RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Фасованые автомасла


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
9/11/09 08:52  ротор1 > ИРина30    30/10/09 14:32Дерево
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ
ПИСЬМО
от 31.07.2009 г. N 7855-1-5/19
Относительно горюче-смазочных материалов

Но в нижеприведенном решении суда ответы более четкие, чем у статистики.

7/11/09 23:32  Вотруба > ИРина30    30/10/09 14:32Дерево
По поводу разъяснений ничего не могу сказать, но есть два документа.
Первый - заметка в журнале "Главбух" года полтора-два назад. Вот она.

Чи має право суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, що є платником єдиного податку, здійснювати торгівлю моторними мастилами?

Відповідно до абзацу 4 пункту 7 Указу Президента України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” від 03.07.98 р. № 727/98 (В редакції Указу Президента № 746/99 від 28.06.99 р., далі – Указ Президента) дія цього указу не поширюється на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними і тютюновими виробами та паливно-мастильними матеріалами.
В той же час пунктом 4 розділу II (Прикінцеві положення) Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік та до деяких інших законодавчих актів України” від 25.03.2005 р. № 2505-ІV визначено деякі особливості, з урахуванням яких застосовується Указ Президента, в тому числі визначено вичерпний перелік видів господарської діяльності, на які не розповсюджується спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Зокрема, згідно зазначеного переліку ця система не розповсюджується на суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють оптовий та роздрібний продаж підакцизних паливно-мастильних матеріалів. Цим же Законом встановлено також термін дії зазначених особливостей - з 01.07.2005 р. і до прийняття Закону України "Про спрощену систему оподаткування".
Перелік паливно-мастильних матеріалів, які оподатковуються акцизним збором, визначено в Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.07.96 р. № 313/96-ВР (зі змінами та доповненнями). Моторні мастила (оливи моторні) в цьому переліку відсутні, тобто вони не є підакцизним товаром.
Таким чином, оскільки станом на сьогоднішній день Закон України "Про спрощену систему оподаткування" не прийнято, суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, що є платником єдиного податку, має право здійснювати торгівлю моторними мастилами. В той же час необхідно мати на увазі, що податкові органи у своїй діяльності зазначені особливості застосування Указу Президента зазвичай не враховують. Можливо це викликано тим, що зміна переліку видів господарської діяльності, на які не розповсюджується спрощена система оподаткування, пройшла мимо їхньої уваги, а можливо це і свідоме замовчування, розраховане на необізнаність платників податків.

Второй документ - решение ВАСУ. Привожу выдержку.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09 вересня 2008 року Справа №К-8251/08

….розглянувши в судовому засіданні касаційну скаргу суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 на постанову господарського суду Львівської області від 03.07.2007 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 05.05.2008 року у справі за позовом суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 до Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова про визнання нечинним податкового повідомлення-рішення № 25816/17-2 від 22.12.2003 року, -
<…>
судова колегія не погоджується з висновком судів попередніх інстанції про здійснення позивачем торгівлі поливно-мастильними матеріалами, що виключає можливість застосування спрощеної системи оподаткування та звітності, виходячи з наступного.
<…>
Як було встановлено судами попередніх інстанцій, позивач у 2000-2002 роках здійснював торгівлю оливами (маслами) мінеральними та синтетичними, що, на думку судів, відповідно до ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти», Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Держстандарту України № 822 від 30.12.1997 року, є торгівлею паливно-мастильними матеріалами.
Натомість, згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) від 01.05.1992 року до товарної позиції № 2710 в поняття нафта та нафтопродукти, а таким чином масла мастильні та інші, включаються продукти в разі, якщо нафта та нафтопродукти отримані з бітумінозних порід (за виключенням сирих); а також масла, які складаються головним чином із змішаних ненасичених углеводородів, отриманих будь-яким способом, при умові, що вага неароматичних складових частин перевищує вагу ароматичних. В це поняття не включаються синтетичні поліфеліни, менш 60% об'єму яких перероблюється при температурі 300 градусів Цельсія та тиску 1013 мілібар методом дистиляції під низьким тиском. Матеріали мастильні також відносяться до групи 34 (крім засобів, які місять не менше 70% мас нафти та нафтопродуктів, отриманих з бітумних порід).
Визначення терміну «масла та мастила» наведено в Інструкції про порядок складання звітного загального енергетичного балансу за 1995 рік по формі N 1-ЗЕБ, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 17.08.1995 року № 213 «Про розробку паливно-енергетичного балансу України на 1995 рік». Так, відповідно до абзацу 26 Додатку № 1 до зазначеної Інструкції масла та мастила - в'язкі вуглеводні речовини, що мають великий вміст парафіну і дистилюються при температурі від 380 градусів Цельсія до 500 градусів Цельсія при вакуумній перегонці нафтових залишків після атмосферної перегонки нафти, у тому числі мастила немінерального походження.
Згідно Номенклатури товарів народного споживання, які враховуються в оптовій та роздрібній торгівлі, затвердженої наказом Міністерства статистики України № 12 від 14.01.1994 року, до групи «нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали» відносяться масла мастильні нафтові, а масла моторні мінеральні та синтетичні відносяться до групи «товари побутової хімії».
Відповідно до сертифікатів якості, які містяться в матеріалах справи та досліджено судами попередніх інстанцій, СПД ОСОБА_1 здійснював торгівлю оливами моторними мінеральними та синтетичними.
Накладні та банківські виписки про рух коштів на рахунку позивача, лист Державного комітету стандартизації , метрології та сертифікації України від 26.02.2002 року № 2-6/7-1592, які покладено судами попередніх інстанцій в основу доказової бази факту здійснення позивачем торгівлі паливно-мастильними матеріалами, зазначені вище обставини не спростовують.
З урахуванням викладеного, судова колегія вважає, що позивач не здійснював торгівлю паливно-мастильними матеріалами, отже, правомірно знаходився на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності відповідно до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва».
<…>
Виходячи з викладеного, вимоги касаційної скарги СПД ОСОБА_1 є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, а постанова господарського суду Львівської області від 03.07.2007 року та ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 05.05.2008 року підлягають скасуванню з ухваленням нового рішення про задоволення позовних вимог СПД ОСОБА_1
Керуючись ст.ст. 220, 221, 223, 229, 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -
ПОСТАНОВИЛА:
Касаційну скаргу суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 на постанову господарського суду Львівської області від 03.07.2007 року у справі № 5/228-2/26А та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 05.05.2008 року у справі № 22-а-626/08 задовольнити.
Постанову господарського суду Львівської області від 03.07.2007 року у справі № 5/228-2/26А та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 05.05.2008 року у справі № 22-а-626/08 скасувати.
Постановити нове рішення, яким позов суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 до Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова задовольнити повністю.
Визнати нечинним податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова № 25816/17-2 від 22.12.2003 року про сплату 323 943,91 грн. податку на додану вартість.
Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.


30/10/09 14:32  ИРина30 > ротор1    18/10/09 22:49Дерево
А может кто-нибудь дать ссылку на такое разъяснение!!!!

18/10/09 22:49  ротор1 > alex79    18/10/09 20:04Дерево
Имеет. Недавно было разъяснение на эту тему. Суть в том, что минеральные и синтетические масла, о которых Вы говорите, не являются горюче-смазочными материалами.

18/10/09 20:04  alex79Отправить письмо > gab7897    10/09/08 21:37Дерево
имеет ли право-частній предпрениматель-плательщик единого налога-торговать автомаслами фасованіми-в магазине без кассового аппарата?

10/09/08 21:37  gab7897Отправить письмо > Mihail    14/02/01 18:24Дерево
Mihail, если вы получили ответы на свои вопросы, пожалуйста скажите так может ли единщик торговать фасованными автомаслами и без кассового аппарата

14/02/01 18:28  Mihail > otty    14/02/01 18:24Дерево
1. Имеет ли право частный предприниматель, работающий на едином налоге и не являющийся плательщиком НДС торговать
фасованными автомаслами (в канистрах) без кассового
аппарата.
Просьба указать нормативные акты или другие имеющиеся
документы.
2. Может ли частный предприниматель, работающий на едином налоге и не являющийся плательщиком НДС разливать бочковое масло в пластиковые бутылки для дальнейшей продажи (торговая точка – автомагазин) без кассового аппарата.

3. Имеет ли право частный предприниматель, работающий на
едином налоге и являющийся плательщиком НДС произво-
дить оптовую торговлю фасованными автомаслами
(в канистрах и запломбированных бочках) по безналичному
расчету (торговля за наличный расчет производиться не будет,
только через банк). Какие штрафные санкции может применить ГНИ к такому частному предпринимателю. Просьба указать
нормативные акты или другие имеющиеся документы.

4. Можно ли получить перечень товара, относящегося к ГСМ.
Относится ли фасованное масло (в канистрах) к ГСМ.


14/02/01 18:24  Mihail   Дерево
1. Имеет ли право частный предприниматель, работающий на едином налоге и не являющийся плательщиком НДС торговать
фасованными автомаслами (в канистрах) без кассового
аппарата.
Просьба указать нормативные акты или другие имеющиеся
документы.
2. Может ли частный предприниматель, работающий на едином налоге и не являющийся плательщиком НДС разливать бочковое масло в пластиковые бутылки для дальнейшей продажи (торговая точка – автомагазин) без кассового аппарата.

3. Имеет ли право частный предприниматель, работающий на
едином налоге и являющийся плательщиком НДС произво-
дить оптовую торговлю фасованными автомаслами
(в канистрах и запломбированных бочках) по безналичному
расчету (торговля за наличный расчет производиться не будет,
только через банк). Какие штрафные санкции может применить ГНИ к такому частному предпринимателю. Просьба указать
нормативные акты или другие имеющиеся документы.

4. Можно ли получить перечень товара, относящегося к ГСМ.
Относится ли фасованное масло (в канистрах) к ГСМ.


Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100