RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

"Вторичный" рынок инвестсертов попадает в особый налог...


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/10/14 15:32  ЁжОтправить письмо > briz07    3/10/14 12:21Дерево
"Експертна рада з питань оподаткування, обліку та фінансової звітності ПАРД/АФП вважає, що такий однобокий, несистемний підхід до трактування норм Податкового кодексу України є неприпустимим. Зазначені консультації знаходяться в публічному доступі та дезорієнтують платників податків, а їх практичне застосування податковими органами на місцях невідворотно призведе до виникнення конфліктних ситуацій.

Висновки, що зроблені у зазначених вище консультаціях, спростовуються таким.
Відповідно до частини 5 статті 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» інвестиційні сертифікати є цінними паперами, що відносяться до групи «пайові цінні папери».
Законом України «Про інститути спільного інвестування» не передбачено виконання зобов’язань за інвестиційними сертифікатами шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Крім того, пп. 11 п. 24 ст. 48 вказаного Закону забороняє включати до складу активів ІСІ договори про участь у фонді фінансування будівництва.
Натомість Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» виконання зобов'язань за цінними паперами шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва передбачено лише для такого виду боргових цінних паперів як цільові облігації підприємств ( стаття 8-1 «Цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва»).
Отже, застосування в податковій консультації термінології «інвестиційні сертифікати, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва» вочевидь є неправомірним.
Форма Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами також не передбачає розкриття інформації про операції з інвестиційними сертифікатами, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Так само не передбачено особливих умов для відображення інформації про операції з інвестиційними сертифікатами різних видів ІСІ.
Відповідно до пп. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу України не підлягають оподаткуванню особливим податком, зокрема, операції з інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Окрім того, пп. 213.2.4 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу України додатково передбачено звільнення від оподаткуванню особливим податком операцій емітента інвестиційних сертифікатів як емітента цінних паперів з їх викупу та повторного продажу за грошові кошти, розміщення, погашення та конвертації.
Загальна вартість операцій з відчуження інвестиційних сертифікатів згідно наказу Міністерства доходів і зборів України від 19.07.2013 № 288 відображається в Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами в розділі 4 «Сума за операціями з підакцизними товарами (цінними паперами та деривативами), які не підлягають оподаткуванню4, у тому числі за операціями з:» в рядку 4.8. «інвестиційними сертифікатами». В рядку 4.10. Декларації зазначається загальна вартість операцій з цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
У Довіднику № 70/2 інших податкових пільг станом на 01.04.2014 за номером пільги 14020047 приведено перелік інструментів, що не підлягають оподаткуванню особливим податком, в тому числі інвестиційні сертифікати.
Отже, операції з відчуження інвестиційних сертифікатів як виду цінних паперів не підлягають оподаткуванню особливим податком.
Як вбачається, згадані консультації базуються на суб’єктивному трактуванні окремих норм Податкового кодексу України щодо особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами. Так, зокрема, спроба обґрунтувати оподаткування операцій з інвестиційними сертифікатами особливим податком базується на існуванні підпункту 213.2.5 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу України, в якому окремо згадані лише операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу, а саме операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу. Разом з тим, слід відзначити, що існування вказаного підпункту в такій редакції не тільки нівелюється нормами попередніх підпунктів 213.2.3 – 213.2.4, а й прямо вступає в протиріччя з положеннями абзацу третього п.219.2 статті 219 Податкового кодексу України. Окрім того, якщо слідувати логіці таких консультацій, то операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу інвестиційних сертифікатів інших інститутів спільного інвестування, окрім відкритого типу, мають оподатковуватися особливим податком. Разом з тим, такі операції як правило проводяться без участі торговця цінними паперами, а тому, якщо брати до уваги норми статті 219 Податкового кодексу України, для таких операцій особа, яка є відповідальною за нарахування, утримання та сплату акцизного податку до бюджету, не є визначеною взагалі.
Відповідно до пункту 56.21 статті 56 Податкового кодексу України «У разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків».

3/10/14 13:35  briz07Отправить письмо > 5757    3/10/14 12:41Дерево
5757
Правильно, УАИБ не спрашивает.. История на этом запросе не остановится, ;)
Далі буде...
gloria60
Ничего не поменялось, выжать бизнес до последней капли... за 23 года ни каких изменений..


3/10/14 13:30  gloria60 > 5757    3/10/14 12:41Дерево
+100... я вчера читала - дико ржала (извините). Они ж тогда эту недвижимость ко всем перечисленным инструментам "цепляют".. Идиоты

3/10/14 12:41  5757 > briz07    3/10/14 12:21Дерево
Этим письмом налоговая по факту и по госам заплатить акциз требует...
Ведь перед исами как раз госы стоят через запятые...
Вообще не понимаю почему УАИБ в своём запросе не обращает на это внимания... Спросили бы параллельно нужно - ли по госам платить и чем в данном контексте госы отличаются от исов? Думаю, в суде можно будет доказать...3/10/14 12:21  briz07Отправить письмо > Ёж    3/10/14 11:20Дерево
Да, появилось еще больше вопросов чем ответов..
Причем все как обычно, одним письмом перечеркиваем всю практику, которая сложилась, до этого... Теперича все... все кто делал не так, уже должны 1,5% ну и штрафы+пеня не забудьте...
:о(

3/10/14 11:20  ЁжОтправить письмо > briz07    2/10/14 17:28Дерево
хм.. а какая тогда ставка для операций с ИС, проведенных через биржу (но при отсутствии их курса)?
ст. 215-1 не даёт ОДНОЗНАЧНОГО ответа, не так ли?

2/10/14 17:28  briz07Отправить письмо   Дерево
Відповідь ДФС на запит УАІБ щодо оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами ІСІ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

т.е. все операции на рынке с ИС, кроме операций самого эмитента, облагаются особым налогом 1,5% от суммы сделки..
И опять все письмом, и опять без Минюста.. в общем, все как и в прежние времена...

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100