RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Оплата акций ЗАО


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
14/05/04 17:32  Реєстратор > Tereshko    14/05/04 15:54Дерево
А, так це був камінь в мій реєстраторський "огород"? :-)

Оскільки ваш пост
14/05/04 13:52 Tereshko > Реєстратор 14/05/04 13:29
був адресований депозитарній темі, то я не зрозумів.

А по суті:
самі ж пишете "реєстроутримувач аналізує:
...
наявність завіреної копії платіжного документа щодо грошових розрахунків з операцій з цінними паперами в Україні, якщо це випливає з укладених договорів,"
Та відмовляє у разі відсутності "завіреної копії платіжного документа" на підставі п.7.13:
" Підставами для відмови щодо внесення змін до системи
реєстру є:
- відсутність документів, що визначені цим Положенням як
необхідні для внесення змін до системи реєстру;"

Інколи торгівці посилаються на "якщо це випливає з укладених договорів" і кажуть, що нашим договором не передбачено надавати реєстратору завірену копію. Вони ТАК трактують цю норму.

На жаль ДКЦПФР її трактує по іншому - "якщо це випливає з укладених договорів" стосовно НАЯВНОСТІ грошових розрахунків. Таким чином, якщо грошові розрахунки договором передбачені - давай копію.

Якщо бажаєте, можу розповісти історію виникнення цієї (не зовсім розумної, м"яко кажучи) норми.

14/05/04 15:54  TereshkoОтправить письмо > Реєстратор    14/05/04 15:35Дерево
7.5. Реєстроутримувач аналізує пакет прийнятих документів на достатність підстав для внесення змін до системи реєстру. При цьому реєстроутримувач аналізує:

наявність всіх документів, передбачених вимогами цього Положення;

заповнення необхідних реквізитів вхідних документів, визначених в розділі 4 (анкети, передавальні розпорядження, розпорядження застави, заяви про зміни в інформації, що стосується зареєстрованої особи тощо). Відсутність інформації у реквізитах вхідних документів, позначених в цьому Положенні як "необов'язкові", не є підставою для визнання реєстроутримувачем неповноти заповнення документів;

відносно осіб, які на момент подання вхідних документів мають з системі реєстру відкритий особовий рахунок та визначені в поданих вхідних документах як сторони операції, відповідність даних стосовно вищевказаних осіб, що наведені в системі реєстру та у вхідних документах;

щодо операцій, що стосуються цінних паперів, наявність на відповідному рахунку цінних паперів у кількості, достатній для виконання операції;

інформацію в документах, згідно з якими виникла подія, що потребує внесення змін до системи реєстру (договори купівлі-продажу, наявність завіреної копії платіжного документа щодо грошових розрахунків з операцій з цінними паперами в Україні, якщо це випливає з укладених договорів, рішення суду, свідоцтва про реєстрацію випуску зі зміненою номінальною вартістю цінних паперів тощо). Вказані документи аналізуються тільки щодо відповідності до інформації, наведеної у вхідних документах, до яких вони додаються, та на наявність необхідних підписів та печаток;

(абзац шостий пункту 7.5 в редакції рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.06.2001 р. N 190)

повноваження особи, яка ініціює внесення змін до системи реєстру (наявність документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують її повноваження, та чинність цих документів);

підтвердження узгодженості дій у разі необхідності (при здійсненні операцій з цінними паперами, які заблоковані, передані в заставу, знаходяться у спільній власності);

оформлення документів, що входять до пакету, відповідно до вимог цього Положення та чинного законодавства: наявність необхідних підписів, печаток, засвідчення.


14/05/04 15:35  Реєстратор > Tereshko    14/05/04 13:52Дерево
Прошу вибачити, я все ж не фахівець з депозитарної діяльності.
Але саме в чому я не правий?

"7.5. Депозитарна установа повинна передавати емітенту запити
своїх депонентів (клієнтів) стосовно проведення емітентом операцій
щодо випущених ним цінних паперів, проведення загальних зборів
акціонерів, особливої інформації про емітента та іншої інформації,
передбаченої чинним законодавством.
Реєстроутримувачі повинні надавати депозитарній установі, яка
зареєстрована номінальним утримувачем у них в системі реєстру, всю
інформацію стосовно операцій емітента щодо випущених ним цінних
паперів та інформації, надання якої є обов'язковим згідно з чинним
законодавством."

Де тут зарита моя помилка?

14/05/04 14:40  ...Отправить письмо > Tereshko    14/05/04 13:52Дерево
"Решение с выдачей нового векселя удачное, простое и красивое" - так должно было быть написано, сорри))

14/05/04 14:39  ...Отправить письмо > Tereshko    14/05/04 13:52Дерево
Решение с выдачей нового векселя, но в принципе, по-моему, депозитарий не совсем прав, так скажем.
Пункт 7.5 касается операций эмитента с ценными бумагами (название раздела - ОБСЛУГОВУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЕМІТЕНТА ЩОДО ВИПУЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В БЕЗДОКУМЕНТАРНІЙ ФОРМІ). Исходя их определения "операции эмитента" (это "розміщення, викуп, дроблення, консолідація, конвертація, погашення, анулювання, виплата доходу по цінних паперах, операції, пов'язані з реорганізацією та/або зі зміною розміру статутного фонду та інші операції у відповідності до чинного законодавства"), к операциям эмитента относятся те действия относительно ЦБ, которые обусловлены единоличными решениями эмитента или осуществляються во их исполнение. К данному случаю - вторичного размещения - это не совсем относится. Поэтому, на мой взгляд, должны применяться общие правила о переходе прав собственности на ЦБ по результатам заключения и выполнения сделок купли-продажи.

14/05/04 13:52  TereshkoОтправить письмо > Реєстратор    14/05/04 13:29Дерево
Вы не правы. См.п.7.5.

14/05/04 13:52  TereshkoОтправить письмо > эмитент    14/05/04 13:27Дерево
Именно так.

14/05/04 13:51  Реєстратор > эмитент    14/05/04 13:34Дерево
Я повністю розділяю позицію ПАРД в цьому питанні.
Як реєстратор цього не вимагаю. У разі відсутності копії документа про оплату акцій лише лист з підтвердженням, що оплата ще не відбулася відповідно до умов договору.

14/05/04 13:34  эмитент > Реєстратор    14/05/04 13:29Дерево
нет, общаться не приходилось. Я хочу определить законодательную обоснованность своей позиции

14/05/04 13:29  Реєстратор > Tereshko    14/05/04 13:06Дерево
Формально дипозитарій якраз не правий. (Не передбачена така причина відмови 61 положенням).
ІМНО
P.S. Емітенту: А не пробували розмовляти безпосередньо з Миколою Павловичем? Він людина розумна і також є членом Ради ПАРД.

14/05/04 13:27  эмитент > Tereshko    14/05/04 13:14Дерево
я смотрела не с точки зрения нового векселя. С Ваших слов, новый акционер выписывает векселедержателю (эмитенту)в счет оплаты акций вексель? и вопросы оплаты акций закрываются, но возникают уже правоотношения по оплате векселя?

14/05/04 13:14  TereshkoОтправить письмо > эмитент    14/05/04 13:14Дерево
Как это?
Я имел ввиду новый вексель.

14/05/04 13:14  эмитент > Tereshko    14/05/04 13:06Дерево
оплату вескселем- это вариант уже существует, но сумма векселя не закрывает суммы акций. И Вам, господин Виктор, большое спасибо за консультации

14/05/04 13:06  TereshkoОтправить письмо > эмитент    14/05/04 13:02Дерево
1. Можно много рассуждать и даже судиться с Депозитарием, но формально он прав.
2. Оплатите векселем и дело с концом.

14/05/04 13:02  эмитент > Tereshko    14/05/04 13:00Дерево
согласна, вот поэтому и возник вышеуказанный вопрос. Нельзя ли не как обойти вопрос оплаты?

14/05/04 13:00  TereshkoОтправить письмо > эмитент    14/05/04 12:56Дерево
Звертаємо увагу на те, що Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв не має права надавати роз'яснення з питань застосування чинного законодавства України, а має право надавати консультації з цих питань.

14/05/04 12:56  эмитент > Tereshko    14/05/04 12:49Дерево


ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ

ЛИСТ

від 03.09.2001 р. N 01-03/288

Про застосування ч. 3 ст. 8 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу"

На Ваш запит про розповсюдження обмеження, встановленого частиною 3 статті 8 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.91 р. (надалі - Закон), на первинне розповсюдження акцій чи на їх продаж на вторинному ринку відповідаємо наступне.

Звертаємо увагу на те, що Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв не має права надавати роз'яснення з питань застосування чинного законодавства України, а має право надавати консультації з цих питань.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після повної оплати їх вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону - акція це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства.

Виходячи з того, що частина 1 ст. 1 Закону визначає цінні папери як грошові документи (що засвідчують право володіння або відносини позики), вважаємо, що під поняттям "акція" в Законі, у тому числі і в ч. 3 ст. 8 Закону, розуміється документ, що засвідчує право власності на цінні папери, тобто сертифікат акцій (одинарний чи сумарний).

Зазначене підтверджується також частиною 11 ст. 4 Закону, яка визначає обов'язкові реквізити, які повинна містити акція (найменування емітента, цінного паперу - "акція", підпис голови правління, відбиток печатки та інші).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону акції оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених статутом товариства, також у іноземній валюті або шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях.

Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. акціонер у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акції.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону "Про господарські товариства" акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку.

Отже, зазначені Закони України розмежовують поняття "вартість" та "ціна" акції, розуміючи при цьому під вартістю акції - визначену статутом акціонерного товариства номінальну вартість акції, а під ціною - визначену власником акції та її покупцем (сторонами договору купівлі-продажу акції) суму грошей, яку покупець акції зобов'язується сплатити продавцю в обмін на передачу прав власності на акцію.

Аналіз наведених норм Законів України дає підстави для тлумачення частини 3 ст. 8 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" як заборона видавати засновнику чи учаснику акціонерного товариства документ, який засвідчує право власності на акцію (сертифікат акції), до повного внесення засновником чи учасником їх внесків до статутного фонду акціонерного товариства.

Таким чином, заборона, встановлена частиною 3 ст. 8 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу", повинна застосовуватись лише при первинному розміщенні акцій в акціонерному товаристві.Керівник юридичної служби ПАРД
В. Басистий


14/05/04 12:49  TereshkoОтправить письмо > эмитент    14/05/04 12:44Дерево
Стаття 8. Придбання акцій

Акції оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених
статутом акціонерного товариства, також у іноземній валюті або
шляхом передачі майна. Незалежно від форми внесеного вкладу
вартість акції виражається у гривнях.
Підприємства, установи і організації можуть придбати акції за
рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати
податків та процентів за банківський кредит.
Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після
повної оплати їх вартості.

Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що
належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед
своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути
реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом
цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення
кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування
придбаних акціонерним товариством власних акцій.
( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 719-XIV
( 719-14 ) від 03.06.99 )

14/05/04 12:44  эмитент   Дерево
Добрый день участники форума, подскажите ответ на следующий вопрос.Акции ЗАО были полностью оплачены при первичном размещении.Затем ЗАО выкупило акции у акционеров для дальнейшей продажи. Акции были проданы новому акционеру по гражданско- правовому договору (вторичное размещение). Депозитарий МФС утверждает, что разпоряжение эмитента на поставку акций новому акционеру возможно лишь на основании "полной оплаты акций новым акционром".Новый акционер не оплатил акции. Насколько правомочен в этом случае Депозитарий?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100