RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


АТО: проблемы и решения

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Виплата при мобілізації


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
4/03/15 16:59  ViktoriMОтправить письмо > Куций чорт    23/01/15 10:08Дерево
Продлили срок больше 1 года.

ч.4 с. 119 КЗоТ и ст. 39 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 № 2232-XII гласит:
За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, більше ніж на один рік.

26/01/15 12:48  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > кадровичка    26/01/15 11:49Дерево

26/01/15 11:49  кадровичка > ОК АКА Олюня    23/01/15 12:13Дерево
как понимать фразу ст. 119 "компенсується із бюджету середній заробіток"? Компенсируется работнику из бюджета или предприятие выплачивает, а предприятию компенсируется?

Я что-то пропустила или КМУ так и не определил порядок?

23/01/15 15:11  Куций чорт > ОК АКА Олюня    23/01/15 12:13Дерево
Та не, пока не продлили. В кзоте и в зу о военной обязанности стоит 1 год.


23/01/15 15:00  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > Куций чорт    23/01/15 10:08Дерево
Если не критично, то пока ждем продления.

23/01/15 12:13  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Куций чорт    23/01/15 10:08Дерево
вроде, должны продлить или уже продлили. проверю

23/01/15 10:08  Куций чорт > Molodoi_Gariacii    1/08/14 11:16Дерево
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что по окончанию одного года после мобилизации трудовой договор прекращается на основании 36 (3) КЗоТ? напр., если сотрудник уходит служить по контракту? Это ж не призыв?

1/08/14 13:08  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > lyktor    1/08/14 12:58Дерево
Теоретически он может никуда и не пойти.
Вопрос ответственности за отказ от мобилизации это уже другой момент.
Это как бы формальное уведомление.

1/08/14 12:58  lyktorОтправить письмо > Molodoi_Gariacii    1/08/14 11:16Дерево
якщо принципово то заяви в такому випадку не має чого писати... що ж працівник може ще просити ...

1/08/14 12:57  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > riii.    1/08/14 12:50Дерево
Спасибо.

1/08/14 12:50  riii. > Molodoi_Gariacii    1/08/14 11:16Дерево
Вы правильно поняли.:)

1/08/14 11:16  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > ОК АКА Олюня    1/08/14 03:54Дерево
На скільки я зрозумів з того, що підказали, ситуація наступна:

Трудові відносини з мобілізованим

1.Співробітник пише заяву про звільнення від роботи на час проходження мобілізації на підставі повістки районного (міського) військового комісаріату та прикладає до заяви повістку (її копію).

Не плутати з розірванням трудових відносин, оскільки відповідно до законодавства, працівник не розриває трудових відносин !!!

Законодавство:
КЗПП
Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків
На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.
За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»
Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації.
2. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності.


2.Видається наказ про звільнення співробітника від роботи на час проходження навчальних військових зборів на підставі повістки районного (міського) військового комісаріату, в якому також вказується про збереження місця роботи та щомісячну виплату середньої заробітної плати.


3.Зарплата, як правило, перераховується на зарплатну карточку 2 рази в місяць (аванс і зарплата).

Законодавство:
ЗУ «Про оплату праці»
Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.


4. Вихідна допомога в сумі двох мінімальних заробітних плат, згідно статті 21, не виплачується, оскільки людина не звільняється з роботи і трудові відносини не розриваються, а лише звільняється від роботи.

ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»
Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу
1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат. { Частина перша статті 21 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Частина перша статті 21 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 глави XII "Прикінцеві положення" цього Закону }


Як приклад, для розуміння ситуації «звільнення від роботи» і «звільнення з роботи» в статті 9 ЗУ «Про донорство крові та її компонентів» передбачено, що в день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку.

1/08/14 09:13  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > lyktor    1/08/14 08:35Дерево
1. Читаю, КЗПП, 36-3, не можу зрозуміти:
Підставами припинення трудового договору є:
3) призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника на військову службу за призовом під час мобілізації !!!!, на особливий період, але не більше одного року;
Отже, трудовий договір не розривається і працівник у нас залишається чи як ?

2. ст.119
За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві,

Отже, я не можу зрозуміти. Середній заработок зберігається і його потрібно кожного місяця йому сплачувати (можливо на картку) чи куди?

3. З приводу цього:
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про військовий обов'язок і військову службу
ст.21
1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат. { Частина перша статті 21 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Частина перша статті 21 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 глави XII "Прикінцеві положення" цього Закону }

Отже, не зрозуміло:
а) чи потрібно виплачувати цю допомогу, так як ця норма визнана неконституційною?
б) якщо, він не звільняється, а продовжує рахуватись працівником (на строк до одного року), то норма ст.21 не застосовується ?

Буду дуже вдячний за чіткі відповіді.

1/08/14 08:35  lyktorОтправить письмо > Molodoi_Gariacii    1/08/14 01:13Дерево
ст.119 КЗпП Вам відповідь не дає?...

1/08/14 03:54  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Molodoi_Gariacii    1/08/14 01:13Дерево

1/08/14 01:30  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Molodoi_Gariacii    1/08/14 01:13Дерево
на здоровье.
Вы же знаете, что я не люблю ленивых, и не понимаю создания новых тем, абы самому не разбираться, а получить готовые ответы

1/08/14 01:13  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > ОК АКА Олюня    1/08/14 00:35Дерево
Прочитал.
Четкие ответы не получил.
Если можете ответить конкретику, буду признателен.
Не можете, и на этом спасибо.

1/08/14 00:35  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Molodoi_Gariacii    1/08/14 00:09Дерево
и ответы, и посылання в теме по ссылке

1/08/14 00:34  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Molodoi_Gariacii    1/08/14 00:09Дерево
не прочитали, если эти вопросы задаете

1/08/14 00:09  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > ОК АКА Олюня    31/07/14 14:18Дерево
Перечитав. На різних сайтах трактують як заманеться.
1. Ми звільняємо чи "вивільняємо" працівника?
2. За якою статтею?
3. Чи виплачується крім повного розрахунку ще 2 місячне вихідна допомога, адже цю статтю визнано не конституційною.
4. Як бути з середнім заробітком? Його потрібно кудись перераховувати чи зберігати ?
Бажано з посиланням на НПА.
Дякую.

31/07/14 14:18  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Molodoi_Gariacii    31/07/14 14:14Дерево

31/07/14 14:14  Molodoi_GariaciiОтправить письмо   Дерево
Доброго дня. Хочу уточнити питання. Людину мобілізують в армію.
Згідно ст.39 за ним зберігається протягом року середня заробітна плата та робоче місце.
Питання.
Як я розумію, при звільненні йому виплачують тільки заробітну плату. Інших виплат не передбачено ?

??
Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у
зв'язку з призовом або прийняттям на військову
службу

1. Громадянам України, які звільняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат. { Частина перша статті 21 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Частина перша статті 21 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з пунктом 1 глави XII "Прикінцеві положення" цього Закону }

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100