RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Юрисдикция Госфининспекций


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
28/01/14 07:42  gorinich007Отправить письмо > GoGo    27/01/14 16:23Дерево
Я не могу понять зачем тему, касающуюся полномочий ГФИ поместили в раздел "Финансы и ценные бумаги". Может лучше в "Проверки"?

27/01/14 16:23  GoGoОтправить письмо > gorinich007    27/01/14 15:32Дерево
?!! тогда пардон...

27/01/14 15:32  gorinich007Отправить письмо > GoGo    27/01/14 14:01Дерево
Мы наверно друг друга не поняли. Я спрашиваю о ревизиях Госфининспекции, а не о проверках НКРФП и ГНИ.

27/01/14 14:01  GoGoОтправить письмо > gorinich007    27/01/14 12:52Дерево
те при налОргани ДПС, у яких за основним та неосновним місцем обліку перебувають філії та відокремлені підрозділи платника податків, забезпечують їх повідомлення (незалежно від форми сплати податку на прибуток та ПДВ) про початок документальної планової перевірки, а також дотримання інших вимог ПКУ щодо організації документальних перевірок, а також інформування органу ДПС, що здійснює перевірку платника податків - юридичної особи, про початок перевірки філій. У разі організації фактичної перевірки платника податків органом ДПС за місцем, яке зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію, та у разі якщо такий платник податків має філії (відокремлені підрозділи) або інші об'єкти, де провадиться діяльність та які розташовані поза межами його державної реєстрації, зазначеної у свідоцтві, та основного місця обліку, орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку такого платника, може ініціювати організацію проведення перевірки таких філій (відокремлених підрозділів) або інших об'єктів за їх фактичним місцезнаходженням. У разі якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) провадить діяльність не за місцем, яке зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію такого суб'єкта, орган ДПС, на території якого здійснює діяльність такий платник (його відокремлені підрозділи), може ініціювати проведення перевірки такого платника податків (його відокремлених підрозділів), при цьому надає запит до органу ДПС, на обліку в якому перебуває такий платник, з питань надання наявності обставин для проведення перевірки. Отже, особливості організації та проведення документальних та фактичних перевірок платників податків, які мають філії (відокремлені підрозділи) передбачено п.3 Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України 14.04.2011 N 213.ичии виокремелих пидроздилив...

27/01/14 13:57  GoGoОтправить письмо > gorinich007    27/01/14 12:52Дерево
У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про
особу заявника (найменування, місцезнаходження, банківські
реквізити, ідентифікаційний код). У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

27/01/14 13:54  GoGoОтправить письмо > gorinich007    27/01/14 12:52Дерево
Стаття 30. Інспектування

1. Уповноважений орган має право проводити в межах своїх повноважень перевірку (інспекцію) діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та споріднених осіб.
{ Частина перша статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011; в редакції Закону N 3462-VI ( 3462-17 ) від 02.06.2011 }

2. Періодичність інспектування встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, залежно від типу фінансової установи.

3. Для проведення інспекції національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може
залучати зовнішніх експертів, які мають відповідну кваліфікацію.

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може досліджувати дані про клієнта фінансової установи тільки з метою виконання завдань нагляду.

5. Для проведення інспекції особа, яка наділена національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повноваженнями здійснювати інспекцію за місцем знаходження юридичної особи, що перевіряється (далі - уповноважена особа), має право запрошувати посадових осіб цієї юридичної особи
для надання пояснень та вимагати надання необхідної інформації та документів.

27/01/14 12:52  gorinich007Отправить письмо > GoGo    27/01/14 12:18Дерево
Подразделение действует на основании положения, утвержденного директором предприятия. А ссылку на нормативку?

27/01/14 12:18  GoGoОтправить письмо > gorinich007    27/01/14 11:58Дерево
если отдельно зарегистрированный филиал - то имеют если без то нет...

27/01/14 11:58  gorinich007Отправить письмо   Дерево
Ситуация следующая. Предприятие находится на территории Харькова, но имеет подразделения в других областях (в частности Сумской). Приходит запрос на предприятие от Сумской ГФИ: для определения наличия оснований проведения плановых ревизий просим дать перечень документов (балансы, фин. планы и т.д. наших сумских подразделений).
Во-первых, нас всегда проверяла Харьковское ГФИ по местонахождению юр. лица.
Во-вторых меня смущает понятие объекта контроля, которое содержится в ПКМУ №550 (подразделения тоже являются объектом контроля).
В третьих, наши подразделения по указанной отчетности самостоятельно не отчитываются в гос. органы. Они передают такие отчеты на предприятие, а предприятие в свою очередь делает сводную отчетность в целом.
Вопрос следующий. Имеет ли право Сумская ГФИ планово проверять наши подразделения на своей территории?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100