RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

выпуск облигаций.


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
28/01/13 12:31  briz07Отправить письмо > Charom    28/01/13 11:51Дерево
уточнил с перечнем, доков.. :)

28/01/13 11:51  CharomОтправить письмо > briz07    28/01/13 10:53Дерево
Просто варто уточнити: якщо для реєстрації випуску облігацій документ про рейтингову оцінку не вимагається, це ще не означає, що визначення рейтингової оцінки не буде обов'язкове.

28/01/13 10:53  briz07Отправить письмо > Charom    25/01/13 17:38Дерево
ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу Минюст 13 серпня 2003 р.за N 706/8027
Глава 2. Проспект емісії облігацій
1. Проспект емісії облігацій має містити такі відомості:
7) у разі відкритого (публічного) розміщення облігацій -
рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або
емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата
визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення
(зазначається у разі наявності у емітента такої інформації)

Розділ III. Реєстрація випуску та проспекту емісії
облігацій, змін до проспекту емісії облігацій,
звіту про результати розміщення облігацій,
звіту про наслідки погашення облігацій
Глава 1. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій
2. Для реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії цих
облігацій емітент подає до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку такі документи:
а) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій
згідно з додатком 1;
б) рішення про розміщення облігацій, що оформлено згідно з
вимогами пункту 4 глави 1 розділу II цього Положення;
в) копію рішення загальних зборів або іншого вповноваженого
органу про визначення органу товариства, якому надаються
повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій;
прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі
прийняття такого рішення, а у разі закритого (приватного)
розміщення облігацій - також за умови, що запланований обсяг
облігацій буде розміщено достроково);
г) копії документів емітента, що підтверджують повноваження
органу, який прийняв рішення про розміщення облігацій, засвідчені
емітентом;
ґ) проспект емісії облігацій, що оформлено згідно з вимогами
розділу 3 цього Положення. Проспект емісії облігацій подається до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 2
примірниках;
д) копію договору андеррайтингу (якщо емітент прийняв рішення
про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій);
е) проміжну фінансову звітність за звітний період, що
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації
випуску та проспекту емісії облігацій, фінансову звітність за
останні три завершені фінансові роки та висновок аудитора
(аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, у
якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту
емісії облігацій, і за звітний рік, що передував року, у якому
подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії
облігацій.
Фінансова звітність (для акціонерних товариств - за останні
три завершені фінансові роки, для інших емітентів - за звітний
рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації
випуску та проспекту емісії облігацій) та проміжна фінансова
звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому
подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії
облігацій, має бути засвідчена підписами та печатками емітента та
аудитора (аудиторської фірми);
є) у разі випуску облігацій з додатковим забезпеченням -
нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують
відповідне додаткове забезпечення, та фінансову звітність
поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував
року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та
проспекту емісії облігацій;
ж) довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про
обслуговування емісії;
з) копію документа встановленої форми, що підтверджує
державну реєстрацію емітента, засвідчену печаткою емітента або
нотаріально;
и) якщо умовами розміщення облігацій, емітентом яких є
акціонерне товариство, передбачена можливість обміну облігацій на
акції - документи, які підтверджують спроможність емітента
виконати зобов'язання щодо виконання ним умов випуску облігацій;
і) копію платіжного доручення про сплату державного мита за
операції з емісії цінних паперів відповідно до пункту 9 статті 2
Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

Где документ про рейтинг?

25/01/13 17:38  CharomОтправить письмо > briz07    25/01/13 16:03Дерево
Ч. 13 ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні":

"Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою."

25/01/13 16:03  briz07Отправить письмо > tiran    23/10/12 14:37Дерево
Это я на мобильном интернете был, киевстар думает о нас....
1). Рейтинг не обязателен, но есть ряд покупателей (страховые и пр.), которые не могут по законодательству покупать не рейтинговые бумаги.
2). 0,1% платится, но максимальная сумма ограничена - 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;
3). болванок полно в газете нацкомиссии, только они Вам не помогут, все равно надо перечитывать нормативку и исправлять болванку...

24/01/13 20:03  KotykОтправить письмо > tiran    23/10/12 14:37Дерево
Если можно напишите ответы которые получили особенно интересует первый вопрос. А то у меня сообщение с ответами показывает иероглифы. Еще интересует если ООО только созданное не будет проблем с регистрацией? Если балванку проспекта вам скинули, перешлите мне tkotyk86@mail.ru.

23/10/12 14:37  tiranОтправить письмо > briz07    23/10/12 12:43Дерево
Благодарю за ответы...
Еще б кто болванку проспекта выслал...:)

23/10/12 12:43  briz07Отправить письмо > tiran    23/10/12 09:24Дерево
1) Что у нас сейчас с рейтингом, обязателен или нет?

Пока не обязателен.

2) Основная затратная часть - это 0,1% от эмиссии! За регистрацию информации уже ж вроде как не платится? Вроде так?

Декрет менялся, максимальная сумма ограничена, по памяти 56 000,00 грн.

23/10/12 09:24  tiranОтправить письмо > GoGo    16/10/12 09:50Дерево
Приветствую форумчане!
Дабы не создавать новую тему, спрошу тут:
Планируем выпустить процентные облигации (будь они не ладны), есть 2 вопроса и просьба:
1) Что у нас сейчас с рейтингом, обязателен или нет?
2) Основная затратная часть - это 0,1% от эмиссии! За регистрацию информации уже ж вроде как не платится? Вроде так?
-
3) Если есть у кого болванка проспекта эмиссии для обычных процентных облигаций, большая просьба поделиться с ним, выслав его мне на tirann@ukr.net

Зарание все благодарю...

16/10/12 09:50  GoGoОтправить письмо > Бдыщъ    15/10/12 14:23Дерево
если к сумме "к примеру" приставить 0, и пару % организатору займа пообещать вполне возможно))...

15/10/12 14:23  БдыщъОтправить письмо > psi-factor!    12/10/12 09:37Дерево
Но с условиями что бы облигации выпускал банк и выступал гарантом плюс страховал все финансовые риски.
Вы даже себе представить не можете восколько вам это может обойтись)

13/10/12 07:44  Mark-DonОтправить письмо > psi-factor!    12/10/12 19:49Дерево
Нужно тщательно проверить, что редакции документов последние, так как изменения внесены только-только !

12/10/12 19:49  psi-factor! > Mark-Don    12/10/12 17:24Дерево
спасибо, дам задание %)

12/10/12 17:24  Mark-DonОтправить письмо > psi-factor!    12/10/12 09:37Дерево
Советую Вам поручить своему юристу разобраться в вопросе, или лично почитайте законодательство, в том числе Положение о выпуске облигаций.
После этого количество ваших вопросов резко уменьшится и ответить на них будет проще.

12/10/12 17:12  CharomОтправить письмо > psi-factor!    12/10/12 09:37Дерево
"Может ли ООО выпускать облигации... Но с условиями что бы облигации выпускал банк..."

Вот так точно нельзя...

12/10/12 11:32  GoGoОтправить письмо > psi-factor!    12/10/12 09:37Дерево
за ваши деньги возможно все что захотите...

12/10/12 09:37  psi-factor!   Дерево
Может ли ООО выпускать облигации на сумму к примеру 10млн.грн. Стоимость к примеру 300 баксов с ежемесячным удорожанием и правом выкупа. Под 3% в месяц. Т.к. нужны деньги для развития своего любого направления бизнеса. Но с условиями что бы облигации выпускал банк и выступал гарантом плюс страховал все финансовые риски.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100