RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Чи може акціонер оскаржити рішення правління АТ?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/05/15 21:33  V2 > Mark-Don    20/05/15 21:31Дерево
Та Вас в темі акцій та акціонерних товариств завжди цікаво читати ;)

20/05/15 21:31  Mark-DonОтправить письмо > V2    20/05/15 21:28Дерево
Пока я писал, Вы уже ответили на ипредыдущий пост. Так-что мой последний пост не читаем.

20/05/15 21:29  Mark-DonОтправить письмо > V2    20/05/15 21:13Дерево
Не закончил свой пост.
Если ТУТ - это о Постанове № 13, то там написано не только "про захист прав інших акціонерів", а и "самого товариства поза відносинами представництва"

20/05/15 21:28  V2 > Mark-Don    20/05/15 21:26Дерево
Мав на увазі тут:
11. Акціонери (учасники) господарського товариства не вправі
звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших акціонерів
(учасників) господарського товариства та самого товариства поза
відносинами представництва, а також обґрунтовувати свої вимоги
порушенням прав інших акціонерів (учасників) товариства.

20/05/15 21:26  Mark-DonОтправить письмо > V2    20/05/15 21:13Дерево
"Тут мова про захист прав інших акціонерів..."
ТУТ - это где ?
Если в вопросе ТС, то там об этом ни слова, а речь вовсе об ином.
Тогда где ?

20/05/15 21:25  Mark-DonОтправить письмо > V2    20/05/15 21:13Дерево
Я уже порілся и нашел - см. предідущий пост:
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ, П О С Т А Н О В А, 24.10.2008 N 13

20/05/15 21:13  V2 > Mark-Don    20/05/15 19:30Дерево
Тут мова про захист прав інших акціонерів та цілком логічний висновок - тільки в межах відносин представництва.

20/05/15 21:11  V2 > Mark-Don    20/05/15 19:25Дерево
"Есть иной документ. Если нужно - пороюсь и найду".


Було б цікаво почитати.

20/05/15 19:30  Mark-DonОтправить письмо > ОК АКА Олюня    20/05/15 13:44Дерево
Более полно дает ответ на вопрос ЭТО:

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ, П О С Т А Н О В А, 24.10.2008 N 13

Про практику розгляду судами корпоративних спорів

11. Акціонери (учасники) господарського товариства не вправі
звертатися до суду
за захистом прав та інтересів інших акціонерів
(учасників) господарського товариства та самого товариства поза
відносинами представництва, а також обґрунтовувати свої вимоги
порушенням прав інших акціонерів (учасників) товариства.
При вирішенні корпоративного спору господарський суд повинен
встановити наявність в особи, яка звернулася з позовом,
суб'єктивного матеріального права або законного інтересу, на
захист якого подано позов, а також з'ясувати питання про наявність
чи відсутність факту їх порушення або оспорювання. Не можна
задовольняти позовні вимоги щодо захисту права, яке може бути
порушено у майбутньому і щодо якого невідомо, чи буде воно
порушено, зокрема вимоги про припинення дій шляхом заборони чинити
перешкоди позивачу стосовно участі у загальних зборах на майбутнє.

20/05/15 19:25  Mark-DonОтправить письмо > ОК АКА Олюня    20/05/15 13:44Дерево
"Это", к сожалению, не дает исчерпывающего ответа на поставленный вопрос.
Есть иной документ. Если нужно - пороюсь и найду.

20/05/15 19:24  Mark-DonОтправить письмо > Акціонер    20/05/15 12:41Дерево
Акционер может оспорить решение правления только в том случае, если это решение нарушает права и законные интересы ЛИЧНО этого акционера.
Но не имеет права оспаривать решения, если они касаются хозяйственной деятельности общества.
Но это сегодня.
Изменениями в законодательство, которые всупают в силу с 01.05.2016 г.
"Запроваджено новий спосіб захисту прав інвестора – похідний позов
Встановлено відповідальність посадових осіб за збитки, завдані ним господарському товариству своїми діями або бездіяльністю. Акціонер (учасник) товариства, який сукупно володіє 10 і більше відсотків статутного капіталу має правозвернутись до суду від імені товариства з позовом про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою. Такі справи підвідомчі Господарським судам. У зазначених справах ухвали про порушення провадження у справі, інформація про оголошення перерви в засіданні та заяви учасників (акціонерів) про призначення представників позивача підлягають офіційному оприлюдненню веб-сайті Вищого господарського суду України на єдиній веб-сторінці, де зазначаються номер справи, найменування та адреса господарського суду, найменування позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код, ціна позову, дата оприлюднення кожного документа, найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за наявності - для фізичних осіб) представника (представників) позивача. Інформація про порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих його посадовою особою, відноситься до особливої інформації та підлягає розкриттю емітентом."
При этом, как видим, иск может подать далеко не каждый акционер/ы, а лиш владеющий/ие не менее чем 10 % акций.

20/05/15 17:41  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > V2    20/05/15 16:28Дерево
Так і я - про це, "права та законні інтереси яких порушено". Тобто все залежить від предмета оскарження. До речі, те, що акціонер є членом правління АТ - не впливає на тему обговорення, бо тоді це вже буде питання трудового права. Тобто мухи окремо - шашлик окремо.

20/05/15 17:39  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ОК АКА Олюня    20/05/15 13:44Дерево
Да.

20/05/15 16:28  V2 > Акціонер    20/05/15 12:41Дерево
38. Учасники товариства (акціонери), а також інші особи,
права та законні інтереси яких порушено рішенням наглядової ради
чи виконавчого органу товариства, вправі оскаржити до суду
відповідні рішення як акти, оскільки наглядова рада та виконавчий
орган товариства є його органами управління, що приймають
обов'язкові для виконання рішення. Це відповідає також нормі
статті 55 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
Судам необхідно враховувати, що прийняття іншими органами
товариства рішень з питань, віднесених до виключної компетенції
загальних зборів (статті 145, 159 ЦК ( 435-15 ), стаття 41 Закону
про господарські товариства ( 1576-12 )), є перевищенням їхньої
компетенції, а тому ці рішення можуть бути визнаними в судовому
порядку недійсними.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/05/15 13:44  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Евгений Осычнюк    20/05/15 13:18Дерево

20/05/15 13:42  Акціонер > Евгений Осычнюк    20/05/15 13:18Дерево
Уточню ще момент - акціонер є членом правління АТ.

20/05/15 13:40  Акціонер > Евгений Осычнюк    20/05/15 13:18Дерево
Дякую! Чи не могли б підказати реквізити рішення КСУ (щось не знайшов)?

20/05/15 13:18  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Акціонер    20/05/15 12:41Дерево
По загальному правилу - не може, якщо рішення праління не стосується беспосередньо його, як власника акцій. На цю тему, до речі, було рішення КСУ. Відсутність заборони - так, маєте право подати позов. Але суд захищає лише порушені права тієї особи, що звернулася з позовом. Тому позов буде прийнятий - але у задоволенні буде відмовлено.

20/05/15 12:41  Акціонер   Дерево
Чи може акціонер оскаржити рішення правління АТ?
В законодавстві не знайшов ні права на таке, але немає й заборони.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100