RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Третейські рішення


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/10/15 17:01  Rossi > smolunets    16/10/15 16:49Дерево
Ага, понял где собака порылась. Решение третейского суда - это не "судебное решение" (в понимании Закона об ИП).

16/10/15 16:49  smolunetsОтправить письмо > Rossi    16/10/15 16:13Дерево
Я такої ж самої думки, але в мене справа вв процесі і суд не дуже хоче прислухатися до таких аргументів, виходять із того що виконавчий лист можна предявити протягом одного року з моменту видачі а не з моменту набрання законної сили, а рішень вишки не можу знайти!

16/10/15 16:13  Rossi > Евгений Осычнюк    16/10/15 16:11Дерево
не после выдачи, а после вступления в силу решения, на принудительное исполнение которого выдан исполнительный лист

16/10/15 16:13  Rossi > smolunets    16/10/15 10:13Дерево
Несогласованность при нормотворчестве. Видимо, когда вводили раздел в ГПК о выдаче исполнительных листов на исполнение решений третейских судов, забыли, что ранее общий срок исполнения был сокращен с трех лет до одного.

16/10/15 16:11  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > smolunets    16/10/15 10:13Дерево
А в чому проблема? Видається протягом 3 років, звертається до виконання - 1 рік після видачі.

16/10/15 10:13  smolunetsОтправить письмо > Евгений Осычнюк    15/10/15 16:04Дерево
Тоді виникає логічний наслідок а саме те, що строк пред'явлення до виконання починає відлік від моменту винесення рішення, проте виконавчий лист може бути виданий протягом 3 років з моменту винесення рішення, і суди ідуть по практиці коли видають листи із спливом 1 року а виконавча служба приймає такі листи до виконання. Як на мене це не правильна практика мотивую наступним випадком із справи:

Відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» У виконавчому документі зазначаються:
1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;
2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо;
4) резолютивна частина рішення;
5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;
6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.
Відповідно до ст. 57 Закону України «Про третейські суди» рішення третейського суду, яке не виконано добровільно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Виконавчий документ, виданий на підставі рішення третейського суду, може бути пред'явлений до примусового виконання в строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження".
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про виконавче провадженнявиконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання в такі строки:
1) посвідчення комісій по трудових спорах, постанови судів у справах про адміністративні правопорушення та постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців;
2) інші виконавчі документи - протягом року, якщо інше не передбачено законом.
Строки, зазначені у частині першій цієї статті, встановлюються для:
1) виконання судових рішень - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а в разі якщо судове рішення підлягає негайному виконанню, - з наступного дня після його постановлення;
2) виконання рішень комісій по трудових спорах - з дня видачі посвідчення на примусове виконання рішення;
3) інших виконавчих документів з наступного дня після набрання ними юридичної сили, якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до ст. 55 Закону України «Про третейські суди», рішення третейського суду виконуються зобов'язаною стороною добровільно, в порядку та строки, що встановлені в рішенні.
Якщо в рішенні строк його виконання не встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.

тобто виконавчі листи видані після одного року не можуть бути предявлення до виконання

15/10/15 16:04  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > smolunets    15/10/15 11:57Дерево
В день винесення рішення.

15/10/15 11:57  smolunetsОтправить письмо   Дерево
Доброго дня, хотів би дізнатися вашу думку про дату набрання законної сили третейського рішення

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100