RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

ИСы и акциз на сделки с ценными бумагами


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
14/02/14 11:01  kozak 2Отправить письмо > briz07    13/02/14 16:42Дерево
К сожалению это разъяснение уже не работает - были изменения в НК: п. 153.9... Норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції РЕПО.

Фінансовий результат за такими операціями платника податку визначається за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та оподатковується в загальному порядку. Якщо платником податку не виконано зобов'язання щодо зворотного продажу (купівлі) цінних паперів у встановлений договором РЕПО строк, така операція оподатковується в порядку, встановленому пунктом 153.8 статті 153 цього Кодексу.
Поэтому и возник вопрос. Новая трактовка дает налоговой широкое поле для маневра.Как же быть?

13/02/14 16:42  briz07Отправить письмо > kozak 2    13/02/14 12:34Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Як у податковому обліку платника податку на прибуток підприємств відображається сума дисконту (процентів), що виникає при зворотному викупі цінних паперів, які були продані за договором РЕПО? Як у податковій декларації з податку на прибуток підприємства відображається позитивна або від’ємна різниця від продажу цінного паперу за операцією РЕПО?

Відповідно до пп. 14.1.167 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу операція РЕПО — операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною, що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО. Строк між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року.

Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами визначено ст. 153 зазначеного Кодексу. Згідно з п. 153.8 цієї статті платник податку повинен вести відокремлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами в розрізі окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, у тому числі окремий облік операцій з цінними паперами, придбаними під час їх розміщення, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу. При цьому витрати платника податку, понесені при придбанні цінних паперів, використаних платником в операціях РЕПО, не враховуються у визначенні фінансових результатів за операціями з торгівлі цінними паперами протягом строку РЕПО, а враховуються при визначенні фінансових результатів за операціями РЕПО в порядку, передбаченому п. 153.9 ст. 153 Податкового кодексу.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього самого виду протягом такого звітного періоду, від’ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього самого виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному ст. 150 цього Кодексу.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу (обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження) кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього самого виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від’ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього самого виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

Пунктом 153.9 ст. 153 Податкового кодексу визначено, що норми п. 153.8 цієї статті не поширюються на операції з купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотного їх продажу (купівлі) (операції РЕПО), якщо такі операції не передбачають перехід права власності на цінні папери. Фінансовий результат за такими операціями платника податку визначається по кожній такій операції як різниця між ціною продажу (купівлі) цінних паперів та ціною їх зворотної купівлі (продажу) в податковому періоді, в якому відбулась зворотна купівля (продаж) таких цінних паперів.

За операціями з купівлі (продажу) цінних паперів із зобов’язанням зворотного їх продажу (купівлі) (операції РЕПО), якщо такі операції передбачають перехід права власності на цінні папери, фінансовий результат визначається в порядку, передбаченому для операцій з торгівлі цінними паперами в п. 153.8 ст. 153 зазначеного Кодексу.

Норми Податкового кодексу щодо визначення звичайних цін при проведенні операцій РЕПО не застосовуються.

Враховуючи викладене, якщо при купівлі (продажу) цінних паперів за операціями РЕПО право власності на такі цінні папери не переходить, то фінансовий результат визначається за кожною операцією з купівлі (продажу) окремого цінного паперу. Доходи (витрати) платника податку з урахуванням дисконту (процентів), отримані (понесені) при продажу (придбанні) цінного паперу, враховуються в окремому фінансовому обліку в податковому періоді, в якому відбувся зворотний продаж (купівля) такого цінного паперу.

У податковій декларації з податку на прибуток підприємства позитивна або від’ємна різниця між отриманим (нарахованим) платником податку доходом від продажу цінного паперу за операцією РЕПО та витратами, понесеними (нарахованими) таким платником податку внаслідок придбання такого цінного паперу, відображається у рядку 6 додатка ЦП «Цінні папері» до декларації за результатами звітного періоду, в якому відбулась зворотна купівля (продаж) такого цінного паперу.

При цьому прибуток, отриманий від купівлі (продажу) цінного паперу за операцією РЕПО, за якою право власності не переходить, переноситься до підсумкового рядка 03.20 додатка ЦП до декларації та відображається у складі інших доходів у рядку 03 декларації.

Від’ємна різниця між ціною продажу (купівлі) цінного паперу та ціною його зворотної купівлі (продажу) за операцією РЕПО у показнику підсумкового рядка 03.20 додатка ЦП до декларації не враховується і в подальшому в декларації не відображається.

Якщо операції РЕПО передбачають перехід права власності на цінні папери, то фінансовий результат визначається в порядку, передбаченому для операцій з торгівлі цінними паперами в п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу.

13/02/14 12:34  kozak 2Отправить письмо > kozak 2    13/02/14 11:53Дерево
РЕПО давно не занимался поэтому вопросы возникают по ходу углубления в тему. Я продаю через РЕПО векселя ниже номинала с обязательством выкупить по номиналу через год (в январе 2015 г.). Как отражать в налоговом учете обе части операции? Как я понял налоговый кодекс относит доходы от этой операции к общим доходам (не ценнобумажным). Это что же получается - при проведении 1 этапа РЕПО, когда я продаю векселя, всю сумму от продажи я должен поставить в общие доходы и обложить 18% налога на прибыль?

13/02/14 11:53  kozak 2Отправить письмо > BiLL CaRSoN    14/03/13 11:48Дерево
Мне тут РЕПО с векселями предлагают и задумался я - а нужно ли с этой сделки платить акциз 1,5 %, и сколько раз? Не решит ли наша доблестная налоговая, что векселя туда-суда переходили 2 раза поэтому и акциз нужно платить 2 раза? Кто что думает?

14/03/13 12:34  BiLL CaRSoN > BiLL CaRSoN    14/03/13 11:48Дерево
*оптимист (не пессимист)

14/03/13 11:48  BiLL CaRSoN > 555555555    14/03/13 11:29Дерево
Да, но это только пока без акциза! Как тот информированный пессимист понимаю так, что вносивший пресловутый законопроект про акциз оставил временный инструмент для маневра.
Между делом, сам себе не объясню почему я написал "ИС", думал о них походу. То про сделку с акциями тема и не в листинге.

14/03/13 11:29  555555555 > BiLL CaRSoN    13/03/13 12:17Дерево
Насколько я понимаю по инвестиционным сертификатам акцих не платится? Или я неправильно понимаю?

13/03/13 12:17  BiLL CaRSoN > Yukon    4/03/13 17:17Дерево
Вот допустим, из 2012 года сделка по перепродаже ИС не закрыта по оплате из-за оплаты в рассрочку, а переход это факт и акт приема-передачи подписан.
Больше скажу, торговец давно сделку закрыл, давно отчитался, так у него и тот квартал и тот год финансовый закрыты по налогам. А налоговым агентом вроде быть ему (исправьте, если я не прав).
Вот два хозобщества теперь разве должны подтягивать того торговца под тему хотим уплатить акциз? По-моему, только за уши.

4/03/13 17:17  YukonОтправить письмо > шо робить    9/01/13 12:00Дерево
Коллеги, кто что думает по поводу даты начисления сего пресловутого акциза? По оплате или по поставке? "від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі". Вроде как по деньгам, но много слішу разговоров, что по "переходу права собственности"..

10/01/13 10:49  шо робитьОтправить письмо > irenevyp    10/01/13 10:14Дерево
так і по законодавству реєстр - це 1 і 2 рівень лістингу.

10/01/13 10:14  irenevyp > шо робить    9/01/13 15:57Дерево
по мнению ПФТС реестр - это первый и второй уровень листинга, вчера звонила туда

9/01/13 15:57  шо робитьОтправить письмо > irenevyp    9/01/13 15:02Дерево
це ж воно і є - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] - Ви про бірж.реєстр говорите, а я про бірж.курс - для акцизу 0 факт перебування в бірж.реєстрі, як я розумію, не принциповий? це для акцизів 0,1% vs. 1,5% грає роль.

9/01/13 15:02  irenevyp > шо робить    9/01/13 14:24Дерево
есть требования к биржевому реестру в законе, кстати положение зарегистрировано в мИНЮСТЕ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р. за N 2082/22394
Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж

9/01/13 14:24  шо робитьОтправить письмо > irenevyp    9/01/13 13:28Дерево
що Ви маєте на увазі під "сделки крайне редкие"? як це впливає на ситуацію? думаю, головне, щоб хоча б колись в історії цього ЦП був розрахований біржовий курс (в ПК ні слова про те, з якою частотою він має бути розрахований) - але згідно вимог, затверджених НКЦПФР ЗА ПОГОДЖЕННЯМ з Мінфіном - до речі, Мінфін щось таки погодив, тільки, схоже, не те і не так - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

9/01/13 13:28  irenevyp > tiran    9/01/13 13:10Дерево
закон просто чудный. Первый вопрос - сделка на бирже, сделки крайне редкие, бумаги в листинге, какая ставка акциза? есть три варианта, сделки на бирже по реестровым бумагам, внебиржевые сделки по бумагам в реестре, внебиржевые сделки по внебиржевым бумагам.
Второй вопрос деньги платят напрямую - кто ответственен? Звонила в ГНАУ - вопрос на проработке
Третий вопрос - договор в прошлом году, деньги в этом _ Гнау говорит, вопрос на проработке
Четвертый вопрос - НДФЛ с полной суммы договора, акциз не учитывается (мнение ГНАУ)
Это самые первые вопросы, которые возникли

9/01/13 13:10  tiranОтправить письмо > torgoveu ub    9/01/13 12:39Дерево
Нда...
А если цб, грубо говоря фигня, и не сможет соответсвовать 1,2 ур.листинга, то тогда, как я понял, однозначно попадаем на 1,5%..

9/01/13 12:39  torgoveu ubОтправить письмо > ...    9/01/13 11:54Дерево
помню прихожу после нового года, говорю слыхал мол счета новые есть, на стенде не вижу, а работница без нотки сомнения грит мне а идите на перовм етаже купите за 2 грн в магазине при налоговой, вы ж понимаете дело не в 2 гривнах

9/01/13 12:36  torgoveu ubОтправить письмо > шо робить    9/01/13 12:00Дерево
нотариус же платит 2% и так само торговец

9/01/13 12:00  шо робитьОтправить письмо > шо робить    9/01/13 11:41Дерево
колеги, а як ви трактуєте п. 219.2 ПК (в контексті того, що поняття "податковий агент" із ст. 14 ПК і ст. 168 не стосуються акцизу) - схоже, що торговець, який здійснює операцію, буде агентом тільки в тому випадку, якщо він ВИПЛАЧУЄ ДОХІД - так як акциз платиться "з доходів, що виплачуються такій особі". 1. по позабіржових операціях, як правило, гроші не йдуть через торговця. 2. чи вважається _виплатою_ _доходу_ передача брокером коштів, розблокованих з біржі, клієнту? а якщо це не від операцій з продажу/обміну/відчуження ЦП, а просто повернення невикористаних коштів? вже ж існує практика, що податкова просто повернення коштів НЕ ВІД операцій сприймає як дохід.


.


9/01/13 11:54  ...Отправить письмо > torgoveu ub    9/01/13 11:49Дерево
та да, хам такой, деньги державе заплатить надумал))

9/01/13 11:49  torgoveu ubОтправить письмо > ...    9/01/13 11:10Дерево
приди в налоговую поклонись и "позвольте спросить а куда платить налог 1.5% очень хочу вам заплатить" в ответ "много вас тут таких ходит, приходи спрашивай ух какой шустряк- сразу и счета ему подавай"

9/01/13 11:41  шо робитьОтправить письмо > шо робить    9/01/13 11:34Дерево
пробачте, 10 днів не після закінчення кварталу, а після закінчення строку подачі декларації на прибуток за квартал.

9/01/13 11:34  шо робитьОтправить письмо > gloria60    9/01/13 11:22Дерево
так, виходить, що платити протягом 10 днів після квартала. тому під кінець 1 кварталу (або акурат на 10 день після його закінчення, в 17-30, як і було опубліковано про підписання САМОГО закону) нас ощасливлять усіма реквізитами, що куди платити.

9/01/13 11:22  gloria60 > ...    9/01/13 11:10Дерево
Если я правильно читала НК, платится в конце квартала, в сроки подачи налоговой декларации по налогу на прибыль.

9/01/13 11:21  briz07Отправить письмо > ...    9/01/13 11:10Дерево
Этот вопрос меня уже давно волнует, но ответа на него нет.
И когда платить, за период, а может надо платить по итогу года?

9/01/13 11:10  briz07Отправить письмо > gloria60    9/01/13 10:07Дерево
Много головной боли, каждый месяц, и не один раз... Ну и документо оборот возрастет...

Мне больше нравится, что народ готов платить 0,1% ! Вот это круто,
я например не готов платить, не за что эти деньги платить.

9/01/13 11:10  ...Отправить письмо > ...    9/01/13 10:52Дерево
Кстати, а куда энто все платить сейчас? Вот хочу сегодня сделку запустить, и страстно желаю наполнить бюджет 1,5% от суммы сделки. Куда сбросить кровные денюжки? Счета, пароли, явки?

9/01/13 11:08  briz07Отправить письмо > tiran    9/01/13 08:43Дерево

9/01/13 10:52  ...Отправить письмо > GoGo    30/12/12 23:19Дерево
Я Вас умоляю, первый раз? Никто ничего не будет править, всякие налоговые векселя разве чему-то соответствуют? И ничего, прописаны в НК. Так и тут.

9/01/13 10:07  gloria60 > torgoveu ub    9/01/13 10:02Дерево
ну да.. Если изначально ничего этого нету, а делать всё "искусственно". Хотя: зачем свои торговцы-то? сейчас любой торговец "за щастье" тебе сделки организует, и не сильно дорого, по-моему

9/01/13 10:02  torgoveu ubОтправить письмо > gloria60    9/01/13 09:54Дерево
затратно надо иметь двух штатных торговцев, требоания у уставнику,доп отчетность, проганять определеные обемы за определеный период, процент бирже,надо смотреть на обеv

9/01/13 09:54  gloria60 > tiran    9/01/13 08:43Дерево
Различайте биржевой список и биржевой реестр.
0,1% - для биржевого РЕЕСТРА (т.е. листинговых ценных бумаг), биржевой список = биржевой реестр+внелистиноговые цб.
Включать - несложно по процедуре, если бумаги (эмитент) подходит под все требования 1 или 2-го уровня листинга.

9/01/13 08:43  tiranОтправить письмо > torgoveu ub    8/01/13 15:57Дерево
Привет всем. Немного ламерский вопрос - а сложно/затратно/долго вносить акции в биржевой список (если они там никогда не были), чтоб выйти на 0,1%?
благодарю...

8/01/13 15:57  torgoveu ubОтправить письмо > GoGo    8/01/13 15:33Дерево
да-да Азаровки

8/01/13 15:33  GoGoОтправить письмо > torgoveu ub    8/01/13 11:24Дерево
...а чому ні))) даєш емісію фінансових векселів)) чекаємо скоро в свободному обігу - дві кліменкі міняємо на 5 гарбузівок..

8/01/13 11:38  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    8/01/13 11:24Дерево
слава Богу внешнее финансирование бюджета закончилось и не возобновляеться особо

8/01/13 11:24  torgoveu ubОтправить письмо > briz07    8/01/13 09:59Дерево
финансовый вексель государства - єто уже края

8/01/13 09:59  briz07Отправить письмо > Дюг    5/01/13 16:12Дерево
Да уже все раскопано, но нет подзаконки и когда она будет не понятно...
А раз у нас все задним числом, то лучше ничего не делать и ждать, чтобы потом не попасть...
По итогу квартала получим очередной обвал на фондовом рынке...

5/01/13 16:12  Дюг > briz07    4/01/13 17:54Дерево
Минута молчания как-то у нас затянулась. Айда копать! Ща принесут.

4/01/13 17:54  briz07Отправить письмо > GoGo    4/01/13 17:44Дерево
Здается мне, что фондовый рынок умер...

4/01/13 17:46  briz07Отправить письмо > GoGo    4/01/13 17:44Дерево
На сколько я понимаю, то благодаря новой редакции ст. 2 ЗУ О ЦБ и ФР, появился новый инструмент финансовый вексель, он не простой и не переводной.. он финансовый... ;о)

4/01/13 17:44  GoGoОтправить письмо > briz07    4/01/13 15:13Дерево
вобщем ребятам судя по всему не дает слава попередникив тыривших ндс под несуществующий экспорт)) они решили проще наладить выпуск векселей часть из которых судя по всему будет реально бронзовой))

4/01/13 15:13  briz07Отправить письмо > gloria60    4/01/13 14:27Дерево
Да уж... точно "бронзовый вексель", а не финансовый...
Читаем классику: Адам Смит,
Исследование о природе и причинах богатства народов [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Очень хороший пример, про купца в Эдинбурге и купца в Лондоне....

Жаль только, что те кто законы пишут, не читают классику.....

4/01/13 15:06  briz07Отправить письмо > GoGo    4/01/13 14:26Дерево
На коленке, говорите писали?... ;о)
Похоже, что на салфетках в кабаке, празднуя уходящий старый год.. (часов так пять подряд, а потом писать начали).

4/01/13 15:03  briz07Отправить письмо > GoGo    4/01/13 14:26Дерево
Ну и дальше продолжаем... вопросы..
Векселя просты и переводные выписываются в документарной форме...
А вот финансовые векселя они не простые :о) (круто получается, продолжим), а золоты..., пардон, надо говорить, как пишет законодатель - крім фінансових векселів, що випускаються у бездокументарній формі.

Т.е. получаем новую бесценную бумагу - ФИНАНСОВЫЙ ВЕКСЕЛЬ,
который является неэмиссионной бумагой (ст. 3 ЗУ О ЦБ и ФР),

и читая дальше туже статью, обнаруживаем, что:

Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в
документарній формі. { Частину третю статті 3 доповнено абзацом
третім згідно із Законом N 1522-VI ( 1522-17 ) від 11.06.2009 }

Так в какой форме будет существовать финансовый вексель?
Я бы его сразу назвал - дружеским или бронзовым....[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
чтобы не ругаться...

4/01/13 14:52  briz07Отправить письмо > GoGo    4/01/13 13:59Дерево
Можно начинать задавать вопросы?
Векселя бывают простые и переводные, ни и еще финансовые.
А финансовые векселя это какие ? Простые или переводные?
Про бездокументарку я вообще молчу...

4/01/13 14:51  briz07Отправить письмо > GoGo    4/01/13 13:59Дерево
11. У статті 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі, крім фінансових векселів, що випускаються у бездокументарній формі у визначеному законодавством порядку";

частину третю доповнити абзацами другим - п’ятим такого змісту:

"Особливості випуску, обігу, погашення та стягнення за фінансовими векселями визначаються:

Національним банком України - для векселів, що емітуються банківськими установами (банківський фінансовий вексель);

Кабінетом Міністрів України - для векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів (казначейський фінансовий вексель).

Правила реєстрації випуску та правила обліку фінансових векселів затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України".

4/01/13 14:49  briz07Отправить письмо > GoGo    4/01/13 14:26Дерево
У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128):

1) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги (крім фінансових векселів)";

2) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), крім фінансових векселів, що випускаються у бездокументарній формі. Правила реєстрації випуску та правила обліку фінансових векселів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України".

4/01/13 14:48  briz07Отправить письмо > GoGo    4/01/13 13:53Дерево
Более того скажу, не то что на коленке, а на бегу в газету - голос Украины...

4/01/13 14:46  briz07Отправить письмо > GoGo    4/01/13 14:26Дерево
В РЕПО это хорошо, а обосновать сможете? ;о)
С точки зрения ПК?

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100