RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Запрос полиции


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
18/05/17 16:58  DneprSasha > Лєна21051989    18/05/17 15:30Дерево
Нужна конкретика, кто обратился и с чем

18/05/17 15:30  Лєна21051989 > ksesha    24/04/17 13:20Дерево
Як написати про відмову заявнику у отриманні копій документів у зв'язку з ліквідацією організації?

24/04/17 13:20  kseshaОтправить письмо > Александр Бовкун    18/04/17 11:33Дерево
спасибо.

18/04/17 11:33  Александр БовкунОтправить письмо > ksesha    17/04/17 23:08Дерево
УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003
- пункт 5.23 "...Підписувати документ із прийменником «за» або ставити правобіжну похилу риску перед на­звою посади не дозволено..." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

18/04/17 07:38  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ksesha    17/04/17 23:08Дерево
З точки зору правил діловодства - дійсний, якщо надруковане найменування посади та ПІБ виправлені ручкою. Не допускається застосування "косих ліній" та інших совдєповських атавізмів.

17/04/17 23:08  kseshaОтправить письмо > Александр Бовкун    14/04/17 11:48Дерево
Чи є Запит дійсним, якщо в ньому зазначено підпис Начальника, потім ручкою виправлено на заступник і підпис и прізвище заступника(ручкою).
Пам'ятаю, що це вже не дійсний Запит, але не можу знайти де це зазначено))) Можливо зможете допомогти? Дякую.

14/04/17 11:48  Александр БовкунОтправить письмо > leon4ikum    23/03/17 16:22Дерево

3/04/17 08:02  iker > leon4ikum    23/03/17 16:22Дерево
Отправили отказ, ждем теперь реакции.

23/03/17 16:22  leon4ikum > iker    21/03/17 14:26Дерево
Был похожий запрос, ответ сделали по виду и подобию как в данной теме, через неделю прислали повторно, ответ будет такой же как и в первый раз )), по пускать нельзя, а то на голову сядут...

21/03/17 14:26  iker > AnnaShvydenko    23/01/17 12:43Дерево
Скажіть після вашої відмови більше не надходило запитів?

21/03/17 14:08  iker > AnnaShvydenko    23/01/17 12:43Дерево
Сьогодні нам також надійшов такий запит, бюджетна організація.

23/01/17 12:43  AnnaShvydenkoОтправить письмо > DneprSasha    23/01/17 11:36Дерево
Дуже дякую!

23/01/17 12:43  AnnaShvydenkoОтправить письмо > Nadya_OOAC    21/01/17 13:10Дерево
Дуже дякую!

23/01/17 11:36  DneprSasha > Nadya_OOAC    21/01/17 13:10Дерево
+++
Можно еще в конце добавить: "Наше підприємство має намір сумлінно співпрацювати з правоохоронними органами та вчинить всі необхідні дії, за умови запиту у порядку, визначеному чинним законодавством України та за наявності передбачених законом підстав" или "Також наголошуємо, що наші дії не є перешкоджанням правоохоронним органам в здійсненні своїх функціональних обов’язків, а мають на меті привести наші взаємовідносини в рамки діючого законодавства України", или "Відмовляючи в задоволенні запиту, запевняю Вас у готовності до співпраці на основі відповідності взаємних дій чинному законодавству України".

21/01/17 13:10  Nadya_OOAC > AnnaShvydenko    20/01/17 16:12Дерево
Підготувала таку відповідь. Потрібно ще про КУпАП додати. Розглянувши вказаний запит, ____ зазначає наступне. Відповідно до статті 8 КонституціїУкраїни в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основ і Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, згідно з якими ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Зазначене положення Основного Закону України відтворено також у частині першій статті 8 Закону України "Про Національну поліцію", відповідно до якої поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.
Пунктом 6 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, встановлено, що Національна поліція має право одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
При цьому вказана норма передбачає, що таке право реалізується виключно в установленному законодавством порядку.
Відповідно допункту 17 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
За змістом статті 41КПК України під час досудового розслідування кримінальних правопорушень за письмовим дорученням слідчого поліцейські оперативних підрозділів Національної поліції користуються повноваженнями слідчого, однак не мають права здійснювати процесуальні дії за власною ініціативою.
Відповідно до частини першої статті 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
В абзаці першому пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69 (далі - наказ ГПУ № 69) встановлено, що облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли прокурору або органу досудового розслідування, або виявленими з інших джерел обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених частиною п’ятою статті 214 КПК України.
Після внесення даних, передбачених частиною п’ятою статті 214 КПК України, керівником прокуратури або органу досудового розслідування в Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата обліку інформації та присвоюється номер кримінального провадження, який складається з таких реквізитів: код органу, який розпочав досудове розслідування, рік, код відомства та територіального органу, номер кримінального провадження (абзац другий пункту 2.1, пункт 2.6 розділу 2 наказу ГПУ № 69).
Однак у вищезазначеному запиті Управління захисту економіки у___ області Департаменту захисту економіки Національної поліції України не міститься інформація про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих правопорушень з боку службових чи посадових осіб _______.
Частинами другою та третьою статті 214 КПК України передбачено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.
______також звертає увагу, що порядок отримання документівпід час кримінального провадження визначається главою 15 "Тимчасовий доступ до речей і документів" розділу I КПК України.
Так, частиною другоюстатті 159 КПК України встановлено, щ отимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Проте до ______відповідної ухвали не надходило.
Крім того, _______відзначає, що вказане обґрунтування стосовно порядку збирання та отримання працівниками поліції відомостей також міститься у листі Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 3 червня 2016 року № 5211/39/03-2016 та листі Національної поліції України від 22 червня 2016 року № 6601/01/26-2016.
Враховуючи викладене, відповідно до статей 8,19 Конституції України, статей 41,159,214Кримінального процесуального кодексу України, статей 8,23Закону України "Про Національну поліцію",пункту 6 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, пунктів 2.1,2.6розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року № 69, ________ вимушений відмовити у наданні інформації на Ваш запит, оскільки він не відповідає чинному законодавству України.

20/01/17 16:12  AnnaShvydenkoОтправить письмо > Nadya_OOAC    18/01/17 18:14Дерево
І нам теж аналогічний запит надійшов (державне підприємство) від департаменту захисту економіки НПУкраїни. керуючись проведенням аналізу дотримання вимог антикорупційного законодавства просять надати для ознайомлення документи по нарахуванню заробітних плат, перелік всіх правцівників ДП,перелік та повністю реквізити всіх контрагентів, перелік службового транспорту. все запитують за останні два роки. Підкажіть будь ласка більш детально, як можна аргументувати відмову?

20/01/17 11:33  DneprSasha > vimp    20/01/17 09:32Дерево
Для отказа КУобАП Вам не нужен, а там смотрите сами. КУобАП не дает право полиции получать копии документов, а лишь устанавливает санкцию за то или иное правонарушение.

20/01/17 09:32  vimp > DneprSasha    20/01/17 09:17Дерево
В цьому випадку вони в більшості посилаються на КУпАП, ст. 255 КУпАП, ст.172-4 - 172-9 КУпАП, фігурує адміністативна відповідальність за злочини повязані із корупцією, тобто я думаю знайти аналогічні норми КПК в КУпАП і обгрунтувати ними відмову.

20/01/17 09:17  DneprSasha > vimp    19/01/17 18:13Дерево
Как я понял к Вам обратилась полиция о предоставлении документов, если так, то конечно есть 100% отказ в предоставлении документов.
Для отказа Вам понадобится Уголовный процессуальный кодекс Украины, ЗУ "О Национальной полиции Украины" и ЗУ "О предотвращении коррупции".

19/01/17 18:13  vimp > DneprSasha    18/01/17 18:56Дерево
Точно такий ж запит як і у Nadya_OOAC надійшов в орган місц. самоврядування, посилаються на п. 6 положення Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 877, п.5 ч.1 ст.18 та п.3 ч.1 ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію України», є підстави для відмови?

18/01/17 18:56  DneprSasha > Nadya_OOAC    18/01/17 18:14Дерево
Что значит "також надійшло до державного органу", Ваша организация госорган или частная

18/01/17 18:14  Nadya_OOAC > DneprSasha    9/12/15 17:18Дерево
Колеги, а як бути із запитом, у якому управління просить документи для ознайомлення, мотивуючи це проведенням аналізу дотримання вимог антикорупційного законодавства суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»? В даному випадку звернення надійшло також до державного органу. Інформаційний запит не стосується кримінального провадження, а посилання здійснені на норми: ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», п.5 ч.1 ст.18 та п.3 ч.1 ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію України», п. 6 положення Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 877, пп. 1,2 розділу ІІ положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України, затвердженого наказом НП України № 81 від 07.11.2015, ст.ст. 251, 255 КУпАП.

9/12/15 17:18  DneprSasha > DneprSasha    9/12/15 17:11Дерево
Если нет уголовного дела, то можете попробывать вот такой ответ, только с кооректировками в связи в ступлением в силу ЗУ "О национальной полиции".

"Розглянувши Ваш запит від ________ №__________ про надання інформації, __________________________ повідомляє наступне.
Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти виключно на підставі, в межах повноважень і у спосіб, передбачені Конституцією і законами України. Частиною 1 статті 5 Закону України від "Про міліцію" визначено, що міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції.
Відповідно до ч.1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. В абз.1 п.2.1 Розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генерального прокурора України N 69 від 17.08.2012 року (далі за текстом – наказ ГПУ № 69) також зазначено, що облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли прокурору або органу досудового розслідування, або виявленими з інших джерел обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених ч. 5 ст. 214 КПК України.
Після внесення даних, визначених ч. 5 ст. 214 КПК України, керівником прокуратури або органу досудового розслідування у Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата обліку інформації та присвоюється номер кримінального провадження, який складається з таких реквізитів: код органу, який розпочав досудове розслідування, рік, код відомства та територіального органу, номер кримінального провадження (абз.2 п.2.1 та 2.4 Р.2 наказу ГПУ № 69).
У Вашому запиті в якості підстави для витребування зазначеної інформації вказано «в ході перевірки за зверненням ____________________________». Однак, з урахуванням викладеного вище, номер не відповідає вимогам, встановленим п.2.4 Р.2 наказу ГПУ № 69 до номеру кримінального провадження. Відтак, вказаний Вами номер не підтверджує належним чином, що дійсно вчинене кримінальне правопорушення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені необхідні відомості та заведено кримінальне провадження.
Частинами 2 та 3 статті 214 КПК України передбачено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається.
З огляду на вищевикладене, надання інформації на підставі перевірки за зверненням _________________________ не відповідає п. 2.4 Р.2 наказу ГПУ № 69, у зв’язку з цим _______________________ не вбачає правових підстав для надання запитуваної інформації".

9/12/15 17:11  DneprSasha > mr_advocat    4/12/15 17:18Дерево
Держите ответ на Ваш запрос полиции:
"Розглянувши Ваш запит від ___ №_____ про надання інформації та копій документів, ______________ (далі – ________) повідомляє наступне.
Відповідно до ст. 8 Конституції України «в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії».
Статтею 19 Конституції України визначено, що «правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Отже, витребовуючи у ______________ інформацію та копії документів, органи внутрішніх справ мають керуватися конкретними нормами чинного законодавства і діяти у повній відповідності до вказаних законодавчих норм. Особа, як фізична так і юридична, зобов’язана виконувати лише ті вимоги державного органу, права, підстави та спосіб реалізації яких чітко визначені в законі. Якщо ж вимоги державного органу не обґрунтовані конкретними нормами закону або суперечать їм, особа має право не виконувати такі вимоги.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України «під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства».
Крім того, ст. 84 КПК України встановлено, що «доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів».
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України «сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом».
Але, при цьому в жодній зі статей не йдеться мова про зобов`язання надати копії документів на вимогу слідчого. Процедура надання копій документів регламентована КПК України, зокрема, порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)».
При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що «тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».
Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) може мати місце лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння з метою забезпечення здійснення судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.
У зв’язку з цим _________________ матиме змогу надати копії документів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись частиною 1 статті 19 Конституції України, зазначимо, що у _____________ не виникає обов’язку виконувати вимогу (в порядку статті 93 КПК України) старшого слідчого МВС України в Дніпропетровській області в частині надання копії документів.
Водночас ___________, усвідомлюючи всю важливість функцій та завдань, які покладаються на правоохоронні органи, готове сприяти слідству, однак виключно за умови, якщо правоохоронні органи будуть діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Крім того, _________________ надає інформацію, що за адресою: _________________укладений договір на підставі чого _________________.

Этот ответ можно использовать в случае если есть уголовное дело и следователь запрашивает информацию и копии документов.

Информация на данный запрос милиции как видите была предоставлена в связи с досудебным расследованием в уголовном деле, ну а копии документов нет, потому что не было определения следственного судьи к временному доступу к документам и вещам.9/12/15 10:03  nata33Отправить письмо > mr_advocat    4/12/15 17:18Дерево
.

8/12/15 17:56  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > vve05    8/12/15 16:01Дерево
А что тут интересного? Обычное словоблудие. Будет НПА - будет и "позиция".

8/12/15 16:01  vve05 > mr_advocat    4/12/15 17:18Дерево

5/12/15 10:13  mr_advocatОтправить письмо > Евгений Осычнюк    5/12/15 08:56Дерево
"подразделение НП в данных правоотношених не "юрик" с точки зрения частного права, поскольку в таком случае запрос должен быть сформулирован от имени хозяйствующего субъекта" - ДА! ВОТ это я хотел услышать!

5/12/15 08:57  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > mr_advocat    4/12/15 21:36Дерево
Мне мои мысли тоже нужны. Конфликт интересов, однако (смешная шутка юмора).

5/12/15 08:56  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > mr_advocat    4/12/15 21:05Дерево
Ваша ошибка: "1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;" - подразделение НП в данных правоотношених не "юрик" с точки зрения частного права, поскольку в таком случае запрос должен быть сформулирован от имени хозяйствующего субъекта.

4/12/15 21:36  mr_advocatОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/12/15 20:57Дерево
Евгений ! Мне нужны Ваши мысли !

4/12/15 21:20  mr_advocatОтправить письмо > mr_advocat    4/12/15 21:05Дерево
Главная фишка в том, что начальник управления это посадова особа (или службова, как угодно) и его проще укусить чем директора юр.лица приватного права. Если бы это была "часная контора", то послали бы ... отказ и не "парились". Но это гос.служащий, под которым кресло будет трещать, только от произнесенных вслух прокурором мыслей о том, а нет ли тут чего-нибуть "корупционненького".
В реестре видел "дебильные" протоколы по 212-3 КУпАП и такие же "умоиступлённые" постановления судов, где директоров бюджетных учреждений осуждали за ненадання, відмову, в неповному обсязі и.т.д. информации надання якої є обовзкове на запрос РВ УМВС, и тут "изюминка" с "посыланням" (иначе не назовёш) на ЗУ "Про доступ до публычної інформації", это при том, что суб'єкти владних повноважень не Є суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації .

Так что отказ, єто не значит, что ребьятишки не придут опять (ведь Джингл Белз скоро) и опять не поросят, может уже и с ЄРДРом, или протокол прокурорам "с дуру" не подгонят, а те в свою очередь не составят, проблема в другом можно и надать, но копировать много! кто компенсирует краску, износ.коп.техники и бумагу ? ЗУ "ПРо доступ до публічної" и раньше ЗУ "ПРо милицию" єто хоть было урегулировано, а сейчас как ? Бумагу от тех ребят тоже брать "стрёмно", одной рукой дадут, а другой поймают на ВЗЯТКЕ! и напишут - посадова особа вымагала 3 пачки паперу,вартістю 240 грн. и отримала, чим .....)

4/12/15 21:05  mr_advocatОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/12/15 20:56Дерево
Теперь думаем с позиции противника :

1. Стаття 212-3. Порушення права на інформацію та права на звернення - негадится!
--------------------------------------------------------------------
2. ЗУ Про доступ до публічної інформації - Стаття 12. Визначення та перелік суб'єктів

Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень - НЕГАДИТСЯ!
--------------------------------------------------------------------
3. ЗУ "Про відкритість використання публічних коштів" -
Цей Закон поширюється на відносини, пов’язані з підготовкою і оприлюдненням розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, ....... про заплановане і фактичне використання публічних коштів."
И этот тоже - негадится!
--------------------------------------------------------------------
4. ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції"

Стаття 16. Вимоги щодо прозорості інформації

1. Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється:

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

НО Закон втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю,

потому - негадится!
--------------------------------------------------------------------
5. ЗУ "Про запобігання корупції"

Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації

1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється:

1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

Самый тёплый, но есть одно но- структурное подразделение Национальной полиции юрик (согласен), "надання якої цим юридичним особам передбачено законом", ЯКИМ ЗАКОНОМ ? ЗУ " Про національну поліцію України" ? Тогда покажите где там предусомтренно обязанность предоставления информации, ткните носом !

4/12/15 20:57  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/12/15 20:56Дерево
П.С. Главная "фишка" в том, что наличие прав у одних не всегда корреспондируется с наличием "зеркальных" обязанностей у других.

4/12/15 20:56  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > mr_advocat    4/12/15 20:13Дерево
Вполне - только жалко потраченного времени того, кто это составлял. Как по мне - вполне достаточно было написать, что действующее законодательство не обязывает Вашу контору давать ответы на подобные запросы, а в силу норм ч.1 ст.19 КУ "никто не обязан..." и т.п.

4/12/15 20:13  mr_advocatОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/12/15 19:02Дерево
Это управление образования районной РДА, а просят Бэперы договора с подрядчиками и формы 2кб.
Вопрос правомерный ли такой отказ :

&.12.2015 року Управлінням освіти, молоді та спорту*************** районної державної адміністрації (далі – Управління) було отримано лист від Управління захисту економіки у ********** області Департамента захисту економіки Національної поліції України № nnn від &.12.2015 р. за підписом заступника начальника управління ******* про надання інформації та копій документів (далі – запит), щодо фінансово-господарської діяльності Управління у взаємовідносинах з ПП «111», ПП «222», та ТОВ «333».

Уважно вивчивши Ваш запит, вимушені повідомити наступне:

Нормативним обґрунтуванням Вашого листа зазначено ст. 2 Закона України «Про Національну поліцію України», якою встановлено завдання поліції, п. 1-3 ч. 1 ст. 23 вказаного закону, які передбачають основні повноваження поліції відповідно до покладених на неї завдань, зокрема здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень, виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживання у межах своєї компетенції заходів для їх усунення, вживання заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень, припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушеннь та п. 3 ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про Національну поліцію України» («Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення») відповідно до якого поліція в рамках інформаційно-аналітичної діяльності здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Із наведеної норми Конституції вбачається, що умовою вчинення будь-яких дій органами влади є:

- наявність відповідних, встановлених законом повноважень;

- наявність встановленої законом підстави;

- визначений законом спосіб (порядок) вчинення відповідних дій.

Лише наявність усіх трьох вище зазначених, встановлених Законом, умов у сукупності дає можливість органу влади вчиняти певну дію.

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про Національну поліцію України» поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про Національну поліцію України» поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом України, на підставі та в порядку, визначених законом. Частиною 3 ст. 30 ЗУ «Про Національну поліцію України» також передбачено, що поліція для виконання покладених на неї завдань може застосовувати інші заходи, визначені окремими законами.

Згідно інформації викладеної у запиті підставою для його направлення стало «…. здійснення заходів, щодо виявлення, попередження та припинення кримінальних правопорушень в бюджетній сфері …..».

Захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) є завданнями кримінального провадження.

Тобто, за своїм змістом метою даного запиту є отримання доступу до документів у розумінні ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України: «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)».

Частина 2 ст. 159 КПК України, встановлює вимогу щодо отримання доступу до документів: тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Саме Главою 15 Розділу І КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів» визначається порядок отримання запитуваних документів.

В наведених у запиті нормах права, а саме ст. 2, п. 1-3 ч. 1 ст. 23 та п. 3 ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про Національну поліцію України», на які здійснюється посилання як на правову підставу для отримання копій докумнтів щодо фінансово-господарської діяльності Управління у взаємовідносинах з ПП «111», ПП «222», та ТОВ «333» не зазначається спосіб (порядок) реалізації відповідних повноважень, що є обов’язковою вимогою ст. 19 Конституції України, в той же час такий спосіб встановлено КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, отримати копії документів із зазначених в запиті підстав, відповідно до чинного законодавства можливо лише за наявності відкритого кримінального провадження та на підставі ухвали слідчого судді або суду «Про надання тимчасового доступу до документів».

З огляду на викладене, у задоволенні вимог, що містяться у Вашому запиті, вимушені відмовити, оскільки вони не відповідають чинному законодавству України.

Також наголошуємо, що наші дії не є перешкоджанням правоохоронним органам в здійсненні своїх функціональних обов’язків, а мають на меті привести наші взаємовідносини в рамки діючого законодавства.

Тому просимо надати роз’яснення про правові підстави витребування копій документів.

З повагою.

Начальник Управління освіти

4/12/15 19:02  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > mr_advocat    4/12/15 18:22Дерево
Это в ч.1 ст. 19 КУ - нужно это сложить до кучи с функциями Вашего "бюджетного учреждения", о виде которого Вы не пишете, и посмотреть, есть ли у этого учреждения обязанность отвечать на подобные запросы. Если нет - см. 1 строку.

4/12/15 18:22  mr_advocatОтправить письмо > mr_advocat    4/12/15 17:18Дерево
+ это бюджетное учреждение

4/12/15 18:05  mr_advocatОтправить письмо > mr_advocat    4/12/15 18:04Дерево
Да, запрос провомерен, или да, запрос не правомерен.

4/12/15 18:04  mr_advocatОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/12/15 17:27Дерево
Аргументируйте пожалуйста

4/12/15 17:27  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > mr_advocat    4/12/15 17:18Дерево
Да.

4/12/15 17:18  mr_advocatОтправить письмо   Дерево
В госучереждении пришол запрос полиции, в котором они просят направить копии документов о финансофо-хозяйственной деятельности учреждения в 2015 году. Мотивируют это необходимостью "...здійснення заходів, щодо виявлення, попередження та припинення кримінальних правопорушень в бюджетній сфері ...". Как онование указывают ст. 2, п. 1-3 ч. 1 ст. 23, п. 3 ч. 2 ст. 25 ЗУ "ПРо Національну поліцію України".
Вопрос : правомерный ли такой запрос "про надання ынформації" ?
Будет ли правомерным отказ, с просьбой указать правовые основания для предоставления им копий документов ? (запрос пришёл в орган державної влади).

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100