RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Момент, з якого втрачається право власності на нерухоме майно


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
12/05/21 09:25  lawyer_beginnerОтправить письмо > decisionmaker    11/05/21 16:50Дерево
Дякую!
Про податкову дуже влучно, бо мені теж цікаво, як може трактуватися податківцями те, що майно знищується, але продовжує бути записаним в державному реєстрі.

11/05/21 16:53  decisionmakerОтправить письмо > decisionmaker    11/05/21 16:50Дерево
Це теж саме що і при державній реєстрації смерті.
Свідоцтво про смерть буде видане актуальною датою, але в ньому буде чітко зазначена дата смерті, що настала до дати видачі свідоцтва.
І будь-які правові наслідки стосовно померлого будуть визначатись не з дати видачі свідоцтва, а з дати його фактичної смерті.

11/05/21 16:50  decisionmakerОтправить письмо > lawyer_beginner    11/05/21 12:43Дерево
Я вважаю, що саме з моменту знищення, як то дослівно предбачено в ст. 349 ЦКУ.
До права власності відноситьться право володіння користування та розпорядження.
І зрозуміло, що під час переходу права влансості в когось вищезазначені права припиняються, а в когось виникають. І таке виникнення і припинення повязане з державною реєстрацією.
Але саме в даному випадку - "У випадку припинення у звязку зі знищенням" права власника такої речі припиняються з моменту знищення майна.
Тому що у разі знищення майна, у власника автоматично припиняються права стосовно володіння користування та розпорядження майном, якого вже не існує.
При цьому державна реєстрація знищення майна на мою думку це лише формальність. Наприклад для того щоб податкова не враховувала дане майно про нарахуванні податків чи інших обовязкових платежів.

11/05/21 12:43  lawyer_beginnerОтправить письмо > не5678    24/10/14 11:09Дерево
Підніму цю тему...
З якого моменту вважати припиненим право власності на нерухоме майно у випадку знищення (ст. 349 ЦКУ).
Якщо до скасування ч. 2 ст. 349 ЦКУ цей момент пов'язувався із внесенням змін до державного реєстру, то тепер потрібно вважати, що право власності припиняється у момент знищення майна?

29/10/14 17:19  sorokan > эхма!    27/10/14 10:42Дерево
" В случае со смертью право прекратилось совсем."
Ну і всьо:) за шо і вип'єм:)

29/10/14 17:15  sorokan > abbat    26/10/14 09:00Дерево
нєа, ше не підходимо;)

27/10/14 19:00  Очень кандидат > эхма!    27/10/14 16:32Дерево
Это как-то сильно сложно. ИМХО гораздо проще относиться к записи как к проявлению владения, выполняющего функции оглашения права. Как и для движимостей не за каждым владением стоит право. Владение - видимость права собственности (Иеринг) :)

27/10/14 18:58  Очень кандидат > Bizz    27/10/14 17:14Дерево
1. Ага. Я об этом и говорил. При смерти происходит преемство в тот или иной момент времени. В то же время, сам покойный собственником не является. Этот вывод суда в отношении недвижимости может, кстати, показаться странным.
2. Этот вывод неверен. До регистрации права владения покупатель не имеет ни права владения ни, собственно, его защиты. Было тута об этом, кажись: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
3. Надо узнать о пересмотре. Да, эта тема тоже обсуждалась на этой и других страничках форума.

27/10/14 17:14  BizzОтправить письмо > Очень кандидат    26/10/14 12:29Дерево
Покойному не принадлежит, но етсь такое - Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 23 січня 2013 року розглянув справу № 6-164 цс 12. При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, відповідно до якого в спадкоємця, який у встановленому законом порядку прийняв спадщину, права володіння та користування спадковим майном виникають з часу відкриття спадщини. Такий спадкоємець може захищати свої порушені права володіння та користування спадковим майном відповідно до глави 29 ЦК України.

Вот еще мысли по теме:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

До державної реєстрації права власності за новим набувачем покупець за договором про відчуження майна, виконаним сторонами, не має права розпоряджатися цим майном, оскільки право власності на нього зберігається за продавцем, проте має право на захист свого володіння на підставі статті 396 ЦК. При цьому слід мати на увазі, що після оплати вартості проданого майна і передання його покупцеві, але до державної реєстрації переходу права власності, продавець також не має права ним розпоряджатися, оскільки це майно є предметом виконаного продавцем зобов'язання, яке виникло з договору про відчуження майна (пункт 1 частини першої статті 346 ЦК), а покупець є його законним володільцем. У разі укладення нового договору про відчуження раніше переданого покупцю майна без розірвання попереднього договору чи визнання судом його недійсним продавець несе відповідальність за його невиконання у виді відшкодування збитків новому покупцеві.

Получается, что с даты принятия решения имущетсвом не имеет права никто распоряжаться, ни новый собственник, ни предыдущий, хоть он и в реестре.

Интересна еще 349 статья - У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру.


И вот интересная практика, не знаю был ли пересомтр ВСУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Згідно із ч.2 ст.349 ЦК України, у разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації право власності на це майно припиняється з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру. Відповідно до ст. 657 ЦК України, договір купівлі-продажу житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Підвал флігеля, власником якого є ТОВ „Універсал-Південь", є нерухомим майном, права на нього підлягають державній реєстрації.

Із змісту ч.2 ст.349 ЦК України випливає, що припинення права власності на нерухоме майно можливе виключно за згодою власника такого майна шляхом подання відповідної заяви до державного реєстру. Відповідачі на момент звернення із позовом таких заяв не подавали, відповідно право власності не припинене. Незалежно від розміру, частина (підвал або інша) внутрішньодворового флігеля по вул.Канатній, 9 у м.Одесі буде нерухомим майном доти, поки вона утримуватиметься на земельній ділянці та задовольнятиме будь-які потреби власника, у тому числі і потреби у реконструкції.

Відповідно до приписів ч.1 ст.55 Закону України „Про власність" власник не може бути позбавлений права на своє майно, крім випадків, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України. Ст.55 Закону передбачає випадки позбавлення права власності: вилучення майна у власника при зверненні стягнення на майно за зобов'язаннями власника у випадках і порядку, передбачених цим Законом, а також Цивільним і Цивільно-процесуальним кодексами України; за обставин надзвичайного характеру: у випадках стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій: у випадках, передбачених законодавчими актами України, допускається оплатне вилучення майна у власника за рішенням суду чи іншого компетентного органу (службової особи). Таким чином, на момент укладення спірного договору не існувало закону, який би передбачав можливість втрати права власності на майно через його значне руйнування. Тим більше, не може бути підставою для втрати права власності дії власника спрямовані на ремонт або реконструкцію належного йому майна.

Згідно з ч.1 ст.319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Відповідно до ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Наявність у третіх осіб погодженого проекту будівництва на ділянці не є підставою для припинення права власності на підвал флігеля ТОВ “Універсал-Південь”. Будь яке будівництво на ділянці де розташовано підвал флігеля, відповідно до приписів ст. ст. 319, 321 ЦК України, повинно бути погоджено з ТОВ “Універсал-Південь”, оскільки відсутній закон який би дозволяв без мотивів суспільної необхідності позбавляти власника його майна.

27/10/14 16:32  эхма! > Очень кандидат    27/10/14 15:37Дерево
"Так стоит ли в аспекте обсуждения противопоставлять переход прекращению?" Можем не противопоставлять. По Вашим постам получается есть право, как некая тайная субстанция, и есть запись в реестре, возможности правообладателя, обязанности несобственников и пр. - между тем только это все в комплексе, вместе и есть право собственности. А есть особенности его реализации в разных условиях. Например, при аресте имущества или при залоге, аренде и пр. Меняются правомочия, "эластичность" права, как говорят некоторые:)))
Иначе появляется право собственности имущества под арестом - один вид, пс имущества в залоге - другое право собственности и т.д.

27/10/14 15:38  Очень кандидат > эхма!    27/10/14 14:32Дерево
Ага, именно)

27/10/14 15:37  Очень кандидат > эхма!    27/10/14 14:31Дерево
Как по мне, переход невозможен без прекращения и возникновения. Обычно при переходе говорят о преемстве. Кстати, смерть собственника это тоже переход. В данном случае просто между прекращением и возникновением есть промежуток. Наследник становится правопреемником, но даже в случае выморочности наследства громада становится частичным преемником. Так стоит ли в аспекте обсуждения противопоставлять переход прекращению?)

В обсуждаемом нами случае он (переход) вообще не произошел имхо.
Мы договорились, что я передам вам чашку в течение 5 дней в кафе по акту. Вы пришли вечером и забрали ее тайком. Думаю, право собственности не перешло. Тут аналогичная ситуация. Если запись внесена без необходимых оснований, "передачи" не произошло, не произошло переноса права собственности. Именно это и помогает заявить настоящему собственнику виндикационный иск в случае дальнейшего отчуждения недвижимости на основании "левой" записи.
Можно считать иначе: если запись внесена, право всегда перешло. Тогда нужно понимать, что винжицировать недвижимость нельзя- только убытки (от виновного или государства). Но как раз этот подход не свойственен отечественному законодательству.

27/10/14 14:32  эхма! > Очень кандидат    27/10/14 14:30Дерево
"Да нет" великий и могучий:)))

27/10/14 14:31  эхма! > Очень кандидат    27/10/14 13:11Дерево
Для такого вывода вовсе не надо долго рассуждать: как уже говорилось, право собственности прекращается со смертью правообладателя. А возникает не ранее записи в реестре. Имеем два разных момента жизненного цикла права собственности: возникновение и прекращение. А есть еще переход. Исчезновение права у бывшего правообладателя (собственника) в случае продажи, например, возможно, не очень обоснованно отождествляется с таким же юридическим эффектом при гибели вещи. Имхо конечно

27/10/14 14:30  Очень кандидат > эхма!    27/10/14 14:20Дерево
Да нет, а где-то другое написано?

27/10/14 14:20  эхма! > Очень кандидат    27/10/14 13:11Дерево
Предлагаете нюхать законы на предмет их духа?

27/10/14 13:17  Очень кандидат > Очень кандидат    27/10/14 13:13Дерево
Запись в законе: любое вещное право возникает с момента регистрации не означает: все, что зарегистрировано, имеет под собой вещное право.
Аналогия: любая корова дает молоко и: все, что является молоком, произведено коровой. )))

27/10/14 13:13  Очень кандидат > не5678    27/10/14 13:03Дерево
Нет. Это обычная виндикация. Истребуется владение (запись), а право собственности никуда не переходило. Б не становился собственником, несмотря на наличие записи. никада. Но это так, нужно знать детальные детали дела.

27/10/14 13:11  Очень кандидат > Очень кандидат    27/10/14 13:11Дерево
Мысль такая: не всегда висящая запись в реестре свидетельствует о праве собственности на вещь субъекта, фигурирующего в реестре.

27/10/14 13:11  Очень кандидат > эхма!    27/10/14 11:25Дерево
я не против, а что такое "переходит" ?

27/10/14 13:03  не5678 > не5678    27/10/14 12:58Дерево
После принятия решения суда, Б теряет ПС на недвижимость ? Думаю, что да. Наличие самой записи в реестре (о рег-ции на Б) не может считаться надлежащей госрегистрацией ПС, учитывая решение суда.

Т.е. получается что Б утрачивает ПС с момента вступления в законную силу решения суда....

27/10/14 12:58  не5678 > не5678    27/10/14 12:50Дерево
Для удобства понимания:
Есть лицо А , первичный собственник недвижимости. Запись в реестре - ПС оформлено на А.
А заключает с Б договор, по которому оговаривают определенный порядок перехода ПС от А к Б.
Б, нарушая порядок предусмотренный этим договором, идет в регслужбу и каким-то чудом , не имея полного пакета документа, "убеждает" регистратора принять решение и внести запись в Реестр о том что он (Б) явл. собственником недвижимости. Регистратор принимает такое решение и вносит запись в реестр о рег. ПС за Б.

А обращается в суд, суд признает решение регистратора,которым он зарег. ПС за Б, противоправным. Решение в вступает в законную силу.


27/10/14 12:50  не5678 > Садовод    26/10/14 18:42Дерево
Допустим, что решение регистратора о рег. ПС было признано судом противозаконным в связи с превышением ним своих полномочий - совершил регистрацию не истребовав у заявителя всех необходимых документов, которые требовались по закону для регистр. ПС.

Что в этом случае с ПС с момента принятия (вступления в зак. силу) решения суда о незаконности решения госрегистратора ? Заявитель его утрачивает с какого момента ?


27/10/14 11:25  эхма! > Очень кандидат    27/10/14 11:13Дерево
прошу различать "прекращается" и "переходит"

27/10/14 11:13  Очень кандидат > эхма!    27/10/14 10:42Дерево
Ну вот. Значит право не всегда прекращается с отменой записи)

27/10/14 10:42  эхма! > sorokan    25/10/14 19:37Дерево
Передача денег скорее условие прекращения, чем само прекращение (прекращение как элемент перехода права) и регистратор не может регистрировать право не убедившись в том, что оно перешло. В случае со смертью право прекратилось совсем. А у наследника, если такой будет, право вновь возникло по аналогии с находкой. Хотя с наследованием конечно переходят все обтяження, однако, если наследование не произойдет, то недвижимость становится бесхозной. Т.е. имеем прекращение права до момента волеизъявления наследника, который в силу закона обязан принять и обтяження.

26/10/14 19:21  Садовод > Очень кандидат    26/10/14 19:10Дерево
Да важна мотивировка т.е основания по которым принято решение

26/10/14 19:10  Очень кандидат > Садовод    26/10/14 18:42Дерево
Вы все правильно написали, только не ясно тогда, почему такой вывод (с момента отмены записи).

То есть, предположим, имеем решение высшей судебной инстанции, признавшей, что запись на А внесена неправомерно (без каких-то оснований), поскольку на момент внесения право принадлежало Б ну и т.д.
В этом аспекте, верно ли вообще сформулирован вопрос: с какого момента утрачивается право собственности? В зависимости от оснований для отмены записи права собственности у лица вообще могло не существовать, как в приведенном мною выше примере.

26/10/14 18:42  Садовод > не5678    24/10/14 11:09Дерево
Ух как все усложнили...
По условиям первого вопроса ответ с момента отмены записи
по каким основаниям действ гос регистрат призн неправомерными? Мож у него небыло на тот момент полномочий т.е формальный состав мотивировки или зарегестрировал больше чем по правоустанав документу все это влияет на определение наличия или отсутствия пс у лица

26/10/14 12:44  abbatОтправить письмо > Очень кандидат    26/10/14 12:29Дерево
до момента отмены записи - да...

;) парадокс? тоже да, но таково наше законодательство;)

з.ы. о моменте приобретения права собственности наследниками после смерти наследодателя - знаком, но запись есть запись, пока все не оформишь, будь таким себе виртуальным собственником;)

26/10/14 12:29  Очень кандидат > abbat    26/10/14 10:31Дерево
Право собственности принадлежит покойному?

26/10/14 10:31  abbatОтправить письмо > Очень кандидат    26/10/14 10:19Дерево
смерть - это дальнейшее вступление в наследство кого-нить... до этого момента - все равно никто не распорядится...

26/10/14 10:19  Очень кандидат > abbat    26/10/14 09:00Дерево
Почему?
Право может прекратиться не только с отменой записи. Вот был приведен пример про смерть.

26/10/14 09:00  abbatОтправить письмо > sorokan    25/10/14 19:37Дерево

25/10/14 20:36  Очень кандидат > sorokan    25/10/14 19:37Дерево
Хороший, кстати, пример про смерть, если так можно выразиться)

25/10/14 19:37  sorokan > Очень кандидат    25/10/14 17:59Дерево
думав коли мені вже скажуть, що частка не нерухмість. Дочекався;)
ну, по знищенню воно так прямо визначено. Хоча не розумію для чого воно визначено. Логічно при відмові, а при знищенні...
Можливо упустив, але внаслідок припинення\смерті коли? Теж з моменту реєстрації?
А загалом - так, індивідуально.

25/10/14 17:59  Очень кандидат > sorokan    25/10/14 13:58Дерево
Тут же усе инживидуально. Например, момент прекращения пс на недвиж в случае уничтожения привязан к внесению записи. Момент прекращения права на долю, мож, и нет, тк доля это не недвижимая вещь

25/10/14 17:57  Очень кандидат > эхма!    25/10/14 12:27Дерево
Аааа... Я опять не понял... Чья это фразп
А и почему так?)

25/10/14 17:51  Очень кандидат > sorokan    25/10/14 14:38Дерево
Верно. У нас в законе вообще не хватает фразы кроме случаев, устан законом.
В данной ситуации думаю, нужноисходить из такого:
По какой причине отменяется запись? Нпверно, это истребование. Если истребование, значит суд установил наличие чьего-либо права на имущество. Если оно встановлено, значит оно некогда возникло (зарегистрировано было либо возникло в случаях, когда регистрация не была нужна) то есть, низзя так просто формально рассматривать вопрос отмены записи

25/10/14 17:16  Очень кандидат > abbat    25/10/14 15:14Дерево
Да откуда у него права, если права нет :)
Запись это владение, владение дает физическую возможность распорядиться, но ведь право на это есть не всегда.

25/10/14 15:14  abbatОтправить письмо > sorokan    25/10/14 14:38Дерево
де-юре - может, хотя по сути конечно мошенничество... пока право зарегено, он и может распоряжаться обладая всеми правами собственника...

25/10/14 14:38  sorokan > abbat    25/10/14 14:21Дерево
може чи має право? Якщо просто може, то це шахрайство якесь. Якщо має право, то хочеться обгрунтування наявності права розпорядження.

25/10/14 14:21  abbatОтправить письмо > sorokan    25/10/14 13:58Дерево
ну распорядится-то он сможет, а потом ходи по судам, признавай недействительным договор, ну или прочая маета;)

25/10/14 13:58  sorokan > abbat    25/10/14 13:33Дерево
чому де-юре власник? Він вже позбавився свого права. Момент наступив. Момент припинення права власності прив'язаний до запису в реєстрі?

25/10/14 13:33  abbatОтправить письмо > sorokan    25/10/14 12:40Дерево
а, ну так это понятно, де-факто вроде как уже не собственник, но де-юре, еще очень даже собственник;)

25/10/14 12:40  sorokan > abbat    25/10/14 12:18Дерево
ну, тема у нас про що? Про момент припинення права власності.
Учасники теми наводять доводи про те, що право власноті припиняється з моменту внесення запису до реєстру (по аналогії з виникненням). Натомість я навів норму, яка стверджує, що право власності (у випадку компенсації вартості частки) припиняється з моменту отримання грошей. При цьому норма про момент виникнення і наведена норма про момент припинення не суперечить одна одній. Таким чином, вважаю, що особа, яка має запис в реєстрі як власник, може власником і не бути.
Звідси „записи-шмаписи”;)

25/10/14 12:28  эхма! > abbat    25/10/14 12:18Дерево
Все просто: речь идет о том, что право собственности в этом случае возникает не после записи в реестре, а после передачи денег - видимо об этом.

25/10/14 12:27  эхма! > Очень кандидат    25/10/14 11:56Дерево
Сторони діскусії Оч. Кандидат та ехма! дійшли згоди викласти висловлену О.Кандидатом думку в повідомленні від 24/10/14 18:50 Очень кандидатОтправить письмо > не5678 24/10/14 14:26 в наступній редакції: "Однако право собственности остается у того, у кого запись вплоть до момента отмены этой записи"
ця угода є невід"ємною частиною дискусії:))

25/10/14 12:18  abbatОтправить письмо > sorokan    25/10/14 11:35Дерево
Ничего не понял( (с)

;)))

25/10/14 11:56  Очень кандидат > эхма!    25/10/14 11:54Дерево
Ничего не понял(

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100