RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Мораторій на перевірки контролюючими органами


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
30/07/18 12:07  BichumОтправить письмо > Konstantin_D    13/12/17 12:41Дерево
Доброго дня! Чи допускається перевірка субєктів первинного фінансового моніторингу Міністерством фінансів з урахуванням мораторію у 2018 р.?

13/12/17 12:41  Konstantin_DОтправить письмо > Marlboro!    13/12/17 12:35Дерево
Первая инстанция там вообще написала о доводах, которых в иске не было. Апелляция не мудрствовала совсем уже.

Вот мотивация исковых требований.

"Згідно статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Зазначене Рішення винесене ДПІ на підставі Акта №2593/12-01/39015648 від 18.11.2016 р. «Про результати камеральної перевірки задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість ПП «Вівастрол» (код ЄДРПОУ 39015648) за грудень 2015 року, січень 2016 року, лютий 2016 року, березень 2016 року, квітень 2016 року, травень 2016 року (далі – «Акт перевірки»). Акт складений за результатами камеральної перевірки.
Але відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулюється Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (надалі за текстом - ПК України).
Згідно з п. 75.1 ст. 75 ПК України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.
Відповідно п. 76.1. ст. 76 ПК України, камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.
В той же час, в пункті 3 Розділу ІІ Закону України від 28 грудня 2014 року №71-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (а редакції, яка діяла на час проведення перевірки) установлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поширюється: з 1 січня 2015 року на перевірки суб'єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість; з 1 липня 2015 року на перевірки платників єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 27 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.
З аналізу вищенаведеної норми матеріального права слідує, що законодавець встановив імперативну заборону на проведення органами Державної фіскальної служби України перевірок суб'єктів господарювання у 2015 та 2016 роках за попередній рік. При цьому, вказана заборона стосується будь-яких видів перевірок, тобто документальних, фактичних або камеральних.
Виключення з цієї заборони передбачені лише якщо:
1) суб'єкт господарювання має обсяг доходу понад 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік;
2) перевірка проведена з дозволу Кабміну, за заявкою суб'єкта господарювання, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України;
3) у випадку, якщо суб'єкт господарювання ввозить на митну територію України та/або виробляє та/або реалізує підакцизні товари (з 01 січня 2015 року).
Позивач не підпадає під жодне виключення із заборони, оскільки обсяг його доходів за попередній рік становить менше 20 мільйонів гривень (що підтверджується податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за 2015 рік, копія додається), камеральна перевірка призначена не за заявкою суб'єкта господарювання, не за дозволом Кабінету Міністрів, не за рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, позивач також не здійснює операцій з підакцизними товарами.
Отже, камеральна перевірка Позивача проведене Відповідачем всупереч законодавчій забороні на її проведення, а отже і винесене за результатами такої перевірки податкове повідомлення-рішення від 16 грудня 2016 року №0010091201 також є протиправним.
Аналогічну позицію висловили Сумський окружний адміністративний суд та Харківський апеляційний адміністративний суд у справі №818/2219/15, Черкаський окружний адміністративний суд та Київський апеляційний адміністративний суд у справі №823/1338/16.
Правова позиція, відповідно до якої у разі незаконності перевірки незаконним є і прийняте за її результатом рішення контролюючого органу, була висловлена Верховним Судом України у постанові від 09.02.2016 року №21-5864а15, яка в силу вимог статті 244-2 Кодексу адміністративного судочинства України, повинна враховуватися судами.
Відповідно до ч. 1 ст. 244-2 Кодексу адміністративного судочинства України висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 ч. 1 ст. 237 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права."

13/12/17 12:35  Marlboro! > Konstantin_D    13/12/17 11:58Дерево
Не зрозуміла по суті мотивація суду через яку він відкинув камеральні перевірки з числа обмежень.

13/12/17 11:58  Konstantin_DОтправить письмо > Marlboro!    27/10/16 11:02Дерево

7/12/17 13:17  la9 > la9    7/12/17 12:39Дерево
Звонил в службу. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів говорит, что проверка в "сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів" осуществляется по [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] и [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] . Якобы, это и есть проверка в "сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів", которая не подпадает под мораторий.
Может, кому пригодится

7/12/17 12:39  la9 > rommkopf    7/12/17 12:29Дерево

7/12/17 12:29  rommkopf > la9    7/12/17 11:39Дерево
А что вообще за акт, почему он должен существовать и где Вы о нём узнали?

7/12/17 11:39  la9 > rommkopf    7/12/17 11:29Дерево
ни здесь, ни где-либо я не нашел акта проверки "безпечності та окремих показників якості харчових продуктів". Либо это общее название и акт существует, но он называется как-то по другому. Я хочу подстраховаться на тот случай, что захотят проверить эту сферу, т.к. она вне моратория, а акта на её нет...

7/12/17 11:29  rommkopf > la9    7/12/17 11:23Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] По ссылке находите нужный Вам орган, далее - скачиваете унифицированный Акт и уже разбираетесь с актом (в нём расписаны моменты, которыми будут интересоваться проверяющие).

7/12/17 11:23  la9 > Yolka_Yulia    7/12/17 11:20Дерево
по защите потребителей понятно, там и унификованный акт есть... А что по безпечності та окремих показників якості харчових продуктів?

7/12/17 11:20  Yolka_YuliaОтправить письмо > la9    7/12/17 10:56Дерево
нет, не нашла.
проверяют они все, что касается защиты прав потребителей, т е все

7/12/17 10:56  la9 > Yolka_Yulia    15/06/17 16:22Дерево
Вы что-нибудь нашли по вопросу?
Согласно закона о моратории, ст. 6.,
"Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) ... центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його територіальними органами,".

Обращает на себя внимание слова "у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів"... Это только по этим вопросам могут быть проверки Держпродспоживслужбой или по всем вопросам, которые она контролирует?

Как-то не находится унификованный акт...

9/10/17 14:10  Нюша2015Отправить письмо > Yolka_Yulia    9/10/17 13:54Дерево
Да, распространяется
ЗУ № 1728-VIII від 03.11.16

9/10/17 13:54  Yolka_YuliaОтправить письмо > Yolka_Yulia    15/06/17 16:22Дерево
Мораторий распространяется на ГСЧС (пожарники)?

15/06/17 16:22  Yolka_YuliaОтправить письмо > Paul    9/06/17 11:13Дерево
Кто-нибудь встречал разъяснение что входит в вопросы защиты прав потребителей?

9/06/17 11:13  Paul > Нюша2015    7/06/17 10:48Дерево
Всем добра.
А что по ФСС з тимчаосовї втрати працезданості?
Читал их письмо, которым они самим себе и разрешают осуществлять плановые проверки. Может у кого есть что "обратное", буду благодарен. -)

7/06/17 10:48  Нюша2015Отправить письмо > Konstantin_D    6/06/17 16:01Дерево
Жаль что в наше время очень многое зависит от судьи, а не от буквы закона

6/06/17 16:01  Konstantin_DОтправить письмо > Marlboro!    26/05/17 12:13Дерево
Очередной раз убедился, что спрогнозировать выигрыш в казино проще (тут хоть теория вероятности работает), чем спрогнозировать результат судебного рассмотрения дела.
В апреле одна судья отменяет НУР со штрафом за несвоевременно зарегистрированные НН, т.к. ввиду моратория камеральная проверка незаконна, а в начале июня другая судья оставляет в силе НУР (суд один и тот же)...

26/05/17 12:13  Marlboro! > Konstantin_D    26/05/17 12:06Дерево
Якщо не помиляюсь в кінці 2016 року цей пункт як раз переписали таким чином, щоб він поширювався тільки на ДФС. На той час вже була поширена практика позовів проти інших органів (трудовики, санстанція, етс) з посиланням на цей пункт. Тому в нього і внесли редакційну правку.

Приписка "діє до 31 грудня 2017 року" там через те, що ЗУ 1728-VIII (яким внесено правку) автоматично втрачає силу в кінці 2017 року.

26/05/17 12:06  Konstantin_DОтправить письмо > Marlboro!    26/05/17 11:55Дерево
Интересное письмо, с одной стороны - как всегда расплывчатое, с другой - налоговики сами подтверждают, что не имеют право проводить камеральные проверки в период действия моратория.

П.С. У меня пока еще вопрос насчет этого моратория в 2017 году.
В п.3 раздела 2 закона 71 речь идет о 20165 и 2016 годах, а на потом в скобках - {Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом № 1728-VIII від 03.11.2016 - діє до 31 грудня 2017 року}.
Т.е. непосредственно о запрете в 2017 году - ничего нет.
Криво как-то.

26/05/17 11:55  Marlboro! > Konstantin_D    26/05/17 11:44Дерево

26/05/17 11:44  Konstantin_DОтправить письмо > Marlboro!    27/10/16 11:02Дерево
Вам не встречалась суд.практика ВАСУ/ВСУ по данному вопросу?
Сегодня в заседании представитель налоговой доказывал, что мораторий на камеральные проверки не распространяется...И вообще, по такой логике, плательщики могут творить, что хотят, прикрываясь мораторием, что есть сущий беспредел.

25/05/17 20:27  lyk > lena_1604    25/05/17 16:51Дерево
приходят все в один день одних пускаем (которые есть в ст.6) других не пускаем... направлення на перевірку в кожної служби своє, яке видається на підставі свого наказу про проведення перевірки

25/05/17 16:51  lena_1604 > lyk    25/05/17 15:43Дерево
Но они приходят все в один день, как быть одних пускаем (которые есть в ст.6) других не пускаем?
Я так понимаю, что будет 1 направление на комплексную проверку и не пустить кого-то мы не сможем(((
Может уже у кого-то были такие проверки?

25/05/17 15:43  lyk > lena_1604    25/05/17 15:05Дерево
згаданий закон був опублікований 31.12.2016р. набрав чинності 01.01.2017 р і його дія ніяким чином Наказом Мінекономіки від 15.11.2016 №1909 не скасовується ... не знайшли у ст.6 Закону своїх "знайомих" знач планової перевірки такої служби не буде

25/05/17 15:05  lena_1604 > Konstantin_D    11/05/17 16:42Дерево
Помогите разобраться с мораторием.
с 01.01.17 действует ЗАКОН УКРАЇНИ Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Этот закон вводит мораторий на плановые проверки и существенно ограничивает возможности и основания проведения внеплановых.
При этом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України утверждает Наказ від 15.11.2016 №1909 «Про затвердження Плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2017.
Когда начали искать свое предприятие в перечне, оказалось, что стоит ждать комплексную проверку - придет проверять 5 служб, и среди них службы которые не выведены из под моратория ( по сути проверять не могут), например пожарники.
Все приходят в один день.
Вот сижу и думаю, так могут проверять или не могут?
И как лучше поступить в этом случаи.

11/05/17 16:42  Konstantin_DОтправить письмо > Marlboro!    11/05/17 16:23Дерево
Фух, нашел все же.

"При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.

{Абзац четвертий пункту 56.18 статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016}"

Но тут опять возникает коллизия, о которой читал еще в письме года так 2009-2010, а именно: стало согласованным, а потом считается несогласованным.

Ответ налоговой (в том, старом письме) был таков - переход из согласованного в несогласованное законодательством не предусмотрен. Но тогда, насколько помню, можно было иск в 10-дневный срок после получения ответа из ГНАУ подать - и обязательство оставалось несогласованным.

А теперь и этого 10-дневного срока нет, получил ответ - обязательство согласовано.

Ерунда какая-то...(((

11/05/17 16:36  Konstantin_DОтправить письмо > Marlboro!    11/05/17 16:23Дерево
БУду пробовать. Хотя предыдущее дело по отмене НУРа - это даже по другому нашему предприятию.

Новые веянья в стране? Раньше налоговики до окончания судебного рассмотрения даже и не дергались, хоть суммы были намного больше.
А вот почему - не пойму?

Перечитал НКУ.

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов'язання платника податків.

56.17. Процедура адміністративного оскарження закінчується:
56.17.3. днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику;

А как же тогда:
56.19. У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї статті.

Т.е. получили ответ из ДФС - и все, приехали? Ждите требование и налоговый залог, даже если иск в суд подан?

11/05/17 16:23  Marlboro! > Konstantin_D    11/05/17 15:51Дерево
Просіть суд забезпечити позов згідно статей 117-118 КАСУ. Надайте суду інформацію про те, що оскаржуваний ППР є "очевидно незаконним" (підтверджується рішенням суду по першому ППР). Також подайте вимогу і опис як доказ того, що існує очевидна імовірність нанесення шкоди підприємству.
Ну і просіть зупинити дію ППР з моменту його винесення до розгляду позову по суті.

11/05/17 16:04  KamillfoОтправить письмо > Konstantin_D    11/05/17 15:51Дерево
Згідно з модельованої ситуації ППР є узгодженими. 10 днів було для подання позову до суду, після отримання відповіді від ДФС, в порядку адміністративного оскарження. А так, до суду можете звертатись...

11/05/17 16:02  lenchakОтправить письмо > Konstantin_D    11/05/17 15:51Дерево
Оскаржувати це рішення про опис майна )

11/05/17 15:51  Konstantin_DОтправить письмо > Marlboro!    27/10/16 11:02Дерево
Выиграли у налоговой одно дело по отмене НУРа (штраф за несвоевременную регистрацию НН).
Как раз закончилась процедура админ.обжалования по такому же НУРу, но по другому предприятию. Ответ от ДФС от 28.03.2017 получен предприятием 31.03.2017. А 25.04.2017 подали админ.иск, который уже принят и назначен на следующую неделю (май 2017).

А сегодня получаем от областной налоговой налоговое требование, датированное 11.04.2017 г., и Решение об описи имущества в налоговый залог от 11.04.2017 г. - т.е. еще и месяц на подачу иска не прошел, а налоговая уже тут как тут.(

И как теперь быть?
В п/п. 93.1.1-93.1.5 п. 93.1 ст.93 НКУ нет такого основания, как подача иска в суд.

1/02/17 13:56  lyk > vitaliyPV    1/02/17 12:44Дерево
особливості здійснення нагляду у зазначеній сфері можуть бути такі що й не паредбачатимуть заходи у формі планових або позапланових... не має ще визначення у якій формі таке буде

1/02/17 12:44  vitaliyPVОтправить письмо > lyk    1/02/17 12:40Дерево
А чем Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" не подходит для определения плановых/внеплановых проверок?

1/02/17 12:40  lyk > vitaliyPV    1/02/17 12:25Дерево
все правильно розумієте вказаним законом не поширення визначено як за сферою нагляду(контролю) та по органам... питання праці та зайнятості не згадано, а лише орган Держпраці...
говорити про позапланові для місцевих передчасно, адже немає НПА який би визначав про планові чи позапланові ...

1/02/17 12:25  vitaliyPVОтправить письмо > Нюша2015    21/11/16 14:57Дерево
Добрый день. Предлагаю обсудить вот какой вопрос в сфере проверок соблюдения законодательства о труде.
Все уже слышали, что проверять эту сферу будут как Госслужба по вопросам труда так и органы местного самоуправления, наделенные такими полномочиями в ч.3 ст.18 закона "О местном самоуправлении". Об этом пишут и говорят со всех сторон.
Но с 01.01.17 действует ЗАКОН УКРАЇНИ
Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Этот закон вводит мораторий на плановые проверки и существенно ограничивает возможности и основания проведения внеплановых.
Из под действия моратория выведена Госслужба по вопросам труда и с этим все понятно.
Но про выведение из-под моратория органов местного самоуправления ничего не сказано.
При этом, в указанном законе написано: "Стаття 1. У цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"."
Открываем упомянутый в ст.1 Закон и видим следующее: "державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;"

То есть, органы местного самоуправления - это орган контроля.
Получается, что они под действием моратория и проверять планово не могут, а внепланово - только в определенных и не особо распространенных случаях для сфері труда (кроме заявления физлица)!

Вопрос: или я что-то не понимаю, или опять дыра в законодательстве?

1/02/17 12:21  DneprSasha > Нюша2015    1/02/17 12:06Дерево
Да тоже дело

1/02/17 12:08  Нюша2015Отправить письмо > DneprSasha    1/02/17 12:03Дерево
Всё верно и Постанова не втратила чинність.

1/02/17 12:06  Нюша2015Отправить письмо > DneprSasha    1/02/17 11:49Дерево
Это то же дело, на которое я ссылку дала или что-то другое?

1/02/17 12:03  DneprSasha > Нюша2015    1/02/17 11:52Дерево
Да, я тоже их нашел.
Очень интересно, получается, что перечень органов наведенных в Порядке №408 для проведения проверки должны получать разрешение КМ Украины.

1/02/17 11:52  Нюша2015Отправить письмо > DneprSasha    1/02/17 11:46Дерево

1/02/17 11:49  DneprSasha > Нюша2015    1/02/17 11:29Дерево
Введите в реестре номер дела 826/13378/15 и Вы увидите номер дела К/800/47064/15

1/02/17 11:46  DneprSasha > Нюша2015    1/02/17 11:29Дерево
В интернете есть вот такая инфа:
" Вищим адміністративним судом України ухвалою від 06 жовтня 2015 року № к/800/42400/15 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Державної служби геології та надр України на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 липня 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 16.09.2015 у справі 826/13378/15.

У мотивувальній частині ухвали зазначено «Враховуючи зміст касаційної скарги та оскаржуваних судових рішень, вбачаються підстави для висновку, що касаційна скарга є необґрунтованою, а викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи, оскільки скаржник не наводить підстав, які б дозволили вважати, що суди неправильно застосували норми матеріального чи процесуального права»".

Поэтому в определении ВАСУ я думаю нет вывода, что мораторий распространяется на все без исключения контролирующие органы.

1/02/17 11:29  Нюша2015Отправить письмо > Marlboro!    16/11/16 16:06Дерево
Вячеслав, допоможіть будь-ласка відшукати постанову ВАСУ від 06.10.15 р. №К/800/42400/15.
Щось не можу знайти, там також судді дійшли висновку, що мораторій 2015-2016 розповсюджується на всі без винятків контролюючі органи.

11/01/17 12:59  Нюша2015Отправить письмо > Нюша2015    28/11/16 11:41Дерево
Здравствуйте, помогите принять верное решение: Экологическая служба обратилась в суд, чтобы по решению их допустили к проверке.
Я в свою очередь должна опротестовать исковые требования, предоставив возражение в суде или лучше подавать встречный иск, в котором просить суд "скасувати наказ Экослужбы и не допустить их к проверке"?

8/12/16 19:28  МазайОтправить письмо > ОК АКА Олюня    8/12/16 18:04Дерево
не сразу раздел нашел

8/12/16 18:04  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Мазай    8/12/16 17:59Дерево
и не надо плодить темы, достаточно существующих тем о моратории

8/12/16 17:59  МазайОтправить письмо > ОК АКА Олюня    8/12/16 17:51Дерево
там только информация от принятии. согласно конституции уже должен был быть подписан. запрашиваю инсайдерскую информацию. может кто в курсе что с ним случилось

8/12/16 17:51  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Мазай    8/12/16 17:48Дерево
всё написано по приведённой Вами ссылке

8/12/16 17:48  МазайОтправить письмо > Кутузов    3/12/16 20:52Дерево
кто-нибудь знает что с принятым 03.11.2016 законом о моратии на проверки - про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності . подписан ли? будет ли подписан? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100