RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Адвокатский экзамен

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Підготовка до адвокатського іспиту


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 4 5 >>    Всего: 5


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
24/08/17 16:43  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > mary---    24/08/17 16:11Дерево
долго искали тему, куда приткнуть ссылку?

24/08/17 16:11  mary---Отправить письмо > klekotka    20/08/17 12:04Дерево
Что-то никто про изменения в правила адвокатской этики не вспоминает [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/08/17 12:55  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > klekotka    20/08/17 12:04Дерево
я помогу:
1. Темы характера справок: о поиске документов, с просьбами выслать шаблон и т.п. - создаются в разделе "Справки и объявления". (с) правила форумов [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
2. существующая тема форума [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/08/17 12:04  klekotkaОтправить письмо > kyivlegal    18/08/17 10:35Дерево
у вас часом немає відповідей на письмову частину іспиту?

18/08/17 10:35  kyivlegalОтправить письмо > mary---    18/08/17 10:19Дерево
У справах про _________ місія адвоката полягає у _______ - і перераховуєте все що може зробити адвокат, чим може допомогти
складання документів, представлення інтересів

18/08/17 10:19  mary---Отправить письмо > kyivlegal    18/08/17 00:30Дерево
Спасибо хорошие ответы- но все-таки что про правовую помощь адвоката писать в них?

18/08/17 00:30  kyivlegalОтправить письмо > mary---    17/08/17 20:16Дерево
3. Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації цього права. Правова допомога адвоката у таких справах

Згідно з чинним законодавством, можна виділити три форми (способи) реалізації громадянами свого конституційного права на житло: одержання у безстрокове користування у встановленому порядку житлового приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду; одержання у безстрокове користування у встановленому порядку житлового приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів; набуття житла у власність шляхом: приватизації квартир (будинків) державного житлового фонду; придбання квартир (будинків) у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на інших підставах, передбачених законодавством України. Згідно зі ст. 32 ЖК громадяни самостійно здійснюють право на одержання житлового приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з настанням повноліття, а такі, що одружилися або влаштувалися на роботу у передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, - відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників.

Громадяни України самостійно здійснюють право на найм житла після набуття повної цивільної дієздатності відповідно до закону.4. Підстави для визнання громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Порядок обліку, надання жилих приміщень у будинках державної, комунальної і колективної власності. Правова допомога адвоката

Головним засобом реалізації прав громадян на житло залишається надання житлових приміщень у будинках державного та громадського житлового фондів. Одержати у безстрокове користування житлове приміщення в будинках державного чи громадського житлових фондів мають право громадяни, які потребують поліпшення житлових умов. Законодавчо визначено категорії громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

У ст. 31 ЖК Української PCP 1983 p. (далі - ЖК) зазначено, що громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування житлового приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду. Для того, щоб отримати житлове приміщення, громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, стають на квартирний облік.

Питання, пов’язані з обліком громадян, які потребують поліпшення житлових умов, із наданням їм житлових приміщень, регулюються Постановою Ради Міністрів Української PCP і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. №470 “Про затвердження правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській PCP”.

Квартирний облік - це облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Він здійснюється за місцем проживання громадян у виконавчому комітеті відповідної місцевої ради або за місцем роботи. Законодавством передбачені випадки, коли за громадянами може зберігатися право перебувати на квартирному обліку за місцем попередньої роботи.

Для взяття на квартирний облік громадяни мають подати заяву про взяття на квартирний облік до виконавчого комітету місцевої ради за місцем проживання громадян та адміністрації підприємства, установи, організації за місцем їхньої роботи. Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене у місячний строк із дня подання громадянином необхідних документів. Рішення про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи затверджується виконавчим комітетом місцевої ради, на території якої знаходиться відповідне підприємство, установа, організація.

Громадянам, які перебувають на квартирному обліку, житлові приміщення надаються в порядку загальної черги, крім осіб, що мають право першочергового одержання житлових приміщень, осіб, які користуються перевагою у строках одержання житлових приміщень. Громадянам, які перебувають на квартирному обліку на підприємстві, в установі, організації та у виконавчому комітеті місцевої ради, житлові приміщення надаються там, де раніше настала черговість на їх одержання.5. Ордер на жиле приміщення і його правове значення. Підстави та порядок визнання ордера недійсним. Правові наслідки визнання ордера недійсним. Ведення таких справ адвокатом

На підставі рішення про надання житлового приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення. Його може бути видано лише на вільне, як фактично, так і юридично, житлове приміщення.

Ордер - це правоустановчий документ індивідуального характеру, що видається виконавчим органом місцевої ради, компетентним приймати рішення про надання житлової площі, та є підставою для вселення громадян у надане житлове приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду або фонду житлово-будівельного кооперативу. Ордер породжує два види правовідносин: адміністративно-правові відносини між виконавчим органом ради і житлово-експлуатаційною організацією, цивільно-правові відносини між громадянином та зазначеною житлово-експлуатаційною організацією. На підставі лише самого

рішення громадянин не має права вимагати здійснення будь-яких дій щодо надання
йому приміщення, вказаного в рішенні.

Ордер безпосередньо пов’язаний з особою, якій він виданий, і не може передаватися іншим, дійсний упродовж 30 днів. Вручається ордер громадянинові, на ім’я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При вселенні громадянин здає ордер до житлово-експлуатаційної організації, а за ЇЇ відсутності - відповідному підприємству, установі, організації, отримуючи одночасно при цьому паспорти всіх членів сім’ї з відміткою про виселення з попереднього місця проживання. У надане житлове приміщення переселяються члени сім’ї, які включені в ордер.

Ордер на житлове приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку. Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено упродовж трьох років з дня його видачі. У разі визнання ордера недійсним громадяни, на ім’я яких був виданий ордер, позбавляються права на займання житлової площі, вказаної в ордері.

17/08/17 20:16  mary---Отправить письмо > АлександрИ    1/06/17 10:38Дерево
Кто подскажет в некоторых вопросах например жилищное право 3-5 вопросы-правовая помощь адвоката в таких делах-что подразумевается, какой ответ схематично?

9/08/17 20:39  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Дмитрий1111    9/08/17 20:17Дерево
правила публикации объявлений [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
после соблюдения правил по ссылке выше, публиковать своё объявление можете только в теме по ссылке [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

9/08/17 20:17  Дмитрий1111 > АлександрИ    1/06/17 10:38Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

1/06/17 10:38  АлександрИОтправить письмо > sunny0401    30/05/17 23:42Дерево
Очень хитрый вопрос. Відзива по КАСУ не существует, - это только хозпроцесс. Я, когда готовился, писал три варианта - заперечення в админ процессе по иску налоговой (ненахождение по месту регистрации), отзыв в хозпроцессе с теми же учасниками (в стилистике - "истец нарушенил подведомственность - надо закрывать дело) и идиально подходящий но слишком хитровыдуманный вариант - есть три учасника ТОВ 45%, 45% и 10%, двое первых не уведомив надлежащим образом третьего провели собрание и создали дочернее предприятие. Третий обратился в суд об отмене решения собрания и отмене регистрации дочки. Возражаем ссылаясь на практику ВГСУ, что формальные нарушения процедуры проведения собрания касательно участника который не может исходя из размера своей доли повлиять на решение, - не есть основания для отмены решения собрания. А если решение собрания в порядке, так и регистрацию отменять не надо.

31/05/17 16:40  вилы > sunny0401    30/05/17 23:42Дерево
видимо касу

30/05/17 23:42  sunny0401 > ОК АКА Олюня    30/05/17 18:15Дерево
спасибо за ответ. посмотрю. а не подскажете еще такое: 3. Відзив на позовну заяву про скасування реєстрації суб'єкта господарської діяльності - в рамках какого процеса это писать? какие тогда будут сторони?

30/05/17 18:15  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > sunny0401    30/05/17 17:27Дерево

30/05/17 17:27  sunny0401 > Век_учись    19/04/17 17:19Дерево
может кто-то привести пример задания на письменную часть экзамена: "Складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи"
Как его писать?

19/04/17 17:19  Век_учись > Куций чорт    12/04/17 15:09Дерево
Заполнять распечатанный формуляр вам не дадут скорее всего.
Дают листики А4, пропечатанные комиссией.
А по содержанию - пишите как считаете нужным;)
Здесь на форуме собрать статистику про мнение всех членов КДК Украины по этому вопросу будет довольно проблематичным.

13/04/17 10:06  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > chumas2    13/04/17 10:02Дерево

13/04/17 10:02  chumas2Отправить письмо > chumas2    15/02/17 15:49Дерево
Это жесть! Есть президентский проект о изложении полностью в новой редакции ЦПК, ГПК и КАСУ, а также о ряде изменений в КПК: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Хоть бы не скоро приняли, а то к экзамену три новых кодекса будет выучить нереально. :-(

12/04/17 15:09  Куций чорт > Куций чорт    4/04/17 18:04Дерево
Поделитесь, пожалуйста опытом, кто сдавал письменный экзамен, как отвечать на вопрос 22 составления гражданских процессуальных документов "Заявлениев ЕСПЧ". как я понял, сейчас заявление подается на формуляре, это что нужно распечатывать формуляр и его заполнять, или как?

4/04/17 18:04  Куций чорт > chumas2    13/02/17 16:41Дерево
Спасибо. Тоже долго искал ответ на этот вопрос.

3/04/17 17:37  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > VladislavaSM    3/04/17 16:29Дерево
лично пообщаться можно в привате форума:
кнопка Приватно справа от кнопки Отправить ДО нажатия кнопки Отправить.

"Здесь не допускается размещение сообщений личного характера, не представляющих интереса для других участников." (с) правила форумов [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

3/04/17 16:29  VladislavaSMОтправить письмо > Lenusya    16/02/17 15:22Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

10/03/17 15:45  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Mikki79    10/03/17 11:02Дерево

10/03/17 15:43  Lenusya > Mikki79    10/03/17 11:02Дерево
Какой это раздел и номер вопроса?

10/03/17 11:02  Mikki79 > Lenusya    16/02/17 15:22Дерево
Поділіться будь-ласка відзивом на позовну заяву про скасування держ. реєстрації суб*єкта господарювання

16/02/17 15:22  Lenusya > Muiron    16/02/17 10:08Дерево
Спасибо!

16/02/17 10:08  MuironОтправить письмо > Lenusya    15/02/17 16:03Дерево
Номер билета означает номер вопроса в соответствующем разделе. То есть - в билете № 1 будут вопросы №1 по каждой из тем, в билете №2 - вопросы № 2 и т.д.

16/02/17 00:05  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > os29    15/02/17 23:41Дерево
всегда есть смысл сначала читать тему, хотя бы предыдущую страницу [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] , потом постить самому

15/02/17 23:44  os29Отправить письмо > os29    15/02/17 23:41Дерево

15/02/17 23:41  os29Отправить письмо > Слава123321    1/02/17 16:30Дерево
Появилась книга "Кваліфікаційний іспит адвоката:Доступ до майбутньої професії ПИСЬМОВИЙ ІСПИТ". Думаю это интересно. 90 грн. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

15/02/17 16:03  Lenusya > chumas2    15/02/17 15:49Дерево
Днепр

15/02/17 15:49  chumas2Отправить письмо > Lenusya    15/02/17 13:52Дерево
В какой области сдавали экзамен?

15/02/17 13:52  Lenusya > chumas2    13/02/17 16:41Дерево
Сегодня сдавала письменную часть адвокатского экзамена (без взяток). Попался очень сложный (для меня) билет - на такой билет 3 часа на 4 задания оказалось катастрофически мало...
Но в принципе, ничего особо страшного))
Можно было пользоваться любыми кодексами, законодательством распечатанным - в любом количестве.

Переходим к подготовке к устной части, в связи с этим вопрос - есть ли у кого-то билеты с распределенными вопросами - по 15 вопр в билете?

13/02/17 16:41  chumas2Отправить письмо > chumas2    13/02/17 16:38Дерево
Заходи індивідуального характеру спрямовані на відновлення конкретного пра­ва, порушеного державними органами, стосовно конкретної особи. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав лю­дини» від 23 лютого 2006 р. до таких заходів, зокрема, відносить відновлення на­стільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який потерпіла особа мала до порушення Конвенції (restitutio in integrum). Відновлення поперед­нього юридичного стану може здійснюватися шляхом повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження у справі; повторного розгляду справи адміністративним органом тощо.

Основна мета заходів загального характеру полягає в тому, щоб забезпечити до­держання державою положень Конвенції, порушення яких встановлене Судом, усу­нути недоліки системного характеру, які лежать в основі виявленого Судом пору­шення, а також підстав для надходження до Суду заяв проти України, спричине­них проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді. Такими заходами, відпо­відно до згаданого Закону, можуть бути: внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування; внесення змін до адміністративної практики; забез­печення юридичної експертизи законопроектів; забезпечення професійної підготов­ки з питань вивчення Конвенції та практики Суду прокурорів, адвокатів, працівни­ків правоохоронних органів, інших категорій працівників.

13/02/17 16:38  chumas2Отправить письмо > irine-tangerine    13/02/17 16:36Дерево
А мой ответ из Закона "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" не правильный? :-)

13/02/17 16:37  chumas2Отправить письмо > chumas2    13/02/17 16:00Дерево
Хм, если я правильно понял, ответ на мой вопрос в Законе Украины "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини".
Стаття 10. Додаткові заходи індивідуального характеру
Стаття 11. Дії Органу представництва щодо вжиття додаткових заходів індивідуального характеру
Стаття 13. Заходи загального характеру
Стаття 15. Дії Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів загального характеру

13/02/17 16:36  irine-tangerine > chumas2    13/02/17 16:00Дерево
Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи,що не включені до Конвенції та першого Протоколу до неї Страсбург, 16.IX.1963

СТАТТЯ 3
Заборона вислання громадян
1. Нікого не може бути вислано, шляхом застосування індивідуальних або колективних заходів, з території держави, громадянином якої він є.
2. Нікого не може бути позбавлено права в’їзду на територію держави, громадянином якої він є.

СТАТТЯ 4
Заборона колективного вислання іноземців
Колективне вислання іноземців заборонено.

13/02/17 16:00  chumas2Отправить письмо > Аделаида    10/02/17 10:12Дерево
Коллеги! Подскажите, кто разобрался с 15-м блоком (Европейский суд) вопросов на устный экзамен.
Вопрос 20. Індивідуальні та колективні заходи при встановленні порушення державою прав особи???...
В Конвенции о защите прав человека и Регламенте Суда эту информацию не нашел.
Что это за индивидуальные и коллективные заходы?
Подкиньте, плиз, кто может, ссылки на информацию по теме этого вопроса. Заранее благодарю за помощь! :-)

10/02/17 10:12  АделаидаОтправить письмо > Matveeva.t.s.86    9/02/17 21:40Дерево
Мне кажется, если Вы составите сами все документы, то на письменном экзамене вполне достаточно будет одних НПА. Самое тяжелое было, как по мне, придумать простую фабулу - чтобы успеть за 3 часа написать 4 документа.

9/02/17 21:40  Matveeva.t.s.86 > irine-tangerine    15/09/16 12:14Дерево
Поделитесь опытом, если я по всем процессуальным документам пройдусь,не буду их скачивать ,надеясь на чью -то грамотность:-) составлю их сама, я смогу их использовать на экзамене,я Вас правильно поняла

9/02/17 21:30  Matveeva.t.s.86 > makaryk    8/02/17 14:34Дерево
И мне тоже:-)

8/02/17 14:34  makaryk > mr_advocat    9/01/17 21:23Дерево
Як можна отримати у Вас відповіді для іспиту ?

1/02/17 16:33  Питон > chumas2    30/01/17 11:39Дерево
Матье-Моэн и Клерфейт против Бельгии: Постановление Европейского Суда, смотрите здесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

1/02/17 16:30  Слава123321 > LLuga    24/01/17 22:44Дерево
Хтось уже працював з посібником "Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: усний іспит" 2017 року? Автори: Кучинська О.П., Погорецький М.А., Яновська О.Г.
Він вартий уваги чи фігня?

30/01/17 12:28  АделаидаОтправить письмо > chumas2    30/01/17 11:39Дерево

30/01/17 12:27  СмайлиОтправить письмо > chumas2    30/01/17 11:33Дерево
Вообще то, по логике вещей эту справку дают КДКА по месту регистрации кандидата за последние 2 года. Утвержденной формы справки нет. Самому на себя выписывать справку - это нонсенс. В Киевской КДКА говорили что сами уточняют эту информацию и такой справки не требовали.

30/01/17 11:39  chumas2Отправить письмо > ОК АКА Олюня    12/01/17 11:18Дерево
У меня вопрос по "питанню 32" "Право обирати та бути обраним" блока 12 (адмін. судочинство)устного экзамена.
Мельниченко проти України решение нашел, Суховецький проти України тоже нашел.
А вот Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, Py v. France на русском или украинском не нахожу. Кто-то нашёл? Можете поделиться ссылками, плиз?

30/01/17 11:33  chumas2Отправить письмо > kyivlegal    30/01/17 11:19Дерево
Насколько помню, пишется от руки (собственноручно). Образец какой-то был в интернете. Но в КДКА Киевской области во время подачи документов дали свой шаблон, который нужно было написать всем претендентам на сдачу экзамена.

30/01/17 11:32  СмайлиОтправить письмо > kyivlegal    30/01/17 11:19Дерево
У Вас требуют такую справку ?

30/01/17 11:19  kyivlegalОтправить письмо > Смайли    25/01/17 06:56Дерево
Де скачати шаблон "Довідки про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту..." ?

Страницы: << [1] 2 3 4 5 >>    Всего: 5

Реклама

bigmir)net TOP 100