RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Изменения в НКУ касаемо ЦБ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/02/13 12:31  maximus_s > joilly    25/02/13 11:18Дерево
ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА

у цивільному праві передача майна у власність іншій особі. Розрізняють відчуження майна платне (купівля-продаж) і безоплатне (дарування). Відчужене майно може здійснюватися на основі договору або в примусовому порядку (наприклад, реквізиція майна у власника). Відчужене майно пов'язане з припиненням права власності. (З практики застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції)
Скорее всего нотарисы будут снимать акциз, если конечно попадет....

25/02/13 11:18  joilly > onlooker    9/01/13 17:04Дерево
Передбачається, що платниками такого податку стануть фізичні або юридичні особа резиденти або нерезиденти (в т.ч. їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну, або інших способів відчуження цінних паперів.
А дарение-это відчудження? тоже подпадает под этот акциз? и как оплачивается (механизм),если подпадает?

13/02/13 16:02  briz07Отправить письмо > umka_l    13/02/13 12:55Дерево
Ну и в качестве примере, почему будут трактовать именно так, дам старое письмо налоговой. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Під терміном „витрати” слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.
Таким чином, до складу витрат в окремому обліку можна включати будь-які витрати на користь будь-якого продавця у межах операцій з цінними паперами, в тому числі від’ємний фінансовий результат з торгівлі цінними паперами в минулих податкових періодах, з урахуванням зазначеної нижче інформації.

Крім цього, п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу передбачено, що якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному ст. 150 цього розділу.

Ну и далее в разъяснении звучит ( в принципе, то о чем я писал раньше):
Пунктом 150.1 ст. 150 Податкового кодексу встановлено, що якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року.
Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від'ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

у 2012 - 2015 роках таким чином:
якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше станом на 01.01.2012 є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування за 2010 податковий рік), то сума цього значення підлягає включенню до витрат:
звітних (податкових) періодів, починаючи з першого півріччя і наступних звітних періодів 2012 року, у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення. У разі якщо 25 відсотків суми від'ємного значення об'єкта оподаткування не погашається протягом цього і за наслідками наступних податкових періодів 2012 року, то непогашена сума підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов'язань у наступних податкових періодах;

13/02/13 15:40  briz07Отправить письмо > umka_l    13/02/13 12:55Дерево
Пока нет письма налоговой, мы можем только,догадываться как правильно.
Но на месте налоговой я бы трактовал так:
Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків
від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на
фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких
операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за
операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на
фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового
результату за такими операціями в наступних звітних періодах
протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом виникнення
зазначеного від'ємного значення фінансового результату.

13/02/13 12:55  umka_l > briz07    13/02/13 11:56Дерево
ви вважаєте, що я помиляюсь? АУФТ вважає що ні.
Номер запитання: 13
Ім'я: Ігор
Дата та час: 17.12.2012 19:18:53
Запитання: Як враховуються прибутки/збитки отримані як різниця між доходом від відчуження акцій приватних акціонерних товариств та витратами понесеними на придбання таких цінних паперів, або: 1) у загальному порядку до складу доходів/витрат згідно норм ст.135, ст.138 ПКУ?; 2) у порядку встановленому ст.153.8? 2) у якомусь іншому порядку?
________________________________________
Гуржий Н.А., головний бухгалтер Асоціації "Українські фондові торговці":

Терміни "доходи, що враховуються при визначені об`єкту оподаткування" та "витрати, що враховуються при визначені об`єкту оподаткування" - терміни, якими оперують з метою визначення об`єкту оподаткування у загальному порядку за правилами, встановленими ст. 135 та ст. 138 ПКУ. Тому вважаємо, що прибутки та збитки за такими операціями мають включатися до складу доходів та витрат, відповідно, у загальній декларації про прибуток товариства.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Давайте разом розберемось як правильно обліковувати цей результат.

13/02/13 11:56  briz07Отправить письмо > umka_l    12/02/13 13:29Дерево
53.8.3. Якщо за результатами звітного періоду загальна сума
збитків від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на
фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких
операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за
операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій
біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату
за такими операціями в наступних звітних періодах до повного
погашення.

Якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків
від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на
фондовій біржі, перевищує загальну суму прибутків від таких
операцій, то сума від'ємного значення фінансового результату за
операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на
фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового
результату за такими операціями в наступних звітних періодах
протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом виникнення
зазначеного від'ємного значення фінансового результату.

13/02/13 11:54  briz07Отправить письмо > umka_l    12/02/13 13:29Дерево
153.8.1. Облік загального фінансового результату
(прибутку/збитку) за операціями з торгівлі цінними паперами
ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат.

Платник податку визначає фінансовий результат за операціями з
цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо
від фінансового результату за операціями с цінними паперами, що не
перебувають в обігу на фондовій біржі.

Прибуток за кожною окремою операцією з цінними паперами
розраховується як позитивна різниця між доходом від такого
відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних
паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними
паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму
нарахованих, але не отриманих процентів і оподаткування яких
здійснюється відповідно до пункту 137.18 цього Кодексу та сума
витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму
сплачених процентів продавцю нарахованих згідно з умовами випуску
таких цінних паперів.

Збиток за кожною окремою операцією з цінними паперами
розраховується як від'ємна різниця між доходом від такого
відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних
паперів за винятком операцій з торгівлі борговими цінними
паперами, в яких сума доходу від відчуження зменшується на суму
нарахованих, але не отриманих процентів і оподаткування яких
здійснюється відповідно до пункту 137.18 цього Кодексу та сума
витрат з придбання таких цінних паперів зменшується на суму
сплачених процентів продавцю. Для цілей цього пункту дохід
платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження
цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права
власності на такі цінні папери.

Витрати платника податку на користь продавця або емітента
цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, в якому
визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

12/02/13 13:29  umka_l > briz07    8/02/13 13:37Дерево
Віддповідно до вимог частин 3 і 4 п.153.9 Податкового кодексу України:
Фінансовий результат від операцій з продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих нерезидентами, розраховується як різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, інших, ніж цінні папери, корпоративних прав.
Прибуток, отриманий від таких операцій, включається до складу доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, а збиток - до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.

Таким чином, якщо ТЦП купив і продав акції ПРАТ отримавши збиток 10 тис. грн., цей збиток враховується в загальний фінансовий результат і зменшує валові доходи ТЦП на 10 тис. грн. Чи правильно я розумію положення цієї статті?

11/02/13 16:24  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    7/02/13 12:48Дерево
а еще,может внести в нг изменение что бы граждане которые выезжают заграницу на пост место жительства уплатили 23000 долл. внешнего и внутреннего долга государства который на него приходиться, вполне демократичная норма. все уедут и долгов не будет)) а то что нам даст етот акциз цб-ный))

11/02/13 15:39  jasmin777Отправить письмо > onlooker    9/01/13 17:04Дерево
Подскажите, пожалуйста, можно ли ценнобумажный доход уменьшить на сумму валовых расходов предприятия? Ведь они облагаются по разным ставкам. Или несмотря на убытки, 10 % цБ-дохода все равно надо заплатить?

8/02/13 15:20  oksana_pОтправить письмо > tiran    7/02/13 13:51Дерево
Спасибо за помощь. Так и сделала, продавец перечислил на наш счет 1,5%. Дальше будем разбираться, что с этим делать:)

А сегодня столкнулась с подобным вопросом: покупаем цб по дилерскому договору у физ.лица. Расчет по безналу. Нам как-то удерживать сразу эти 1,5% с получателя дохода(физ.лица) или как?

8/02/13 13:37  briz07Отправить письмо > tiran    7/02/13 13:51Дерево
:)
И потом Вам посчитают полученный Вами акциз как доп. доходы и обложат налогом....

7/02/13 13:51  tiranОтправить письмо > torgoveu ub    7/02/13 13:30Дерево
Абсолютно верно! Мы уже провели несколько сделок в январе: и физик по дог.поручения оплачивал отдельной платежкой 1,5% акциза на счет ТЦБ, который в конце квартала уже должен будет раздуплиться, что с ним делать! :-)

7/02/13 13:30  torgoveu ubОтправить письмо > oksana_p    7/02/13 13:02Дерево
сторона может заплатить торговцу акціз на моент подписания договора купли-продажи будь он как на віполнение доручення или комиссии и потом как появиться возможность торговец с чистой совестью перечислит етот налог

7/02/13 13:02  oksana_pОтправить письмо > torgoveu ub    7/02/13 12:48Дерево
короче я страхуюсь и все прописываю в договоре...в конце квартала будем разбираться)

7/02/13 12:48  torgoveu ubОтправить письмо > oksana_p    7/02/13 12:45Дерево
так а как ві думали без драйва в нашей стране скучно жить. процентов 90% всего времени у бизнеса уходит на борьбу с государством

7/02/13 12:45  oksana_pОтправить письмо > torgoveu ub    7/02/13 12:41Дерево
А пото отлавливать клиентов и просить, чтоб перечислили 1,5%)) да, уж, весело

7/02/13 12:41  torgoveu ubОтправить письмо > oksana_p    7/02/13 12:03Дерево
к концу квартала геологи раздупляться думаю и что-то скажут

7/02/13 12:03  oksana_pОтправить письмо > briz07    1/02/13 10:57Дерево
Добрый день. Помогите, нужен оперативный совет.
В договоре купли-продажи ЦП м/у двумя физиками на вторичном рынке, как возмещать 1,5% акциз (если деньги через торговца не ходят, а на прямую м/у покупателем и продавцом). В договоре про 1,5% нужно прописывать?!?

1/02/13 10:57  briz07Отправить письмо > GoGo    1/02/13 10:51Дерево
капец, убьют рынок... :(
Уже квартал все пытаются разобраться, а они новые "покращення"...

1/02/13 10:51  GoGoОтправить письмо > briz07    30/01/13 10:39Дерево
кстати опричники уже объявили о намерении официально раздать на всю бюджетную задолженность финансовые векселя))) ндс и тд)) это ж скоко они готовы с народа выколотить и как их обратно будут принимать в зачет бюджетных требований... можно токо представить)))

30/01/13 10:39  briz07Отправить письмо > briz07    25/01/13 15:56Дерево
Должен Вас обрадовать, но фондовому рынку наступит капец... Опять пишут изменения в НКУ, причем пишут даже не студенты 1-го курса....(судя по ошибкам и комментариям). Если такое примут - можно ехать в Европу развозить пиццу. Не ту страну назвали Гондурасом..

25/01/13 15:56  briz07Отправить письмо > sbroker    25/01/13 11:43Дерево
Это не ко мне, это к депутатам и тем кто пишет и принимает такие вещи..

25/01/13 11:43  sbroker > briz07    25/01/13 10:35Дерево
а ФР тем временем поспит?))))

25/01/13 10:35  briz07Отправить письмо > GoGo    24/01/13 13:28Дерево
Я думаю, что редакцию закона чуток подправят. Только нужно время, чтобы они поняли что подписали... Поле окончания квартала начнут понимать, а к концу второго - изменят кодекс.

24/01/13 13:28  GoGoОтправить письмо > briz07    23/01/13 14:57Дерево
прикольно получается - по банкам в стране куча векселей лежит под кредитование - еще с 2008 - 2011 годов по графику платежей гасится задолженность с процентами - сроки окончания в 2014 -2017 годах))) передача векселя по факту оплаты... и что начинаем платить? когда? кому ? за что? что ктото сам пойдет сдаваться?....

23/01/13 16:38  onlookerОтправить письмо > briz07    23/01/13 15:49Дерево
спасибо, будем думать

23/01/13 15:49  briz07Отправить письмо > onlooker    23/01/13 15:39Дерево
можно, и решения судов на эту тему есть...

23/01/13 15:39  onlookerОтправить письмо > briz07    23/01/13 15:31Дерево
а задолженность за вексель как ЦБ разве можно оплатить векселем? Как за товар?

23/01/13 15:31  briz07Отправить письмо > onlooker    23/01/13 15:22Дерево
Дума, что ждать долго прийдется...
Им начнет доходить после 1-го квартала, это только они начнуть узнавать, что приняли фигню, потом пока подумают да примут, да вступит...
Раньше 3-го квартала ( и это очень оптимистично), ожидать ничего не приходится.

Проще сделать доп. и оплатить оставшуюся задолженность векселем, а потом уже его гасить.

23/01/13 15:22  onlookerОтправить письмо > briz07    23/01/13 14:57Дерево
интересно, а если расторгнуть договор покупки векселя (расчеты между юриками еще не завершены, торговцу заплатили)и переждать пока прозреют "законотворцы" и перепишут галиматью в п.216.7?

23/01/13 15:22  briz07Отправить письмо > torgoveu ub    23/01/13 15:10Дерево
Я не чувствую уверенности в обтекаемых формулировках закона, те обходные маневры которые есть (в этом же законе) могут трактоваться по разному... Поэтому уверенности нет..
Но если ЦБ, переданы в прошлом году, то по логике осталась дебиторская задолженность, а по ней не должно быть акциза.. Но эту дебиторку, одним письмом налоговой можно превратить в акциз...

23/01/13 15:10  torgoveu ubОтправить письмо > onlooker    23/01/13 14:40Дерево
видите даже такой уважаемый чел как бриз 07 и то в замешательстве а ето я вам скажу что-то)))

23/01/13 14:57  briz07Отправить письмо > onlooker    23/01/13 14:40Дерево
Да не знает никто как правильно...
Чисто мое мнение, если бумаги переданы в прошлом году - то акциза нет.
Если передача бумаг в этом году, то акциз есть... но это все из разряда мысли в слух не более.. Ни писем налоговой, ни четких разъяснеий, ни решений судов...
Как в таких условия понимать чего делать и как правильно???

23/01/13 14:40  onlookerОтправить письмо > torgoveu ub    23/01/13 12:52Дерево
ага, жизненный опыт заставляет :)) не зря же говорят, что пессимист - это информированный оптимист. Но вопрос остается, жаль модератор тему переместил в этот раздел - похоже, здесь бухов нет, только торговцы ЦБ.

23/01/13 12:52  torgoveu ubОтправить письмо > onlooker    21/01/13 13:55Дерево
скорей всего вы один такой во всей Украине, решили как честный гражданин выполнить норму закона - заплатить налог. ех, батенька, подозрительный вы какой-то

21/01/13 17:01  GoGoОтправить письмо > onlooker    21/01/13 13:55Дерево
таких договоров масса по всей стране...идут кучи реструктуризаций, репо, кредитных операций с рассрочками и графиками и календарями погашений и выплат...часто передача цб будет уже как последний этап по договору..в связи с этим имхо платить непонятно что по непонятнокамим правилам по старым договорам однозначно не надо...

21/01/13 13:55  onlookerОтправить письмо > irenevyp    10/01/13 10:07Дерево
Странно, что совсем нет от коллег предложений, вариантов решения проблемы... может это актуально только для меня, и больше никто в такую ловушку не попал... :(((((

10/01/13 13:26  ЛегкийТуман > irenevyp    10/01/13 10:07Дерево
какой порядок оплаты акциза- куда платить , какие документы, декларации нужно подавать после уплаты акциза и кому?
нужно ли акцизные марки клеить на договора, акции как на водке?

10/01/13 10:07  irenevyp > onlooker    9/01/13 17:04Дерево
закон просто чудный. Первый вопрос - сделка на бирже, сделки крайне редкие, бумаги в листинге, какая ставка акциза? есть три варианта, сделки на бирже по реестровым бумагам, внебиржевые сделки по бумагам в реестре, внебиржевые сделки по внебиржевым бумагам.
Второй вопрос деньги платят напрямую - кто ответственен? Звонила в ГНАУ - вопрос на проработке
Третий вопрос - договор в прошлом году, деньги в этом _ Гнау говорит, вопрос на проработке
Четвертый вопрос - НДФЛ с полной суммы договора, акциз не учитывается (мнение ГНАУ)
Это самые первые вопросы, которые возникли

9/01/13 17:04  onlookerОтправить письмо   Дерево
Вопрос к коллегам: Введен новый сбор (акциз) на операции с ЦБ. Но нет переходных положений. Если купля-продажа ЦБ проведена в 2012 году, а расчеты продолжаются в 2013 г, то что, платить акциз?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100