RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Планова перевірка екологічної інспекції


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
11/06/20 15:32  Мария7777 > Yolka_Yulia    21/12/17 12:45Дерево
Всем доброго дня. А чем вообще грозит недопуск экологической инспекции к проверке - они могут автоматически запретить работать или только через суд?
И может кто сталкивался что это такое у них в типовом перечне вопросов: "Матеріали інвентаризації земельних ділянок, які використовує підприємство в виробничій та господарсько-побутовій діяльності."
ЧТо это за документ должен быть?
Заранее спасибо.

10/05/18 11:20  YunusovaОтправить письмо > zabr    15/12/17 16:25Дерево
Подскажите пожалуйста, какой срок для обжалования припису экологов?

21/12/17 12:45  Yolka_YuliaОтправить письмо > rommkopf    16/12/17 01:16Дерево

16/12/17 01:16  rommkopf > zabr    15/12/17 16:25Дерево
Ага, спасибо, что отписались.

15/12/17 16:25  zabr > rommkopf    15/12/17 11:27Дерево
да конечно ссылались

Згідно ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Державний нагляд (контроль) в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», (надалі по тексту - Закон від 05.04.2007 № 877-V) яким визначено правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
Відповідно до п. 15 ст.4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно уніфіковані форми актів.
Частиною 2 ст. 5 цього закону визначено, що уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством.
Ст. 10 вищезазначеного Закону України визначено, що Суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:
- не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:
- органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.
А також вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) у разі:
- використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неуніфікованих форм актів;
Станом на момент перевірки та до сьогоднішнього дня уніфіковану форму акту не затверджено та не оприлюднено на сайті Державної екологічної інспекції України, що в свою чергу суперечить діючому законодавству України.

15/12/17 11:39  Нюша2015Отправить письмо > zabr    15/12/17 07:43Дерево
После проверки экологами

15/12/17 11:38  Нюша2015Отправить письмо > zabr    15/12/17 07:43Дерево
Да, после проверки.

15/12/17 11:27  rommkopf > zabr    14/12/17 16:00Дерево
А Вы в иске какие основания отмены постановления указывали?
Кроме ст. 71 КАСУ ссылались на отсутствие утвержденного акта etc. ?

15/12/17 07:43  zabr > Нюша2015    14/12/17 16:11Дерево
також по схожій ситуації?

14/12/17 16:11  Нюша2015Отправить письмо > zabr    14/12/17 16:05Дерево
Да, админ. суды такие. У меня тоже есть интересная постанова.

14/12/17 16:05  zabr > zabr    14/12/17 16:00Дерево
і жодного слова про незаконість перевірки в звязку з відсутністю уніфікованого акту перевірки

14/12/17 16:00  zabr > Yolka_Yulia    12/12/17 09:41Дерево
толкового нічого суддя не написав відмовив екоінспекції за таких підстав

Згідно з ч.2 ст.71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірно-сті свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

В даному випадку відповідачем не було надано суду належних та достатніх доказів вчи-нення позивачем правопорушення і, відповідно правомірності винесення спірної постанови.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідачем не було з'ясовано всіх об-ставин справи, з метою повного та всебічного її розгляду.

На підставі викладеного, аналізуючи зібрані у справі докази, кожний окремо та всі в су-купності, суд вважає позовні вимоги позивача ОСОБА_1 такими, що підлягають задо-воленню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.2, 69, 71, 159-163, 167, 171-2 КАС України,суд,-

п о с т а н о в и в :

Адміністративний позов ОСОБА_1 до Державної екологічної інспекції про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу- задовольнити.

12/12/17 09:41  Yolka_YuliaОтправить письмо > zabr    20/11/17 15:44Дерево
Отримали постанову? можете підказати підстави скасування?

20/11/17 15:44  zabr > lenchak    20/11/17 15:07Дерево
зараз чекаю постанову, щоб ознайомитись

20/11/17 15:07  lenchakОтправить письмо > zabr    20/11/17 14:55Дерево
На якій підставі скасував?

20/11/17 14:55  zabr > Олексій    25/10/17 14:50Дерево
в четверг суд скасував постанову екологічної інспекції про накладення штрафу за адмін правопорушення. Позов щодо скасування акту і припису перевірки не подавали.

26/10/17 09:52  Олексій > pvlk.yr    26/10/17 07:53Дерево
Після акту виданий був і припис. Але справа в тому, що зважаючи на на ЗУ П"ро основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" можна просити суд визнати незаконними дії контрол. органу, оформлені актом перевірки та винесеним приписом, тому що затверджена унифікована форма потрібна для того, щоб розуміти що будуть перевіряти, а не те що встигли побачить, а ми не підготуватись. А саме так при перевірці еклолгічної інспекції і віббувається.
В нашому випадку з 21-го порушення, зазначеного у приписі серйозним лише відсутність дозволу на викиди, у зв`язку з чим екологічною інспекцією заявлений адмін позов щодо зупинення діяльності підприємства з застосуванням певних джерел викидів (станки, котел, буржуйка, сушарка тощо).

На даний час замовили підготовку документації для отримання даного дозволу, але потрібен час до того, як його отримаємо, тому є намір заявити зустрічний позов про визнання незаконною перевірки (акту, припису), а там побачимо позицію судів у данвій ситуації. Тому судова практика різноманітна у спорах з екологічною інспекцією.

26/10/17 07:53  pvlk.yr > Олексій    25/10/17 22:34Дерево
Це постанова Львівського окр. адм. суду від 17.08.2017 р. № 813/2767/17.
Суд вважає, що акт перевірки сам по собі нічиїх прав не порушує.
Тобто поки нема припису екології, чи ще якого документа, який вони складуть на підставі акту, то й нема що оскаржувати.

А якщо підприємством заподіяно екологічну шкоду - то потрібно просто чекати на претензію екології з розрахунком цієї шкоди, а потім на позов про її стягнення.

25/10/17 22:34  Олексій > pvlk.yr    25/10/17 16:52Дерево
А це що за постанова суду? Перевірка, як дія субєкта владних повноважень за результатами дії складений акт та припис.

Ми вважаємо дану дію, що вчинена неправомірно з підстав порушення вимог ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
Ви ж самі схилялись до даної думки спочатку щодо визнання первірки незаконною?

25/10/17 16:52  pvlk.yr > Олексій    25/10/17 14:50Дерево
Щодо оскарження акта, ось витяг з постанови суду:
... висновки акта перевірки та власне сам акт перевірки не є рішенням органу владних повноважень, оскільки акт перевірки є службовим документом, що підтверджує факт проведення перевірки і є носієм доказової інформації про виявлені порушення, а відтак не породжує для позивача настання будь-яких юридичних наслідків та не впливає на його права, обов'язки та законні інтереси, що у свою чергу виключає можливість на їх оскарження у судовому порядку.

Якщо я не правий - прошу виправити.

25/10/17 14:50  Олексій > zabr    25/10/17 09:37Дерево
А иск о признании акта проверки незаконным планируете подавать по основанию, что акт унифицированной формы не утвержден был?

25/10/17 09:37  zabr > lenchak    24/10/17 14:39Дерево
отак написав в позові:
Відповідно до положень статті 288 КУпАП у разі прийняття уповноваженим органом державної влади чи його посадовою особою постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення (проступку), передбаченого КУпАП, суб’єкти, яким цим Кодексом надано право оскарження, можуть її оскаржити і звільняються від сплати платежу, який має справлятися за подання позовної заяви, скарги у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) чи до суду.

24/10/17 14:39  lenchakОтправить письмо > zabr    24/10/17 14:26Дерево
Супер! Так ви зсилалися в позові на те, що звільнені від сплати судового збору?

24/10/17 14:26  zabr > lenchak    2/10/17 11:20Дерево
прийняли заяву без судового збоу, справу призначили на 02.11.

3/10/17 11:03  zabr > sinchuk    2/10/17 14:55Дерево
думаю якщо буде потрібно сплатити то суд надасть час для виправлення

2/10/17 14:55  sinchuk > zabr    2/10/17 12:06Дерево
подано позов про скасування постанови про адмін правопорушення 21.09 - судовий збір не сплачували. 04.10 справу призначено до розгляду.
все ж варто спробувати без судового збору подати позов

2/10/17 12:06  zabr > lenchak    2/10/17 11:20Дерево
тобто як не крути а 640 грн. сплати

2/10/17 11:20  lenchakОтправить письмо > zabr    2/10/17 10:28Дерево
Державного мита, а не судового збору. Суди не однозначно це тлумачать, у нас суд вимагає сплату судового збору.

2/10/17 10:28  zabr > lenchak    29/09/17 15:05Дерево
У частині четвертій статті 288 КпАП передбачено, що особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

відповідно до положень статей 287 КпАП у поєднанні із частиною четвертою статті 288 цього Кодексу у разі прийняття уповноваженим органом державної влади чи його посадовою особою постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення (проступку), передбаченого КпАП, суб’єкти, яким цим Кодексом надано право оскарження, можуть її оскаржити і звільняються від сплати платежу, який має справлятися за подання позовної заяви, скарги у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) чи до суду.

29/09/17 15:40  zabr > lenchak    29/09/17 15:05Дерево
я думав, що за адмін скаргу на постанову звільняють від сплати судового збору

29/09/17 15:05  lenchakОтправить письмо > zabr    29/09/17 10:58Дерево
Потрібно сплачувати. Варто, завжди варто спробувати.

29/09/17 14:21  sinchuk > zabr    29/09/17 10:58Дерево
ст 288 КУпАП подходит?

29/09/17 10:58  zabr > lenchak    30/08/17 15:36Дерево
екологічна інспекція прислала постанову про накладення адмінстративного стягнення, маю намір оскаржити її досуду, скажіть чи потрібно сплачувати судовий збір, може воно того не варте?

30/08/17 15:55  zabr > lenchak    30/08/17 15:36Дерево
а не будуть вони це рахувати в суді як те, що ми погодились на законість перевірки

30/08/17 15:36  lenchakОтправить письмо > zabr    30/08/17 15:22Дерево
Якщо є порушення законодавства - то необхідно виправити це не чекаючи перевірки (законної чи не законної). А якщо вже виправили порушення то і відповідь можна надати усім зацікавленим, в тому числі Екологічній.

30/08/17 15:22  zabr > lenchak    30/08/17 14:25Дерево
такая ще ситуація по де яким пунктам припису потрібно надати інформацію до 01.09.17р,, тепер думаємо надавати по цім пунктам інформацію чи ні, на оскарження припису місячний термін по КАС я так розумію.

30/08/17 14:25  lenchakОтправить письмо > zabr    30/08/17 12:45Дерево
))) та ні, ви ж не мали їх бити, вони ввели Вас в оману. А дії їх маєте повне право оскаржити, все нормально.

30/08/17 12:45  zabr > lenchak    30/08/17 09:13Дерево
я от думаю, а не викладе суд таке, що треба було не допускати їх до перевірки, а так як ви допустили то і получіть припис до виконання

30/08/17 09:13  lenchakОтправить письмо > zabr    30/08/17 07:53Дерево
Що коштує оскаржити до суду? Варта спробувати, тим більше, що наведені Вами аргументи досить вагомі, цікаво, як їх оцінить суд. До вищестоящих органів немає сенсу, так як вони 100% схвалять дії нижчестоящих.

30/08/17 07:53  zabr > zabr    28/08/17 13:00Дерево
Хто, що думаю по даному питанню?

28/08/17 13:00  zabr > Нюша2015    25/02/17 17:02Дерево
Була проведена планова перевірка екоінспекції за результатами якої складено акт, та припис про порушення, Однак, як відомо на сьогодні в екоінспекціїї відсутній затверджений уніфікований акт перевірки.
Відповідно до частини другої ст. 5 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті протягом 5-ти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством.
Також відповідно до статті 10 цьогож Закону суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.
Виходить, що перевірка була проведена з порушенням вимог законодавста і є незаконною.
Питання, як діяти оскаржити в суді акт перевірки і припис, посилаючись, що проведенно з порушенням законодавста, чи поскаржитись в вищестоящий орган?

25/02/17 17:02  Нюша2015Отправить письмо > lenchak    24/02/17 15:51Дерево
Нет, это разъяснение относительно моратория 2015-2016 гг.

24/02/17 15:51  lenchakОтправить письмо > Нюша2015    24/02/17 14:39Дерево
На яке інше розяснення зсилалися? Протилежне воно? Скиньте, будь-ласка, ссилку!

24/02/17 14:39  Нюша2015Отправить письмо > lenchak    24/02/17 11:28Дерево
Только в данном Законе относительно некоторых контролирующих органов прописано,что действия Закона не распространяются на центральный и территориальные органы, относительно других только на центральный орган.Странно.
Кстати расскажу как суд возьмет во внимание разъяснение ДРС. Так как ссылаясь на другое разъяснение ДРС, я в суде обосновывала свою позицию.

24/02/17 11:28  lenchakОтправить письмо > Нюша2015    9/02/17 15:37Дерево
територіальний орган центрального органу виконавчої влади не визначається законом як окремий суб’єкт у сфері державного управління, а всі його владні повноваження є похідними від повноважень центрального органу виконавчої влади і обмежені їх рамками.Іншими словами, територіальний орган центрального органу виконавчої влади співвідноситься з центральним органом виконавчої влади як невід’ємна частина цілого. - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

9/02/17 15:37  Нюша2015Отправить письмо > Нюша2015    9/02/17 15:27Дерево
Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (Стаття 6 Закону "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності")

Стаття 1 ЗУ "Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності"
У цьому Законі нижчезазначені терміни вживаються в такому
значенні:

державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених
законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду
(контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Согласно Закона таки-да, мораторий не действует только на центральный орган. Может законодатели опять не дописали, не дочитали...

9/02/17 15:27  Нюша2015Отправить письмо > Teletanya    31/01/17 11:44Дерево
Актуально

31/01/17 11:44  Teletanya > Нюша2015    26/01/17 13:54Дерево
Добрый день!
Подскажите, действует ли мораторий на проверки Екоинспекции г. Киева. Ведь в законе (о моратории на 2017г.) указано что закон не действует на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ орган испол. власти в сфере екологии - тоесть не действует на Экоинспекцию УКРАИНЫ.
Но почему-то в Екоинспекии г. Киева говорят что на них мораторий тоже не действует.

поделитесь Вашим мнением

26/01/17 13:54  Нюша2015Отправить письмо > тори    21/10/15 16:47Дерево
Есть ли официальный текст разъяснения ДРС касательно моратория? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

5/07/16 14:30  kodakОтправить письмо > Кутузов    15/01/16 23:14Дерево
а как обстоят дело с проверками "контролирующими органами в 2016г.?

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100