RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Карьера и Образование

Работа и Образование

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Работа за границей договор с агентством - нет ли подвоха?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
14/03/15 15:34  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Maryna _E    14/03/15 14:51Дерево
зарегистрируйтесь в форумах и напишите berkut_v_v в привате - кнопка "приватно" справа от кнопки "отправить" до нажатия кнопки "отправить".
вряд ли целесообразно обмениваться контактами публично.

14/03/15 14:51  Maryna _E > berkut_v_v    10/03/15 19:11Дерево
Доброго времени суток! С кем можно пообщаться по вопросу ТОВ ” Бізнес партнер” м. Київ пр- т Маяковського 68 оф, 233, керівник- Зачиняєв Сергій Валерійович, ЄДРПОУ 38638450. Хотим присоединиться к числу написавших заявление в милицию. Спасибо!

10/03/15 19:11  berkut_v_v > maxim.zakutniy    18/02/15 18:29Дерево
Ни в коем случае с ними связываться нельзя, Это - "ТОВ ” Бізнес партнер” м. Київ пр- т Маяковського 68 оф, 233, керівник- Зачиняєв Сергій Валерійович, ЄДРПОУ 38638450" - МОШЕННИКИ!!!!!!
Знаю больше 10 человек (+ много отзывов в интернете), которые заплатили этой фирме деньги и ни чего не получили. Люди уже написали заявления в милицию.
Если вы тоже попали на них, напишите.

27/02/15 11:24  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > qeex    27/02/15 11:12Дерево
а зачем бы человек задавал вопрос в названии темы?

27/02/15 11:12  qeex > maxim.zakutniy    18/02/15 18:29Дерево
добрый день , вы пользовались этой фермой ?

18/02/15 18:29  maxim.zakutniy   Дерево
ДОГОВІР №
У ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
м. Київ « » _______ 2015р.
вих. « » _______2015 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «», в особі керівника ПИБ, який діє на підставі статуту, іменований надалі – Виконавець, з однієї сторони, та громадянин України, ____________________________, паспорт серія__________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків № __________________, іменований надалі – Замовник, з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей договір про надання них послуг (далі – Договір), про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з допомоги у працевлаштуванні. визначені п. 1.2. Договору, а Замовник бере на себе зобов’язання прийняти та оплатити дані послуги в порядку та строк, встановлений Договором.
1.2. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги у формі усних або письмових консультацій, щодо вимог трудового законодавства країн Європейського Союзу, особливостей працевлаштування іноземних громадян в країнах Європейського Союзу, оформлення документів необхідних для виїзду іноземних громадян для працевлаштування в країни Європейського Союзу, отримання візи, рекомендацій щодо успішного працевлаштування в країнах Європейського Союзу (далі за текстом – послуги).

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Права Замовника
2.1.1. Замовник має право на отримання від Виконавця послуг, при дотриманні Замовником умов Договору щодо оплати вартості послуг.
2.1.2. Замовник має право на отримання якісних та актуальних послуг.
2.2. Обов’язки Замовника
2.2.1.Замовник зобов’язується своєчасно і в повному обсязі оплатити вартість послуг відповідно до розділу 4 Договору.
2.2.2. З моменту підписання Договору, Замовник зобов’язується негайно надати Виконавцю всю необхідну інформацію та документацію, що є необхідними для можливості надання Виконавцем послуг.
2.2.3. На вимогу Виконавця, Замовник зобов’язується надавати додаткову документацію та інформацію по всіх питання, що будуть виникати в процесі виконання Виконавцем своїх обов’язків за Договором.
2.2.4. Замовник зобов’язується надавати Виконавцю інформацію та документацію щодо своїх професійних навичок, професійного рівня та розряду, досвіду роботи, а також щодо рівня своєї освіти, які містять лише правдиві та достовірні дані.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Права Виконавця
3.1.1. Виконавець має право на отримання повної оплати вартості послуг, на умовах визначених Договором.
3.1.2. Виконавець має право витребувати у Замовника необхідну інформацію та/або документацію, які будуть необхідні для надання послуг.
3.1.3. Виконавець має право не повертати Замовнику оплачену ним вартість послуг, у випадку визначених Договором.

3.2. Обов’язки Виконавця
3.2.1. Виконавець зобов’язаний приступити до надання Замовнику послуг, з моменту виконання Замовником вимог щодо оплати послуг згідно розділу 4 Договору.
3.2.2 Виконавець зобов’язується розпочати надання послуг Замовнику негайно, після надання Виконавцю всієї необхідної інформації та документації, які є необхідними для надання Виконавцем послуг Замовнику.
3.2.3. Виконавець зобов’язаний надавати Замовнику актуальні та правдиві послуги.
3.2.4. Виконавець зобов’язаний підготувати всі необхідні документи та подати до візового центру:
● Анкетні данні замовника
● Страховку
● Запрошення
● Бронювання місця до візового центру
● Подача документів до візового центру
● Оформлення візи
● Бронювання місця
● Оформлення картки PSL
● Оформлення Банківського рахунку та пластикової картки
● Бронювання транспортних послуг
● Купівля транспортних квитків
● Бронювання готелю
● Замовлення сніданку, обіду та вечері
● Супроводження до міста праці

Робота в_____________, город_________, на_____________, на посаду обвалювальника, маркувальника, пакувальника, оклад 10 євро в час. При праці 10 годин у день, 6 днів на тиждень. З виплатою на 10 день, за 6 днів праці.
3.2.5. Виконавець зобов’язаний надати замовнику інформацію про час, дату, регістраційний номер та адресу візового центру для отримання візи.
3.2.6. Підготувати та підписати транспортний договір.

4. ОПЛАТА ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Замовник зобов’язаний оплатити Виконавцю вартість послуг на умовах передплати 100% (сто відсотків) загальної вартості послуг.
4.2. Вартість послуг, наданих Замовником Виконавцю за даним Договором, становить

Загальна вартість – ______грн. 00 коп (_____________________ гривень 00 коп)

Часткова сплата становить – ______ грн.00коп., (___________________гривень 00 коп)

Залишок до сплати – _____ грн. 00 коп., (____________________ гривень 00 коп)

4.3.Оплату послуг Замовник здійснює в національній валюті України – гривнях, з прив’язкою до курсу купівлі валюти «євро», що діє на день проведення оплати послуг в Публічному акціонерному товаристві «Приват Банк».
4.4. Замовник зобов’язаний оплатити на користь Виконавця 100% (сто відсотків) загальної вартості них послуг, не пізніше 1 (одного) днів з моменту підписання Сторонами Договору.
4.5. Оплату них послуг за Договором Замовник здійснює шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця, або готівкою в розмірі, визначеному п. п. 4.1.-4.2. Договору.

5. ГАРАНТІЯ

5.1. Замовник підтверджує та гарантує, що всі надані ним Виконавцю документи, а також інформація, містять лише правдиві та точні дані про Замовника і відповідають умовам дійсності.
5.2. Замовник гарантує, що всі наданні ним Виконавцю документи та інформація не містять перекручених, спотворених, змінених чи інших відомостей про обставини, які Виконавець враховує, надаючи ні послуги Замовнику.
5.3. Замовник погоджується, що він самостійно несе відповідальність за достовірність, правдивість інформації та даних, які містяться в наданих Замовником Виконавцю документах.
5.4. Виконавець гарантує, що ні послуги, надані Замовнику є актуальними, правдивими та точними в момент їх надання Замовнику.
5.5. Сторони погодилися, що Замовник втрачає можливість на повернення оплаченої ним вартості них послуг за Договором, у випадках: односторонньої необґрунтованої відмови Замовника від Договору чи у випадку неможливості Замовником використати наданні Виконавцем ні послуги з причин надання Замовником Виконавцю неправдивих, неточних, недостовірних документів чи інформації; у випадках небажання чи відмови Замовника від застосування та використання належно чином наданих Виконавцем них послуг за Договором.
5.6. Виконавець гарантує повернення Замовнику оплаченої ним вартості послуг, у випадку, якщо дані ні послуги не можуть бути використанні Замовником за призначенням, з вини Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень Договору.
6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за надання них послуг, Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір.
6.3. У разі необґрунтованої відмови Замовника від наданих йому Виконавцем них послуг, Замовник втрачає право на повернення оплаченої ним вартості них послуг.
6.4. У разі відмови Замовника надати Виконавцю інформацію чи документацію, які є необхідними для виконання Виконавцем своїх обов’язків за Договором, Виконавець має право на свій вибір або призупинити виконання своїх обов’язків за Договором або в односторонньому порядку розірвати Договір.
В цьому випадку Замовник має право на повернення сплаченої ним загальної вартості послуг, з якої на користь Виконавця вираховуються фактично понесені ним витрати при виконанні обов’язків за Договором.

7. СТРОК ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до припинення виконання Сторонами договірних зобов’язань.
7.2. Достроково Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо спір не можливо вирішити шляхом проведення переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленої підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони погодилися, що будь-які зміни та доповнення до Договору мають юридичну силу лише тоді, коли вони викладені в письмовій формі та скріплені підписами та печатками Сторін.
9.2. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.3. Будь-які додатки до Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«»
ЄДРПОУ 38638450
Юр.адреса: м.Киев, пр-т Маяковського буд.68, оф.233

Телефон: 0939875534
Получатель: ПАО КБ ПриватБанк
Код получателя
Код банка получателя МФО 305299
Рахунок получателя: № 4731 2171 0486 6387
Назначеня платежу: згідно договору №

Керівник___________________
(підпис, М.П.)
Громадянин України

________________________________
(ПІБ)

Паспорт: серія ______№____________
виданий
реєстраційний номер облікової картки платника податків №
Адреса проживання:

Телефон:__________________________
_______
(підпис)

ТОВ «Бізнес партнер»


ВИХ.№ ВІД « » ________ 2015Р.

ГАРАНТІНИЙ ЛИСТ

ТОВ «Бізнес Партнер» в особі керівника С В, гарантує повернення сплачених коштів (за винятком витрачених коштів на підготовку пакету документів) вказаних у договорі № від « »_______ 2015 р.
___________________________
в зв’язку з тим якщо:

● якщо не вчасно подані документи до візового центру
● не вчасно дана відповідь клієнту
● обставини які зважають виїзду клієнта
● форс мажорні обставини
______________________________


Керівник ___________________
М.П.

Клієнт ________________________________
(прізвище та ініціали та підпис)

« » __________ 2015р.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100