RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Внешкольное образование на территории школы, лицензия?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
15/09/15 14:29  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > марина.л    15/09/15 12:16Дерево
перечень форумов слева на мониторе, в т.ч. Разрешения, Лицензии и Проверки

15/09/15 12:16  марина.л > Bizz    15/09/15 11:48Дерево
спасибо. в районо считают, что я должна получать лицензию. посоветовали обратиться в департамент образования за разъяснениями, а те говорят пишете запрос в министерство образования...

15/09/15 11:48  BizzОтправить письмо > марина.л    15/09/15 10:48Дерево
Это, не самое весомое решенеи по вашейму повросу, ну хоть что-то, хоят может быть со спортом будут дополнитлеьные нюансы. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 року №1060-XII, структура освіти включає: дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічну освіту; вища освіта; післядипломна освіта; аспірантуру; докторантуру; самоосвіта.

Відповідно до п. 2 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2007 р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" - ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг, зокрема:- у сфері дошкільної освіти: догляд за дітьми дошкільного віку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, корекція їх психологічного і фізичного розвитку; - у сфері позашкільної освіти - освітня діяльність по художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами.

Судом встановлено, що ФОП ОСОБА_1 здійснює діяльність пов'язану з наданням послуг з навчання іноземних мов - курси іноземних мов. Суд зазначає, що навчання іноземним мовам відноситься до гуманітарного напряму.

Таким чином, в межах даного спору слід встановити чи необхідно отримання ліцензії в даному випадку та чи належить навчання в приватному порядку іноземної мови, без видачі документа про освіту - до позашкільної освіти.

Частина 1 статті 3 Закону України «Про освіту» визначено, що ліцензування у сфері освіти здійснюється відповідно до законів, які регулюють відносини у цій сфері.

Взаємовідносини у сфері позашкільної освіти регулюються Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII;Законом України «Про позашкільну освіту» від 22.06. 2000 року №1841-III; Постанова КМУ від 08.08.2007года №1019 (1019-2007-п) «Про затвердження Порядку ліцензування освітніх послуг».Постанова КМУ 06.05.2001 року №433 «Про затвердження переліку типів позашкільних установ та Положення про позашкільний установи."

Державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади визначає Закону України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-111 (далі - Закон № 1841).

Відповідно до статті 1 Закону №1841 система позашкільної освіти - це освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади І - II рівнів акредитації); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І - II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.

Статтею 5 Закону №1841 визначено, що структуру позашкільної освіти складають: позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час, до числа яких належать: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх шкіл, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.

З вищезазначеної матеріальної норми навчання іноземної мови в приватному порядку у вищенаведеному списку не міститься.

Перелік типів позашкільних установ визначений Постановою КМУ 06.05.2001 року №433. Допомога в навчанні іноземної мови в приватному порядку може підпадати під п. 12 Переліку - «курси».

Проте суд звертає увагу, що законодавством встановлені додаткові умови для визнання освіти позашкільною.

Позашкільна освіта та виховання відбувається в закладах, які покликані сприяти соціальній адаптації особистості у реальному житті, у відкритій системі соціалізації і розглядаються як найбільш демократичний та гнучкий засіб залучення сім'ї до співпраці у вихованні та розвитку дітей і підлітків. Вона передбачає самостійний вибір і використання її суб'єктами доступних для сприйняття різноманітних форм і методів навчально - виховного процесу: визначення форм і методик навчання та виховання, тематики наукових досліджень, навчально-виховних курсів та спецкурсів і послідовність їх опанування з урахуванням і вікових особливостей, здібностей та інтелектуальних можливостей особистості.

Головна мета позашкільної освіти та виховання - створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в умовах переходу до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм і методів організації позашкільної життєдіяльності підлітків, задоволенні їх освітніх потреб шляхом залучення до науково-експериментальної, дослідницької, техніко-конструкторської, художньої, декоративно - прикладної, еколого-природничої, туристко-краєзнавчої та інших видів творчості. Організація позашкільної діяльності дітей та учнівської молоді є одним з резервів підвищення якості та інтенсивності вирішення завдань суспільства в галузі освіти.

Згідно статті 13 Закону №1841 позашкільні навчальні заклади діють відповідно до положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту затвердженого власником. Перелік типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року №433.

Згідно частини 3 статті 14 Закону № 1841 приватні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою освітню діяльність після реєстрації статуту та за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку створення, реорганізація та ліквідація позашкільного навчального закладу.

Перелік освітніх послуг в сфері позашкільної освіти, які підлягають ліцензуванню, визначено підпунктом 3 пункту 2 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2007 р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг".

Порядок ліцензування освітніх послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 №1380 (1380-2003-п) "Про ліцензування освітніх послуг".

Згідно з пунктом 4 Порядку (1380-2003-п), зокрема, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності розпочинають діяльність з надання послуг, зазначених у пункті 3 цього Порядку, після отримання відповідної ліцензії. Пунктом 10 Порядку (1380-2003-п) передбачено, що ліцензування освітніх послуг здійснюють МОН - щодо надання послугу сфері професійно-технічної та вищої освіти і Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо надання послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (далі - органи ліцензування).

Частиною 3 Статті 18 Закону №1841 і пунктом 24 Положення про позашкільний навчальний заклад позашкільні навчальні заклади передбачено, що позашкільні навчальні заклади видають своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.

Суд зазначає, що вищезазначеними нормами визначено, що обов'язкові умови для діяльність з надання послуг у сфері позашкільної освіти є наявність ліцензії виданої в установленому законом порядку, яка є підставою для видачі випускникам, які склали в установленому порядку кваліфікаційні іспити документів про позашкільну освіту.

Досліджуючи спірні правовідносини судом встановлено, що ФОП ОСОБА_1 не є юридичною особою, не діє на підставі статуту затвердженого власником і не є центром позашкільної освіти, після закінчення курсів ФОП ОСОБА_1 документ про навчання не видається, тому не має завершеного циклу навчання.

Суд звертає увагу на те, що мета будь-яких курсів - надання знань. Слухач курсів сам вирішує чи потрібен йому якийсь документ, який свідчить про проходження курсів.

Крім того суд зазначає, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про ліцензування освітніх послуг" від 29.08.2003 р. №1380 у сфері вищої освіти ліцензуванню підлягають: підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями); перепідготовка за спеціальностями; підвищення кваліфікації.

Надання послуг ФОП ОСОБА_1 - курси іноземної мови, не є підготовкою фахівців за спеціальністю, перепідготовкою за спеціальністю, підвищенням кваліфікації, оскільки не видається документ встановленого чинним законодавством зразка з присвоюванням відповідної кваліфікації згідно класифікатора. Відповідно до чинного законодавства, вчителів іноземної мови та перекладачів в Україні готують тільки вищі навчальні заклади.

Таким чином, зі змісту наведених норм випливає, що для суб'єктів господарювання, діяльність яких не має завершеного циклу навчання і які не видають документ про позашкільну освіту, не потрібно отримання ліцензії. Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що діяльність ФОП ОСОБА_1 пов'язана з наданням послуг з навчання іноземних мов - курси іноземних мов приватним порядком не належить до структури позашкільної освіти.

15/09/15 10:48  марина.л   Дерево
Физлицо - предприниматель хотел бы проводить обучение большому теннису детей школьного возраста в группе, индивидуальные занятия (в частном порядке) без выдачи документа об обучении в помещении среднеобразовательной школы, необходимо ли получать соответствующую лицензию в таком случае? ФОП зарегистрировал такие КВЕД: 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100