RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Чи потрібно нотаріально посвідчувати підписи на договорі купівлі-продажу частки у статутному капітал


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << 1 [2] 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
12/12/18 19:32  Mark-Don > Marlboro!    12/12/18 19:07Дерево
То, что Вы цитируете, появилось ДО последних изменений в Закон о регистрации и ДО появления закона Про ТОВ.
На сегодня эти выводы ВСУ уже не актуальны.

12/12/18 19:11  Marlboro! > AM    12/12/18 18:41Дерево
Згідно ЗУ "Про держреєстрацію" (в новій редакції) зареєструватись в ЄДРПОУ зараз вже можна без участі юридичної особи. Заявником може бути, в т.ч., покупець (!) по договору купівлі-продажу.
Тобто особа яка звертається до реєстратора може зареєструватись учасником без рішення ЗЗУ, бажання і навіть відома ТОВ.

Згідно ст.1 закону про реєстрацію - реєстрація це процес визнання державою фактів які вже мають місце. Тобто це додаткове підтвердження певного правового стану, а не його правовстановлення.

Якщо припустити, що особа яка купила частку не є учасником - то в якому статусі і в якості кого вона звертається до реєстратора?

12/12/18 19:07  Marlboro! > Mark-Don    12/12/18 18:52Дерево
Нічого собі. Прямо таки "прямо следует из Законов "Об ООО..." и "О госрегистрации..."? І з якої норми Закону про держреєстрацію це слідує?
П.С. хоча це не являється абсолютним авторитетом, але трохи практики нового Верховного суду:
1) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Закон не пов'язує момент виникнення права участі у ТОВ або ТДВ з моментом державної реєстрації відповідних змін у складі учасників ТОВ або ТДВ. Водночас згідно з положеннями статті 89 ЦК України відомості про зміни у складі учасників ТОВ або ТДВ підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру. Правові наслідки наявності або відсутності відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі визначено статтею 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
2) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Посилання відповідача на наказ Міністерства юстиції України № 3898/5 від 07.12.2017, якою скасовано реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 03.02.2014 № 13381050011000421 обґрунтовано відхилено господарськими судами, оскільки факт скасування реєстраційної дії не є підставою для втрати позивачем прав, що виникли в силу певних юридичних фактів. Реєстрація таких змін не є моментом переходу права власності або немайнового права - участі у відповідному товаристві, такі права виникають до їх реєстрації.

12/12/18 18:52  Mark-Don > AM    12/12/18 18:41Дерево
Полностью поддерживаю:
Особа яка придбала частку в ТОВ стає учасником "З моменту включення відомостей до Єдиного державного реєстру про зміну складу учасників" - это прямо следует из Законов "Об ООО..." и "О госрегистрации...".
Иных вариантов не существует.

12/12/18 18:41  AM > Marlboro!    12/12/18 18:22Дерево
Я так понимаю, речь идет об этом вопросе:
От скажіть - чи повязується право участі новоприйнятого учасника з державною реєстрацією по ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"?
С учетом этого примера [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ответ утвердительный. Иначе бы исключали не наследодателя, а его наследника.

"з якого моменту стає учасником особа яка придбала частку в ТОВ:"
З моменту включення відомостей до Єдиного державного реєстру про зміну складу учасників

12/12/18 18:22  Marlboro! > AM    12/12/18 17:11Дерево
Я попрошу Вас відповісти на попереднє питання, а також недвозначно відповісти на ще одне - з якого моменту стає учасником особа яка придбала частку в ТОВ:
1. З моменту набуття права на частку
2. З моменту ухвалення рішення ЗЗУ про прийняття
3. З моменту державної реєстрації змін в ЄДРПОУ
4. Власний варіант (який?)

12/12/18 18:20  Marlboro! > AM    12/12/18 17:11Дерево
1. Ви не відповіли на моє питання.
2. Я не казав, що власник частки автоматично [в усіх випадках] стає новим учасником.

12/12/18 17:11  AM > Marlboro!    12/12/18 15:45Дерево
Если приобретатель частки автоматически становится участником, то бывший участник, соответственно, теряет статус участника.

2. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.

Исключается участник, который умер.
То есть, имеется собственник частки, который не пожелал стать участником.
Как следствие, участник, который умер, исключается из общества

12/12/18 15:51  Mark-Don > Marlboro!    12/12/18 15:48Дерево
"...бездарність авторів закону..." - 1000 % !!!
А ведь 20 лет писали и переписывали закон !

12/12/18 15:48  Marlboro! > Mark-Don    12/12/18 15:33Дерево
Це просто невдала інтерпретація ст.10 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Оманливе формулювання цієї норми тільки підкреслює бездарність авторів закону.

ТОВ/ТДВ і тп. це ж у нас не єдиний вид товариств. По іншим видам товариств так само?

12/12/18 15:45  Marlboro! > AM    12/12/18 15:22Дерево
На підставі ст.167 ГКУ - корпоративні права невід'ємно пов'язані із власністю щодо частки. Якщо особа не володіє часткою, то вона вже не може мати корпоративних прав (які включають участь в товаристві).

От скажіть - чи повязується право участі новоприйнятого учасника з державною реєстрацією по ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"?
Якщо момент державної реєстрації нового учасника не збігається з моментом його прийняття в ТОВ, то з якої з цих двох дат він є учасником?

12/12/18 15:33  Mark-Don > Marlboro!    12/12/18 15:01Дерево
На підставі Закону "Про ТОВ...":
Стаття 24. Вихід учасника з товариства
5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
Т.е. если участник купил долю, но не зарегистрировал этот факт в ЕГР, участником остается лицо, продавшее долю.

12/12/18 15:22  AM > Marlboro!    12/12/18 15:00Дерево
На підставі якої норми права?

12/12/18 15:01  Marlboro! > Mark-Don    12/12/18 14:06Дерево
На підставі якої норми права?

12/12/18 15:00  Marlboro! > AM    12/12/18 13:01Дерево
Ні звісно, учасником з моменту продажу він вже перестає бути

12/12/18 14:06  Mark-Don > AM    12/12/18 13:01Дерево
Остается участником до тех пор, пока покупатель не зарегистрирует себя как участника путем внесения изменений в ЕГР об изменении состава участников..

12/12/18 13:01  AM > Marlboro!    12/12/18 12:54Дерево
Разве, когда участник продает свою частку он не остается участником, при этом уже не будучи собственником частки?
Чем эта ситуация отличается в принципе?

12/12/18 12:54  Marlboro! > AM    12/12/18 12:51Дерево
Які це випадки? Наведіть приклади

Якщо закон вимагає акт, але не вимагає права власності на частку, то правильно я розумію, що учасником може стати не власник частки?

12/12/18 12:51  AM > Marlboro!    12/12/18 12:40Дерево
Стаття 334. Момент набуття права власності за договором
1. Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна (акт подтверждает такую передачу).
Но имеется оговорка, дающая сторонам право установить иной момент перехода права собственности на имущество.

По закону о регистрации акт о передаче частки является необходимым условием для проведения регистрации. Там нет и слова о возникновении права собственности и стало быть ограничении права на установление иного момента возникновения права собственности.

На счет связки "передача - право собственности".
Согласен, примеры с арендой и пользованием не совсем удачны, но можно найди и другие случаи конститутивного преемства прав на частку, в которых передача будет, а перехода права собственности на частку - не будет

12/12/18 12:40  Marlboro! > AM    12/12/18 11:42Дерево
Я виходжу з того, що акт як раз і є доказом переходу прав згідно ст.334 ЦК. При цьому звісно, що як такої "передачі" немає, бо частка нематеріальна. Сторони засвідчують по суті таким актом саме перехід прав.

Тобто будь-яка "передача" буде вказувати на перехід права власності на частку. Бо іншої передачі (без такого переходу) і бути не може.

12/12/18 11:42  AM > Marlboro!    12/12/18 11:10Дерево
А як частку можна "передати" взагалі?
Частка - это умозрительная конструкция. Ее "передача" происходит в голове. Такая "передача" фиксируется актом. Последствия такой передачи должны быть оговорены либо законом либо договором.
Если ни в договоре ни в акте не будет ничего указано про момент перехода права собственности на частку, то в силу ч.1 ст.334 ЦК такой перед произойдет в момент передачи частки.
Стороны в силу той же ч.1 ст.334 ЦК могут отдельно обусловить переход права собственности в связи с другим событием.
Законодатель требует "акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства", оставляя в стороне вопрос перехода права собственности на такую частку

12/12/18 11:11  Marlboro! > Marlboro!    12/12/18 11:10Дерево
О Боже, ні! Що я наробив! Зараз почнуться спори чи можна орендувати частку))

12/12/18 11:10  Marlboro! > AM    12/12/18 10:57Дерево
А як частку можна передати без переходу права власності? В оренду, в користування?)

12/12/18 10:57  AM > Marlboro!    12/12/18 10:14Дерево
А если в Акте будет написано, что этот акт подтверждает только передачу частки, но не подтверждает переход права собственности на частку, которое, согласно п. 3.2 Договора к-п частки, переходит после полной оплаты частки.

12/12/18 10:14  Marlboro! > Mark-Don    12/12/18 10:03Дерево
Якщо сторони уклали акт, то цього достатньо щоб констатувати саме перехід права власності і цього достатньо реєстратору щоб вважати, що навіть якщо договір передбачав відкладальні умови для набуття права власності - вони були виконані.

А платіжка то таке, може там платіж не був проведений через помилкові реквізити, або вона й взагалі липова.

12/12/18 10:03  Mark-Don > Marlboro!    12/12/18 08:50Дерево
А зачем этот акт, да еще нотариально заверенный, если можно показать платежку банка с указанием назначения платежа - "Покупка доли в ООО по договору № ,,, от ,,,," ? Ну я еще понимал-бы комплект Акт+Договор. А только Акт - это, на мой взгляд, противоречит здравому смыслу.
И еще - разве Акт является документом, подтверждающим оплату ?
Отвечу - никоим образом. При таких сделках нужно производить расчеты через банк и тогда вопросов о подтверждении оплаты не может возникать.

12/12/18 08:50  Marlboro! > Mark-Don    12/12/18 07:59Дерево
Я так думаю це щоб не було спорів про те, що право на частку набуте. Дуже часто в договорах пишуть, що право власності переходить після оплати по договору - тоді проблемою є доказати реєстратору чи була виконана належно умова про оплату.
Наявність акту знімає ці питання, оскільки презюмує перехід права власності на частку.

12/12/18 08:43  AM > Mark-Don    12/12/18 07:59Дерево
Да, понять их не мудрено)
Не хотят они светить договоры к-п часток у нотариуса - платить придется, разрешение от супруга, опять же.
Но тут вот какая штуковина вырисовывается.
Допустим, участник Пупкин продал свою частку в ТОВ Мумкину. Мумкин передумал становиться участником ТОВ и, не подавая о включении в реестр, продал свою частку далее - Шмумкину. Подписи на Акте, как водится, заверили у нотариуса.
Регистратор видит Акт приема-передачи частки от Мумкина к Шмумкину. Причем, ни тот ни другой участниками не являются.
Что делать регистратору? Надо регистрировать.
А что как, ежели Пупкин не продавал свою частку Мумкину. А Мумкин и Шмумкин, просто шутки ради, актец тот состряпали, чтобы посмеяться над приятелем их Пупкиным, подшутить значитца.
Хорошо ежели друзья подшутят, а коли недруги.
Придут два злодея к нотариусу, даже и договор к-п частки принесут, чтобы показать. Нотариус подписи на акте и заверит.
А там уж и регистрация не за горами.
А на следующий день проснется Пупкин, а он уже и не участник в ТОВ вовсе, а совсем даже наоборот.
И что делать такому горемыке Пупкину, к кому бежать, на кого жаловаться?

12/12/18 08:36  Кэп > Mark-Don    12/12/18 07:59Дерево
Таким образом авторы, как минимум, ограничили аппетит нотариата только заверением подписи. А то платили бы % от цены договора э

12/12/18 07:59  Mark-Don > Евгений Осычнюк    12/12/18 07:02Дерево
ВСЕ это написано в Закон "Про держреєстрацію...", ст. 17

5. Для державної реєстрації змін до відомостей про ...склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю ... такі документи:
............
3) один із таких відповідних документів:
............
ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;
....................
Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті "ґ" цієї частини, засвідчується нотаріально. ....

А вот что авторы закона назвали "актом приема-передачи доли" и откуда они взяли этот бред, заменив им договор купли-продажи, дарения и т.д. - нужно спросить у авторов закона, а не у Helenka.

12/12/18 07:03  Евгений Осычнюк > kyivlegal    30/11/18 14:51Дерево
Можна, закон такого не забороняє.

12/12/18 07:02  Евгений Осычнюк > Helenka    11/12/18 23:31Дерево
Что Вы называете "акт приема-передачи доли", почему это не может быть только договор? И где требуется именно "нотариальный"?

11/12/18 23:31  Helenka > kyivlegal    30/11/18 14:51Дерево
теперь нужен не договор, а акт приема-передачи доли нотариальный.
скорее всего вы уже провели операцию и у вас потребовали 2 акта приема-передачи.
договор никому не интересен, поэтому может быть и 1 продавец, 2 покупателя.

30/11/18 14:51  kyivlegal > Helenka    18/04/18 14:23Дерево
якщо один продавець і 2 покупця, потрібно 2 договори чи можна в одному: Продавець і Покупець-1 та Покупець-2 ?

18/04/18 14:23  Helenka > Aleko    18/04/18 14:17Дерево
Эта был очень популярный способ ухода от нотариального удостоверения сделки.
Регистратор требовал нотариальный документ - и получал такое заявление. А продавец и покупатель составляли отдельный договор купли-продажи доли, который не предоставляли ни регистратору, ни самому ООО.
Поэтому для оценки рисков вам надо узнать был ли заключен договор купли-продажи, какие его условия.

18/04/18 14:17  Aleko > Евгений Осычнюк    18/04/18 13:36Дерево
Спасибо за комментариии. Протокола от принимающей компании нет и его очевидно не было. Но протокол о смене состава участников ООО и изменения устава подписал ее представитель. Т.е. - был не против приема доли). Вы правы, вряд ли можно аннулировать эту сделку.

18/04/18 14:09  AM > Konstantin_D    18/04/18 13:21Дерево
Получается, что ограничения нет:
"засвідчують справжність підпису на документах, які не мають характеру угод"?

Что значит:
"крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню"?

Нотариально посвидчуються правочини. Перечень их ограничен.
Значит ли это, что на других правочинах теперь можно будет заверять подписи, а не удостоверять договор?

А какие документы "за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню"? Тут речь идет об остальных договорах? Если да, то это типа заменя фразы "які не мають характеру угод"?
Или тут какой-то иной смысл заложен?

Одно понятно, что теперь можно будет засвидчувати подпись на заявах, которые "містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини" )

18/04/18 13:55  AM > Aleko    18/04/18 13:25Дерево
Приведите здесь полный текст заявления, без конкретики конечно

18/04/18 13:36  Евгений Осычнюк > Aleko    18/04/18 11:46Дерево
От принимающей долю компании будет протокол собрания, в котором представитель компании голосовал за утверждение нового устава. Сама угода для регистратора "за кадром", но это не значит, что ее нет.

18/04/18 13:35  Евгений Осычнюк > Aleko    18/04/18 13:25Дерево
Кем, и как будут признавать незаконным?

18/04/18 13:25  Aleko > AM    18/04/18 12:54Дерево
В этом заявлении упомянуто, что содержание ст.ст. 147 ГКУ, ст. 53 ЗУ "О хозобществах" нотариус разъяснил. .... Но потом делал не так, как предписывают эти нормы

Очевидно, что есть риск признания незаконным данный документ и саму передачу доли.

18/04/18 13:21  Konstantin_D > AM    18/04/18 12:54Дерево
А трохи детальніше можна?
Не зрозумів Вашої ідеї з "засвідчують", "посвідчують" та ст.34.

18/04/18 13:18  Mark-Don > AM    18/04/18 12:54Дерево
Приношу извинения - не доглядел, что вопрос был НЕ о сделках с ЦБ.

18/04/18 13:16  Mark-Don > AM    18/04/18 12:54Дерево
Этот вопрос регулируется иным законом: "О ЦП та ФР" (ст.2):
4. Якщо інше не встановлено законом або одна із сторін договору не вимагає іншого, правочини щодо цінних паперів, які вчиняються поза фондовою біржею, не потребують нотаріального посвідчення.

Законом ІНШЕ не встановлено.

18/04/18 12:54  AM > Konstantin_D    18/04/18 12:36Дерево
Действующая редакция:
Стаття 78. Засвідчення справжності підпису на документах
Нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, начальник установи виконання покарань засвідчують справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.

Будущая редакция:
Стаття 78. Засвідчення справжності підпису на документах
Нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування, начальник установи виконання покарань засвідчують справжність підпису на документах, крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню.

Самое интересное, что в ст.34 изменения не вносили
Как в анекдоте: "Вот тут мне карта и пошла."

18/04/18 12:41  AM > Marlboro!    18/04/18 12:17Дерево
ст. 78 ЗУ про нотариат

18/04/18 12:36  Konstantin_D > Marlboro!    18/04/18 12:17Дерево
"Если рассматривать это заявление, как "по сути это отчуждение (дарение?) третему лицу", то тогда такое заявление будет носить характер сделки и его заверение нотариусом будет незаконным." - в такому випадку нотаріус порушив ч.1 ст.78 ЗУ "Про нотаріат".

"Нотаріус, посадова особа органу місцевого самоврядування,
начальник установи виконання покарань засвідчують справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини."

До речі, з 17.06.2018 в цю статю будуть внесені зміни ЗУ "Про ТОВ (ТДВ)"

"у частині першій статті 78 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2010 р., № 38, ст. 509) слова "зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини" замінити словами "крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню";"

18/04/18 12:17  Marlboro! > AM    18/04/18 12:02Дерево
Яку норму порушив нотаріус?

18/04/18 12:02  AM > Aleko    18/04/18 11:46Дерево
Это заявление том, что имел место договор об отчуждении доли в ООО.
Если рассматривать это заявление, как "по сути это отчуждение (дарение?) третему лицу", то тогда такое заявление будет носить характер сделки и его заверение нотариусом будет незаконным.

18/04/18 11:49  Rossi > Aleko    18/04/18 11:46Дерево
Нельзя произвести отчуждение (даже безвозмездное) без согласия второй стороны.

Страницы: << 1 [2] 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100