RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Відновлення 3-х місячного строку для оскарження протоколу загальних зборів акціонерів


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/01/13 07:42  Mark-DonОтправить письмо > Charom    24/01/13 21:23Дерево
Я с Вами полностью согласен !
Я специально спровоцировал этот вопрос, чтобы мои оппоненты услышали не только мое мнение, но и подтверждение его со стороны коллег по форуму.
За что и спасибо !

24/01/13 21:23  CharomОтправить письмо > Mark-Don    14/01/13 16:02Дерево
1) може, якщо договором не передбачено інше (наприклад, що право власності переходить з моменту внесення змін до реєстру)

2) потрібне нотаріальне посвідчення

14/01/13 16:02  Mark-DonОтправить письмо > Charom    14/01/13 15:34Дерево
Практически во всем могу с Вами согласиться, при этом констатируя факт того, что с нашеми законодателями скучно не бывает.
Но есть и радостные новости - г-н Тевелев Д.М. обещал приложить все усилия для доведения нормативной базы рынка ЦБ до мирового уровня.
По поводу конкретного вопроса - не в качестве спора, а с желанием услышать Ваше мнение.
Как правило, договора об отчуждении ЦБ содержат одно из весьма существенных условий - обязанность его сторон (или одной из них) в течение N-ного времени передать документы регистратору для внесения соответствующих изменений в реестр.
Вопрос - может ли договор в случае неисполнения этого условия считаться исполненным, и подтверждать переход прав собственности на ЦБ ?
Второй момент - может ли договор дарения ЦБ на сумму, превышающую 50 НМДГ, быть исполнен в простой письменной форме ?
Повторюсь - просто интересно Ваше мнение.

14/01/13 15:34  CharomОтправить письмо > Mark-Don    14/01/13 11:02Дерево
"Но если эта запись не внесена, то право голоса остается за дарителем."

У цій фразі "право голоса" варто б замінити на "возможность голосовать"; бо право голосу прив'язане до права власності, тільки можливість його реалізації іноді "відстає" (до моменту внесення змін у реєстр). Якщо право власності перейшло - право голосу не залишається саме по собі.

З технічної точки зору Ви все правильно описуєте: зміни до реєстру не внесено, дарувальник приходить і реєструється на зборах згідно з реєстром, голосує.
Фізично він може це робити, але це не означає, що такі дії з його боку правомірні: якщо право власності вже перейшло до іншої особи, і дарувальник це знає, він не є акціонером. Зі ст. 41 ЗУ "Про господарські товариства" (діяв у 2010 році, коли були збори): "У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є."
Чи можуть такі дії бути підставою для визнання рішення зборів недійсними - конкретних рішень суду ні в кого з нас поки немає.

14/01/13 14:57  CharomОтправить письмо > Mark-Don    14/01/13 08:22Дерево
Звичайно, підтвердженням права власності на ЦП є сертифікат. Але це не означає, що без сертифіката взагалі, ні секунди, в жодній ситуації не може бути права власності на ЦП, підтвердженого іншим чином. Наприклад, пункт 10 розділу VI Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (рішення ДКЦПФР від 17.10.2006 № 1000):
"До виготовлення сертифікатів акцій та видачі їх власникам визначеним способом право власності на акції підтверджується договорами на придбання акцій (договором про створення акціонерного товариства - у разі розміщення акцій при створенні акціонерного товариства).".

При цьому неможливість голосування на зборах, відчуження акцій і т.п. - це вже інше питання. Як уже згадувалось, може бути право власності, але ще не бути можливостей (умов) для повної його реалізації.

У ситуації з даруванням акцій, імхо, можна доводити, що право власності перейшло до обдаровуваного, якщо є достатні документальні докази (договір дарування; було передано сертифікат; можливо, є якийсь акт приймання-передачі тощо). Тоді можна використовувати ч. 4 ст. 722 ЦК:
"Прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунка.".
Хоч це і загальна норма, але спеціальної норми щодо моменту переходу права власності на іменні ЦП в док. формі просто не існує.
Звичайно, тут наведені загальні думки, а не поради автору теми; які документи є в наявності і взагалі, яка ситуація, він сам проаналізує; тим більше, при бажанні для оскарження вже згадувались інші можливі підстави.

До речі, і судова практика вказує на те, що перехід права власності на ЦП не обов'язково співпадає з моментом внесення змін до реєстру.
Пункт 1.1 Роз'яснення "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин" (Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 № 04-5/14):
"до особи, яка набула право власності
на цінний папір, переходять у сукупності усі права, що ним посвідчуються. Внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів визначено у абзаці третьої частини першої статті 5 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" визначено як умову реалізації прав, посвідчених акціями, а не як момент набуття корпоративних прав. Отже, особа вважається акціонером та відповідно суб'єктом корпоративних прав з моменту набуття права власності на акції.".

14/01/13 11:02  Mark-DonОтправить письмо > spassss7    14/01/13 10:38Дерево
Если мы не зарегистрировали в установленном порядке договор дарения акций(не получили) сертификат то что получается предыдущий собственник таких акций мог голосовать ими??? несмотря на то что он их нам уже подарил?

Именно так !
Законодательство не содержит никаких ограничений на участие в собрании лиц, зарегистрированных в реестре.
Одаренный получит право голоса только с момента внесения в реестр приоьретении акций.
Но если эта запись не внесена, то право голоса остается за дарителем.
В Российском законодательстве такая ситуация урегулирована прямо и предусматривает выдачу приобретателю акций доверенности на участие в собрании, одновременно с заключением договора.
В нашем законодательстве это можно просмотреть косвенно - реестр лиц, имеющих право на участие в собрании составляется за три рабочих дня до собрания.
Т.е. если акции приобюретены менее, чем за три до собрания, то правот голоса остается за продавцом (даретелем). Единственный выход в этой ситуации - выдать доверенность.
Так что в вашей ситуации, если Ваш даритель, заключив договор дарения, тем не менее принимал участие в собрании, то делал он это абсолютно законно.
Прочитайте внимательно статью 5 закона "О национальной депозитарной системе...", которую я уже цитировал.

14/01/13 10:38  spassss7 > Mark-Don    14/01/13 08:24Дерево
Большое спс за столь активное обсуждение вопроса.
По поводу смены адреса и отслеживания рекомендованных писем то с этим у нас всё ок(адрес не менялся, все письма получаем регулярно т.е. как только приходит уведомление с почты о письме).
Но вот из Вашей дискусии так и не понял:
Если мы не зарегистрировали в установленном порядке договор дарения акций(не получили) сертификат то что получается предыдущий собственник таких акций мог голосовать ими??? несмотря на то что он их нам уже подарил?

14/01/13 08:24  Mark-DonОтправить письмо > Mark-Don    14/01/13 08:22Дерево
Похоже, я не совсем окончил мысь:
"Поэтому я, не оспаривая общие нормы, определяющие момент наступления права собственности, утверждаю, что в сделках с ЦБ в документарной форме, моментом наступления права собственности на них, является момент получения сертификата ЦБ."
А выдача сертификата возможна только как завершение операции по внесению изменений в реестр, т.е. зачисления приобретенных ЦБ на счет их владельца.

14/01/13 08:22  Mark-DonОтправить письмо > Charom    13/01/13 23:08Дерево
"Коротше кажучи, слід розрізняти набуття права власності на акції (і посвідчених ними корпоративних прав) і момент, з якого ці корпоративні права можна реалізувати".
Уже упомянутый мной закон говорит о том, что, "Підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат". Т.е. лишь после получения сертификата, приобретатель ЦБ может утверждать, что он является их собственником. Лишь после получения сертификата, его обладатель получает в полном объеме права на владение, пользование и распоряжение ЦБ. С правом пользования мы уже разобрались. О распоряжении - для отчуждения ЦБ их собственник должен в обязательном порядке предъявить сертификат. Без этого он однозначно получит отказ от регистратора.
Поэтому я, не оспаривая общие нормы, определяющие момент наступления права собственности, утверждаю, что в сделках с ЦБ в документарной форме, моментом наступления права собственности на них, является момент получения сертификата ЦБ.
Я говорю только о документарных ЦБ, так как для бездокументарных закон однозначно установил момент вступления в права собственности - внесение ЦБ на счет их собственника.

13/01/13 23:08  CharomОтправить письмо > Mark-Don    13/01/13 21:24Дерево
:) цікаво спостерігати за переходом від "могу взять под большое сомнение" до "могу утверждать совершенно категорично" і "более чем уверен".
Якщо серйозно, то я брав до уваги не здогадки, а "умови задачі", надані автором теми. Якщо він стверджує, що повідомлення не отримували, і про його існування немає ніяких даних, то з цього і виходимо. Точно все з'ясується, якщо відповідач пред'явить у суді докази повідомлення акціонерів. Якщо автор помиляється - це його ризики, і вони поза цим обговоренням. По-моєму, це очевидно.

Щодо згаданого закону і права на управління, читаємо уважно:
"Право на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів".
Отже, у цій нормі говориться не про те, хто має право, а про умову реалізації вже існуючих прав.
Тобто потрібне саме право + умова його реалізації. Якщо дарувальник передав право власності на акції, то очевидно, що він уже не має прав, які посвідчуються акціями. Те, що до внесення змін у реєстр дарувальник технічно може зареєструватись на зборах - це проблема і ризики нового власника, і щоб уникнути їх, він зацікавлений швидше внести ці зміни в реєстр.
Коротше кажучи, слід розрізняти набуття права власності на акції (і посвідчених ними корпоративних прав) і момент, з якого ці корпоративні права можна реалізувати.13/01/13 21:38  Mark-DonОтправить письмо > Charom    13/01/13 18:26Дерево
Дополню для, так сказать, полной ясности.
Очень часто причиной того, что акционеры не получают уведомления о собрании является то, что эмитентом рассылались заказные письма, а получатели просто не являлись за ними на почту.
У меня за время работы регистратором (а именно регистратор очень часто рассылает уведомления) накопились тысячи возвращенных почтой писем с отметкой о причине возврата - "За перевищенням терміну зберігання".
Так что для получения полной картині, нужно восстановить множество подробностей и я более чем уверен, что они будут не в пользу обсуждаемого акционераю

13/01/13 21:24  Mark-DonОтправить письмо > Charom    13/01/13 18:26Дерево
"...акціонеру все одно не повідомили про скликання зборів..." - тоже могу взять под большое сомнение. И вот почему: уведомление о собрании направляется на адрес акционера, зафиксированный в реестре. А внутренний голос и в этот раз подсказывает мне, что этот акционер не очень-то следил за актуальностью своих реквизитов в лицевом счете в реестре акционеров.
Я таких претензий о неполучении уведомлений о собрании наслышался за свою регистраторскую жизнь - многие сотни. А начинаешь разбираться - реальный адрес давно поменялся, а акционер не внес актуальные данные в реестр, но все равно - виноваты все вокруг, но не он сам.

"Крім того, якщо акціонер прийняв дарунок (інший пакет - 26% акцій), то він може стверджувати, що право власності на акції перейшло до нього від дарувальника."
С этим тоже не могу согласиться. Дело в том, что акционер не просто "...сам ще не міг взяти участь у зборах...", а просто не имел право на такое участие.
См. Закон "ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ", статья 5, пункт 1, абзац 3:
"Право на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів".
Т.е. до внесения изменений в реестр, право на управление, т.е. в данном случае, на участие в общем собрании имеет даритель.
Это аксиома для любого специалиста, работающего на фондовом рынке и в области корпоративного управления.
Поэтому я еще раз могу утверждать и совершенно категорично:
"...никаких оснований...".

13/01/13 18:26  CharomОтправить письмо > Mark-Don    13/01/13 16:35Дерево
"никаких оснований" - це занадто категорично.
Адже був і інший подарований пакет акцій (20%), щодо якого зміни до реєстру були внесені, але акціонеру все одно не повідомили про скликання зборів, і до складу учасників ТДВ його не включили. Так що певні підстави для оскарження є.

Крім того, якщо акціонер прийняв дарунок (інший пакет - 26% акцій), то він може стверджувати, що право власності на акції перейшло до нього від дарувальника. Зміни до реєстру не були своєчасно внесені, тому акціонер (обдаровуваний) сам ще не міг взяти участь у зборах, але і дарувальник уже не був власником акцій, а отже, не мав права брати участь у тих зборах, на яких прийнято рішення про перетворення.

13/01/13 16:35  Mark-DonОтправить письмо > spassss7    13/01/13 10:23Дерево
Мой внутренний голос мне именно это и подсказывал.
Поскольку якобы подаренный Вам пакет акций не внесен в реестр, то и говорить о нарушении Ваших прав нет никаких оснований.
В равной степени у Вас нет и никаких оснований обращаться в суд или с жалобой в НКЦПФР.
Жаловаться Вам нужно исключительно на собственную беспечность.


13/01/13 15:25  CharomОтправить письмо > spassss7    13/01/13 10:23Дерево
Нема ніяких підстав вважати ЗАТ власником тих 26% акцій.
Інша справа, що у реєстрі продовжував значитися колишній акціонер (дарувальник), тому він міг зареєструватися на зборах і голосувати за перетворення.
Якби ті 26% акцій не голосували, рішення про перетворення не було би прийнято, адже для нього потрібно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

13/01/13 10:23  spassss7 > Charom    9/01/13 16:58Дерево
Спасибо за ответы; меня со бственно интересовал вопрос по срокам, из Ваших комментов я понял, что со сроком всё ок.
По поводу обжалования именно "решений" я знаю, но всё равно спс за напоминание.
По поводу владения 46% акций, тут у нас тоже не всё гладко.
Т.к. акции были нам подарены двумя договорами(на 20% и 26%), один на 20% был зарегистрирован и инф. внесена в реестр, второй на 26% нет.
Так вот, производный вопрос: могли ли они(собрание акционеров) наши незарегистрированные акции считать собственностью ЗАО и голосовать ими на их усмотрение или они(нерарегистр-е акции) просто не принимают участия в голосовании?

9/01/13 16:58  CharomОтправить письмо > Mark-Don    6/01/13 16:22Дерево
Моє зауваження було швидше технічне, і воно однаково стосується порядку оскарження як рішення зборів ЗАТ, так і установчих зборів ТДВ (адже sapssss7 написав "...хотим обжаловать эти протоколЫ...)
Чи варто взагалі їх оскаржувати - окреме питання: для цього мало інформації, та і автор теми про це не запитував.
У решті з вашими зауваженнями можна погодитись.

6/01/13 16:31  Mark-DonОтправить письмо > Mark-Don    6/01/13 16:27Дерево
Есть еще одно сомнение.
Из опыта знаю, что весьма часто покупатели и продавцы акций не соблюдают процедуру такой сделки. В результате, считая себя акционерами, таковыми реально не являются.
Иными словами - еще вопрос, было ли лицо, утверждающее, что оно является владельцем 46 % акций, внесено в реестр акционеров.
Если нет - то и говорить больше не о чем.
Это легко проверить по базам агентства "СМИДА" за 5006-2007 год.

6/01/13 16:27  Mark-DonОтправить письмо > Mark-Don    6/01/13 16:22Дерево
Дополню.
Можно также накатать жалобу в НКЦПФР о том, что эмитентом нарушен порядок созыва и проведения собрания:
как минимум- не уведомлены должным образом акционеры и, что гораздо серьезнее - в собрании не было кворума, так как без акционера, владеющего 46 % акций, собрание не могло состояться.
Тут уже пахнет весьма серьезными наказаниями. Но нисколько не решает вопрос восстановления исключенного участника.

6/01/13 16:22  Mark-DonОтправить письмо > Charom    6/01/13 09:36Дерево
Уважаемый коллега !
Мне кажется, что оспаривать решения Общего собрания акционеров уже не имеет смысла, так как ЗАО уже реорганизовано в ОДО. Отмена решений ОСА ЗАО ничего не даст, так как отменять зарегистрированное ОДО и возвращаться к ЗАО практически невозможно.
Мне кажется, что нужно оспаривать решение учредительного собрания ОДО, которым бывший акционер ЗАО был исключен из числа участников ОДО.
Но, впрочем, ТС дано очень мало информации, а для полного понимания проблемы нужно изучить все документы, связанные с реорганизацией и решением об исключении бывшего акционера из числа участников ОДО.

6/01/13 09:36  CharomОтправить письмо > sapssss7    4/01/13 14:49Дерево
Так, закон "Про акціонерні товариства" не поширювався на ЗАТ у 2010 році.
Тільки в позові правильно формулюйте вимоги, бо ви весь час повторюєте "оскарження протоколу", а оскаржувати слід рішення загальних зборів.

З постанови Пленуму ВСУ від 24.10.2008 N 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів":
"У судовому порядку недійсним може бути визнано рішення загальних зборів учасників товариства, а не протокол загальних зборів. Протокол є документом, який фіксує факт прийняття рішення загальними зборами, і не є актом за змістом статті 20 ГК."

4/01/13 14:49  sapssss7Отправить письмо > sapssss7    4/01/13 14:47Дерево
Вот по этой теме нашёл впринципе подходящее решение [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Согласно ему, следуя логике Разъяснений ГКЦБФР №8 от 14.07.2009 г., согласно п. 17 которого указано, что АО до приведения в соответствие с нормами ЗУ "Об акционерных обществах" устава и других внутренних положений АО должны руководствоваться в своей деятельности с 30.04.2009 г. по 30.04.2011 г. ЗУ "О хозяйственных обществах" и соответствующими подзаконными актами. Этими же актами законодательства регулируются взаимоотношения общества с акционерами, инвесторами и т.д.

То есть, поскольку в нашем случае поскольку при проведении в 2010 г. и в 2011 г. собраний акционеров наше ЗАО не привело свой устав и другий внутр. документы в соответствие с нормами ЗУ "Об акционерных обществах", то и такие протоколы проводились и подлежат обжалованию в соответствии с нормами ЗУ "О хозяйственных обществах", т.е. общий срок обжалования - 3 года.

Жду ваших коментариев и/или замечаний по этому выявленному факту.

4/01/13 14:47  sapssss7Отправить письмо   Дерево
Ситуация такая:
в 2006 г. были приобретены 46% акций в ЗАТ.
После чего, о сборах акционеров никаких уведомлений не приходило и от нас соответственно никто не ездил(само ЗАТ находится в другой обл.).
Весной 2012 г. наш представитель поехав туда получил от директора ЗАТ след. документы:
протокол 2010 года о реорганизации ЗАО в Общество с доп. ответственностью, и уже в учредительном протоколе 2011 года общества с доп. ответственностью мы уже не значились как участники ОДО.
Так вот хотим обжаловать эти протоколы в суде, но при этом ЗУ "об акционерных обществах" (ч. 1 ст. 50) предусмотрен 3-х месячный срок с дня их проведения на обжалование протоколов общего собрания акционеров(при этом напоминаю нам никаких уведомлений не было, и они не по нашей просьбе не смогли показать документов об отправке нам уведомлений о проведении сборов) и статутом ЗАО предусмотрен порядок уведомления акционеров о сборах согласно действующему законодательству.

вопрос: реально ли восстановить этот 3-х месячный срок на обжалование протокола, если у кого было в практике(выложите примеры).
Заранее спасибо.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100