RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

векселя


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 4 5 >>    Всего: 5


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/08/07 12:37  ЁжОтправить письмо > Ira_@lg    3/08/07 08:05Дерево
Вам же Dr2 всё написал. Смотрите:
"Простым беспроцентным векселем по предъявлению расплатились за товар". Пока всё нормально.
Затем делаете вексель процентным. Появление процентов-то как связано с хоздеятельностю? За товар Вы уже расплатились векселем. А затем фактически "подарок" веселедержателю в размере начисляемых процентов. Они-то уже не за товар.

3/08/07 08:05  Ira_@lgОтправить письмо > Финансист    2/08/07 12:44Дерево
А каковы веские аргументы геологов? Нужно быть готовой!

2/08/07 12:44  ФинансистОтправить письмо > Dr2    2/08/07 12:20Дерево
Я бы тоже, ибо не связаны.

2/08/07 12:20  Dr2 > Ёж    2/08/07 11:56Дерево
Если бы сразу выдали процентный, оно бы так и было.
Вопрос: как объяснить геологам, что проценты, возникшие постфактум, имеют связь с хоздеятельностью?
Что утверждать понятно, но понятно и, что скажут они в ответ.Я бы поставил на геологов.

2/08/07 11:56  ЁжОтправить письмо > Ira_@lg    2/08/07 02:14Дерево
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 14.12.2004 р. N 11304/6/15-1116
ДПАУ розглянула лист ТОВ щодо застосування окремих норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) і в межах своєї компетенції повідомляє.
Згідно із ст. 26 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Статтею 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні" встановлено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.
При цьому на момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем.
Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.
Враховуючи вищевикладене, платник податку має право видати простий процентний вексель на суму, що не перевищує кредиторську заборгованість за поставлений товар.
В емітента векселя згідно із пп. 4.1.1 ст. 4 та абзацом п'ятим пп. 7.6.1 ст. 7 Закону валові доходи не збільшуються на номінал емітованого векселя.
Разом з цим суми процентів по процентному векселю, згідно із пп. 7.9.3 ст. 7 Закону, включаються до складу валових витрат платника податку - емітента у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів.
Для оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів (робіт, послуг), боргові зобов'язання по яких забезпечуються простими або переказними векселями, випущеними покупцями таких товарів (робіт, послуг) або третьою особою, п. 4.8 ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість" передбачена окрема норма, якою встановлено, що базою оподаткування в таких випадках є договірна вартість цих товарів (робіт, послуг) без врахування дисконтів або знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - їх договірна вартість, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.
При цьому векселі отримані, але не оплачені платником податку, або видані, але не оплачені платником податку, не змінюють сум податкових зобов'язань або податкового кредиту такого платника, незалежно від видів операцій, по яких такі векселі використовуються.
З урахуванням ст. 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні" першою подією повинна бути подія фактичної поставки таких товарів (робіт, послуг), по якій згідно з п. 7.3 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" виникають податкові зобов'язання з ПДВ, обчислені виходячи з їх договірної вартості, а за процентними векселями - така договірна вартість збільшується на суму процентів, фактично нарахованих або тих, що мають бути нараховані на суму номіналу векселя.
При цьому покупець вказаних товарів (робіт, послуг) у частині суми ПДВ, обчисленої з договірної вартості, має право на податковий кредит у строки, встановлені п. 7.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість".
Право на податковий кредит у частині суми ПДВ, обчисленої виходячи із розміру процентів, обумовлених договором, покупець вказаних товарів (робіт, послуг) має виключно в тій частині, в якій відноситься до складу валових витрат звітного періоду.
Що стосується операції погашення векселя векселями інших осіб, то така операція суперечить чинному законодавству, зокрема, визначенню векселя, в якому встановлено, що це безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя.

Заступник Голови В. Копилов

лист ДПАУ від 16.02.2006 р. №2916/7/15-0317. У ньому податкове відомство робить висновок (до речі, цілком правомірний) тільки стосовно права на валові витрати, але не каже ані слова про податковий кредит

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
16.02.2006 N 2916/7/15-0317

Щодо деяких питань оподаткування
операцій з цінними паперами
(Витяг)
Державна податкова адміністрація України розглянула листи
<...> щодо деяких питань оподаткування і повідомляє.

Що стосується відображення в податковому обліку підприємства
сум сплачених відсотків по виданому векселю, то відповідно до
п.п. 5.2.1 Закону ( 334/94-ВР ) до складу валових витрат
включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих)
протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією,
веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і
охороною праці.

Підпунктом 7.9.3 п. 7.9 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ) визначено,
що за процентними цінними паперами, емітованими платником податку,
суми процентів включаються до складу його валових витрат у
податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути
здійснена виплата таких процентів. За дисконтними цінними
паперами, емітованими платником податку, балансові збитки від їх
розміщення відносяться до складу його валових витрат у податковий
період, протягом якого відбулося погашення (викуп) таких цінних
паперів.

Підпунктом 7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ) визначено,
що платник податку веде окремий податковий облік фінансових
результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними
сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою
дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і
деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також
фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з
акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними
правами.

Усі інші витрати та доходи такого платника податку, крім
витрат та доходів за операціями з цінними паперами (корпоративними
правами) та деривативами, визначеними цим підпунктом, беруть
участь у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку
на загальних умовах, установлених цим Законом ( 334/94-ВР ).

Відповідно до п.п. 7.6.3 п. 7.6 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР )
під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість
майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних
паперів та деривативів як компенсація їх вартості.

Отже, суми сплачених відсотків по виданому векселю
відносяться до валових витрат підприємства відповідно до
п.п. 7.9.3 п. 7.9 ст. 7 Закону ( 334/94-ВР ).


Перший заступник голови Г.Оперенко
2/08/07 09:44  ФинансистОтправить письмо > Dr2    2/08/07 09:24Дерево
Эти исчадья тьмы могут такую муть говорить, что аж страшно :о)))

2/08/07 09:24  Dr2 > Финансист    2/08/07 09:19Дерево
Неужели и там все так же плохо? :)))
Кстати, а геологи, наверное могут сказать, что это подарок.Почему бы и нет Им то что.

2/08/07 09:19  ФинансистОтправить письмо > Ira_@lg    2/08/07 02:14Дерево
Оригинальный E-mail.
А Вы с какой планеты?

2/08/07 02:14  Ira_@lgОтправить письмо > SLAY    7/12/00 17:40Дерево
СРОЧНО!!! Простым беспроцентным векселем по предъявлению расплатились за товар, что не противоречит договору. Третье лицо-векселедержатель инициировало внести изменения в вексель, сделав его процентным, векселедатель не возразил. Отражение в налоговом учете векселедателя процентов по векселю и связь с хозяйственной деятельностью выплаченных процентов? Напишите на мой E-mail (E242428)

15/10/04 15:13  а вексель > Денис Птицын    15/10/04 15:01Дерево
это в тему "векселя"??

15/10/04 15:01  Денис Птицын > Лена    18/01/01 10:04Дерево
Господа! Помогите пожалуйста, как получить лицензию на инвестиции в Россию.... а именно быть учредителем в ООО. Спасибо!

14/02/02 18:52  Zvan > valeria    14/02/02 14:38Дерево
В приниципе ничего удивительного в это нет. Ведь существуют же нормы в ГПК о восстановлени прав на ценные бумаги на предъявителя. В этом случае существует специальная процедура ("окреме провадження") в гражанском процессе. Смысл его сводится ктому, что заявитель, считающий себя собственником утраченной ЦБ, вправе обратиться в суд о признании за ним права на этй бумагу и реализовать права, которые из нее вытекают. Суд выносит соответствующее решение о признании ЦБ утраченной и может обязать лицо, выдавшее ЦБ, либо произвести заявителю на основании решения суда выплату по такой утраченной ЦБ, либо обязать его выдать дубликат ЦБ. По векселям приблизительно такая же процедура... К сожалению, порядка признаня права на утраченный векесль законодательство не содержит. Соответствующие изменения в ГПК уже подан в Минфин на рассмотрениею...

14/02/02 14:38  valeria > Стас    22/11/99 14:47Дерево
Уважаемые господа! Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, помогите советом.
Юрлицо просто потеряло вексель... В данной ситуации "переписать" его уже невозможно.
В соответствии со ст. 11 Закона об обращении векселей платеж по утраченному векселю может быть произведен при условии установления права собственности на него, в законодательно установленном порядке. Другими словами, как я понимаю, в судебном порядке. С другой стороны, если отсутствует сам вексель, то на что собственно устанавливать право?
Поделитесь своим мнением. Может есть другой выход?

9/01/02 16:32  Іра > Стас    22/11/99 14:47Дерево
простий вексель

9/01/02 15:58  Ирина > Стас    22/11/99 14:47Дерево
про міждународні договори в Україні

9/01/02 15:43  гайдар > ОМЕЛИ    9/01/02 14:44Дерево
Почитайте, будь ласка, ст.13 Додатку ІІ до Конвенції, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі від 07.06.30 та п. 5. ст.2 Закону України "Про обіг векселів ..." від 05.04.01, - стане все зрозумілішим. А якщо двома словами, то треба нараховувати, виходячи з одиничної (на відміну від традиційних випадків) ставки НБУ, що діяла в певний період прострочення. Вважаю, що зазначений Закон має зворотню силу, зважаючи не тільки на теоретичні основи, але й тому, що така норма прямо закріплена в Додатку ІІ. Якщо помиляюсь, виправте. З пов. К.Т.

9/01/02 14:44  ОМЕЛИ > Стас    22/11/99 14:47Дерево
Всем привет! Есть предложение обсудить вопрос о начислении процентов по векселю за просрочку плотежа. Вексель за 2000 год а в конце 2001 предъявляется иск о взыскании процентов в размере 6-ти годовых по Унифицированному закону и расчитывается это все по ставкам нацбанка за просроченный период. Может ли это соответствовать действительности. Если кто-то знает нормативные документы пожалуйста напишите, заранее благодарна.

9/01/02 14:42  ОМЕЛИ > Стас    22/11/99 14:47Дерево
Всем привет! Есть предложение обсудить вопрос о начислении процентов по векселю за просрочку плотежа. Вексель за 2000 год а в конце 2001 предъявляется иск о взыскании процентов в размере 6-ти годовых по Унифицированному закону и расчитывается это все по ставкам нацбанка за просроченный период. Может ли это соответствовать действительности. Если кто-то знает нормативные документы пожалуйста напишите, заранее благодарна.

11/12/01 01:02  Zero > Вiктор    7/12/01 16:31Дерево
Что-нибудь порекомендуете хорошее почитать из публикаций по налогообложению векселей? Так, чтобы лишние вопросы у бухгалтерии по проводке таких операций снялись сами собой?

7/12/01 16:31  Вiктор > Zero    6/12/01 13:16Дерево
Цілком згоден з 6/12/01 15:33 Zero>Zvan. Про це ж я писав і в повідомленні 6/12/01 12:40 Віктор>Zero. А щодо широкого розуміння ст. 4 автором коментаря -так це лише його думка. У справі тлумачення норми закону, я б не радив положення частини першої автоматично переносити на весь зміст четвертої статті.

6/12/01 15:33  Zero > Zvan    6/12/01 15:00Дерево
Просто прочитала в Бизнесовской "Бухгалтерии" комментарий к ЗУ "Про ОВ в У", где автор комментария (причисляющийся к лучшим знатоком вексельного законодательства) недвусмысленно написал, что требования части первой ст.4 ЗУ по наличию ЗАДОЛЖЕННОСТИ распространяются в соответствии с ч.2 ст. 4 и на трасата. Вот я и переживаю за наш вексель, так как с векселями знакомство у меня чисто теоретическое.

6/12/01 15:00  Zvan > Zero    6/12/01 13:16Дерево
Ст. 4 Закона о векселях в системе "трассат- трассант" действительно ничего не говорит о том, что на момент выдачи переводного векселя трассант должен оказать трассату какие-либо услуги или поставить ему товары. Статья обходиться "абстрактным" понятием обязательства, т.е имеется в виду любое обязательство трассата перед трассантом ( вероятно в том числе и по предоплате). Поэтому, если вопрос с суммой этого обязательства и с суммой векселя решается , то думаю никаких проблем не может быть трассируйте себе спокойно.

6/12/01 13:16  Zero > Віктор    6/12/01 12:40Дерево
Сподіваємось, що зможемо прослідкувати за тим, щоб платник за векселем вказав у своєму договорі з нашим векселедавцем саме таку суму авансового платежу,яка б відповідала за розміром сумі платежу за векселем. Однак, чи Ви погоджуєтесь з тим, що на дату видачі векселя платник за переказним векселем повинен мати зобов'язання перед векселедавцем, але послуги, товари, роботи можуть при цьому векселедавцем йому ще не надаватись (авансовий платіж)?

6/12/01 12:40  Віктор > Zero    6/12/01 11:55Дерево
Шановний Zero. Жодних заперечень щодо правомірності видачі векселя за виконані роботи я не висуваю. Вексель "не легітимний" лише якщо роботи або хоча б їх частина не були виконані до видачі векселя.
Якщо вексель видається за рахунок третьої особи відповідно до ст. 3 Уніфікованого закону ..., то усі Ваші дії цілком піпадають під ч. 2 ст. 4 ЗУ "Про обіг векселів в Україні". Тим більше, що частина 2 вимагає, щоб було зобов’язання. Жодної умови щодо строків його виконання ч.2 ст.4 не містить.
Ви вказали у договорі про "вексельну" форму розрахунків?
Як думаєте вирішувати ситуацію, якщо отримаєте аванс скажімо 10%, а вексельна сума буде проставлена на всі 100%?

6/12/01 12:05  Віктор > Тимур    6/12/01 08:56Дерево
:)

6/12/01 11:55  Zero > Віктор    5/12/01 17:53Дерево
Речь идет о том, что векселедатель выдает переводной вексель за уже предоставленные услуги векселедержателем. В этой части несоответствия законодательству (ч.1 ст.4 ЗУ "Про обіг векселів") я не вижу. Меня интересует возможность указания плательщика по переводному векселю,у которого еще нет на момент выдачи векселя задолженности перед векселедателем, но обязательство как-бы уже есть - предусмотренное договором обязательство сделать предоплату за работы(услуги), предоставляемые полательщику в обозримом будущем. Как насчет соответствия такого ч.2 ст.4 вышеуказанного ЗУ?

6/12/01 08:56  Тимур > Віктор    5/12/01 17:53Дерево
Витя, в какой-то теме "векселя" я действительно дал ответ, недопустимый по всем статьям. Действительно, подавая в суд иск на взыскание по опротестованному векселю (я говорю о конкретных ситуациях, не забывая о том, что опр.вексель - исполнительный документ), следует исходить из ст 48 Конвенции, которой вводится в действие Унифицированный закон, однако, безусловно, принимая во внимание ст. 13 Приложения к нему, а соответственно - п.5 ст. 2 Закона Украины "Об обороте векселей в Украине", соответственно следует считать проценты, исходя из действующей (одинарной) учетной ставки НБУ. Приношу свои искренние извинения тем уважаемым почитателям Лиги, которых я, возможно, ввел в заблуждение. Странно, что меня никто не поправил (и даже не ткнул носом). Тебе, В.Ф. спасибо за деликатность.

5/12/01 17:53  Віктор > Zero    5/12/01 11:32Дерево
Видача векселя за послуги, що будуть надані у майбутньому не відповідає вимогам ч.1 ст. 4 закону "Про обіг векселів в Україні". Про зарахування авансового платежу у рахунок погашення векселя - думаю, слід виходити з того, чи настав вже строк його оплати.

5/12/01 11:32  Zero > Стас    22/11/99 14:47Дерево
Подскажите, уважаемые коллеги. Наше предприятие получило переводной вексель за оказанные работы. Как выясняется, трассат еще не имеет никакой задолженности перед трассантом. Вопросы: легитимен ли такой переводной вексель в случае, если на момент его выдачи плательщик еще не имеет задолженности перед трассантом, но у них есть договор, по этому договору трассат должен будет перечислить определенную сумму денег за предоставляемые в будущем услуги трассантом? Может ли плательщик в счет погашения переводного векселя зачесть авансовый платеж по такому договору?

5/12/01 11:31  Zero > Стас    22/11/99 14:47Дерево
Подскажите, уважаемые коллеги. Наше предприятие получило переводной вексель за оказанные работы. Как выясняется, трассат еще не имеет никакой задолженности перед трассантом. Вопросы: легитимен ли такой переводной вексель в случае, если на момент его выдачи плательщик еще не имеет задолженности перед трассантом, но у них есть договор, по этому договору трассат должен будет перечислить определенную сумму денег за предоставляемые в будущем услуги трассантом? Может ли плательщик в счет погашения переводного векселя зачесть авансовый платеж по такому договору?

3/12/01 18:57  Тимур > Валерия    3/12/01 18:04Дерево
По унифицированному закону - только 6% годовых. Хотя, там указано, что возмещению подлежит номинал векселя, проценты в размере шести и все сопутствующие затраты. Сможете доказать убытки, возникшие в связи со сложившейся ситуацией, возможно, что-то получится:) В конце концов европейская ставка, несмотря на ратификацию этого закона Украиной, ей же не добавляет стабильности настолько, чтобы стало нормальным считать 6% годовых как учетную ставку. Пробуйте, хуже не будет. Буду очень признателен, если поведаете о ходе Вашего дела. С уважением, Крюков Тимур (он же гайдар):))

3/12/01 18:04  Валерия > Стас    22/11/99 14:47Дерево
Валерия-гайдар
Большое спасибо за внимание. А как Вы считаете, стоит ли начислить проценты в размере учетной ставки НБУ?

3/12/01 10:44  Dima > Стас    22/11/99 14:47Дерево
>Практик: Мой клиент получил для себя разъяснение местной (Харьковской ) комиссии, что такая операция не является торговлей и может проводится без участия ТЦБ.

1/12/01 22:24  гайдар > Валерия    30/11/01 16:53Дерево
Определитесь, какая из Ваших потенциальных должников (векселедатель, индоссанты)фирма наиболее платежеспособна, затем - сразу в ХС. В унифицированном законе и если не ошибаюсь, то и в нашем недавнем законе указано, что все обязательства по поставке прекращаются и начинаются обязательства по векселю с какого-то момента. Одним словом - можно. Я не на работе, поэтому все иллюзорно.

30/11/01 16:53  Валерия > Стас    22/11/99 14:47Дерево
Наше предприятие получило от фирмы-контрагента простой вексель взамен на поставленный товар. Срок предъявления векселя к платежу давно истек, а срок исковой давности - нет. Плательщиком по векселю является третья фирма.
ВОПРОС: Нужно ли в данной ситуации предъявлять вексель к платежу или можно сразу непосредственно предъявлять иск, и можно ли в связи с изменениями в ХПК не соблюдатьпроцедуру досудебного урегулирования спора?

30/11/01 16:49  Валерия > Стас    22/11/99 14:47Дерево
Наше предприятие получило от фирмы-контрагента простой вексель взамен на поставленный товар. Срок предъявления векселя к платежу давно истек, а срок исковой давности - нет. Плательщиком по векселю является третья фирма.
ВОПРОС: Нужно ли в данной ситуации предъявлять вексель к платежу или можно сразу непосредственно предъявлять иск, и можно ли в связи с изменениями в ХПК не соблюдатьпроцедуру досудебного урегулирования спора?

30/11/01 16:17  Валерия > Стас    22/11/99 14:47Дерево
Наше предприятие получило от фирмы-контрагента простой вексель взамен на поставленный товар. Срок предъявления векселя к платежу давно истек, а срок исковой давности - нет. Плательщиком по векселю является третья фирма.
ВОПРОС: Нужно ли в данной ситуации предъявлять вексель к платежу или можно сразу непосредственно предъявлять иск, и можно ли в связи с изменениями в ХПК не соблюдатьпроцедуру досудебного урегулирования спора?

19/04/01 14:53  Tereshko > Олег    19/04/01 13:39Дерево
Конкретные судебные разбирательства мне неизвестны, но в целом можно сказать, что вексель может быть признан недействительным в силу не соответствия формы или подделки подписи (украинский вариант предусматривает также нетоварную форму возникновения, но о законности такого требования уже был спор на этом сайте). Ответчиком "если вексель уже пошел "по рукам", думаю, должен быть последний индосант, т.к. он гарантирует "законность векселя", и далее в порядке регреса

19/04/01 13:39  Олег > Tereshko    18/04/01 13:55Дерево
Были у кого-то судебные дела относительно признания векселей недействительными. Кто ответчик, если вексель уже пошел "по рукам" ? Образец искового заявления ? Спасибо

18/04/01 13:55  Tereshko > Greg    17/04/01 20:35Дерево
В целом согласен с мнением Greg, спасибо, но в части вариантов развития, думаю что оговорка о сроке будет считаться не написанной и, таким образом, сам аваль будет правомочным

18/04/01 08:41  Игорь > Greg    17/04/01 20:35Дерево
Согласен

17/04/01 20:35  Greg > Tereshko    17/04/01 17:14Дерево
Поддерживаю мнение "Игорь". Аваль есть способ обечпечения обязательства и неразрывно связан с таким обязательством до момента его исполнения. Каков смысл аваля если он "умрет" раньше срока основного обязательства. По поводу вариантов развития событий: учитывая что речь идет о векселях, я думаю такой аваль может быть признан недействительным полностью. С ув.

17/04/01 17:14  Tereshko > Игорь    17/04/01 15:07Дерево
Да, но прямо это нигде не указано. Что будет если всетаки поставить такой аваль? Варианты: 1. Он будет признан недействительным полностью. 2. Он будет признан действительным полностью. 3.Он будет признан недействительным в части ограничения срока.

17/04/01 15:07  Игорь > Tereshko    17/04/01 14:43Дерево
Думаю, что нет. Можно ограничить обязательства авалиста только частью суммы, а в остальном он отвечает также как и лицо, в пользу которого аваль был дан.

17/04/01 14:43  Tereshko > Shapa    19/03/01 12:59Дерево
Господа! Вопрос на засыпку: может ли авалист векселя ограничить срок аваля? Например, написать "как авалист за Фирму "С" на сумму 100000 гривень до 25 марта 2001 года". В Женевской конвенции ничего на этот счет нет.

19/03/01 12:59  Shapa > Акузор    16/03/01 13:39Дерево
Господа, подскажите! Предприятие (импортєр) рассчиталось со своим зарубежным партнєром (из России)векселем за полученную услугу. Вопрос: каков порядок документального оформления в случае, если вексель вывозится за пределы таможенной территории Украины (в том числе - нужно ли декларировать вексель при пересечении границы, необходима ли лицензия для вывоза векселя).
С ув. Шапошников

22/03/01 14:42  test > Игорь    16/03/01 13:57Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

22/03/01 14:42  test > Игорь    16/03/01 13:57Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

16/03/01 15:28  Ярослава > Игорь    16/03/01 13:57Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

16/03/01 13:57  Игорь > Акузор    16/03/01 13:39Дерево
Надеюсь, Вы "въедете" обратно, но вдогонку скажу, что такой нормы Правила 528 не содержат. Представьте ситуацию, когда нотариусу или в арбитражный суд попадает вексель, составленный на тетрадном листе. Разве нотариус может отказать по этим основаниям в протесте? Что он напишет в Постановлении об отказе: вексель недействительный, потому что составленный не на вексельном бланке? Вопрос о том, имеет ли документ силу векселя или не имеет урегулирован только УВЗ. Там такое основание недействительности не предусмотрено. Правила же 528 прямой нормы об этом также не содержат. Так что, Ваша ссылка на указанные ПРавила не убедительна.

Страницы: << [1] 2 3 4 5 >>    Всего: 5

Реклама

bigmir)net TOP 100