RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Трудовые правоотношения

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Увольнение совместителя в связи с приемом на работу другого работника, который не является совместителем


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
19/10/17 07:09  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > natalka_2005    5/02/13 17:44Дерево
пока форум не работал ;)

Звільнення працівника-сумісника у зв’язку з прийняттям на роботу працівника, який не є сумісником, є звільненням з ініціативи роботодавця

Особа, яку було звільнено з роботи на підставі ст. 7 КЗпП України, п. 8 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 28 червня 1993 року № 43, звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди.

Апеляційний суд, скасовуючи рішення суду першої інстанції про задоволення позову та відмовляючи у задоволенні позову, виходив із того, що підприємство при звільненні позивача трудове законодавство не порушило, оскільки останній працював на відповідній посаді за сумісництвом, на яку згодом було призначено іншого працівника з необхідним досвідом роботи та на повний робочий день. При цьому перебування позивача на день звільнення на лікарняному значення не має, оскільки між ним та роботодавцем існували трудові правовідносини, що виникли на підставі трудового договору. Крім того, позивач залишився працювати на іншій посаді, а тому його права не порушені.

ВССУ не погодився з висновком апеляційного суду, залишив у силі рішення суду першої інстанції, виклавши таку правову позицію.

Відповідно до ст. 7 КЗпП України особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у ст. ст. 37, 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством.

Згідно з п. 8 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43, звільнення з роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ й організацій проводиться з підстав, передбачених законодавством, а також у разі прийняття працівника, який не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв’язку з особливими умовами та режимом праці без виплати вихідної допомоги.

Стаття 7 КЗпП України не містить такої підстави звільнення, як прийняття на роботу працівника, який не є сумісником, а Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 28 червня 1993 року № 43, поширює свою дію лише на державні підприємства, установи і організації, якими відповідач у справі не є (комунальне підприємство).

Крім того, згідно з ч. 3 ст. 40 КЗпП України не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці.

Суд касаційної інстанції зазначив, що на сумісника поширюються всі гарантії працівника, а, отже, його неможливо звільнити під час перебування на лікарняному, оскільки звільнення працівника-сумісника у зв’язку з прийняттям на роботу працівника, який не є сумісником, є звільненням з ініціативи роботодавця.

Посилання апеляційного суду на те, що позивач, працівник, працює на іншій роботі і його трудові права не порушені, не має правового значення, оскільки дотримання трудових прав працівників, у тому числі, які працюють за сумісництвом, є загальнообов’язковим.

Із повним текстом ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у цій справі (№ 6-7901 св 17) можна буде ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

5/02/13 18:02  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > natalka_2005    5/02/13 17:44Дерево

5/02/13 18:01  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > natalka_2005    5/02/13 17:44Дерево
ПИСЬМО от 06.08.2007 г. № 199/06/186-07

Юридическое управление Минтруда рассмотрело Ваше обращение и в пределах компетенции сообщает следующее.

Предусмотренный статьей 431 Кодекса законов о труде Украины (далее — КЗоТ) особый порядок увольнения работника (без предварительного согласия профсоюзного органа в случае разрыва трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа) с совмещаемой работы в связи с приемом на работу другого работника, который не является совместителем, а также в связи с ограничениями на работу по совместительству, преду­смотренными законодательством, не устанавливает основания для увольнения, а содержит перечень случаев, когда как исключение из общего правила статьи 43 КЗоТ, определяющей необходимость получения предварительного согласия выборного органа профсоюзной организации на увольнение работников по инициативе работодателя, такое увольнение может быть осуществлено без согласия выборного органа.

В соответствии со статьей 7 КЗоТ дополнительные (кроме предусмотренных в статьях 37 и 41 данного Кодекса) основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников при определенных условиях (нарушение установленных правил приема на работу) устанавливаются законодательством.

Так, для совместителей дополнительные основания для увольнения (кроме предусмотренных законодательством) определены в пункте 8 Положение об условиях труда по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций, утвержденного приказом Минтруда, Мин­юста, Минфина от 28 июня 1993 г. № 43, а именно в случае приема работника, не являющегося совместителем, или ограничение совместительства в связи с особыми условиями и режимом труда.

В случае увольнения работника по указанным выше основаниям в приказе об увольнении делается ссылка на статью 7 КЗоТ и пункт 8 указанного Положения.

Аналогичные записи вносятся в трудовую книжку работника.

Начальник Юридического управления И. О. Тубелец

5/02/13 18:00  lyktorОтправить письмо > natalka_2005    5/02/13 17:44Дерево
і визнає що законодавством передбачена така додаткова підстава звільнення крім передбачених у ст.36 КЗпП ...

5/02/13 17:57  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > natalka_2005    5/02/13 17:44Дерево
ст.43-1 говорит только о том, что при увольнении совместителя не нужно согласие профсоюза

5/02/13 17:44  natalka_2005Отправить письмо > stlady    5/02/13 14:08Дерево
а як же стаття 43-1 КЗпП України?

5/02/13 14:08  stladyОтправить письмо > natalka_2005    5/02/13 09:45Дерево
Зможете звільнити лише через 4 місяці безперервного лікарняного (при деяких діагнозах - 6 місяців).

5/02/13 09:45  natalka_2005Отправить письмо > natalka_2005    5/02/13 09:41Дерево
Доброго дня, у товаристві працює сумісник, якмй пішов на тривалий лікарняний, звільнятися він не бажає. Знайшли людину, яка може працювати повний робочий день. Скажіть, будь ласка,як документально правильно оформити звільнення сумісника, заяву писати він відмовляється, зявлятись на роботу найближчим часом не планує.

5/02/13 09:41  natalka_2005Отправить письмо   Дерево
Доброго дня, у товаристві працює сумісник, який пішов на тривалий лікарняний. Зна

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100