RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Недвижимость

Земля и Недвижимость

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Проблемы регистрации договоров аренды земли


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
25/07/17 17:35  Marlboro! > Соняшни    25/07/17 14:54Дерево
Хоча, можна спробувати оскаржити з підстав того, що старий орендар має переважне право на оренду, а тому орендодавець і новий орендар порушили це переважне право.

25/07/17 17:35  Marlboro! > Соняшни    25/07/17 14:54Дерево
Згідно з практикою Верховного суду захисту підлягають права особи, яка зареєструвала речове право першою (незалежно від дати документу). Інакше кажучи, хто перший встав - того і тапки.

25/07/17 14:54  Соняшни > Marlboro!    27/10/15 19:24Дерево
Був у орендаря зареєстрований договір оренди землі. Строк договору спливав 10.06.17 і 09.06.17 було підписано додаткову угоду про подовження строку, але через брак часу та польові роботи відразу угоду на реєстрацію не понесли, а понесли 16.06.17 - через тиждень після закінчення строку договору і виявилось що 15.06.17 було зареєстровано оренду за іншою особою. Орендодавець підписав спочатку нам, а потім і їм. Їх договір датовано 14.06.17. Чи можна у судовому порядку скасувати реєстрацію?

31/10/16 08:56  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Molodoi_Gariacii    29/10/15 18:22Дерево
ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ВСУ від 12 жовтня 2016 року у справі N 6-1282цс16: Частиною 1 ст. 777 ЦК України закріплено переважне право наймача, який належно виконує свої обов'язки за договором, на укладення договору на новий строк та передбачено певну процедуру здійснення цього права.

Крім того, стаття 764 цього Кодексу передбачає такий правовий механізм, як поновлення договору найму, який зводиться до автоматичного продовження попередніх договірних відносин на той самий строк без укладення нового договору за умови, по-перше, що наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, та, по-друге, відсутні заперечення наймодавця протягом одного місяця.

Позивач, як орендар земельної ділянки, переважне право якого на поновлення договору оренди землі на новий строк підтверджене судовим рішенням, має право на оспорювання цього договору.

У справі, яка переглядається, суд апеляційної інстанції, установивши факт укладення договору оренди земельної ділянки від 15 жовтня 2013 року з порушенням вимог статті 33 Закону України "Про оренду землі" і прав позивача, дійшов правильного висновку про його недійсність на підставі ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 215 ЦК України. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

3/11/15 12:42  КСП Гарантия > Marlboro!    27/10/15 19:24Дерево
Спасибо и от меня, и от судьи, который вынес вчера решение по аналогичному делу в нашу пользу.

29/10/15 18:22  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > Marlboro!    27/10/15 19:24Дерево
возьму на заметку!

27/10/15 19:24  Marlboro! > Molodoi_Gariacii    26/10/15 15:52Дерево
ВСУ прийняв постанову, яка має полегшити вирішення проблем з подвійною реєстрацією: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Суди встановили, що на підставі договорів оренди, укладених з фізичними особами - власниками земельних паїв у 2007 році, позивач зареєстрував у Вінницькій регіональній філії державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» та у Відділі своє право оренди відповідних земельних ділянок.

У вересні 2014 року державний реєстратор Реєстраційної служби здійснив реєстрацію права оренди іншої особи на ці ж земельні ділянки - ТОВ «Агрофірма «Ободівська».
...........................
Аналіз наведених норм дає підстави вважати, що державний реєстратор під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно зобов'язаний перевірити інформацію про наявність або відсутність вже зареєстрованих речових прав з метою недопущення одночасного існування їх подвійної державної реєстрації.

Як установили суди першої та апеляційної інстанцій, додаткові угоди про розірвання договорів оренди землі, укладені 8 червня та 3 липня 2007 року між їх власниками і ТОВ «Ободівка-Агро», на які посилались відповідач і треті особи, не зареєстровані в Державному реєстрі, а отже, вказані договори оренди землі є чинними. Цей факт унеможливлює здійснення державної реєстрації договорів оренди землі, укладених між їх власниками та ТОВ «Агрофірма «Ободівська» у 2014 році, до закінчення строку дії попередніх договорів.

26/10/15 15:52  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > Marlboro!    16/10/15 14:21Дерево
заходьте :-)

16/10/15 14:21  Marlboro! > Molodoi_Gariacii    16/10/15 14:03Дерево
Дякую! Десь так і представляв, тепер можна буде обґрунтувати ще конкретними прикладами.

16/10/15 14:03  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > Marlboro!    15/10/15 17:05Дерево
Оглядаючи відповідну судову практику з ідентичних підстав та предмету суди приходять до законного рішення, яким визнається недійсним договір оренди землі, що був укладений пізніше, під час діючого договору.

.1. В Рішенні Апеляційного суду Київської області від 02.07.2015 (справа 368/646/15), залишеної в силі Ухвалою ВССУ від 31.07.2015 року, апеляційна інстанція зазначає наступне:
За положеннями ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних, або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про оренду землі» оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.
Згідно ст.25 Закону України «Про оренду землі» орендар земельної ділянки має право: самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі; отримувати продукцію і доходи.
Згідно ст.27 Закону України «Про оренду землі» орендареві забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на земельну ділянку відповідно до закону.
Згідно ст.152 ЗК України власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані із позбавленням права володіння земельною ділянкою. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється в тому числі шляхом визнання угоди недійсною (ч.3).
Згідно ч.1 ст.203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства.
Згідно ст.215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною вимог, які встановлені частинами 1-3,5,6 ст.203 цього Кодексу. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
10 березня 2009 року між СТОВ «Переможець» та ОСОБА_3 був укладений договір № 98 оренди земельної ділянки, відповідно до п.3.1 якого в оренду терміном на десять років передається земельна ділянка загальною площею 3,5630 га, яка належить ОСОБА_3 на праві власності згідно державного акту на право власності на землю НОМЕР_3 від 30 листопада 2004 року та розташована на території Кадомської сільської ради Кагарлицького району Київської області, а 10 березня 2009 року було здійснено державну реєстрацію вказаного договору у Кагарлицькому районного відділі КРФ "ЦДЗК", про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за № 040932800162.
10 березня 2009 року між СТОВ «Переможець» та ОСОБА_4 був укладений договір № 87 оренди земельної ділянки, відповідно до п. 3.1 якого в оренду терміном на десять років передається земельна ділянка загальною площею 3,5630 га, яка належить ОСОБА_3 на праві власності згідно державного акту на право власності на землю НОМЕР_4 від 30 листопада 2004 року та розташована на території Кадомської сільської ради Кагарлицького району Київської області, а 10 березня 2009 року було здійснено державну реєстрацію вказаного договору у Кагарлицькому районного відділі КРФ "ЦДЗК", про що у Державному реєстрі земель вчинено запис за № 040932800145.
Вказані договори оренди земельних ділянок є чинними, не припинені, не розірвані, не визнані недійсними, що відповідає приписам щодо презумпції правомірності правочину, встановленим ст.204 ЦК України, згідно якої правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.
Також судом становлено, що 10 березня 2015 року між ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 було укладено два договори оренди землі б/н. Вказані договори оренди для їх реєстрації були подані ФОП ОСОБА_2 та зареєстровані 13 березня 2015 року Реєстраційною службою Кагарлицького районного управління юстиції Київської області було прийнято рішення під індексним номером відповідно 20140497 від 19 березня 2015 року та 20071521 від 17 березня 2015 року.
Поскільки судом встановлено, що оспорювані договори оренди земельних ділянок між ОСОБА_3 і ФОП ОСОБА_2 були укладені під час дії договорів оренди, укладених 10 березня 2009 року між СТОВ «Переможець» з одного боку та ОСОБА_3 і ОСОБА_4 з іншого боку, які є чинними, то суд першої інстанії прийшов до правильного висновку, що оспорювані договори оренди суперечить вимогам цивільного законодавства, порушують права СТОВ як орендаря, що відповідно до ст.203, 215 ЦК України є підставою для визнання їх недійсними та задоволення решти похідних від основної вимог.

2. В Ухвалі Апеляційного суду Дніпропетровської області від 20.01.2014 (провадження 22-ц/774/752/14), залишеної в силі Ухвалою ВССУ від 24.04.2014 року, апеляційна інстанція зазначає наступне:
Відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1-3, 5 і 6 ст. 203 ЦК України.
Статтею 203 ЦК України визначені загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, в тому числі: зміст правочину не може суперечить ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.
Виходячи з того, що до укладення між Фермерським господарством „Скорук М.А." та ОСОБА_1 03.10.2012 року договору оренди земельної ділянки було досягнуто між позивачем і ОСОБА_1 згоди з усіх істотних умов передачі в оренду позивачу цієї ж земельної ділянки, що засвідчено їх підписом на договорі, та дійшовши правильного висновку про порушення вимог закону при укладенні спірного договору оренди, суд обґрунтовано на підставі ст. ст. 203, 215 ЦК України визнав його недійсним і скасував рішення про його державну реєстрацію.
Крім того, про незаконність спірного договору оренди земельної ділянки від 03 жовтня 2012 року свідчить саме по собі його укладення відповідачами під час дії нерозірваного чи невизнаного недійсним у встановленому порядку договору оренди цієї ж земельної ділянки, укладеного раніше з іншим орендарем на строк до 30 жовтня 2012 року.

3. В Рішенні Покровського районного суду Дніпропетровської області від 11.12.2013 року (справа 189/590/13-ц), залишеного в силі Ухвалою ВССУ від 09.04.2014 року, перша інстанція зазначає наступне:
Згідно ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та свобод чи інтересів. Відповідно до ст.11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненнями фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.
Так, в судовому засіданні достовірно встановлено, що 16.08.2007 року між ТОВ «Дружба» Покровського району Дніпропетровської області та ОСОБА_3 було укладено договір оренди земельної ділянки загальною площею 13,5269 га, яка розташована на території Орлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області, яка належала ОСОБА_3 на праві приватної власності на підставі Державного акту серії ІII-ДП №040781. Договір укладено строком на 10 календарних років.
Згідно статті 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
Однак, не розірвавши договір оренди з ТОВ «Дружба» Покровського району ОСОБА_2 та ОСОБА_1 01 березня 2013 року уклали з ТОВ «Діброва» Покровського району Дніпропетровської області договір оренди земельної ділянки загальною площею 13,5269 га, згідно Державного акту на право приватної власності на землю, яка знаходилася на той час в оренді ТОВ «Дружба» Покровського району Дніпропетровської області.
Тому враховуючи вищевикладене, суд вважає, що договір оренди земельної ділянки, укладений між ТОВ «Дружба» Покровського району та ОСОБА_3 укладений на законних підставах, а договір укладений між ТОВ «Діброва» Покровського району та ОСОБА_1 і ОСОБА_2 порушує майнове право ТОВ «Дружба» Покровського району як землекористувача вказаної земельної ділянки. В звязку з чим, необхідно задовольнити первісний позов та визнати договір оренди, укладений між ТОВ «Діброва» Покровського району та ОСОБА_1 і ОСОБА_2 недійсним, а в задоволенні зустрічного позову відмовити.

15/10/15 17:50  КСП Гарантия > Marlboro!    15/10/15 17:28Дерево
понятно. Наша цель другая - доказать наше первоочередное право аренды и защитить себя от действий собственника.

15/10/15 17:28  Marlboro! > КСП Гарантия    15/10/15 17:22Дерево
Дякую, я про цей варіант думав, але дійшов висновку, що під мою ситуацію це не самий ефективний спосіб захисту.
В мене договір оренди землі під багатоквартирним будинком (що само по собі маразм, але не суть), недавно дізнався, що ця ж земельна ділянка передавалась в користування міською радою комунальному підприємству. Відповідно, я хочу повернути гроші за весь період дії договору. Якщо я скасую його реєстрацію, то я не впевнений, що це допоможе мені повернути гроші. А от якщо визнаю його недійсним (з мотивів того, що рада не мала права другий раз віддавати цю ж землю іншій особі, тобто мені) - то зможу позиватись до міської ради за відшкодуванням шкоди (з огляду на останню ч. статті 21 ЗУ Про оренду землі).

15/10/15 17:22  КСП Гарантия > Marlboro!    15/10/15 17:05Дерево
Мы пошли по этому пути
дело № 818/2665/14

15/10/15 17:05  Marlboro! > Molodoi_Gariacii    8/10/15 11:16Дерево
Зараз з чимось схожим зіткнувся.
Можете скинути посилання хоча б на одну справу? В мене по цьому питанню щось туго з пошуком в реєстрі((

8/10/15 11:16  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > КСП Гарантия    6/10/15 10:32Дерево
там надо иначе. у меня как раз порядка 40 таких дел в провадженни. более 20 уже выиграли. там все шаблонно. если хотите , наберите , я Вам подскажу. Только не затягивайте. Админ иск нужно отменять.

подается иск про
визнання недійсним договору оренди землі та скасування державної реєстрації права оренди.

6/10/15 12:26  КСП Гарантия > КСП Гарантия    6/10/15 10:32Дерево
Нашел решения судов об удовлетворении аналогичных требований. Суды отменяют регистрацию вторых договоров. Это радует.

6/10/15 10:32  КСП Гарантия > Molodoi_Gariacii    8/06/15 16:29Дерево
Спасибо большое за помощь. С этим вопросом разобрался и мы его мирно урегулировали.
Возник еще один.
В другом нашем хозяйстве возникла ситуация, когда мы заключили в 2011 году договор аренды земельного участка сроком на 10 лет и в этом же году была проведена его регистрация в ДЗК.
В 2015 мы узнаем, что в 2015 на этот участок был заключен договор с другим арендатором и права на этот участок зарегистрированы в госреестре.
Для начала подали админиск к госрегистрационной службе, просим суд отменить регистрацию второго договора, признать действия госрегистратора незаконными.
Что можно предпринять еще?
У нас хозяйство не большое, поэтому проблем от соседей бывает много. То что показывают по ТВ о рейдерских захватах совхозов - цветочки.

8/06/15 16:29  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > Marlboro!    6/06/15 17:22Дерево
Пока не могу согласиться, хотя Вы пишите аргументировано. Поэтому подождем позицию ВСУ.

8/06/15 16:10  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > КСП Гарантия    5/06/15 16:25Дерево
попробутйе , по совету Marlboro!Отправить письмо, воспользоваться єтим решением [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Бог в помощь.

8/06/15 15:52  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > julia_kovalenko    8/06/15 11:35Дерево

8/06/15 12:49  Marlboro! > julia_kovalenko    8/06/15 12:42Дерево
В моїй практиці необхідність не виникала, т.е. я в таких ситуаціях не бував.

8/06/15 12:42  julia_kovalenko > Marlboro!    8/06/15 12:24Дерево
Ви спирались у своїй практиці на дані рішення? Чи не доводилось?

8/06/15 12:24  Marlboro! > Marlboro!    8/06/15 12:12Дерево

8/06/15 12:12  Marlboro! > julia_kovalenko    8/06/15 11:35Дерево

8/06/15 11:35  julia_kovalenko > Marlboro!    8/06/15 11:07Дерево
"Договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації"
"Договір укладено на 5 років"
"Дія договору припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено"

8/06/15 11:07  Marlboro! > julia_kovalenko    8/06/15 11:04Дерево
А формулювання у договорі у Вас які? Що сказано стосовно того, коли договір вступає в силу і до якої дати діє?
Якщо написано "5 років до 31 грудня 2014" (частіше всього за моїми спостереженнями в договорах прописують конкретну дату, а не строк), то там однозначно продовження не буде.

8/06/15 11:04  julia_kovalenko > Marlboro!    6/06/15 17:55Дерево
Доброго дня! Є питання стосовно строку дії договорів, які буди укладені та зареєстровані до 2013 року. Поділіться, будь-ласка, практикою щодо позиції, що строк дії договору обчислюється з моменту його укладання (підписання), а не державної реєстрації. Ситуація яка - договори укладені у 2009 році, а зареєстровані у листопаді - грудні 2010 року. Строк дії договору - 5 років. У цьому році стоїть питання щодо чинності вказаних договорів, тож хотілось б знати позицію ВСУ з даного приводу та можливо є приклади з власного досвіду. Дякую!

6/06/15 17:55  Marlboro! > Marlboro!    6/06/15 17:38Дерево
+ П.С. а ось знайшов рішення по майже такій ситуації як у автора теми - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Але там всі події відбувались ще при більш несприятливому законодавстві (до 2013 року). Думаю, в нинішніх умовах ці ж умовиводи можна зробити і з "меншими зусиллями", оскільки законодавство після 2013 року змінилось позитивно для автора (якщо дивитись з точки зору ЦЬОГО рішення суду).

6/06/15 17:38  Marlboro! > Marlboro!    6/06/15 17:22Дерево
В другій цитаті по рішенню проти Турції дещо не певний переклад.
Оригінал ( [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ):
124. ... The concept of “possessions” is not limited to “existing possessions” but may also cover assets, including claims, in respect of which the applicant can argue that he has at least a reasonable and “legitimate expectation” of obtaining effective enjoyment of a property right

Річ про правомірні очікування отримати "майно/актив" в майбутньому. Згідно національного закону земля буде отримана лише після реєстрації (ст.17 ЗУ Про оренду землі). Тому відмова в реєстрації з будь-яких підстав (в т.ч. передання орендодавцем цього ж майна в подальшому іншій особі) завадить отримати "майно", а отже складе втручання в "майно" і порушення права.

6/06/15 17:22  Marlboro! > Molodoi_Gariacii    6/06/15 17:04Дерево
1. Якщо через призму цитати - право на офіційне визнання з боку держави факту виникнення прав на землю. Зважте, що навіть зараз реєстрація права (а не договору) є зовнішнім елементом і саме по собі право оренди (користування) виникає не з реєстрації, а договору. На мою думку порушення прав (не ефемерних, а дійсних) тут очевидне хоча б навіть виходячи з того, що автор піднімає це питання і ми його обговорюємо.

Коли говорять, що захисту в суді підлягає лише порушене право, то, імхо, дуже часто це звучить в контексті звуження самого права на суд.

Більш того, тут можна навіть говорити про втручання в майно з точки зору Конвенції:

Практикою Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права в Україні, зокрема в рішенні "Зубко та інші проти України" від 26 квітня 2006 року, визнавалося таким, що підпадає під захист ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод: рухоме і нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні права, зокрема акції, патенти, відшкодування згідно з рішенням суду, право на пенсію, право землевласника на орендну плату, економічні права, повязані з веденням підприємницької діяльності, право займатись професійною діяльністю, правомірні очікування щодо певного стану речей у майбутньому, право вимоги. Враховуючи, що сплата заробітної платні і її розмір обовязково зазначається в трудовому договорі чи контракті, її можливо вважати активом, а порушення роботодавцем умов виплати заробітної платні порушенням права власності відповідно до ст..1 Першого протоколу. При цьому, позов працівника до суду про стягнення заробітної плати також вважається активом і прирівнюється до „майна у значенні, закладеному в ст. 1 Першого протоколу.

***
У рішенні від 30 листопада 2004 року у справі "Case of Oneryildis v. Turkey" (справа відкрита за заявою № 48939/99 та розглянута Великою палатою) Європейський суд визнав, що поняття "майно" охоплює не лише річ, яка реально існує (матеріальна складова), але також стосується засобів праводомагання (юридична складова), включаючи право вимоги, відповідно до якого особа може стверджувати, що вона має принаймні "законне сподівання" стосовно ефективного здійснення права власності.


В цілому, не знаю, як тут можна говорити про відсутність порушеного права. В будь-якому разі, тут очевидно є щонайменше спір про право, тому підстав не розглядати через призму "відсутності порушеного права", імхо, немає.

2. Ви говорите про право укласти довільну кількість договорів оренди чи про механічне право (фізичну можливість) ставити підпис на довільній кількості договорів оренди?

6/06/15 17:04  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > Marlboro!    6/06/15 08:36Дерево
1. Ну давайте проще.
ВСУ говорит о том, что в суде нужно защищать право.
Какое право возникло при подписании договора (будем считать его вступившим с момента подписания) ?
И дайте ссылку на статью закона.

Вы не забывайте, что для возникновения права "продать товар" достаточно договора (купли/продажи), так как закон не требует еще отдельной регистрации права "продать товар". А по земле своя специфика: здесь нужно иметь не только договор, но еще и зарегистрированное право, так как:

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (далі -
державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження
державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на
нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного
запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Поєтому сам договор не имеет огромной силы, пока право не будет зарегистрировано. Хотя, скорее всего, в договоре можно прописать ответственность арендодателя за такое "двойное подписание".

2. "Визнаватись недійсним договір буде з підстав недотримання ч.2 ст.203 ЦК, а саме через відсутність необхідної правоздатності власника землі на час укладання другого договору".

Огорчу, право подписать договор у Арендодателя есть. Можно хоть миллион договоров, так как закон не связывает возникновение права использовать/арендовать землю с подписанием только договора. Поэтому и защитить тут нечего....

6/06/15 08:36  Marlboro! > Molodoi_Gariacii    5/06/15 21:49Дерево
Визнавати не дійсним. З тих же підстав, чому особа-1 не може продати товар спершу особі-2, а через деякий час продати цей же товар особі-3. Або чому не може продати товар особі-2 двічі.
По договору оренди практики не знайшов (насправді, тому-що складно сформулювати запит в реєстрі по такій справі), але ось дещо схоже: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Визнаватись недійсним договір буде з підстав недотримання ч.2 ст.203 ЦК, а саме через відсутність необхідної правоздатності власника землі на час укладання другого договору.

5/06/15 21:51  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > КСП Гарантия    5/06/15 16:25Дерево
С момента подписания.
Если Вас смущает регистратор, заключайте на 11 лет, 15, 20...

5/06/15 21:49  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > Marlboro!    5/06/15 16:40Дерево
С чем в суд обращаться ? С правом зарегистрировать договор А?
Тогда что делать с договором Б?
На основании какой статьи ?
У Вас есть конкретная практика ?

5/06/15 16:40  Marlboro! > Molodoi_Gariacii    5/06/15 16:05Дерево
В цьому разі законне право виникає з укладенням договору, а право користування землею буде похідним.
Наприклад, якщо вони будуть звертатись з вимогою припинити перешкоджати (якщо Б уже користується землею або намагається), то так, захищати саме право користування не можна, оскільки воно повязується з реєстрацією.
Якщо ж А спробує зареєструвати і їм відмовлять, то на мою думку тут є вже законне право яке можна захищати - а саме скасувати реєстрацію (а скоріш за все і визнавати недійсним) договір Б, і тоді можна буде реєструвати договір А.

5/06/15 16:25  КСП Гарантия > Molodoi_Gariacii    5/06/15 16:05Дерево
Тогда какой вариант оптимальнее для арендатора?
С момента подписания или с момента регистрации?
Реально наш регистратор способен регистрировать 25 договоров в неделю в лучшем случае.

5/06/15 16:24  КСП Гарантия > Marlboro!    5/06/15 09:11Дерево
Спасибо, это я понял.
А ответственность прописывать в каком размере за заключение договора с другим арендатором?

5/06/15 16:05  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > Marlboro!    4/06/15 19:21Дерево
Работая в этой области с Вами не соглашусь. Практически вся Украина составляла договора по старинке: что в Типовом договоре, то и у меня. Иначе бы человек не обращался бы с этой проблемой.

Как правило в этих договорах написано, что он вступает в силу с момента регистрации.

Но.. Даже, если у них случайно написано, что договор действует с момента подписания (или такой нормы нет вообще, что тоже значит с момента подписания), то здесь есть тоже проблема.
Назовем их фирма А.
Подписали договора, но не зарегистрировали.
Далее фирма Б подписала позже, зарегистрировала.
Далее фирма А обращается в суд против фирмы Б с защитой своих прав и тут выясняется, что так , как договора (или права аренды) не зарегистрированы, то законного права аренды не возникло. В итоге что? Отказ, так как согласно ГПК в суд нужно обращаться за нарушенным правом.
......

5/06/15 15:59  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > КСП Гарантия    4/06/15 18:17Дерево
рекомендую Вам зарегистрироваться на этом форуме и не будете синим.

5/06/15 15:57  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > КСП Гарантия    4/06/15 18:17Дерево
Если у Вас договора были зарегистрированы до 01.01.2013 года, а потом кто-то после 01.01.13 зарегистрировал свои договора (право аренды по ним) в регистрационной службе по этим же участкам, то правда на Вашей стороне.

Могу с этим более предметно помочь.

5/06/15 09:11  Marlboro! > КСП Гарантия    5/06/15 09:07Дерево
Правильно. Просто якщо буде затримка реєстрації права користування землею, то це право буде відповідно меншим ніж строк дії договору.
Тобто, якщо 05.06.2015 укладено договір з такою умовою як у Вас на 10 років (до 05.06.2025), але договір буде зареєстрований лише 01.01.2016, то строк дії договору на пропущені пів року не подовжується.

5/06/15 09:07  КСП Гарантия > Marlboro!    4/06/15 19:21Дерево
Спасибо, посмотрю обязательно.
А как сейчас прописывать срок действия договора?
Я сейчас, заключая договора, указываю - "строк дії договору 10 років. Договоір діє з моменту його підписання".
Так правильно?

4/06/15 19:21  Marlboro! > КСП Гарантия    3/06/15 15:12Дерево
На мою думку (яка в окремих випадках підтверджується судовою практикою) договори оренди землі з 2013 року вважаються укладеними з дати їх підписання, а не з дати реєстрації права користування землею.
Тому у Вашому разі якщо Ваш договір укладений раніше, аніж договір з тією іншою особою - чинним буде Ваш, а не їх. Обговорювалось трохи тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Але потрібно зареєструватись на форумі.

4/06/15 18:17  КСП Гарантия > Molodoi_Gariacii    4/06/15 16:38Дерево
Платили, потому что землей пользовались.

Вылез еще один факт неприятный.
Много договоров было зарегистрировано еще в земресурсах. Собственники земли после этого заключали новые договора с другим арендатором и их регистрировали уже в гос регистрационной службе. И регистратор их регистрировал (наверное у него не было информации от земресурсов). Что мы можем в этой ситуации сделать? Не хочется терять землю.

П.С. вовремя зарегистрировать 700 договоров фактически невозможно. Регистратор не способен и нотариусы.

4/06/15 16:38  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > КСП Гарантия    4/06/15 10:44Дерево
А как Вы могли платить по тому, чего не имели ? Говоря юридическим языком Вы просто платили от себя на свой страх и риск, но обязанности у Вас не было.

Деньги назад требовать можете, но суд не удовлетворит Ваши требования, к сожалению.

П.С. Это беда всех, кто не регистрирует вовремя договора...

4/06/15 16:36  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > КСП Гарантия    4/06/15 10:00Дерево
Смотря какие обязательства и каким договором ?

Для того, чтобы сказать точно, нужно видеть сканкопию Вашего договора. Но предполагаю, что именно таких моментов в Вашем договоре нет. Просто никто раньше не думал об этом.

4/06/15 10:44  КСП Гарантия > Molodoi_Gariacii    3/06/15 16:29Дерево
А если мы им по этим договорам что-то платили пока они не были зарегистрированы, можем ли мы потребовать деньги назад?

4/06/15 10:00  КСП Гарантия > Molodoi_Gariacii    3/06/15 16:29Дерево
Даже если судиться? Ведь он взял на себя определенные обязательства.

3/06/15 16:29  Molodoi_GariaciiОтправить письмо > КСП Гарантия    3/06/15 15:12Дерево
уже ничего, к сожалению.

проблема в том, что в договорах надо прописывать ответственность за такое поведение.

3/06/15 15:12  КСП Гарантия   Дерево
Наше предприятие заключило с владельцами земли договора аренды земельных участков. На протяжении нескольких месяцев проводится регистрация этих договоров - процесс идет просто на черепашьих скоростях. И вот в один прекрасный день мы узнаем, что собственник участка заключил через месяц после нас еще один договор с другим предприятием и этот договор уже зарегистрирован.
Что нам нужно предпринять для того, чтобы был зарегистрирован всетаки наш договор?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100