RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Судебный сбор

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Есть ли выход? Ст 80 ГПК - не возврат судебного сбора


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/08/16 13:25  KsenijaОтправить письмо > 5540005    3/08/16 12:24Дерево
спасибо!
если кто не откроет полный текст там еще один важный момент:
У разі припинення провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову, коли таку відмову прийнято господарським судом (пункт 4 частини першої статті 80 ГПК), сплачені суми судового збору не повертаються.

3/08/16 12:24  5540005 > Ksenija    14/03/16 16:36Дерево
Исправили уже, приравняли "припинення" и "закриття" Постановой Пленума ВХСУ от 16.12.2015. №2 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] :
5.1. Статтею 7 Закону передбачено підстави повернення судового збору, перелік яких є вичерпним. У їх числі зазначено закриття (припинення) провадження (стаття 80 ГПК), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях. Враховуючи спосіб формулювання даного положення, поняття закриття та припинення слід вважати тотожними.

14/03/16 16:36  KsenijaОтправить письмо > Matias    21/08/15 12:41Дерево
как Ваши успехи?
может хоть в суд практике удалось что-то найти?

21/08/15 12:41  MatiasОтправить письмо > Rossi    21/08/15 12:15Дерево
Ссылатся на то, что закрытие производства и прекращение производства по сути обозначают одно и тоже правовое понятие?
Тобто тотожне?
...
Разом з тим, процесуальний закон не існує окремо від норм матеріального права, останнє повинно застосовуватися у тих випадках, коли слід надати відповідь на питання, які не розкриваються процесуальним законом, при цьому, розкрита суть не повинна йому суперечити!!!
Циатата судьи тут:

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Как аргумент, напомнить что пленум 2011 года считал, именно так - тотожня ситуація, аналогія.... потім питання залишилось відкритим?
А у 2013 р. Пленум - передумав?
І які шанси у мене щось довести ВГСУ? Зараз... Один у полі воїн???
може є якась практика?


21/08/15 12:27  MatiasОтправить письмо > Rossi    21/08/15 12:15Дерево
По сути, тут вопрос оставлен открітім, а потом в 2013 они определились...

4.1. Перелік підстав припинення провадження у справі (стаття 80 ГПК) та залишення позову без розгляду (стаття 81 ГПК) є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
Принципова відмінність наслідків цих дій полягає у тому, що у першому випадку повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається, а у другому (після усунення обставин, що зумовили залишення позову без розгляду) позивач має право знову звернутись до господарського суду з тим же позовом у загальному порядку.
Приписи статей 80 і 81 ГПК застосовуються і в судах апеляційної та касаційної інстанцій (в останній - з урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції, передбачених статтею 111-7 ГПК) щодо розгляду відповідно апеляційних і касаційних скарг.

4.2. Припинення провадження у справі - це форма закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв'язку з виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов'язує неможливість судового розгляду справи.

Провадження у справі підлягає припиненню з посиланням на пункт 1 частини першої статті 80 ГПК, якщо при розгляді справи буде встановлено, що:

{Абзац другий підпункту 4.2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 10 від 17.10.2012}

4.2.1. ....
4.6. У випадках відмови позивача від позову (пункт 4 частини першої статті 80 ГПК) господарському суду слід керуватись частиною шостою статті 22 ГПК, тобто перевіряти, чи не суперечить ця відмова законодавству та чи не порушує вона інтереси інших осіб.

Якщо у справі заявлено кілька позовних вимог і позивач відмовився від деяких з них, провадження у справі на підставі пункту 4 частини першої статті 80 ГПК припиняється у частині тих вимог, від яких було заявлено відмову (за умови, що судом не буде застосовано припис частини шостої статті 22 ГПК щодо неприйняття відмови від позовних вимог), а розгляд решти позовних вимог здійснюється в загальному порядку.

За наявності у справі кількох позивачів відмова одного з них від позову не є перешкодою для розгляду справи за участю інших позивачів.

Зменшення позивачем суми позову, в тому числі й з підстав необґрунтованості первісного розрахунку ціни позову, не є відмовою від позову. В такому випадку припинення провадження в частині зменшення відповідної суми не здійснюється, - про таке зменшення зазначається в описовій частині судового рішення, а предметом спору стає вимога про стягнення суми в зменшеному розмірі.

{Абзац четвертий підпункту 4.6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 13 від 17.12.2013}

Зменшення розміру позовних вимог згідно з пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір" є підставою для повернення відповідної суми судового збору; що ж до інших судових витрат, то в такому разі вони у відповідній частині покладаються на позивача. Якщо ж таке зменшення пов'язане з частковим визнанням та задоволенням позову відповідачем після подання позову, то судовий збір у відповідній частині з урахуванням припису частини другої статті 49 ГПК може бути покладений на відповідача.

{Підпункт 4.6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищого господарського суду № 10 від 17.10.2012}

21/08/15 12:21  MatiasОтправить письмо > Rossi    21/08/15 12:15Дерево
ааа...

21/08/15 12:15  Rossi > Matias    21/08/15 12:05Дерево
потом мнение у Пленума поменялось и он этот пункт изменил

21/08/15 12:05  MatiasОтправить письмо > Matias    21/08/15 11:56Дерево
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
26 грудня 2011 року № 18

Про деякі питання практики застосування Господарського
процесуального кодексу України судами першої інстанції
...
4.12. У вирішенні питань розподілу судових витрат необхідно мати на увазі, що за змістом пунктів 4 і 5 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір" припинення провадження у справі і залишення позову без розгляду тягнуть за собою повернення сплачених сум судового збору (за винятком випадку, коли позов залишено без розгляду в зв’язку з повторною неявкою представника позивача на виклик у засідання господарського суду, якщо таке нез’явлення перешкоджало вирішенню спору).

Коллизия?

21/08/15 11:59  Rossi > Matias    21/08/15 11:46Дерево
Да, просите отменить определение в части отказа в возврате судебного сбора и в этой части принять новое определение о возврате судебного сбора (ссылайтесь на то, что закрытие производства и прекращение производства по сути обозначают одно и тоже правовое понятие).

21/08/15 11:56  MatiasОтправить письмо > Rossi    21/08/15 11:39Дерево
Постанова ВГСУ Справа № 5009/1027/12 в аналогичной ситуации от 2012 г.:

Не погодившись із судовими актами попередніх інстанцій, позивач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить постанову апеляційної інстанції від 18.12.2012 року скасувати, ухвалу господарського суду Запорізької області від 20.11.2012 року просить скасувати в частині відмови у задоволенні заяви про повернення судового збору та прийняти нове рішення, яким задовольнити заяву позивача щодо повернення з бюджету судового збору, посилаючись на порушення та невірне застосування судами попередніх інстанції норм процесуального права, зокрема, приписів п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір".

Заявник вважає, що поняття закриття провадження у справі, про яке йдеться у наведеній нормі Закону України "Про судовий збір" тотожне поняттю припинення провадження у справі, отже, за наведених обставин, суди вчинили неправомірно.

Обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судами норм процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1115 ГПК України, у касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням. Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду.

Як вбачається з матеріалів справи, судом першої інстанції, рішення якого підтримав апеляційний господарський суд, провадження у даній справі було припинено на підставі п. 4 ч.1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, у зв'язку із відмовою позивача від позову, перевірено законність такої відмови та покладено витрати пов'язані зі сплатою судового збору за подання позовної заяви у розмірі 64 380 грн., на позивача, оскільки нормами ст. 7 Закону України "Про судовий збір" не передбачено можливості повернення судового збору у випадку припинення провадження у справі на підставі п. 4 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується із висновками попередніх судових інстанцій, з огляду на таке.

У ст. 78 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.

До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову.

Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

У ст. 7 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);

5) закриття провадження у справі.

2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Аналіз зазначених норм дає підстави колегії суддів Вищого господарського суду України стверджувати, що п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" передбачає повернення судового збору, у разі закриття провадження у справі, що не є тотожним поняттю припинення провадження у справі у відповідності до норм ГПК України, як помилково стверджує позивач у своїй касаційній скарзі.

Отже, наведеною нормою, на яку робив посилання позивач у клопотанні про повернення судового збору за подання позовної заяви у розмірі 64 380 грн., не передбачено можливості повернення судового збору у випадку припинення провадження у справі на підставі п. 4 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України.

Даний висновок підтверджено у п. 5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013 року, у якому зазначено, що статтею 7 Закону України "Про судовий збір" врегульовано загальні питання повернення сплачених сум судового збору з підстав, які визначено цією статтею і перелік яких є вичерпним. У її застосуванні господарським судам необхідно мати на увазі, зокрема, таке.

Статтею 7 Закону передбачено підстави повернення судового збору, перелік яких є вичерпним. У їх числі не зазначено такої підстави, як припинення провадження у справі (стаття 80 ГПК). Водночас закриття провадження у справі, про яке йдеться у пункті 5 частини першої цієї статті Закону, є поняттям цивільного і адміністративного судочинства, передбаченим відповідно статтею 205 Цивільного процесуального кодексу України і статтею 157 Кодексу адміністративного судочинства України, які господарським судам у здійсненні судочинства не застосовуються.

Таким чином, припинення провадження у справі з підстав, передбачених статтею 80 ГПК, не тягне за собою наслідків у вигляді повернення сплаченої суми судового збору.
:(

21/08/15 11:46  MatiasОтправить письмо > Rossi    21/08/15 11:39Дерево
аналогия закона?
чего это хозсуд такой особенный? типа для него отдеьного закона не писали про судебный сбор?
ИЛИ?
А что будет если ухвалу скасуют...брбрбрбр... просить в части ухвалы?

21/08/15 11:39  Rossi > Matias    21/08/15 11:35Дерево
Не всегда мнение конкретного судьи (коллегии судей) ВХСУ совпадает с мнением Пленума. Если сумм значительная, то обжалуйте, может повезти.

21/08/15 11:35  MatiasОтправить письмо   Дерево
Истец отказался от иска - ухвала про припнення есть (не судьи который вел дело, а другого судьи без объяснений когда и почему заменили судью)... Суд отказал вернуть судебный сбор, весьма солидный.
Вот такая ухвала (витяг):...
Відповідно до частини 3 статті 80 ГПК України про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання, зокрема про розподіл між сторонами господарських витрат.

У в зв’язку з відмовою позивача від позовних вимог, судовий збір судом покладається на позивача.

Статтею 7 Закону України "Про судовий збір" врегульовано загальні питання повернення сплачених сум судового збору з підстав, які визначено цією статтею і перелік яких є вичерпним.

Відповідно до п. 5.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" від 21 лютого 2013 року №7 у числі підстав, які визначено ст. 7 Закону України "Про судовий збір" не зазначено такої підстави, як припинення провадження у справі (стаття 80 ГПК України). Водночас закриття провадження у справі, про яке йдеться у пункті 5 частини першої цієї статті Закону, є поняттям цивільного і адміністративного судочинства, передбаченим відповідно статтею 205 Цивільного процесуального кодексу України і статтею 157 Кодексу адміністративного судочинства України, які господарськими судами у здійсненні судочинства не застосовуються.

Таким чином, припинення провадження у справі з підстав, передбачених ст. 80 ГПК України, не тягне за собою наслідків у вигляді повернення сплаченої суми судового збору з бюджету.

ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ АПЕЛИРОВАТЬ?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100