RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Запит від СДСБЕЗ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
8/04/15 09:04  vovkulka121 > Idaves    9/12/13 16:04Дерево
На ваш лист вих. № 67/4766 від 30.03.2015 р. (вх. №77 від 07.04.2015р.) повідомляємо наступне.
Нормативним обґрунтуванням Вашого листа зазначено Закон України “Про звернення громадян”, Закон України “Про міліцію” та наказ МВС України №1177 від 10.10.2004 р. без вказівки на конкретні норми зазначених нормативно-правових актів, що унеможливлює встановлення правової підстави для відповідного реагування на ваш лист.
Вважаємо за необхідне наголосити на тому, що сфера дії закону України “Про звернення громадян” поширюється на питання практичної реалізації громадянами України наданих їм Конституцією України прав. Тобто зазначений закон регулює порядок звернень саме громадян, а не уповноважених (посадових) осіб органів виконавчої влади, а тому правовою підставою для надання інформації вважатися не може.
Також повідомляємо, що відповідно до Закону України “Про міліцію” право міліції на одержання відомостей поширюється виключно на справи про злочини, що знаходяться у провадженні міліції. Однак в вашому листі не зазначено інформації про відповідне кримінальне правопорушення, відомості про нього з Єдиного реєстру досудових розслідувань (номер, дата та яким органом здійснюється досудове розслідування), що унеможливлює встановлення наявності кримінальної справи як підстави для надання затребуваної інформації. Більше того, зазначена норма надає право на отримання лише відомостей, а не копій документів.
Наказом МВС №1177 від 10.10.2004 р., на який ви посилаєтесь в своєму листі, затверджено Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України, яким установлюється єдиний для органів внутрішніх справ України, порядок приймання, реєстрації, розгляду, узагальнення та аналізу звернень громадян, а також визначає порядок контролю за його дотриманням. Тобто зазначений наказ не регулює та не встановлює можливість подання органами внутрішніх справ листів з вимогою надати інформацію та копії документів, а тому розглядатися як належна правова підстава не може.
Натомість у запиті міститься посилання на розгляд звернення, зареєстрованого у ЖЄО, що є невідомою нам абревіатурою, відображення якої у нормативно-правових актах, на які ви посилаєтесь, нам знайти не вдалося.
Також Вами затребується інформація, яка стосується фізичної особи, що відповідно до ст. 21 Закону України "Про інформацію" є інформацією з обмеженим доступом. Встановлено, що інформація про фізичну особу є конфіденційною. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Однак з вашого листа неможливо встановити про бажання (згоду) такої особи на поширення конфіденційних відомостей про неї.
Додатково наголошуємо, що відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Таким чином, оскільки вами не наведено конкретних законодавчих норм щодо підстав витребування інформації та копій документів, не вказано інформації про кримінальне правопорушення для розслідування якого така інформація є необхідною, а також оскільки інформація, яка вами затребується, є конфіденційною, що передбачає бажання (згоду) особи на її поширення, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького не має можливості надати зазначені відомості.9/12/13 16:04  Idaves > БЭПер    5/12/13 22:13Дерево
спасибо!

5/12/13 22:13  БЭПер > Idaves    4/12/13 17:53Дерево
+

5/12/13 22:12  БЭПер > Idaves    4/12/13 17:24Дерево

5/12/13 09:48  Idaves > sorokan    5/12/13 09:47Дерево
це не моэ пыдприэмство це так попросили, а сами не хотять спилкуватися, просили видповидь настряпати

5/12/13 09:47  sorokan > Idaves    5/12/13 09:45Дерево
та подзвоніть до них. це буде гуманно, справедливо, законно та демократично)

5/12/13 09:45  Idaves > sorokan    5/12/13 09:45Дерево
ок. тогда отправлю посмотрим на реакшн) если он будет конечно =)

5/12/13 09:45  sorokan > Idaves    5/12/13 09:35Дерево
нормально

5/12/13 09:35  Idaves > sorokan    4/12/13 18:41Дерево
сойдёт?

4/12/13 18:41  sorokan > Idaves    4/12/13 17:53Дерево
"Натомість у запиті міститься посилання на перевірку по ЄО, що є невідомою нам абревіатурою, відображення якої у чинному Кримінальному процесуальному кодексі нам знайти не вдалося." Аплодую. Стоячи:)

4/12/13 17:53  Idaves > sorokan    4/12/13 17:39Дерево
За результатами розгляду запиту N 777 від 21.11.2013 р., вимушені повідомити Вам наступне.
У зазначеному запиті відсутні підстави, передбачені чинним законодавством України для надання документів та інформації суб’єктами господарської діяльності органам внутрішніх справ. Зокрема, у запиті згадується про проведення перевірки відповідно до кримінально процесуального кодексу, проте відсутнє конкретне посилання на конкретну статтю КПК, згідно якої проводиться перевірка та яка дає повноваження витребувати документи.
Також, зі змісту запиту не вбачається на якій саме стадії кримінального провадження проводиться перевірка, зокрема, не зазначено дати та номера кримінального провадження, присвоєного за результатами внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄДРДР), відсутні також відомості щодо застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених, зокрема ст. 159 КПК України, та, відповідно до запиту не додано будь-якої відповідної ухвали слідчого судді (суду) на підставі якої можливе витребування інформації та/або документів.
Що стосується посилання на ст. 11 Закону України "Про міліцію", то дана стаття не регламентує порядку надання документів за запитом органів внутрішніх справ. Навпаки, абз. 3 п. 24 ст. 11 Закону "Про міліцію" встановлює:
"за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення суду - в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису документів, з яких виготовлено копії".
Абзацом першим п. 24 ст. 11 Закону України "Про міліцію" регламентовано право міліції: "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності". Звертаємо Вашу увагу на те, що такий Порядок Кабінетом Міністрів України на сьогодні не встановлено, а отже й будь-яких підстав для проведення таких перевірок чинним законодавством України не передбачено.
Посилання на п. 2 Розпорядження КМ України № 584-р від 20.08.2012 р. «Деякі питання Міністерства внутрішніх справ» мабуть взагалі наведено помилково, оскільки даним пунктом передбачено, цитуємо, наступне: «2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади сприяти підрозділам державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ в наданні їм необхідної інформації, документів і матеріалів для виконання визначених законодавством функцій.».
Звертаємо Вашу увагу, що наше підприємство не належить до центральних та місцевих органів виконавчої влади та очевидно не є будь-яким міністерством, отже воно не може бути суб’єктом, на якого розповсюджується сфера дії зазначеного Розпорядження КМ України. Крім того, навіть у цьому ж Розпорядженні не передбачено будь-яких підстав для витребування документів.
Вказане у запиті посилання на Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю МВС України, встановлює права підрозділів ДСБЕЗ, реалізація яких можлива лише "за наявності даних про порушення законодавства, що регулює фінансову, господарську та іншу підприємницьку діяльність, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність". Дані про порушення законодавства, що тягнуть кримінальну відповідальність, містяться, зокрема, в заявах/повідомленнях про кримінальні правопорушення, які, в свою чергу, підлягають реєстрації в ЄДРДР. Як вже було зазначено вище, номер, за яким зареєстровано заяву/повідомлення про кримінальне правопорушення в ЄДРДР, що стосується нашого підприємства, як було встановлено вище, в запиті, не вказано. Натомість у запиті міститься посилання на перевірку по ЄО, що є невідомою нам абревіатурою, відображення якої у чинному Кримінальному процесуальному кодексі нам знайти не вдалося.
Відповідно до ч. 3 ст. 214 чинного КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що в будь-якому випадку наше підприємство не відмовляється від виконання законних вимог органів внутрішніх справ, та завжди готове до плідної співпраці з ВДСБЕЗ УМВС України в 777 області в рамках чинного законодавства, проте на жаль задовольнити вимоги, наведені в запиту N 7777 від 21.11.2013 р. не є можливим, оскільки з тексту запиту не вбачається достатніх законодавчих підстав для його задоволення.

4/12/13 17:44  Idaves > sorokan    4/12/13 17:39Дерево
так я ж такое и пишу. щас выложу на суд присяжных свой наивняк. то что удалось выудить из поверхностного изучения двух трех статей нового КПК по диагонали.

4/12/13 17:40  sorokan > sorokan    4/12/13 17:39Дерево
"Дзорню" - "Дзвоню" пардон.

4/12/13 17:39  sorokan > Idaves    4/12/13 09:35Дерево
Я як правило беру цю бумаженцію і дивлюсь відразу на "вик. Козлов І.І. тел...." Дзорню і питаю "шо хош?" Як часто виявляється, то після розмови він вже нічого не хоче, а у відповідь йому відсилається "Розглянувши Ваше звернення...передаю прівєт".

4/12/13 17:24  Idaves > БЭПер    22/02/13 00:43Дерево
по поводу выемки из нового УПК
Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

4/12/13 09:35  Idaves > БЭПер    4/12/13 01:20Дерево
как думаете - удостаивать ответа или лучше просто проигнорировать

4/12/13 09:34  Idaves > БЭПер    4/12/13 01:20Дерево
а как же "перевірвка відповідно до КПК"

я так понимаю на манер "згідно чинного законодавства" - устрашающие слова паразиты

4/12/13 01:20  БЭПер > Idaves    3/12/13 13:56Дерево
ЕО это бывший КОЗП, только не предусмотренный законом. В сад.

3/12/13 13:56  Idaves > БЭПер    22/02/13 00:43Дерево
Подскажите, а то я что-то отстал от жизни, а что за новая "пидстава" "Управлінням ДСБЕЗ В Нской області відповідно до КПКУ здійснюється перевірка по ЄО № 111 від 11.11.13
и дальше "у звязку з цим та на підставі ст. 11 ЗУ О Милиции, приказу №769 ПРО ДСБЕЗ и дальше !внимание! "враховуючи п. 2 розпорядження КМУ №584-р прошу надати інформ та завірені копії по контрагенту за 2010-2013 рр и підтримувати звязок з опером Носковим".

шо это за запрос такой? вроде и КПК но шо такое ЄО ??

кто может подсказать?

25/02/13 11:02  СтратегОтправить письмо > Стратег    25/02/13 09:04Дерево
т.е. ч. 3 ст. 216 УПК для них не существует?

25/02/13 09:04  СтратегОтправить письмо > БЭПер    22/02/13 00:43Дерево
Сегодня пришли "товарищи" с запросом о копиях (уставные, реестр НН, договора и т.д.) по поставщикам,как говорится весь набор: ч.1 ст.358 УК, ст.40, 41, 93 УПК. Так вот, документы запрашивает Управление борьбы с киберпреступностью ! Это что, стёб что ли новый!

22/02/13 10:59  Борис Ч. > БЭПер    22/02/13 00:43Дерево
А как с Вами связаться для приватной консультации?

22/02/13 00:43  БЭПер > овчарка-2    21/02/13 21:50Дерево
"Укажите мне где я сказал что в связи с новым УПК существует выемка. "

"Имели в виду выимку, значит УПК присутствует".

Вот здесь.

"-кратко можно было ответить и не привлекать к своей пестрой персоне интерес.("

Дело в том, что Вы задали не корректный вопрос (что-то вроде "Сколько стоит автомобиль?") я Вам задал уточняющие, вот и все. Если запрос не законный, то ничего не будет, если законный - то что-то будет. Когда Вы уточнили - я ответил.

21/02/13 21:50  овчарка-2Отправить письмо > БЭПер    21/02/13 12:03Дерево
20/02/13 12:31 овчарка-2 > БЭПер 20/02/13 12:23
Вот, назрел вопрос: "Если не дать, то что будет?!" -кратко можно было ответить и не привлекать к своей пестрой персоне интерес.(
Укажите мне где я сказал что в связи с новым УПК существует выемка. Отвечая обратите внимание, что уточнение об выемке сказал Tumana.

21/02/13 12:03  БЭПер > овчарка-2    21/02/13 08:37Дерево
20/02/13 14:08 овчарка-2 > БЭПер 20/02/13 12:41
...
"Если не дать при наличии решения суда или на обычный запрос?" - по теме имели выимку, следовательно УПК уже присутствует.


Вы так часто меняете свои показания, что буду Вас цитировать. Я Вам задал вопрос есть ли решение суда, а Вы мне в ответ "Имели в виду выимку, значит УПК присутствует". Но Вы то не знали что имелся в виду старый УПК 9Тумана о этом не писала), следовательно имели в виду новый.
Так вот вопрос, какой стватьей в новом УПК предусмотренно такое следственное действие как выемка? Можете ответить? Или опять съедите?

Далее:
"повторю еще раз:

1. "Если не дать, то что будет?!" (зная что выемка была по старому УПК)
2. "Если не дать, то что будет?!" (зная что пришел запрос от Ваших бывших коллег по НОВОМУ УПК)
И все!)"
Ну во первых Вы не повторили, а уточнили свой вопрос. Раньше было не понятно о чем Вы спрашиваете, спустя 5 постов и два дня стало понятно.
Отвечу кратко на оба поста - ничего не будет.

И Вы на смой вопрос не забудьте ответить, где "выика" в новом УПК? Если начнете рассказывать что имели в виду старый - засмею.

21/02/13 11:56  БЭПер > .    21/02/13 07:17Дерево
Я знаю.

21/02/13 08:37  овчарка-2Отправить письмо > БЭПер    21/02/13 01:55Дерево
"Про выемку то я писала, еще в том году, когда был старый УПК" - 20/02/13 14:47 Tumana > БЭПер 20/02/13 14:38

Чего вдруг мне что-то боятся, бойтесь меня.

"Выемка в новом УПК существует только в личном пространстве овчарки-2, такого следственного действия больше нет" - я ведь не сказал что есть, я спросил Вас: "Так как быть с запросом? Без определения следственного судьи - ни-ни?!" (21/02/13 01:42 БЭПер > овчарка-2 20/02/13 15:47)
Не цепляйтесь за слова, просто ответьте на 2 вопроса, которые для Вас коллега я повторю еще раз:

1. "Если не дать, то что будет?!" (зная что выемка была по старому УПК)
2. "Если не дать, то что будет?!" (зная что пришел запрос от Ваших бывших коллег по НОВОМУ УПК)
И все!)

21/02/13 07:17  . > БЭПер    21/02/13 01:55Дерево
выемки нет, но есть ст. 159кпк...

21/02/13 01:55  БЭПер > Tumana    20/02/13 14:47Дерево
Выемка в новом УПК существует только в личном пространстве овчарки-2, такого следственного действия больше нет. А ст. 40 не дает им право исстребовать копии или оригиналы без решения суда. Внимательно ее изучите.

21/02/13 01:50  БЭПер > овчарка-2    20/02/13 15:47Дерево
Вы мои вопросы о нормативке по "выемке" игнорируете? Боитесь сплоховать с ответом? Не бойтесь, на форуме можно, в жизни нельзя.

21/02/13 01:42  БЭПер > овчарка-2    20/02/13 15:47Дерево
Так с запросом или выемкой? Вы с вопросом определитесь.

20/02/13 15:47  овчарка-2Отправить письмо > БЭПер    20/02/13 14:38Дерево
""Запит від СДСБЕЗ" а не "выемка от кого попало"."- выемка имела место (Tumana)

Так как быть с запросом? Без определения следственного судьи - ни-ни?!

20/02/13 14:47  Tumana > БЭПер    20/02/13 14:38Дерево
пардон, если не в ту темку написала. Про выемку то я писала, еще в том году, когда был старый УПК, просили оригиналы доков, еле отбились копиями, теперь в КПК вообще не нашла про выемку, только где-то вначале вскольз и в обыске. Но они ж ссылаются пока что на ст. 40КПК, а не на 128 (или какую-там, где про решение суда)

20/02/13 14:45  Tumana > БЭПер    20/02/13 12:41Дерево
в запросе приписка - еще и ответ предоставить оперу лично. Зачем им наши инвалиды. спасибо, что подтвердили мое "Не давать". Согласноа была бы еще со штатным - пусть проверяют, что фирма не фиктивная, есть соответствующий персонал, склад и тд для подтверждения реальности закупок ихних. Но - хотят видеть за год все начисления и выплаты зарплат + платежки на перечисления есв...почему тогда не прибыли, НДС-а, подоходного....еще и инвалида покажите со всеми его копиями корочек.....Закон о защите персональных данных работает вообще при таких хапросах / в т. ч если уже будет решение суда?


еще раз спасибо за внимание к вопросу. Обидно то, что директор настаивает дать, я не главбух, оформлена обычным рядовым, мне проще дать, чем обьяснять, почему это сделать нельзя....но чувствует 7-е чувство, будут проблемы :(

20/02/13 14:38  БЭПер > овчарка-2    20/02/13 14:08Дерево
"По теме" тема так и называется "Запит від СДСБЕЗ" а не "выемка от кого попало".

20/02/13 14:37  БЭПер > овчарка-2    20/02/13 14:08Дерево
Кстати я Вам обьяснил почему не буду приводить подобные решения.

""Если не дать при наличии решения суда или на обычный запрос?" - по теме имели выимку, следовательно УПК уже присутствует."
По теме был вопрос о запросе, у Вас в голове появилась выемка. Разницу понимаете?

Вопрос: какой статьей УПК предусмотренно такое действие как "выемка"? В каком порядке она проводится?

20/02/13 14:08  овчарка-2Отправить письмо > БЭПер    20/02/13 12:41Дерево
Кстати, Вы так мне не привели с реестра суд. решений ОРД до открытия уголовного производства.
"Если не дать при наличии решения суда или на обычный запрос?" - по теме имели выимку, следовательно УПК уже присутствует.

20/02/13 12:41  БЭПер > овчарка-2    20/02/13 12:31Дерево
Если не дать при наличии решения суда или на обычный запрос? Запрос по ОРД, ЗУ "О Корупции" или по УПК?

20/02/13 12:31  овчарка-2Отправить письмо > БЭПер    20/02/13 12:23Дерево
Вот, назрел вопрос: "Если не дать, то что будет?!"

20/02/13 12:23  БЭПер > Tumana    20/02/13 11:16Дерево
Только при наличии решения суда.

20/02/13 12:23  БЭПер > Tumana    20/02/13 11:16Дерево
НИ-ЧЕ-ГО НЕ ДАВАТЬ!!!

20/02/13 11:16  Tumana > БЭПер    20/02/13 11:06Дерево
перечитала, снова сложилось впечатление, что инфа нужна не совсем по ОРД, у нас вроде уже была выемка по этому контрагенту (первички),бюджетные деньги - но сделки реальные, все чисто, теперь потребовалась им зарплата - а ту все грустно, выплачивается не вовремя, в инвалидном фонде не зарегины, инвалида 5 лет небыло со всеми вытекающими предполагающими. Подтвердите плиз мои сомнения не давать копии - директор настаивает все дать, а мое нутро бунтует :(

20/02/13 11:06  БЭПер > Tumana    20/02/13 10:55Дерево
обращайтесь;)

20/02/13 10:55  Tumana > БЭПер    20/02/13 10:54Дерево
Почитаю, спасибо за ответ! :)

20/02/13 10:54  БЭПер > Tumana    20/02/13 09:54Дерево

20/02/13 09:54  Tumana > овчарка-2    29/01/13 15:02Дерево
апну темку, подскажите плиз, запрос ДСБЕЗ про предоставление копий документов (до відділу ДСБУЗ надійшло доручення про проведення слідчих дій у порядку ст 40КПК, за матеріалами, що внесені до ЄРДС за №---- по ст. 190КК ч.2), по нашему покупателю.
Ссылаются на ст 40КПК, п.2 ст. 10, ст.11 З-на про милицию, просят предоставить документы, кроме тех, которые касаются того контрагента, еще ведомости начисления и выплат зарплаты за год, количество инвалидов, их документы, платежки по уплате налогов, и связаные с трудовыми отношениями, налогами.

Вопрос собственно в чем - можно им вежливо обьяснить, что это не их компетенция? или обязаны предоставить? Письмо принесли лично директору.

29/01/13 15:02  овчарка-2Отправить письмо > kamaz    29/01/13 12:45Дерево
а законные требования?)

29/01/13 12:45  kamaz > kamaz    29/01/13 12:42Дерево
+ ст.20 ЗУ ОМ...Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для
виконання громадянами і службовими особами.

29/01/13 12:42  kamaz > Molodoi_Gariacii    24/01/13 11:56Дерево
... Цей Закон визначає головні напрями загальнодержавної політики
та організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю.

... Стаття 1. Поняття організованої злочинності

1. Під організованою злочинністю в цьому Законі розуміється
сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку з створенням та
діяльністю організованих злочинних угруповань.

____________-

письменно спросите, какие именно, имеются ЗАКОННЫЕ основания для причисления к субьектам данного закона

24/01/13 23:39  progunОтправить письмо > БЭПер    24/01/13 23:16Дерево
Никто не спорит, но полезное для составления грамотного и приятного ответа подчеркнуть стоит!

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100