RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Система уравління ризиками в КУА


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
15/02/16 13:46  RefRefОтправить письмо > gloria60    25/04/14 15:22Дерево
Помогите кто-нибудь! Кто разобрался с ЭТИМ? В смысле с системой управления рисками в куа. Нужно переоформлять лицензию и подавать Положение в комиссию а у нас и нет толком ничего. Старались понять как ЭТО должно выглядеть и в итоге.... С какого числа вводить? Кого нужно было назначать до вступления в силу новых о Пруд.нормативов, ведь теперь написано что можно совмещать с вн. аудитором? Как это все собрать воедино? Поделитесь, люди добрые!

25/04/14 15:22  gloria60 > Prosto_Maria    25/04/14 15:06Дерево
Спасибо..В том-то и дело, что у нас - в компетенции Дира..

25/04/14 15:06  Prosto_Maria > gloria60    25/04/14 10:26Дерево
Не скажу точно об наличии требований, вроде не было. А по поводу утверждения собранием, в уставе своем почитайте. Обычно все внутренние доки утверждаются как раз высшим органом, то бишь собранием участников.

25/04/14 10:26  gloria60 > SheffaA    20/03/14 15:21Дерево
Граждане, а требований к системе управления рисками КУА нигде нет (как для торговца, депозитарщиков)? Главное: нет ли чёткого требования, что эта шняга должна утверждаться общим собранием? (У хранителей есть такой момент).
Спасибо!

20/03/14 15:21  SheffaAОтправить письмо > SheffaA    12/03/14 13:20Дерево
Если кому-то еще интересно:
Закон від 04.07.2012 № 5042-VI
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери набирає чинності з 1 січня 2013 року (крім підпункту 21 пункту 12 розділу I)
Остання подія [Редакція] відбудеться 01.01.2014, підстава 5080-17


12. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):


21) статтю 27 викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь

1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців професійного учасника фондового ринку, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення, вимоги щодо джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал професійного учасника фондового ринку, інші вимоги та показники, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, встановлюються цим Законом, іншими законами України, що регулюють провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


22) розділ III доповнити статтями 271 і 272 такого змісту:

"Стаття 271. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку


2. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:

13) копії внутрішніх положень юридичної особи, що визначають порядок надання фінансових послуг, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.


II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім підпункту 21 пункту 12 розділу I цього Закону (щодо нової редакції статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") та пункту 2 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Емітенти цінних паперів та професійні учасники фондового ринку протягом двох років після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.

Професійні учасники фондового ринку, які отримали строкові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку до набрання чинності цим Законом, провадять свою діяльність після набрання чинності цим Законом відповідно до виданих ліцензій протягом строку їх дії. Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії відповідно до вимог статей 271 і 272 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Протягом двох років після набрання чинності цим Законом професійні учасники фондового ринку, які отримали безстрокові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, зобов'язані подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену пунктами 2-13 частини другої статті 271 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Неподання такої інформації є підставою для застосування санкції, зокрема анулювання ліцензії, відповідно до законодавства щодо цінних паперів.

6. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку, зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому порядку, у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом зобов'язані привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону.

12/03/14 13:20  SheffaAОтправить письмо > kya_ev    12/03/14 13:10Дерево
странно, куда делся фин. мониторинг из этих документов?? Спасибо, за ответ

12/03/14 13:10  kya_evОтправить письмо > SheffaA    12/03/14 11:06Дерево
2.5. До Реєстру вноситься виключно відкрита інформація про
корпоративний інвестиційний фонд та професійного учасника фондового ринку, які надають фінансові послуги, а саме:.......... г) інформація про внутрішні документи щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку (назва, дата затвердження та номер документа) розроблені відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії з питань ліцензування за відповідним видом діяльності;

5.1. У разі якщо зміна відомостей, ЩО МІСТЯТЬСЯ В РЕЄСТРІ,
не пов'язана зі зміною найменування або місцезнаходження, фінансова установа зобов'язана протягом десяти робочих днів з дати виникнення таких змін подати до Комісії (у разі надання поштою тільки рекомендованим листом) заяву про внесення змін до Реєстру довільної форми та заповнену реєстраційну картку з відповідними змінами.

Коментарий УАИБ: до внутрішніх документів щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку відносяться:
1) пол про службу внутрішнього аудиту
2) пол про ризики
3) пол про проф діяльність

12/03/14 11:06  SheffaAОтправить письмо > kya_ev    7/03/14 15:00Дерево
Спасибо за шаблон, получила. Подскажите еще, где именно в "ПОРЯДКу формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів", написано что в карточке должно быть указано наличие "Положения о рисках"? Я не нашла(

7/03/14 15:00  kya_evОтправить письмо > SheffaA    7/03/14 13:23Дерево
шаблон от УАИБ скинула Вам на почту. остальные рекомендации давались устно

7/03/14 13:23  SheffaAОтправить письмо > kya_ev    6/03/14 22:46Дерево
Поделитесь ссылкой на рекомендации от УАИБ

6/03/14 22:46  kya_evОтправить письмо > Alina2505    6/03/14 16:47Дерево
Днем мне тоже сказали что 01.01.2013 а потом что есть время до 4.07.2014!!! откуда эта дата всплыла? но в любом случае: Положение о рисках относится к внутренним док проф учасн. и о том что оно появилось надо информировать Комиссию по [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

6/03/14 16:47  Alina2505Отправить письмо > kya_ev    6/03/14 11:37Дерево
консультровались с УАИБ по этому вопросу, документы делать с 01.01.13, ответственным можно назначить руководителя.

6/03/14 11:37  kya_evОтправить письмо   Дерево
И снова нововведения. Готовя документы в соответствии с п. 3 новых лицов для КУА выявили что надо Положение о системе управления рисками. УАИБ уже дал шаблон текста. Нашли что в Законе о ценных бумагах об этом документе первое упоминание в редакца в от 01.01.2013. Лиц условия его предусматривают с 13.10.2013. я так понимаю что утверждать их надо с 01.01.2013 года.
Кто уже занимался этим вопросом? Кого назначали ответственным ? Ато помня возню и разбирательства с внутренним аудитором боюсь, чтоб такой же канители не было и с ответственным за СУР.
Заранее спасибо.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100