяти до відома, що генеральним агентом розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов’язань є публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі — ПАТ “Ощадбанк”).

Міністерству фінансів укласти з ПАТ “Ощадбанк” угоду про розміщення, доставку, інкасацію, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов’язань.

Міністерству фінансів передбачити під час укладання з ПАТ “Ощадбанк” зазначеної Угоди винагороду ПАТ “Ощадбанк” за виконання функцій з розміщення, доставки, інкасації, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов’язань у розмірі 0,5 відсотка номінальної вартості реалізованих казначейських зобов’язань.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 362 “Про випуск казначейських зобов’язань” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 29, ст. 975);

постанову Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 470 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 р. № 362” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1242).

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. № 836

УМОВИ
розміщення та погашення казначейських зобов’язань

1. Казначейські зобов’язання розміщуються на добровільних засадах серед фізичних осіб.

Для підтримки ліквідності казначейських зобов’язань публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі — ПАТ “Ощадбанк”) може викуповувати у фізичних осіб належні їм казначейські зобов’язання на договірних засадах за ціною не нижче номінальної вартості у валюті їх випуску.

Викуплені ПАТ “Ощадбанк” казначейські зобов’язання можуть бути продані іншим фізичним особам у валюті їх випуску.

2. Казначейські зобов’язання випускаються двома серіями А та Б. Обсяг випуску кожної серії становить 100 млн. доларів США за номіналом.

Казначейські зобов’язання наступної серії розміщуються після продажу попередньої.

Форма бланка сертифіката казначейського зобов’язання (далі —сертифікат) затверджується Мінфіном.

3. Доходи за казначейськими зобов’язаннями виплачуються кожні шість місяців (далі — купонний період) після дати випуску, що зазначена на казначейському зобов’язанні.

Сертифікат містить чотири купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 23 долари США.

4. Продаж, виплата доходу та погашення казначейських зобов’язань здійснюються у валюті випуску та за вибором фізичної особи у готівковій або безготівковій формі. У разі погашення казначейських зобов’язань та виплати доходу за ними у безготівковій формі, кошти перераховуються на рахунок, зазначений пред’явником сертифіката.

5. Розміщення казначейських зобов’язань проводиться безпосередньо ПАТ “Ощадбанк” або із залученням ним інших банків.

6. ПАТ “Ощадбанк” отримує бланки сертифікатів, здійснює їх доставку в установи, які проводять розміщення казначейських зобов’язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку зазначених бланків.

7. Забороняється розміщувати казначейські зобов’язання, бланки сертифікатів яких пошкоджені або мають будь-які дефекти, зокрема ті, що з’явилися під час їх виготовлення.

8. Розміщення казначейських зобов’язань припиняється за п’ять календарних днів до закінчення строку їх обігу та/або купонного періоду.

9. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов’язань під час їх розміщення встановлюється Мінфіном.

Інформація про вартість продажу казначейських зобов’язань повинна бути розташована на видному місці у приміщенні, в якому здійснюється їх продаж.

10. Під час продажу казначейських зобов’язань працівник установи, яка проводить розміщення казначейських зобов’язань:

повинен повідомити покупцю про вартість продажу казначейського зобов’язання;

на зворотному боці сертифіката ставить свій підпис, зазначає найменування та адресу установи, дату продажу і засвідчує запис печаткою.

Після закінчення купонного періоду казначейські зобов’язання продаються без купонів за попередні періоди.

11. Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та погашення казначейських зобов’язань з фізичних осіб не справляється.

Вичерпний перелік вимог для придбання казначейських зобов’язань визначається цими Умовами.

12. Кошти, отримані від продажу казначейських зобов’язань, ПАТ “Ощадбанк” перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів на окремий рахунок Казначейства, зазначений в угоді про розміщення, доставку, інкасацію, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов’язань, укладеній з Мінфіном.

13. Погашення казначейських зобов’язань та виплата доходу за ними здійснюються ПАТ “Ощадбанк” за рахунок коштів державного бюджету. Для проведення розрахунків Казначейство перераховує кошти державного бюджету на рахунок ПАТ “Ощадбанк”, визначений в Угоді, що зазначена в пункті 12 цих Умов, не пізніше ніж протягом передостаннього робочого дня відповідного купонного періоду або строку обігу казначейських зобов’язань у межах сум, передбачених у державному бюджеті.

14. Погашення казначейських зобов’язань та/або виплата доходу за ними здійснюються починаючи з другого дня, що настає після закінчення строку обігу казначейських зобов’язань та/або купонного періоду.

Під час погашення казначейських зобов’язань пред’явникам виплачується номінальна вартість казначейських зобов’язань та дохід за несплаченими купонами.

Казначейські зобов’язання не можуть бути погашені достроково до зазначеної у сертифікаті дати погашення.

Відрізані від сертифіката купони не дають права на отримання доходу.

15. Погашення казначейських зобов’язань та виплата доходу за ними припиняються через один рік після дати погашення, зазначеної у сертифікаті.

16. Погашення казначейських зобов’язань та виплата доходу за ними здійснюються у разі, коли справжність сертифіката не викликає сумнівів, на ньому відсутні сліди підробки та збереглося більше ніж три четвертих його розміру і зображення серії та номера.

Загальна зношеність, зношеність за лінією згинання, забрудненість, надірваність та інші пошкодження, що не впливають на встановлення справжності сертифіката, не можуть бути причиною непогашення або невиплати доходу за казначейським зобов’язанням.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката казначейське зобов’язання вилучається і надсилається Мінфіну для проведення експертизи.

17. Втрачений або знищений сертифікат не поновлюється.

18. Під час виплати доходу за казначейськими зобов’язаннями купон відрізається від сертифіката, на зворотному боці купона ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою “Оплачено”, що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, із зазначенням дати виплати.

Останній купон не відрізається від сертифіката.

19. Під час погашення казначейських зобов’язань на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою “Погашено”, що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, та зазначається дата погашення.

7/09/12 10:45  AlexsysОтправить письмо   Дерево
Правительство Украины поручило Министерству финансов выпустить казначейские обязательства (КО) на предъявителя в документарной форме общим объемом 200 миллионов долларов сроком обращения 24 месяца номинально стоимостью 500 долларов.

Согласно постановлению Кабинета министров №836 от 5 сентября, обнародованному в четверг вечером, каждая облигация содержит четыре полугодовых купона, размер дохода по которым составляет 23 доллара, что соответствует 9,2% годовых.


Вот и дождались... Теперь НДС опять будут возвращать облигациями.. ах... кричали гости, больше сказать нечего.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100